آمار کل " واردات از" کشور (چين) گمرک (مشهد)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [4] [3]   [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 5 1396 مشهد چين 98870312 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 14 % تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 373 1,086,693,341 Rls. 33,245 $
102 11 1396 مشهد چين 85369090 سايردستگاههاي برقي برا ي قطع و وصل , تغيير ياحفاظت مدارهاي برقي ،غيرمذکوردر جاي ديگربراي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 1,799 1,075,473,139 Rls. 29,321 $
103 10 1396 مشهد چين 85369010 سرسيم وسايرا تصالات ورا بط ها برا ي سيم وکابل 942 1,059,371,519 Rls. 29,257 $
104 11 1396 مشهد چين 85098090 سايرلوازم خانگي الكترونيكي بجز دستگاه بخور التراسونيك 651 1,056,281,520 Rls. 29,680 $
105 1 1396 مشهد چين 39053000 پلي الكل وينيليك , حتي دا را ي گروه هاي ا ستات غيرهيدروليزه 17,500 1,054,816,000 Rls. 32,528 $
106 9 1396 مشهد چين 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 1,020 1,044,944,289 Rls. 29,630 $
107 9 1396 مشهد چين 85369010 سرسيم وسايرا تصالات ورا بط ها برا ي سيم وکابل 1,274 1,012,274,160 Rls. 28,688 $
108 10 1396 مشهد چين 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 981 1,007,810,137 Rls. 27,913 $
109 3 1396 مشهد چين 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 2,251 946,648,665 Rls. 29,175 $
110 11 1396 مشهد چين 87089421 ----اجزاء وقطعات براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 3,700 946,183,260 Rls. 25,604 $
111 4 1396 مشهد چين 85176940 گيرنده ، فرستنده قابل حمل دستي از نوع راديو تلفني 830 942,210,000 Rls. 29,000 $
112 5 1396 مشهد چين 84823000 رولربيرينگ كروي (Spherical) 3,340 936,334,348 Rls. 28,670 $
113 8 1396 مشهد چين 94052010 ---چراغ كنارتختخواب، چراغ روميزي وچراغ هاي پايه دار داخل ساختمان كه فقط جهت به كار گرفتن با ديودهاي نورافشان (LED)ساخته شده اند 6,830 928,532,160 Rls. 27,218 $
114 6 1396 مشهد چين 85369090 سايردستگاههاي برقي برا ي قطع و وصل , تغيير ياحفاظت مدارهاي برقي ،غيرمذکوردر جاي ديگربراي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 1,658 926,078,754 Rls. 28,029 $
115 4 1396 مشهد چين 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 1,100 888,392,500 Rls. 27,255 $
116 9 1396 مشهد چين 85444200 هادي هاي برق, برا ي ولتاژحدا کثر1000ولت, مجهزشده به ا تصال دهنده ها . 404 837,021,459 Rls. 23,519 $
117 5 1396 مشهد چين 85235210 ک ک ک كارت مجاورتي داراي حافظه حتي توام با پردازشگر 305 818,975,000 Rls. 25,000 $
118 6 1396 مشهد چين 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 1,195 814,551,920 Rls. 24,560 $
119 5 1396 مشهد چين 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 1,062 808,000,234 Rls. 24,667 $
120 7 1396 مشهد چين 90015090 ساير عدسي هاي عينک غيرشيشه ا ي وا زنوع چند کانون 780 784,602,000 Rls. 23,400 $
121 8 1396 مشهد چين 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 334 778,978,635 Rls. 22,206 $
122 2 1396 مشهد چين 84659900 ماشين ا بزا ر,غيرمذکوردرجاي ديگر,برا ي کارروي چوب, چوب پنبه, ا ستخوا ن, کائوچوي سفت شده, مواد پلا ستيكي سخت وغيره 14,773 763,470,499 Rls. 23,536 $
123 10 1396 مشهد چين 48232000 کاغذ و مقوا ي صافي ,بريده شده بشکل معين 9,000 752,422,638 Rls. 21,142 $
124 12 1396 مشهد چين 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 1,081 682,050,828 Rls. 18,347 $
125 6 1396 مشهد چين 85399030 --- اجزا و قطعات لامپ LED 4,100 608,680,789 Rls. 18,545 $
126 9 1396 مشهد چين 90015090 ساير عدسي هاي عينک غيرشيشه ا ي وا زنوع چند کانون 1,170 596,226,960 Rls. 16,920 $
127 11 1396 مشهد چين 90041000 عينک آفتابي 25 593,636,960 Rls. 16,240 $
128 12 1396 مشهد چين 39173990 ساير لوله ها وشيلنگهاي مشمول اين شماره غير از لوله فايبر گلاس از رزين پلي استر تقويت شده با الياف شيشه 1,000 583,632,630 Rls. 15,700 $
129 11 1396 مشهد چين 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 1,419 574,842,583 Rls. 15,676 $
130 7 1396 مشهد چين 94052010 ---چراغ كنارتختخواب، چراغ روميزي وچراغ هاي پايه دار داخل ساختمان كه فقط جهت به كار گرفتن با ديودهاي نورافشان (LED)ساخته شده اند 4,184 568,962,460 Rls. 16,969 $
131 5 1396 مشهد چين 85369090 سايردستگاههاي برقي برا ي قطع و وصل , تغيير ياحفاظت مدارهاي برقي ،غيرمذکوردر جاي ديگربراي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 376 560,804,110 Rls. 17,132 $
132 8 1396 مشهد چين 90031100 دوره و قاب از مواد پلاستيكي 95 541,957,500 Rls. 15,500 $
133 5 1396 مشهد چين 85369010 سرسيم وسايرا تصالات ورا بط ها برا ي سيم وکابل 586 532,311,348 Rls. 16,243 $
134 1 1396 مشهد چين 85371090 ساير تابلو، پانل، کنسول، ميز ...برا ي ولتاژتا 1000 ولت بجزموا ردمذکور 855 531,326,000 Rls. 16,389 $
135 6 1396 مشهد چين 85011090 سايرا لکتروموتورهابه قدرت حداكثر 37.5 وات بجزباجريان متناوب وياجريان مستقيم 12و24ولت 525 528,640,000 Rls. 16,000 $
136 11 1396 مشهد چين 85340000 مدا رهاي چاپي 367 521,935,495 Rls. 14,155 $
137 10 1396 مشهد چين 90031100 دوره و قاب از مواد پلاستيكي 71 508,046,000 Rls. 14,000 $
138 7 1396 مشهد چين 85340000 مدا رهاي چاپي 996 498,922,274 Rls. 14,854 $
139 4 1396 مشهد چين 85369090 سايردستگاههاي برقي برا ي قطع و وصل , تغيير ياحفاظت مدارهاي برقي ،غيرمذکوردر جاي ديگربراي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 758 496,533,221 Rls. 15,277 $
140 4 1396 مشهد چين 85235210 ک ک ک كارت مجاورتي داراي حافظه حتي توام با پردازشگر 183 487,425,000 Rls. 15,000 $
141 10 1396 مشهد چين 98870312 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 14 % تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 93 481,820,721 Rls. 13,377 $
142 12 1396 مشهد چين 38249990 ک ک ک ساير 21,000 465,588,396 Rls. 12,444 $
143 4 1396 مشهد چين 90015010 عدسي عينک تک کانون ا زسايرموا د 680 431,221,250 Rls. 13,250 $
144 11 1396 مشهد چين 85423900 ساير مدارهاي مجتمع بجز حافظه ها ،آمپلي فاير ها و پردازشگرها وكنترل كننده ها . 189 425,599,432 Rls. 11,626 $
145 3 1396 مشهد چين 39205100 صفحه, ورق, ...ا زپلي متاکريلات متيل, مستحکم ومطبق نشده, فاقدتکيه گاه ياجورنشده باموا دديگر 6,000 414,194,562 Rls. 12,764 $
146 12 1396 مشهد چين 91029900 ساعتهاي جيبي وهمانندغيربرقي ،غيرازرديف 91019900 120 413,967,288 Rls. 11,172 $
147 11 1396 مشهد چين 91029900 ساعتهاي جيبي وهمانندغيربرقي ،غيرازرديف 91019900 120 407,358,848 Rls. 11,024 $
148 10 1396 مشهد چين 95069190 سايرا شياءوا دوا ت برا ي تمرينات عمومي فيزيکي,ژيمناستيک ياورزش باپهلوا ني بجزTRAD MILL 3,015 403,496,100 Rls. 11,540 $
149 8 1396 مشهد چين 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 877 403,030,266 Rls. 11,674 $
150 9 1396 مشهد چين 85299020 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي 81 379,995,839 Rls. 10,811 $
151 3 1396 مشهد چين 85235210 ک ک ک كارت مجاورتي داراي حافظه حتي توام با پردازشگر 148 376,462,400 Rls. 11,600 $
152 8 1396 مشهد چين 38249990 ک ک ک ساير 21,000 367,062,900 Rls. 10,664 $
153 8 1396 مشهد چين 85044080 ک ک ک مبدل (درايور) مخصوص چراغ­هاي LED 958 366,029,802 Rls. 10,615 $
154 2 1396 مشهد چين 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 878 359,642,206 Rls. 11,086 $
155 8 1396 مشهد چين 85340000 مدا رهاي چاپي 512 346,239,039 Rls. 10,079 $
156 10 1396 مشهد چين 85364190 ساير رله ها براي ولتاژ حدا کثر60 ولت با جريان مساوي يا بيش از 2 امپر يا بيشتر بجز رله SMD 324 346,197,060 Rls. 9,540 $
157 11 1396 مشهد چين 39173990 ساير لوله ها وشيلنگهاي مشمول اين شماره غير از لوله فايبر گلاس از رزين پلي استر تقويت شده با الياف شيشه 575 336,736,186 Rls. 9,113 $
158 4 1396 مشهد چين 38249990 ک ک ک ساير 21,000 335,363,250 Rls. 10,305 $
159 6 1396 مشهد چين 90031100 دوره و قاب از مواد پلاستيكي 51 332,910,000 Rls. 10,000 $
160 1 1396 مشهد چين 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 806 324,958,032 Rls. 10,024 $
161 8 1396 مشهد چين 94059990 سايرقطعات برا ي چرا غ و وسايل روشنائي بجزا ز جنس شيشه ويا موا د پلاستيکي غير مذکور درجاي ديگر 3,102 324,204,295 Rls. 9,419 $
162 8 1396 مشهد چين 94054040 ---چراغ هاي شيلنگي ويا نواري متشكل از ديودهاي نورافشان (LED)حتي داراي تجهيزات نصب پيچي ، چسب و... 1,664 323,721,699 Rls. 9,404 $
163 5 1396 مشهد چين 85163200 دستگاههاي ا لکتروترميک آرا يش مو (غيرا زموخشک کن ) 289 323,073,072 Rls. 9,878 $
164 8 1396 مشهد چين 94051010 ک ک ک چراغهايي که فقط جهت به کار گرفتن با ديودهاي نور افشان(LED) ساخته شده اند 840 313,343,466 Rls. 9,103 $
165 11 1396 مشهد چين 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 159 296,686,886 Rls. 8,116 $
166 7 1396 مشهد چين 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 218 282,359,498 Rls. 8,316 $
167 7 1396 مشهد چين 85369090 سايردستگاههاي برقي برا ي قطع و وصل , تغيير ياحفاظت مدارهاي برقي ،غيرمذکوردر جاي ديگربراي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 302 278,671,083 Rls. 8,187 $
168 3 1396 مشهد چين 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 578 270,079,620 Rls. 8,324 $
169 4 1396 مشهد چين 94053010 ---مجموعه چراغ هاي الكتريكي كه با ديودهاي نورافشان (LED)كار ميكنند 1,861 269,222,654 Rls. 8,272 $
170 7 1396 مشهد چين 98870312 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 14 % تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 209 262,049,021 Rls. 7,815 $
171 10 1396 مشهد چين 85413000 تيريستورها ,دي آکها و تري آکها ,غيرا ز وسايل حساس دربرا بر نور 30 259,626,823 Rls. 7,204 $
172 11 1396 مشهد چين 98870312 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 14 % تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 253 250,256,426 Rls. 6,838 $
173 11 1396 مشهد چين 85013190 سايرالكتروموتورهاوژنرا تورهاي جريان مستقيم به قدرت حداكثر 750 وات بجزرديف 85013110 753 249,392,523 Rls. 6,872 $
174 9 1396 مشهد چين 91022100 ساعت مچي,غيربرقي حتي توا م بايک زمان شمار,باکوک خودکارغيرا زرديف 91012100 115 244,918,232 Rls. 6,968 $
175 12 1396 مشهد چين 94054040 ---چراغ هاي شيلنگي ويا نواري متشكل از ديودهاي نورافشان (LED)حتي داراي تجهيزات نصب پيچي ، چسب و... 1,575 237,422,724 Rls. 6,387 $
176 7 1396 مشهد چين 91022100 ساعت مچي,غيربرقي حتي توا م بايک زمان شمار,باکوک خودکارغيرا زرديف 91012100 123 233,637,040 Rls. 6,968 $
177 6 1396 مشهد چين 09022000 چاي سبز (تخمير نشده) عرضه شده به نحوي ديگر 2,000 228,613,000 Rls. 7,000 $
178 5 1396 مشهد چين 82089000 کاردوتيغه هاي برنده, برا ي ماشين هاياوسائل مکانيکي که درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 89 210,944,481 Rls. 6,459 $
179 6 1396 مشهد چين 91022100 ساعت مچي,غيربرقي حتي توا م بايک زمان شمار,باکوک خودکارغيرا زرديف 91012100 95 194,510,400 Rls. 5,887 $
180 6 1396 مشهد چين 85423900 ساير مدارهاي مجتمع بجز حافظه ها ،آمپلي فاير ها و پردازشگرها وكنترل كننده ها . 152 187,404,850 Rls. 5,650 $
181 10 1396 مشهد چين 84715090 سايروا حدهاي پردا زش عددي غيرا زشماره هاي 847149يا847149 غيرمذکور درجاي ديگر 57 186,303,306 Rls. 5,287 $
182 3 1396 مشهد چين 82054010 ---پيچ گوشتي با تستر ولتاژ (فازمتر) 837 179,486,221 Rls. 5,531 $
183 12 1396 مشهد چين 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 430 178,915,555 Rls. 4,797 $
184 9 1396 مشهد چين 85340000 مدا رهاي چاپي 132 177,360,486 Rls. 5,034 $
185 10 1396 مشهد چين 85395000 ک لامپ­ها? ساخته شده از د?ودها? ساطع - نور 216 172,690,700 Rls. 4,829 $
186 5 1396 مشهد چين 85340000 مدا رهاي چاپي 193 170,428,371 Rls. 5,211 $
187 2 1396 مشهد چين 84212100 ماشين آلات ودستگاههابرا ي از صافي گذرا ندن يا تصفيه کردن آب 1,100 170,331,000 Rls. 5,250 $
188 4 1396 مشهد چين 94059200 ا جرا ءوقطعات ا زپلاستيک, برا ي چرا غ ووسايل روشنائي وهمچنين نورا فکنها 1,039 165,859,734 Rls. 5,096 $
189 2 1396 مشهد چين 85351000 فيوز ,برا ي ولتاژ بيشتر ا ز 1000 ولت 114 163,182,144 Rls. 5,034 $
190 4 1396 مشهد چين 94054040 ---چراغ هاي شيلنگي ويا نواري متشكل از ديودهاي نورافشان (LED)حتي داراي تجهيزات نصب پيچي ، چسب و... 1,243 162,864,464 Rls. 5,012 $
191 12 1396 مشهد چين 85340000 مدا رهاي چاپي 83 156,424,632 Rls. 4,181 $
192 9 1396 مشهد چين 85369090 سايردستگاههاي برقي برا ي قطع و وصل , تغيير ياحفاظت مدارهاي برقي ،غيرمذکوردر جاي ديگربراي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 157 156,306,970 Rls. 4,429 $
193 12 1396 مشهد چين 98870312 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 14 % تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 141 155,097,965 Rls. 4,164 $
194 2 1396 مشهد چين 84411000 ماشينهاي برش 1,503 154,197,277 Rls. 4,754 $
195 10 1396 مشهد چين 84542000 قالب شمش ريزي وملاقه فلزريزي ا زنوعي که در متالوژي يا ريخته گري فلزا ت بکارميروند 250 152,877,576 Rls. 4,242 $
196 12 1396 مشهد چين 71171900 زيورآلات بدلي ا زفلزا ت معمولي(همچنين آبکاري شده )غيرمذکوردرجاي ديگر 101 148,352,840 Rls. 4,040 $
197 2 1396 مشهد چين 94059200 ا جرا ءوقطعات ا زپلاستيک, برا ي چرا غ ووسايل روشنائي وهمچنين نورا فکنها 1,200 146,427,190 Rls. 4,514 $
198 4 1396 مشهد چين 91021200 ساعت مچي,برقي حتي توا م بايک زمان شمارفقطبازمان نماي ا وپتو-ا لکترونيکي)غيرا زرد يف 91011200 50 144,060,000 Rls. 4,420 $
199 9 1396 مشهد چين 83014020 ک ک ک قفل كامل ساختمان (ست كامل: 2 عدد دستگيره، 2 عدد پلاك، سيلندر و مكانيزم) 220 143,818,087 Rls. 4,080 $
200 3 1396 مشهد چين 91039000 ساعتهاي ديواري, روميزي وهمانندداراي محرک ساعت مچي ،جيبي وهمانندغيربرقي. 1,217 142,816,851 Rls. 4,401 $
مجموع کل
46,871,813,074 ريال
مجموع کل
1,366,271 دلار