آمار کل " واردات از" کشور (چين) گمرک (مشهد)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي   [3] [2] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
301 3 1396 مشهد چين 87141990 ساير ا جزا و قطعات موتورسيکلت (ا زجمله موتورسيکلت گازي ) غير مذكور درجاي ديگري 290 24,604,348 Rls. 758 $
302 11 1396 مشهد چين 85235100 وسايل ذخيره سازي غير ناپايدار به حالت جامد 2 24,235,860 Rls. 660 $
303 6 1396 مشهد چين 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 210 23,366,810 Rls. 710 $
304 3 1396 مشهد چين 62114900 لباس هاي زنانه يادخترا نه, ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 47 22,731,926 Rls. 701 $
305 11 1396 مشهد چين 85399030 --- اجزا و قطعات لامپ LED 81 22,512,190 Rls. 616 $
306 7 1396 مشهد چين 85331020 مقاومت S.M.D از نوع ثابت 37 22,465,100 Rls. 670 $
307 3 1396 مشهد چين 62121000 پستان بندوسينه بند حتي كشباف وقلاب باف 14 22,391,190 Rls. 690 $
308 4 1396 مشهد چين 85044080 ک ک ک مبدل (درايور) مخصوص چراغ­هاي LED 55 22,390,960 Rls. 688 $
309 11 1396 مشهد چين 85429000 اجزاء وقطعات مدارهاي مجتمع شده (اي سي ها )الكترونيك . 5 21,126,599 Rls. 572 $
310 10 1396 مشهد چين 56031190 سايرپارچه هاي نبافته ا زرشته هاي مصنوعي ياسنتتيک تاوزن 25گرم برمترمربع غيرمذکوردرجاي ديگر 52 20,916,000 Rls. 588 $
311 4 1396 مشهد چين 39191090 صفحه. ورق. نوا رخودچسب بصورت رول باپهناي حداكثر 20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 158 18,915,340 Rls. 582 $
312 5 1396 مشهد چين 84678900 ا بزا ربرا ي کارکردن دردست, باموتورغيربرقي,که درجاي ديگرمذکورنباشد 88 18,659,307 Rls. 568 $
313 10 1396 مشهد چين 83113000 ميله هاي ا ندودشده ومفتول پرشده ا زفلزمعمولي برا ي لحيم کاري ياجوشكاري باشعله 10 18,596,685 Rls. 516 $
314 10 1396 مشهد چين 84733090 ساير ا جزا وقطعات ومتفرعات ماشينهاي مشمول شماره 8471غيرمذکور 31 17,969,045 Rls. 499 $
315 11 1396 مشهد چين 85411000 ديودها(غيرا زديودهاي حساس دربرا برنور و ديودهاي ساطع نور) 2 17,958,672 Rls. 486 $
316 8 1396 مشهد چين 40101900 تسمه نقاله ... ا زکائوچوي ولکانيزه که درجاي ديگر مذکور نباشد 185 17,564,912 Rls. 512 $
317 11 1396 مشهد چين 85044080 ک ک ک مبدل (درايور) مخصوص چراغ­هاي LED 48 17,313,952 Rls. 472 $
318 11 1396 مشهد چين 85365050 کليد SMD(قابل نصب سطحي روي بردمدا رچاپي) 46 17,220,102 Rls. 468 $
319 12 1396 مشهد چين 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 180 16,728,750 Rls. 450 $
320 8 1396 مشهد چين 84143011 كمپرسورها كه در تجهيزات مولد سرما به كار مي روند با ضريب کاراييحداقل 35/1 66 16,660,626 Rls. 474 $
321 11 1396 مشهد چين 85177010 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه LCD يا LED تلفن همراه فقط داراي برد ادرس دهي 4 16,157,240 Rls. 440 $
322 8 1396 مشهد چين 83014020 ک ک ک قفل كامل ساختمان (ست كامل: 2 عدد دستگيره، 2 عدد پلاك، سيلندر و مكانيزم) 53 16,083,900 Rls. 460 $
323 11 1396 مشهد چين 82023900 تيغه ا ره مدور(ا زجمله تيغه ا ره را ست بروگرد بر به غير ازرديف 82023100،به انضمام ا جزا ء وقطعات. 28 15,519,840 Rls. 420 $
324 10 1396 مشهد چين 71171900 زيورآلات بدلي ا زفلزا ت معمولي(همچنين آبکاري شده )غيرمذکوردرجاي ديگر 6 15,316,575 Rls. 425 $
325 6 1396 مشهد چين 87141015 ک ک ک تنه، اگزوز، تركکبند، جاپايي و درپوش بغل 173 15,297,543 Rls. 461 $
326 8 1396 مشهد چين 94059100 ا جزا ءوقطعات ا زشيشه برا ي چرا غ ووسايل روشنائي وهمچنين نورا فکن ها 129 15,120,552 Rls. 439 $
327 3 1396 مشهد چين 85044080 ک ک ک مبدل (درايور) مخصوص چراغ­هاي LED 110 14,891,305 Rls. 459 $
328 4 1396 مشهد چين 84807900 قالب براي کائوچو يا مواد پلاستيکي (غيرازانوا ع تزريقي يافشاري ). 70 14,620,500 Rls. 450 $
329 2 1396 مشهد چين 85183010 هدفون و گوشي حتي توام شده با يک ميکروفون 7 14,595,750 Rls. 450 $
330 11 1396 مشهد چين 39234000 قرقره , دوک , ماسوره و تکيه گاه هاي مشابه ا ز موا د پلاستيکي 50 14,541,516 Rls. 396 $
331 8 1396 مشهد چين 85416000 کريستالهاي پيزوا لکتريک سوا رشده 58 14,201,720 Rls. 403 $
332 2 1396 مشهد چين 87141990 ساير ا جزا و قطعات موتورسيکلت (ا زجمله موتورسيکلت گازي ) غير مذكور درجاي ديگري 164 13,797,849 Rls. 425 $
333 10 1396 مشهد چين 39221000 وا ن , دوش و دستشوئي ا ز موا د پلاستيکي 192 13,498,264 Rls. 372 $
334 6 1396 مشهد چين 85416000 کريستالهاي پيزوا لکتريک سوا رشده 48 13,427,688 Rls. 408 $
335 3 1396 مشهد چين 87141910 تنه ، ا گزوز ،ترک بند ،جاپايي ،درپوش بغل موتورسيكلت ها (ازجمله موتورگازي ) 95 13,142,655 Rls. 405 $
336 3 1396 مشهد چين 85447090 سايرکابلهاي ا لياف نوري بجزرديف 85447010 19 12,980,400 Rls. 400 $
337 8 1396 مشهد چين 87141015 ک ک ک تنه، اگزوز، تركکبند، جاپايي و درپوش بغل 96 12,797,190 Rls. 366 $
338 8 1396 مشهد چين 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 137 12,766,692 Rls. 372 $
339 3 1396 مشهد چين 83089000 سايرچفت وبست, دوره هاي چفت وبست دار ،سگک،سگك چفت وبست دار وهمانند براي لباس ،كفش ،كيف وغيره ،منجوق وپولک ا زفلزمعمولي(هم چنين ا جزا ءوقطعات ). 80 12,328,720 Rls. 380 $
340 6 1396 مشهد چين 85044080 ک ک ک مبدل (درايور) مخصوص چراغ­هاي LED 53 12,308,714 Rls. 374 $
341 7 1396 مشهد چين 90261090 ساير آلات برا ي سنجش ياكنترل جريان ياسطح مايعات ،بجز موا رد مذکور 42 12,151,512 Rls. 364 $
342 10 1396 مشهد چين 85044080 ک ک ک مبدل (درايور) مخصوص چراغ­هاي LED 126 12,127,124 Rls. 336 $
343 2 1396 مشهد چين 84186190 ساير تجهيزات سردكننده يامنجمد كننده تراكمي باكندانسور مبدل حرارتي بجزرديف 84186110. 88 11,677,680 Rls. 360 $
344 7 1396 مشهد چين 85423100 پردازشگرها وكنترل كننده ها خواه باحافظه ها ، مبدلها ،مدارهاي منطقي ،آمپلي فاير ها ،ساعت ومدارهاي زمان سنج . 1 11,257,950 Rls. 330 $
345 9 1396 مشهد چين 94051090 ---لوستر وساير وسايل روشنايي برقي غير از ديودهاي نورافشار (LED) براي اويختن ونصب كردن به سقف يا ديوار ، باستثناي انواعي كه در فضاي باز ومعابرعمومي استفاده ميگردد. 85 10,575,300 Rls. 300 $
346 10 1396 مشهد چين 83081000 قزنقفلي, قلاب, چنگک ،حلقه ومنگنه پرچ ا زفلزمعمولي. 80 10,523,810 Rls. 290 $
347 6 1396 مشهد چين 84483900 اجزا ءوقطعات ماشين هاي مشمول شماره 8445ياماشين آلات ودستگاههاي كمكي آنها که درجاي ديگرمذکورنباشد 52 10,411,960 Rls. 312 $
348 11 1396 مشهد چين 85423100 پردازشگرها وكنترل كننده ها خواه باحافظه ها ، مبدلها ،مدارهاي منطقي ،آمپلي فاير ها ،ساعت ومدارهاي زمان سنج . 1 10,245,159 Rls. 279 $
349 12 1396 مشهد چين 85044080 ک ک ک مبدل (درايور) مخصوص چراغ­هاي LED 145 9,399,348 Rls. 252 $
350 5 1396 مشهد چين 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 90 9,026,050 Rls. 275 $
351 11 1396 مشهد چين 85416000 کريستالهاي پيزوا لکتريک سوا رشده 75 8,813,040 Rls. 240 $
352 10 1396 مشهد چين 85340000 مدا رهاي چاپي 8 8,593,128 Rls. 240 $
353 11 1396 مشهد چين 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 6 8,178,232 Rls. 232 $
354 3 1396 مشهد چين 85183010 هدفون و گوشي حتي توام شده با يک ميکروفون 9 7,139,220 Rls. 220 $
355 8 1396 مشهد چين 76042900 ميله وساير پروفيل هاا زآلياژهاي آلومينيوم. 63 6,609,024 Rls. 192 $
356 2 1396 مشهد چين 85122030 دستگاههاي روشنايي ياعلامت دادن بصري جهت موتور سيکلت 20 6,454,565 Rls. 199 $
357 3 1396 مشهد چين 85044020 شارژر باطري 13 6,327,945 Rls. 195 $
358 11 1396 مشهد چين 39201040 صفحه ،ورق ياتيغه چندلايه ا ز موا د پلاستيکي چاپ نشده 19 6,134,530 Rls. 166 $
359 5 1396 مشهد چين 85423100 پردازشگرها وكنترل كننده ها خواه باحافظه ها ، مبدلها ،مدارهاي منطقي ،آمپلي فاير ها ،ساعت ومدارهاي زمان سنج . 12 6,089,580 Rls. 186 $
360 9 1396 مشهد چين 85423100 پردازشگرها وكنترل كننده ها خواه باحافظه ها ، مبدلها ،مدارهاي منطقي ،آمپلي فاير ها ،ساعت ومدارهاي زمان سنج . 10 5,834,734 Rls. 166 $
361 4 1396 مشهد چين 85416000 کريستالهاي پيزوا لکتريک سوا رشده 15 5,669,339 Rls. 174 $
362 11 1396 مشهد چين 70191990 الياف شيشه ،به صورت الياف staple 18 5,493,462 Rls. 150 $
363 11 1396 مشهد چين 85299020 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي 25 5,394,992 Rls. 146 $
364 12 1396 مشهد چين 83089000 سايرچفت وبست, دوره هاي چفت وبست دار ،سگک،سگك چفت وبست دار وهمانند براي لباس ،كفش ،كيف وغيره ،منجوق وپولک ا زفلزمعمولي(هم چنين ا جزا ءوقطعات ). 35 5,204,500 Rls. 140 $
365 2 1396 مشهد چين 70181010 منجوقهاي شيشه ا ي ترا ش خورده وبه صورت مکانيکي پوليش شده 70 5,190,080 Rls. 160 $
366 5 1396 مشهد چين 84864000 ماشين ها ودستگاههامشخص شده درياداشت 9(ج)فصل 84 7 5,170,053 Rls. 158 $
367 7 1396 مشهد چين 76042900 ميله وساير پروفيل هاا زآلياژهاي آلومينيوم. 50 5,151,365 Rls. 151 $
368 3 1396 مشهد چين 87141970 ترمزها وا جزا وقطعات آنها ،براي موتورسيكلتها 60 4,867,650 Rls. 150 $
369 2 1396 مشهد چين 85447090 سايرکابلهاي ا لياف نوري بجزرديف 85447010 9 4,540,900 Rls. 140 $
370 5 1396 مشهد چين 85045090 ساير ا لقا کننده هاغيرمذکوردرجاي ديگر 14 4,438,723 Rls. 136 $
371 11 1396 مشهد چين 90261010 فلومتر 1 4,354,680 Rls. 120 $
372 12 1396 مشهد چين 39231000 جعبه , صندوق , قفسه و ا شياء همانند ا ز موا د پلاستيکي 10 4,115,650 Rls. 110 $
373 5 1396 مشهد چين 84242000 پيستوله هاي مخصوص پاشيدن بصورت ذرا ت ريزووسايل همانند 97 4,069,928 Rls. 124 $
374 9 1396 مشهد چين 90261010 فلومتر 2 3,876,400 Rls. 110 $
375 9 1396 مشهد چين 39231000 جعبه , صندوق , قفسه و ا شياء همانند ا ز موا د پلاستيکي 6 3,876,400 Rls. 110 $
376 11 1396 مشهد چين 39231000 جعبه , صندوق , قفسه و ا شياء همانند ا ز موا د پلاستيکي 13 3,628,900 Rls. 100 $
377 10 1396 مشهد چين 85183010 هدفون و گوشي حتي توام شده با يک ميکروفون 9 3,603,900 Rls. 100 $
378 6 1396 مشهد چين 90261010 فلومتر 2 3,316,900 Rls. 100 $
379 6 1396 مشهد چين 39231000 جعبه , صندوق , قفسه و ا شياء همانند ا ز موا د پلاستيکي 5 3,316,900 Rls. 100 $
380 3 1396 مشهد چين 85416000 کريستالهاي پيزوا لکتريک سوا رشده 40 2,862,090 Rls. 88 $
381 2 1396 مشهد چين 85044020 شارژر باطري 6 2,724,540 Rls. 84 $
382 5 1396 مشهد چين 85322520 ---بادي الكتريك پلي استر (خازن پلي استر ) قابل نصب بر روي برد مدار چاپي به استثناي خازن SMD 6 2,566,034 Rls. 78 $
383 10 1396 مشهد چين 85419000 ا جزا ء و قطعات وسايل مشمول رديف 8541 23 2,522,730 Rls. 70 $
384 10 1396 مشهد چين 85177090 ساير اجزاء وقطعات رديف 8517 بجز ماژول نمايشگر، انتن مخابراتي و رك مربوط به تجهيزات ارتباطي و مخابراتي 4 2,479,483 Rls. 69 $
385 6 1396 مشهد چين 90049000 عينک, محافظ چشم وهمانند,برا ي ا صلاح ديد,حفاظت چشم ياغيره (غيرا زعينک آفتابي) 4 2,321,830 Rls. 70 $
386 2 1396 مشهد چين 87141910 تنه ، ا گزوز ،ترک بند ،جاپايي ،درپوش بغل موتورسيكلت ها (ازجمله موتورگازي ) 29 2,205,580 Rls. 68 $
387 11 1396 مشهد چين 76151010 --- رادياتور مربوط به سيستم حرارت مركزي 64 2,177,340 Rls. 60 $
388 12 1396 مشهد چين 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 18 2,141,280 Rls. 58 $
389 11 1396 مشهد چين 85322200 خازنهاي برقي ، ثابت از آلومينيوم الکتروليتيک 4 2,069,312 Rls. 56 $
390 12 1396 مشهد چين 84136020 تلمبه هاي پره ا ي وپره پيستوني 27 2,057,825 Rls. 55 $
391 11 1396 مشهد چين 92099200 ا جزاء وقطعات ومتفرعات براي آلات موسيقي مشمول 9202 5 2,034,343 Rls. 55 $
392 6 1396 مشهد چين 76151010 --- رادياتور مربوط به سيستم حرارت مركزي 6 1,990,140 Rls. 60 $
393 9 1396 مشهد چين 84136020 تلمبه هاي پره ا ي وپره پيستوني 39 1,938,200 Rls. 55 $
394 11 1396 مشهد چين 84136020 تلمبه هاي پره ا ي وپره پيستوني 20 1,814,450 Rls. 50 $
395 6 1396 مشهد چين 84136020 تلمبه هاي پره ا ي وپره پيستوني 35 1,658,450 Rls. 50 $
396 5 1396 مشهد چين 39041090 سايرپلي کلروروينيل , مخلوط نشده باسايرمواد به غيرا ز سوسپانسيون وا مولسيون 50 1,645,550 Rls. 50 $
397 8 1396 مشهد چين 84189940 ---كندانسور واپراتوردستگاههاي شماره 84181000، 84182100،84182900 42 1,599,054 Rls. 47 $
398 11 1396 مشهد چين 96063000 پولک دگمه وسايرا جزا ءوقطعات ا ين ا شياء,دگمه تکميل نشده. 5 1,593,691 Rls. 43 $
399 12 1396 مشهد چين 85419000 ا جزا ء و قطعات وسايل مشمول رديف 8541 78 1,529,259 Rls. 41 $
400 10 1396 مشهد چين 76109000 ا سکلت فلزي وقطعات آن , صفحه ،ميله ،پروفيل ،لوله وهمانند ازآالومينوم براي استفاده درساختمان 6 1,470,391 Rls. 41 $
مجموع کل
993,975,172 ريال
مجموع کل
28,846 دلار