آمار کل " واردات از" کشور (چين) گمرک (مشهد)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [4]   [2] [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
201 4 1396 مشهد چين 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 340 136,884,270 Rls. 4,206 $
202 3 1396 مشهد چين 84483900 اجزا ءوقطعات ماشين هاي مشمول شماره 8445ياماشين آلات ودستگاههاي كمكي آنها که درجاي ديگرمذکورنباشد 550 134,239,700 Rls. 4,138 $
203 7 1396 مشهد چين 85299020 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي 34 132,980,270 Rls. 3,898 $
204 2 1396 مشهد چين 85416000 کريستالهاي پيزوا لکتريک سوا رشده 518 132,094,038 Rls. 4,073 $
205 8 1396 مشهد چين 39173990 ساير لوله ها وشيلنگهاي مشمول اين شماره غير از لوله فايبر گلاس از رزين پلي استر تقويت شده با الياف شيشه 230 130,965,174 Rls. 3,726 $
206 10 1396 مشهد چين 39204390 صفحه هاوورق ها.ورقه نازک غيرمذکورا زپلي كلروروينيل غيرا سفنجي باحدا قل 6%وزني پلاستي سايزرمستحکم 1,115 127,739,988 Rls. 3,544 $
207 5 1396 مشهد چين 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 312 126,036,480 Rls. 3,840 $
208 5 1396 مشهد چين 84836000 کكلاچ و كوپلينگ محور (ازجمله قفل گاردان) (Universal Joints) 400 125,826,876 Rls. 3,853 $
209 7 1396 مشهد چين 85412900 ترا نزيستورها(غيرا زترا نزيستورهاي حساس دربرا برنور)به قدرت انتشار امواج يك وبيش ازيك وات 143 119,869,750 Rls. 3,575 $
210 6 1396 مشهد چين 90015090 ساير عدسي هاي عينک غيرشيشه ا ي وا زنوع چند کانون 345 119,847,600 Rls. 3,600 $
211 5 1396 مشهد چين 85322590 سايرخازنهاثابت بادي ا لکتريک ا زکاغذ ياا زموا د پلاستيکي بجزخازنSMD 433 116,255,140 Rls. 3,560 $
212 2 1396 مشهد چين 85369040 سايرقطعات SMD قابل نصب سطحي روي برد مدا رچاپي 293 115,353,084 Rls. 3,556 $
213 5 1396 مشهد چين 85369040 سايرقطعات SMD قابل نصب سطحي روي برد مدا رچاپي 126 115,093,062 Rls. 3,507 $
214 3 1396 مشهد چين 85364190 ساير رله ها براي ولتاژ حدا کثر60 ولت با جريان مساوي يا بيش از 2 امپر يا بيشتر بجز رله SMD 154 113,575,000 Rls. 3,500 $
215 10 1396 مشهد چين 85177010 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه LCD يا LED تلفن همراه فقط داراي برد ادرس دهي 37 112,441,680 Rls. 3,120 $
216 5 1396 مشهد چين 85044010 ا نوا ع مبدلهايdc/ dc ا لکترونيکي (HYBRID) با ورودي وخروجي صفرا لي صدولت وقدرت کمترا ز150وات 225 112,308,000 Rls. 3,422 $
217 11 1396 مشهد چين 90031100 دوره و قاب از مواد پلاستيكي 32 111,489,700 Rls. 3,050 $
218 9 1396 مشهد چين 39173990 ساير لوله ها وشيلنگهاي مشمول اين شماره غير از لوله فايبر گلاس از رزين پلي استر تقويت شده با الياف شيشه 190 106,420,378 Rls. 3,014 $
219 5 1396 مشهد چين 91039000 ساعتهاي ديواري, روميزي وهمانندداراي محرک ساعت مچي ،جيبي وهمانندغيربرقي. 1,090 99,782,955 Rls. 3,051 $
220 5 1396 مشهد چين 38244090 سايرافزودني هاي آماده براي سيمان ، ملاط و بتون غير مذکوردرجاي ديگر 2,128 97,084,138 Rls. 2,968 $
221 6 1396 مشهد چين 39199020 شبرنگ غيرمذكور درجاي ديگر 1,100 94,164,000 Rls. 2,850 $
222 8 1396 مشهد چين 84248910 پاشنده مخصوص ظروف اسپري داراي مکانيزم پمپ يا شير ،توام شده با نازل پاشش 237 93,972,060 Rls. 2,730 $
223 5 1396 مشهد چين 85169000 ا جزا ء وقطعات دستگاههاي ا لکترونيک مشمول رديف 8516 38 92,306,592 Rls. 2,822 $
224 6 1396 مشهد چين 84431900 ---ساير ماشين الات چاپ غيرمذكور 133 91,797,000 Rls. 2,778 $
225 11 1396 مشهد چين 90248000 ماشينهاودستگاههابرا ي آزمايش ا ستحکام, مقاومت, فشارپذيري, کشش پذيري ياسايرخوا ص مکانيکي موادغير فلزي 37 85,624,735 Rls. 2,317 $
226 11 1396 مشهد چين 85331020 مقاومت S.M.D از نوع ثابت 66 85,108,977 Rls. 2,303 $
227 10 1396 مشهد چين 85411000 ديودها(غيرا زديودهاي حساس دربرا برنور و ديودهاي ساطع نور) 158 83,404,460 Rls. 2,298 $
228 4 1396 مشهد چين 85044050 کنترل دور موتورInverter 89 78,937,856 Rls. 2,432 $
229 4 1396 مشهد چين 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 195 78,108,000 Rls. 2,400 $
230 5 1396 مشهد چين 84141090 ک ک ک مدادتراش و تيغه آن 25 78,043,564 Rls. 2,390 $
231 7 1396 مشهد چين 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 89 77,568,422 Rls. 2,313 $
232 9 1396 مشهد چين 85371090 ساير تابلو، پانل، کنسول، ميز ...برا ي ولتاژتا 1000 ولت بجزموا ردمذکور 113 76,783,560 Rls. 2,158 $
233 10 1396 مشهد چين 85144000 ساير دستگاه ها براي عمل اوردن مواد با گرما به وسيله القا يا از دست دادن دي الكتريك 64 72,804,953 Rls. 2,020 $
234 6 1396 مشهد چين 85369010 سرسيم وسايرا تصالات ورا بط ها برا ي سيم وکابل 80 71,524,800 Rls. 2,156 $
235 10 1396 مشهد چين 74111090 ساير لوله هاي مسي از مس تصفيه شده غيرمذکور درجاي ديگر 200 71,052,162 Rls. 1,972 $
236 2 1396 مشهد چين 83024190 يراق ها،اتصالات واشياء همانند مناسب براي ساختمان 1,857 67,374,050 Rls. 2,077 $
237 4 1396 مشهد چين 87141090 ک ک ک ساير 508 66,131,440 Rls. 2,032 $
238 12 1396 مشهد چين 85321000 خازن هاي ثابت برا ي مدا رهاي 50يا60هرتزباظرفيت تحمل قدرت واكنشي که کمتراز 5/0کيلوولت آمپررا کتيونباشد (خازنهاي قدرت ) 64 65,850,400 Rls. 1,760 $
239 4 1396 مشهد چين 85340000 مدا رهاي چاپي 81 63,195,726 Rls. 1,947 $
240 9 1396 مشهد چين 85429000 اجزاء وقطعات مدارهاي مجتمع شده (اي سي ها )الكترونيك . 64 63,185,320 Rls. 1,793 $
241 6 1396 مشهد چين 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 735 62,836,762 Rls. 1,888 $
242 6 1396 مشهد چين 94054040 ---چراغ هاي شيلنگي ويا نواري متشكل از ديودهاي نورافشان (LED)حتي داراي تجهيزات نصب پيچي ، چسب و... 27 62,620,440 Rls. 1,895 $
243 4 1396 مشهد چين 59061000 نوا رچسب باعرض حدا کثر20 سانتيمتر از پارچه هاي نسجي كائوچو زده 135 62,485,545 Rls. 1,925 $
244 8 1396 مشهد چين 84807900 قالب براي کائوچو يا مواد پلاستيکي (غيرازانوا ع تزريقي يافشاري ). 273 62,389,475 Rls. 1,775 $
245 6 1396 مشهد چين 84716090 ساير وا حدهاي ورودي يا خروجي غيرمذکور درجاي ديگر 7 62,158,706 Rls. 1,874 $
246 9 1396 مشهد چين 85321000 خازن هاي ثابت برا ي مدا رهاي 50يا60هرتزباظرفيت تحمل قدرت واكنشي که کمتراز 5/0کيلوولت آمپررا کتيونباشد (خازنهاي قدرت ) 83 62,022,400 Rls. 1,760 $
247 9 1396 مشهد چين 84679900 سايرا جزا ءوقطعات ا بزا ربرا ي کارکردن دردست, درجاي ديگرمذکورنباشد 50 62,022,400 Rls. 1,760 $
248 6 1396 مشهد چين 87141090 ک ک ک ساير 530 61,684,389 Rls. 1,860 $
249 2 1396 مشهد چين 85331020 مقاومت S.M.D از نوع ثابت 90 61,244,832 Rls. 1,888 $
250 12 1396 مشهد چين 84679900 سايرا جزا ءوقطعات ا بزا ربرا ي کارکردن دردست, درجاي ديگرمذکورنباشد 39 59,864,000 Rls. 1,600 $
251 9 1396 مشهد چين 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 55 59,305,554 Rls. 1,683 $
252 8 1396 مشهد چين 85177010 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه LCD يا LED تلفن همراه فقط داراي برد ادرس دهي 14 54,905,346 Rls. 1,602 $
253 12 1396 مشهد چين 90318040 حسگرها(SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 290 54,809,700 Rls. 1,474 $
254 5 1396 مشهد چين 85361010 فيوز چاقويي براي ولتاژ حداكثر 1000ولت 93 54,595,800 Rls. 1,663 $
255 2 1396 مشهد چين 85423900 ساير مدارهاي مجتمع بجز حافظه ها ،آمپلي فاير ها و پردازشگرها وكنترل كننده ها . 12 53,521,050 Rls. 1,650 $
256 6 1396 مشهد چين 85321000 خازن هاي ثابت برا ي مدا رهاي 50يا60هرتزباظرفيت تحمل قدرت واكنشي که کمتراز 5/0کيلوولت آمپررا کتيونباشد (خازنهاي قدرت ) 75 53,070,400 Rls. 1,600 $
257 6 1396 مشهد چين 84679900 سايرا جزا ءوقطعات ا بزا ربرا ي کارکردن دردست, درجاي ديگرمذکورنباشد 45 53,070,400 Rls. 1,600 $
258 9 1396 مشهد چين 84229090 سايراجزاوقطعات ماشين هاي ظرفشويي,ماشين آلات براي تميزکردن خشك كردن ،پركردن ،بستن و...بجزماشين ظرفشويي خانگي 83 52,396,338 Rls. 1,485 $
259 8 1396 مشهد چين 98870312 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 14 % تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 49 52,314,717 Rls. 1,488 $
260 12 1396 مشهد چين 85369010 سرسيم وسايرا تصالات ورا بط ها برا ي سيم وکابل 47 50,996,803 Rls. 1,367 $
261 8 1396 مشهد چين 87141090 ک ک ک ساير 344 50,384,565 Rls. 1,441 $
262 2 1396 مشهد چين 84807100 قالب ا زنوع تزريقي يافشاري برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي. 61 48,997,990 Rls. 1,510 $
263 10 1396 مشهد چين 85364120 رله smd (قابل نصب سطحي روي بردمدا رچاپي ) براي ولتاژ حداكثر 60ولت 37 46,595,280 Rls. 1,303 $
264 3 1396 مشهد چين 61099000 تي شرت وزيرپوش چسبان وهمانند,کشباف ياقلاب باف , ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 140 45,561,204 Rls. 1,404 $
265 8 1396 مشهد چين 90013000 لنز نامرئي (lense contact) 152 44,141,396 Rls. 1,282 $
266 3 1396 مشهد چين 61034300 شلوارحتي داراي بند وپيش بند,نيم شلوار,شلوار غير كوتاه مردا نه ياپسرا نه, کشباف ا زا لياف سنتتيک 135 43,808,850 Rls. 1,350 $
267 7 1396 مشهد چين 85369040 سايرقطعات SMD قابل نصب سطحي روي برد مدا رچاپي 148 43,589,000 Rls. 1,300 $
268 11 1396 مشهد چين 84679900 سايرا جزا ءوقطعات ا بزا ربرا ي کارکردن دردست, درجاي ديگرمذکورنباشد 29 43,546,800 Rls. 1,200 $
269 6 1396 مشهد چين 84775900 ماشين آلات ودستگاههاي قالب گيري ياشکل دا دن کائوچوياموا دپلاستيکي, غيرمذکوردرجاي ديگر 364 43,119,700 Rls. 1,300 $
270 10 1396 مشهد چين 59061000 نوا رچسب باعرض حدا کثر20 سانتيمتر از پارچه هاي نسجي كائوچو زده 73 42,820,685 Rls. 1,203 $
271 11 1396 مشهد چين 85412900 ترا نزيستورها(غيرا زترا نزيستورهاي حساس دربرا برنور)به قدرت انتشار امواج يك وبيش ازيك وات 28 41,326,776 Rls. 1,118 $
272 12 1396 مشهد چين 85299020 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي 11 41,156,500 Rls. 1,100 $
273 5 1396 مشهد چين 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشاربجزرگولاتورمخصوص سيلندرگازمايع 156 39,494,000 Rls. 1,203 $
274 5 1396 مشهد چين 83089000 سايرچفت وبست, دوره هاي چفت وبست دار ،سگک،سگك چفت وبست دار وهمانند براي لباس ،كفش ،كيف وغيره ،منجوق وپولک ا زفلزمعمولي(هم چنين ا جزا ءوقطعات ). 328 39,125,482 Rls. 1,198 $
275 2 1396 مشهد چين 85044080 ک ک ک مبدل (درايور) مخصوص چراغ­هاي LED 140 38,078,690 Rls. 1,174 $
276 3 1396 مشهد چين 83023090 ک ک ک سايريراق الات واتصالات واشياء همانند براي وسايل نقليه موتوري غيراز فنرگازي 90 37,696,000 Rls. 1,162 $
277 11 1396 مشهد چين 90302000 نوسان نمادها (oscilloscopes)ونوسان نگارها (oscillograpds) 33 37,469,328 Rls. 1,014 $
278 12 1396 مشهد چين 85423900 ساير مدارهاي مجتمع بجز حافظه ها ،آمپلي فاير ها و پردازشگرها وكنترل كننده ها . 42 37,452,415 Rls. 1,001 $
279 11 1396 مشهد چين 84836000 کكلاچ و كوپلينگ محور (ازجمله قفل گاردان) (Universal Joints) 134 36,721,000 Rls. 1,000 $
280 11 1396 مشهد چين 40169500 ا شياء قابل بادکردن , ا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي , که درجاي ديگر مذکور نباشد 11 36,721,000 Rls. 1,000 $
281 11 1396 مشهد چين 85371020 --- دستگاه كنترل پنل لمسي (نمايشگر hmi) همراه با cpu و داراي قابليت برنامه ريزي 27 36,459,803 Rls. 987 $
282 6 1396 مشهد چين 39191090 صفحه. ورق. نوا رخودچسب بصورت رول باپهناي حداكثر 20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 253 34,777,904 Rls. 1,053 $
283 11 1396 مشهد چين 90309000 ا جزا ءوقطعات و متفرعات آلات و دستگاههاي مشمول 9030 84 33,700,224 Rls. 912 $
284 6 1396 مشهد چين 68138100 لنتها وبالشتكها ي ترمز فاقد پنبه نسوز سوار نشده . 152 33,687,360 Rls. 1,008 $
285 5 1396 مشهد چين 84483900 اجزا ءوقطعات ماشين هاي مشمول شماره 8445ياماشين آلات ودستگاههاي كمكي آنها که درجاي ديگرمذکورنباشد 42 33,457,369 Rls. 1,019 $
286 6 1396 مشهد چين 40169990 سايرا شياا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده غيرا سنفجي غيرمذکور درجاي ديگر 38 33,152,640 Rls. 992 $
287 8 1396 مشهد چين 85129010 تيغه کامل برف پاک کن 430 32,070,289 Rls. 932 $
288 10 1396 مشهد چين 85412900 ترا نزيستورها(غيرا زترا نزيستورهاي حساس دربرا برنور)به قدرت انتشار امواج يك وبيش ازيك وات 21 31,161,337 Rls. 868 $
289 8 1396 مشهد چين 85331020 مقاومت S.M.D از نوع ثابت 51 30,945,378 Rls. 899 $
290 11 1396 مشهد چين 85369010 سرسيم وسايرا تصالات ورا بط ها برا ي سيم وکابل 15 30,403,296 Rls. 828 $
291 5 1396 مشهد چين 85331020 مقاومت S.M.D از نوع ثابت 50 29,602,125 Rls. 902 $
292 10 1396 مشهد چين 74101190 ساير ورق ونوارهاي نازک بدون تکيه گاه ازمس تصفيه شده به ضخامت بيشترا ز50 ميکرون وحداكثر 0.15 ميلي متر . 64 29,491,560 Rls. 829 $
293 11 1396 مشهد چين 85321000 خازن هاي ثابت برا ي مدا رهاي 50يا60هرتزباظرفيت تحمل قدرت واكنشي که کمتراز 5/0کيلوولت آمپررا کتيونباشد (خازنهاي قدرت ) 28 29,031,200 Rls. 800 $
294 5 1396 مشهد چين 95069990 ساير ا دوا ت برا ي بازيهاي درهوا ي آزا د 413 28,649,580 Rls. 876 $
295 5 1396 مشهد چين 83081000 قزنقفلي, قلاب, چنگک ،حلقه ومنگنه پرچ ا زفلزمعمولي. 230 27,307,904 Rls. 832 $
296 10 1396 مشهد چين 85331020 مقاومت S.M.D از نوع ثابت 31 27,307,472 Rls. 752 $
297 9 1396 مشهد چين 32019000 سايرعصارهاي دباغي بامنشاءنباتي;تانن هاوا ملاح آنها، ا ترها,ا سترهاوسايرمشتقات آنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 200 26,015,238 Rls. 738 $
298 7 1396 مشهد چين 83081000 قزنقفلي, قلاب, چنگک ،حلقه ومنگنه پرچ ا زفلزمعمولي. 203 25,672,198 Rls. 760 $
299 10 1396 مشهد چين 84219900 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات... برا ي ا زصافي گذرا ندن ياتصفيه مايعات ياگازها 200 25,659,669 Rls. 721 $
300 8 1396 مشهد چين 85423100 پردازشگرها وكنترل كننده ها خواه باحافظه ها ، مبدلها ،مدارهاي منطقي ،آمپلي فاير ها ،ساعت ومدارهاي زمان سنج . 12 25,437,858 Rls. 739 $
مجموع کل
6,543,337,482 ريال
مجموع کل
192,296 دلار