آمار کل " واردات از" کشور (چين) گمرک (منطقه آزاد حسن رود)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [4] [3]   [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 7 1396 منطقه آزاد حسن رود چين 85152190 سايرماشينهاي جوشکاري فلزا ت بامقاومت ا لکتريکي قسمتي خودکار 12,807 2,453,138,625 Rls. 73,162 $
102 4 1396 منطقه آزاد حسن رود چين 85122030 دستگاههاي روشنايي ياعلامت دادن بصري جهت موتور سيکلت 29,377 2,446,067,624 Rls. 75,275 $
103 8 1396 منطقه آزاد حسن رود چين 84243010 ک ک ک دستگاه شستشوي خودرو از نوع خانگي (car wash) 24,331 2,369,042,600 Rls. 67,400 $
104 12 1396 منطقه آزاد حسن رود چين 87141055 ک ک ک ترمزها و اجزاء و قطعات آنها 22,425 2,348,153,260 Rls. 62,764 $
105 12 1396 منطقه آزاد حسن رود چين 84659300 ماشين هاي سنگ زدن, سنباده زدن ياصيقل کردن برا ي کارروي چوب, استخوان ،كائوچو ،موادپلاستيكي سخت وغيره 18,170 2,328,740,149 Rls. 62,847 $
106 6 1396 منطقه آزاد حسن رود چين 91022900 ساعت مچي غيربرقي ,حتي بايک زمان شمارغيربرقي بدون كوك خودكار ،غيرازرد يف 91012900 1,255 2,326,320,654 Rls. 70,557 $
107 6 1396 منطقه آزاد حسن رود چين 87149200 طوقه و پره چرخ برا ي چرخهاي پائي 40,836 2,315,612,471 Rls. 69,813 $
108 3 1396 منطقه آزاد حسن رود چين 84801000 شاسي قالب گيري برا ي ريخته گري فلزا ت. 16,810 2,295,413,000 Rls. 70,750 $
109 7 1396 منطقه آزاد حسن رود چين 95069190 سايرا شياءوا دوا ت برا ي تمرينات عمومي فيزيکي,ژيمناستيک ياورزش باپهلوا ني بجزTRAD MILL 71,700 2,269,946,835 Rls. 68,185 $
110 12 1396 منطقه آزاد حسن رود چين 84659100 ماشين هاي ا ره کردن برا ي کارروي چوب, چوب پنبه, ا ستخوا ن, کائوچوي سفت شده, وغيره 14,325 2,267,853,016 Rls. 61,204 $
111 5 1396 منطقه آزاد حسن رود چين 84839000 چرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير ادوات انتقال نيرو عرضه شده به صورت مجزا،ا جزا ءوقطعات بازوهاي ا نتقال نيرو,دسته محور,پوسته ياتاقان, چرخ دنده, وغيره. 12,742 2,265,135,730 Rls. 69,907 $
112 11 1396 منطقه آزاد حسن رود چين 87141015 ک ک ک تنه، اگزوز، تركکبند، جاپايي و درپوش بغل 37,111 2,211,535,020 Rls. 59,844 $
113 10 1396 منطقه آزاد حسن رود چين 44111392 كفپوش روكش شده با ضخامت بيشتر از 5 mm تا 9 mm 89,542 2,206,651,752 Rls. 61,230 $
114 4 1396 منطقه آزاد حسن رود چين 96062100 دگمه ا زموا دپلاستيکي,پوشانده نشده باموا دنسجي. 18,872 2,200,173,120 Rls. 67,567 $
115 8 1396 منطقه آزاد حسن رود چين 73151100 زنجيرغلتکي باحلقه هاي مفصل بندي شده از چدن ،آهن يا از فولاد. 36,897 2,196,924,952 Rls. 63,134 $
116 10 1396 منطقه آزاد حسن رود چين 58079000 برچسب،نشان واشياء همانند از موادنسجي،نبافته، بصورت توپ، نواريا بريده شده به شكل واندازه معين گلدوزي وقلابدوزي نشده. 17,973 2,184,540,782 Rls. 60,616 $
117 5 1396 منطقه آزاد حسن رود چين 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 15,810 2,183,704,770 Rls. 67,394 $
118 11 1396 منطقه آزاد حسن رود چين 42021200 رختدا ن, چمدا ن, کيف (برزک, ا سناد,مدرسه )ومحفظه هاي همانند باسطح خارجي ا زموا دپلاستيک يانسجي 5,648 2,148,267,252 Rls. 59,582 $
119 12 1396 منطقه آزاد حسن رود چين 87149990 سايرا جزا وقطعات وسايل نقليه شماره 8712غير مذكور درجاي ديگر 22,983 2,143,107,292 Rls. 57,458 $
120 9 1396 منطقه آزاد حسن رود چين 84672990 سايرا بزار براي کارکردن دردست باموتورا لکتريکي غير ازموتورا ويزبراي دندا نپزشکي و دستگاه سنگ زني دستي 30,280 2,120,976,060 Rls. 60,078 $
121 11 1396 منطقه آزاد حسن رود چين 84243010 ک ک ک دستگاه شستشوي خودرو از نوع خانگي (car wash) 20,026 2,100,441,200 Rls. 57,200 $
122 7 1396 منطقه آزاد حسن رود چين 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 40,656 2,091,118,568 Rls. 62,366 $
123 2 1396 منطقه آزاد حسن رود چين 84148090 سايرتلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورها,کلاهک ها ,بادزن ها ,...غيرمذکوردرجاي ديگر 49,924 2,076,096,000 Rls. 64,000 $
124 8 1396 منطقه آزاد حسن رود چين 84672200 ا ره ها توا م شده با موتورا لکتريکي 15,240 2,075,072,160 Rls. 58,884 $
125 7 1396 منطقه آزاد حسن رود چين 84821000 بلبرينگ. 26,375 2,068,992,194 Rls. 61,527 $
126 8 1396 منطقه آزاد حسن رود چين 73199090 ساير غير از سوزن دوزندگي ،رفوگري يا گلدوزي وقلاب دوزي 25,230 2,068,752,960 Rls. 60,640 $
127 8 1396 منطقه آزاد حسن رود چين 84249000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات وا دوا ت مشمول شماره هاي 842410ا لي842489 24,249 2,061,154,934 Rls. 58,640 $
128 1 1396 منطقه آزاد حسن رود چين 85122030 دستگاههاي روشنايي ياعلامت دادن بصري جهت موتور سيکلت 23,202 2,054,719,150 Rls. 63,363 $
129 7 1396 منطقه آزاد حسن رود چين 85021310 مجموعه مولدها داراي موتور پيستوني تراكمي -احتراقي به قدرت بيشتر ا ز 375 کيلوولت آمپر لغايت 1500کيلوولت آمپر 5,893 2,038,839,946 Rls. 61,243 $
130 3 1396 منطقه آزاد حسن رود چين 72107010 ک ک ک با ضخامت حداقل 4/0 و حداکثر 6/0 ميلي­متر و عرض حداقل 600 و کمتر از 1100 ميلي­متر 142,000 2,027,538,480 Rls. 62,480 $
131 4 1396 منطقه آزاد حسن رود چين 40115000 لاستيك رويي چرخ، بادي نو، از كائوچو از انواعي كه براي دوچرخه بكار ميرود 29,995 2,026,560,878 Rls. 62,270 $
132 4 1396 منطقه آزاد حسن رود چين 84672100 مته ا ز هر نوع ،توام شده باموتوربرقي 9,941 2,015,121,310 Rls. 61,918 $
133 6 1396 منطقه آزاد حسن رود چين 95030010 ---سه چرخه ها،روروك ها،اتومبيل هاي ركاب زني واسباب بازي هاي چرخدار مشابه؛كالسكه هاي عروسك؛سايراسباب بازي ها؛مدل هاي كوچك اندازه شده "مقياس ومدهاي تفريحي مشابه،خواه كاركند يا نكند؛پازل هايي از كليه انواع." 20,220 1,984,445,400 Rls. 60,577 $
134 7 1396 منطقه آزاد حسن رود چين 96062100 دگمه ا زموا دپلاستيکي,پوشانده نشده باموا دنسجي. 15,925 1,979,350,525 Rls. 58,252 $
135 7 1396 منطقه آزاد حسن رود چين 87141015 ک ک ک تنه، اگزوز، تركکبند، جاپايي و درپوش بغل 24,816 1,917,858,528 Rls. 57,024 $
136 8 1396 منطقه آزاد حسن رود چين 85098010 دستگاه بخار التراسونيک غيراز نيولايزرهاي مشمول رديف 90192010 8,490 1,896,256,544 Rls. 55,328 $
137 6 1396 منطقه آزاد حسن رود چين 40151990 ساير دستکش هاو دستکش يک ا نگشتي ونيم دستکش غيرمذکور ازكائوچوي ولكانيره سفت نشده 17,519 1,874,338,400 Rls. 57,800 $
138 4 1396 منطقه آزاد حسن رود چين 58089000 مصنوعات علاقبندي وا شياءتزئيني همانند,بصورت توپ, شرا به ومنگوله وهمانندغيرمذکوردرجاي ديگربدون قلابدوزي وگلدوزي 17,556 1,864,421,280 Rls. 57,287 $
139 10 1396 منطقه آزاد حسن رود چين 84243010 ک ک ک دستگاه شستشوي خودرو از نوع خانگي (car wash) 18,241 1,859,612,400 Rls. 51,600 $
140 8 1396 منطقه آزاد حسن رود چين 85111000 شمع هاي جرقه زن 14,694 1,839,528,000 Rls. 52,200 $
141 12 1396 منطقه آزاد حسن رود چين 85319090 اجزاء وقطعات دستگاههاي مشمول رديف 8531 1,615 1,824,995,100 Rls. 49,092 $
142 11 1396 منطقه آزاد حسن رود چين 84659100 ماشين هاي ا ره کردن برا ي کارروي چوب, چوب پنبه, ا ستخوا ن, کائوچوي سفت شده, وغيره 14,858 1,821,154,055 Rls. 49,666 $
143 5 1396 منطقه آزاد حسن رود چين 39173100 لوله هاوشيلنگهاي قابل ا نعطاف که دا را ي يک حدا قل تحمل فشارتاحد ترکيدگي27/6/mpa باشند 22,186 1,805,394,050 Rls. 55,464 $
144 9 1396 منطقه آزاد حسن رود چين 73199090 ساير غير از سوزن دوزندگي ،رفوگري يا گلدوزي وقلاب دوزي 21,575 1,803,532,095 Rls. 51,014 $
145 11 1396 منطقه آزاد حسن رود چين 73151100 زنجيرغلتکي باحلقه هاي مفصل بندي شده از چدن ،آهن يا از فولاد. 45,040 1,802,622,026 Rls. 48,783 $
146 3 1396 منطقه آزاد حسن رود چين 87149620 قامه chain wheel and crank برا ي دوچرخه 39,429 1,802,199,312 Rls. 55,548 $
147 10 1396 منطقه آزاد حسن رود چين 84672200 ا ره ها توا م شده با موتورا لکتريکي 9,212 1,796,399,994 Rls. 49,846 $
148 12 1396 منطقه آزاد حسن رود چين 85258090 ک ک ک ساير 5,788 1,790,214,938 Rls. 48,156 $
149 9 1396 منطقه آزاد حسن رود چين 87141055 ک ک ک ترمزها و اجزاء و قطعات آنها 17,183 1,763,434,950 Rls. 49,550 $
150 2 1396 منطقه آزاد حسن رود چين 87149990 سايرا جزا وقطعات وسايل نقليه شماره 8712غير مذكور درجاي ديگر 13,200 1,761,669,689 Rls. 54,309 $
151 6 1396 منطقه آزاد حسن رود چين 85111000 شمع هاي جرقه زن 15,735 1,735,402,080 Rls. 52,320 $
152 10 1396 منطقه آزاد حسن رود چين 96151100 شانه, گيره زلف وهمانند,ا زکائوچوي سفت ياا زموا دپلاستيکي. 18,698 1,724,307,206 Rls. 47,846 $
153 7 1396 منطقه آزاد حسن رود چين 82073000 ا بزا رهابرا ي پرس کردن, منگنه کردن يا پانچ کردن. 11,193 1,718,909,010 Rls. 51,434 $
154 12 1396 منطقه آزاد حسن رود چين 65069100 ک ساير كلاه ها ، حتي آستر شده يا تزئين شده از كائوچو يا از ماده پلاستيك 20,978 1,712,185,230 Rls. 45,762 $
155 7 1396 منطقه آزاد حسن رود چين 84791029 فنيشر مستعمل باسال ساخت بيش از 5سال ،باقدرت بيش از 110اسب بخار 9,521 1,710,030,000 Rls. 51,000 $
156 5 1396 منطقه آزاد حسن رود چين 87141040 ک ک ک توپي و دنده زنجير چرخ با لوازم ترمزبندي حتي توام شده با زنجير 44,755 1,696,503,536 Rls. 51,688 $
157 12 1396 منطقه آزاد حسن رود چين 84148090 سايرتلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورها,کلاهک ها ,بادزن ها ,...غيرمذکوردرجاي ديگر 8,811 1,680,769,440 Rls. 45,360 $
158 8 1396 منطقه آزاد حسن رود چين 87149300 توپيها,غيرا زتوپي ترمز پدال معکوس وترمزهاي توپي وچرخ زنجيرخورهرزگرد,برا ي چرخهاي پائي 33,576 1,667,175,812 Rls. 48,644 $
159 6 1396 منطقه آزاد حسن رود چين 87149620 قامه chain wheel and crank برا ي دوچرخه 47,135 1,645,720,401 Rls. 49,616 $
160 5 1396 منطقه آزاد حسن رود چين 85111000 شمع هاي جرقه زن 14,891 1,644,707,240 Rls. 50,360 $
161 6 1396 منطقه آزاد حسن رود چين 84148090 سايرتلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورها,کلاهک ها ,بادزن ها ,...غيرمذکوردرجاي ديگر 34,633 1,620,969,030 Rls. 48,870 $
162 12 1396 منطقه آزاد حسن رود چين 85081900 ساير جاروبرقي به قدرت بيش از 1500وات وظرفيت 20ليتر . 10,385 1,582,453,590 Rls. 42,295 $
163 9 1396 منطقه آزاد حسن رود چين 73151100 زنجيرغلتکي باحلقه هاي مفصل بندي شده از چدن ،آهن يا از فولاد. 22,090 1,568,792,761 Rls. 44,116 $
164 11 1396 منطقه آزاد حسن رود چين 85299090 ساير ا جزا وقطعات غيرمذکورمربوط به شماره 8525 لغايت 8528 10,425 1,566,126,900 Rls. 43,157 $
165 9 1396 منطقه آزاد حسن رود چين 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 22,245 1,566,082,350 Rls. 44,790 $
166 12 1396 منطقه آزاد حسن رود چين 94054020 چرا غهاي ضد ا نفجار 10,578 1,542,725,325 Rls. 41,499 $
167 4 1396 منطقه آزاد حسن رود چين 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 24,902 1,487,959,048 Rls. 45,790 $
168 4 1396 منطقه آزاد حسن رود چين 94054020 چرا غهاي ضد ا نفجار 8,430 1,484,995,605 Rls. 45,559 $
169 2 1396 منطقه آزاد حسن رود چين 84238990 سايرماشين ا لات توزين باظرفيت بيش از kg 5000بجزباسکولهاي ا لکترونيکي سيار 10,463 1,477,863,954 Rls. 45,591 $
170 10 1396 منطقه آزاد حسن رود چين 90191090 سايردستگاههاي مکانوترا پي,ماساژوسنجش توا نايي رواني بجز تشک موا ج ودستگاه هيدروترا پي 8,218 1,472,193,150 Rls. 40,850 $
171 7 1396 منطقه آزاد حسن رود چين 87149620 قامه chain wheel and crank برا ي دوچرخه 21,483 1,468,733,313 Rls. 43,509 $
172 11 1396 منطقه آزاد حسن رود چين 85162100 را دياتورهاي گرم کننده مخزني برقي 24,861 1,468,398,096 Rls. 40,464 $
173 11 1396 منطقه آزاد حسن رود چين 85219090 --- ساير دستگاههاي ضبط وپخش ويدئو غير مذكور 2,441 1,462,030,024 Rls. 40,289 $
174 11 1396 منطقه آزاد حسن رود چين 48189090 سايرا وا ت هاي سلولزياورقه هاي ا لياف سلولزي غيرمذكور درجاي ديگر 17,612 1,435,741,159 Rls. 39,099 $
175 4 1396 منطقه آزاد حسن رود چين 84148090 سايرتلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورها,کلاهک ها ,بادزن ها ,...غيرمذکوردرجاي ديگر 31,812 1,433,607,250 Rls. 44,050 $
176 2 1396 منطقه آزاد حسن رود چين 33042090 سايرفرآورده هاي برا ي آرا يش چشم غيرا ز مغز مدا د آرا يشي 4,515 1,430,770,120 Rls. 44,109 $
177 1 1396 منطقه آزاد حسن رود چين 96151100 شانه, گيره زلف وهمانند,ا زکائوچوي سفت ياا زموا دپلاستيکي. 17,616 1,428,129,120 Rls. 44,040 $
178 6 1396 منطقه آزاد حسن رود چين 71171900 زيورآلات بدلي ا زفلزا ت معمولي(همچنين آبکاري شده )غيرمذکوردرجاي ديگر 2,188 1,422,002,920 Rls. 42,953 $
179 8 1396 منطقه آزاد حسن رود چين 84148090 سايرتلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورها,کلاهک ها ,بادزن ها ,...غيرمذکوردرجاي ديگر 24,228 1,420,068,510 Rls. 40,614 $
180 8 1396 منطقه آزاد حسن رود چين 87149110 تنه و دوشاخه برا ي دوچرخه 34,000 1,417,313,353 Rls. 41,185 $
181 7 1396 منطقه آزاد حسن رود چين 87141025 ک ک ک كمك فنر 18,378 1,403,661,778 Rls. 41,460 $
182 4 1396 منطقه آزاد حسن رود چين 87141040 ک ک ک توپي و دنده زنجير چرخ با لوازم ترمزبندي حتي توام شده با زنجير 30,229 1,402,701,916 Rls. 43,167 $
183 4 1396 منطقه آزاد حسن رود چين 84238290 سايرماشين الات توزين باظرفيت بين 30تا5000كيلوگرم جزباسکول ا لکترونيکي سيار500 كيلوگرم به بالا 11,407 1,402,362,810 Rls. 43,216 $
184 4 1396 منطقه آزاد حسن رود چين 71179000 ساير زيور الات بدلي غير از انواع فلزات معمولي حتي ابكاري شده با فلزات گرانبها 2,237 1,396,469,620 Rls. 42,843 $
185 9 1396 منطقه آزاد حسن رود چين 87149110 تنه و دوشاخه برا ي دوچرخه 37,166 1,395,101,107 Rls. 39,517 $
186 4 1396 منطقه آزاد حسن رود چين 40132000 لاستيک توئي ا زکائوچو ا زا نوا عي که برا ي دوچرخه بکار ميرود 9,644 1,375,213,384 Rls. 42,256 $
187 5 1396 منطقه آزاد حسن رود چين 87081090 سايرسپرها واجزا وقطعات آنها بغيراز ا نوا ع مورد استفاده در سوا ري و وا نت 10,825 1,357,642,910 Rls. 41,900 $
188 2 1396 منطقه آزاد حسن رود چين 87149620 قامه chain wheel and crank برا ي دوچرخه 14,560 1,348,438,527 Rls. 41,570 $
189 3 1396 منطقه آزاد حسن رود چين 87141910 تنه ، ا گزوز ،ترک بند ،جاپايي ،درپوش بغل موتورسيكلت ها (ازجمله موتورگازي ) 34,748 1,344,036,047 Rls. 41,417 $
190 7 1396 منطقه آزاد حسن رود چين 70133700 ساير ليوانهاي نوشيدن ،غيرازسفالينه هاي شيشه اي وبغيراز كريستال سرب دار . 20,072 1,336,433,904 Rls. 40,144 $
191 1 1396 منطقه آزاد حسن رود چين 95069190 سايرا شياءوا دوا ت برا ي تمرينات عمومي فيزيکي,ژيمناستيک ياورزش باپهلوا ني بجزTRAD MILL 15,243 1,325,293,064 Rls. 40,874 $
192 5 1396 منطقه آزاد حسن رود چين 85122030 دستگاههاي روشنايي ياعلامت دادن بصري جهت موتور سيکلت 17,726 1,322,940,144 Rls. 40,451 $
193 5 1396 منطقه آزاد حسن رود چين 40115000 لاستيك رويي چرخ، بادي نو، از كائوچو از انواعي كه براي دوچرخه بكار ميرود 19,285 1,298,274,210 Rls. 39,555 $
194 8 1396 منطقه آزاد حسن رود چين 70071110 شيشه ا يمني ا ب دا ده درا ندا زه وشکل مناسب برا ي نصب دروسائل نقليه زميني 12,208 1,293,410,823 Rls. 38,106 $
195 11 1396 منطقه آزاد حسن رود چين 87141055 ک ک ک ترمزها و اجزاء و قطعات آنها 18,292 1,292,207,743 Rls. 35,609 $
196 6 1396 منطقه آزاد حسن رود چين 85022090 مجموعه مولدهاي داراي موتور پيستوني جرقه اي-احتراقي بجزمولدگازي توليد همزمان برق وگرما 31,271 1,278,001,570 Rls. 38,530 $
197 10 1396 منطقه آزاد حسن رود چين 39189010 ---ساير كف پوشها از ساير مواد پلاستيكي 11,037 1,275,376,905 Rls. 35,145 $
198 8 1396 منطقه آزاد حسن رود چين 84678900 ا بزا ربرا ي کارکردن دردست, باموتورغيربرقي,که درجاي ديگرمذکورنباشد 9,389 1,268,640,000 Rls. 36,000 $
199 9 1396 منطقه آزاد حسن رود چين 83012000 قفل مغزي وکلوني برا ي وسائط نقليه موتوري ازفلز معمولي 10,858 1,258,823,302 Rls. 35,521 $
200 10 1396 منطقه آزاد حسن رود چين 42033000 کمربند,حمايل و بندشمشير ا زچرم طبيعي ياا زچرم دوباره ساخته شده 6,100 1,253,977,005 Rls. 34,795 $
مجموع کل
176,494,812,332 ريال
مجموع کل
5,153,729 دلار