آمار کل " واردات از" کشور (چين) گمرک (منطقه آزادچابهار)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [4] [3]   [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 4 1396 منطقه آزادچابهار چين 85168090 ساير مقاومت هاي گرم كننده الكتريكي غير از فندك خودرو 6,926 7,204,683,860 Rls. 221,980 $
102 6 1396 منطقه آزادچابهار چين 76129090 چليک ،بشکه،پيت ،قوطي وظروف همانند ا زآلومينيوم (غيراز براي گازهاي فشرده يامايع شده ) به گنجايش حدا کثر 300ليتر 93,792 7,168,554,032 Rls. 218,689 $
103 7 1396 منطقه آزادچابهار چين 85182920 مجموعه سينماي خانگي 30,054 6,792,282,207 Rls. 204,028 $
104 10 1396 منطقه آزادچابهار چين 84159010 واحد هاي داخلي يا خارجي دستگاه هاي تهويه مطبوع از هرنوع 33,400 6,748,135,000 Rls. 189,613 $
105 9 1396 منطقه آزادچابهار چين 40112090 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود به استثناي سايز 5/22 R 80315 67,783 6,710,048,240 Rls. 190,101 $
106 6 1396 منطقه آزادچابهار چين 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 62,200 6,636,426,985 Rls. 200,079 $
107 5 1396 منطقه آزادچابهار چين 85182920 مجموعه سينماي خانگي 22,943 6,538,694,187 Rls. 199,600 $
108 4 1396 منطقه آزادچابهار چين 87087011 چرخ براي سوا ري، وا نت و تراکتور کشاورزي 46,407 6,457,601,035 Rls. 199,040 $
109 6 1396 منطقه آزادچابهار چين 59039090 سايرپارچه هاي نسجي آغشته شده/ ا ندوده يامنطبق شده باموا د پلاستيکي غيرمذکوردرجاي ديگر 66,874 6,430,739,556 Rls. 196,774 $
110 2 1396 منطقه آزادچابهار چين 87087011 چرخ براي سوا ري، وا نت و تراکتور کشاورزي 39,230 6,357,616,650 Rls. 196,350 $
111 3 1396 منطقه آزادچابهار چين 84159070 ک ک ک فن کويل 27,390 6,067,028,000 Rls. 187,000 $
112 10 1396 منطقه آزادچابهار چين 85165000 فر (oven) ميکروويو 22,168 6,034,591,214 Rls. 171,686 $
113 5 1396 منطقه آزادچابهار چين 76129090 چليک ،بشکه،پيت ،قوطي وظروف همانند ا زآلومينيوم (غيراز براي گازهاي فشرده يامايع شده ) به گنجايش حدا کثر 300ليتر 77,090 5,949,953,956 Rls. 182,601 $
114 9 1396 منطقه آزادچابهار چين 48142000 كاغذ ديواري و پوششکهاي ديواري همانند متشكل از كاغذ با رويه اندوده يا پوشانده شده بالايهکاي از ماده پلاستيكي، دانهکدار شده (Grained)، داغکزده، رنگکشده، چاپکشده با نقش و نگار، يا به نحوي ديگر تزئينکشده باشد. 40,796 5,884,572,396 Rls. 166,683 $
115 2 1396 منطقه آزادچابهار چين 40082190 صفحه ورق ونوار از کائوچوي غير اسفنجي بجز پوشش براي کف 162,300 5,882,401,200 Rls. 181,360 $
116 2 1396 منطقه آزادچابهار چين 84151010 دستگاه تهويه مطبوع دوتکه (split unit )ازنوع ديواري ،براي پنجره ،به حالت محفظه اي 57,313 5,668,572,938 Rls. 174,751 $
117 3 1396 منطقه آزادچابهار چين 59039090 سايرپارچه هاي نسجي آغشته شده/ ا ندوده يامنطبق شده باموا د پلاستيکي غيرمذکوردرجاي ديگر 65,499 5,662,069,027 Rls. 174,641 $
118 4 1396 منطقه آزادچابهار چين 85182920 مجموعه سينماي خانگي 17,642 5,656,271,140 Rls. 174,070 $
119 3 1396 منطقه آزادچابهار چين 82100000 وسائل مکانيکي دستي، بوزن 10کيلوگرم ياکمترکه برا ي تهيه غذا يانوشابه بکارميروند. 55,546 5,647,335,954 Rls. 174,030 $
120 7 1396 منطقه آزادچابهار چين 84509090 ساير اجزاء وقطعات ماشين هاي رختشوئي خانگي وغيرخانگي غير مذكور درجاي ديگر 5,847 5,440,776,000 Rls. 162,800 $
121 9 1396 منطقه آزادچابهار چين 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 49,840 5,268,037,422 Rls. 149,520 $
122 12 1396 منطقه آزادچابهار چين 73239390 سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا زفولاد زنگ نزن 44,619 5,233,575,604 Rls. 141,870 $
123 12 1396 منطقه آزادچابهار چين 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 44,175 4,920,267,598 Rls. 132,523 $
124 4 1396 منطقه آزادچابهار چين 84183000 فريزرهاا زنوع صندوقي,به گنجايش حدا کثر800ليتر 50,915 4,908,807,000 Rls. 150,600 $
125 2 1396 منطقه آزادچابهار چين 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 49,048 4,768,495,608 Rls. 147,144 $
126 1 1396 منطقه آزادچابهار چين 87087021 ا جزا وقطعات ومتفرعات چرخ ها ،برا ي سوا ري ،سوا ري کار، وا نت وترا کتورکشاورزي 58,464 4,741,138,080 Rls. 146,160 $
127 4 1396 منطقه آزادچابهار چين 84159010 واحد هاي داخلي يا خارجي دستگاه هاي تهويه مطبوع از هرنوع 23,616 4,587,478,110 Rls. 140,958 $
128 4 1396 منطقه آزادچابهار چين 82100000 وسائل مکانيکي دستي، بوزن 10کيلوگرم ياکمترکه برا ي تهيه غذا يانوشابه بکارميروند. 42,990 4,442,020,416 Rls. 136,800 $
129 11 1396 منطقه آزادچابهار چين 84181000 يخچال فريزرهاي مجهزبه درهاي خارجي مجزا جداگانه 31,363 4,441,772,160 Rls. 120,960 $
130 10 1396 منطقه آزادچابهار چين 85081900 ساير جاروبرقي به قدرت بيش از 1500وات وظرفيت 20ليتر . 21,384 4,416,022,740 Rls. 124,160 $
131 2 1396 منطقه آزادچابهار چين 84433900 ماشين آلات چاپگر،كپي وفكس ،غيرقابل اتصال به ماشين داده پردازي اتوماتيك ياشبكه 25,300 4,372,777,200 Rls. 134,800 $
132 10 1396 منطقه آزادچابهار چين 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 31,749 4,316,520,657 Rls. 121,063 $
133 11 1396 منطقه آزادچابهار چين 84183000 فريزرهاا زنوع صندوقي,به گنجايش حدا کثر800ليتر 39,903 4,313,983,080 Rls. 117,480 $
134 1 1396 منطقه آزادچابهار چين 76129090 چليک ،بشکه،پيت ،قوطي وظروف همانند ا زآلومينيوم (غيراز براي گازهاي فشرده يامايع شده ) به گنجايش حدا کثر 300ليتر 60,430 4,299,471,541 Rls. 132,625 $
135 9 1396 منطقه آزادچابهار چين 84183000 فريزرهاا زنوع صندوقي,به گنجايش حدا کثر800ليتر 40,622 4,147,513,920 Rls. 117,480 $
136 5 1396 منطقه آزادچابهار چين 40082190 صفحه ورق ونوار از کائوچوي غير اسفنجي بجز پوشش براي کف 110,000 4,085,400,000 Rls. 124,471 $
137 2 1396 منطقه آزادچابهار چين 73239390 سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا زفولاد زنگ نزن 36,580 3,944,970,874 Rls. 121,681 $
138 5 1396 منطقه آزادچابهار چين 40112010 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود با سايز 5/22 R 80315 37,931 3,872,968,059 Rls. 118,226 $
139 6 1396 منطقه آزادچابهار چين 85094000 آسياب ومخلوطکن هاي الکترومکانيکي خانگي مواد خوراکي، دستگاههاي خانگي آب ميوه گيرواب سبزي گير 32,482 3,834,887,400 Rls. 116,500 $
140 11 1396 منطقه آزادچابهار چين 95069110 دستگاه TRAD MILL 39,504 3,819,853,575 Rls. 103,365 $
141 9 1396 منطقه آزادچابهار چين 85165000 فر (oven) ميکروويو 14,412 3,818,012,200 Rls. 111,400 $
142 5 1396 منطقه آزادچابهار چين 82130000 قيچي,قيچي خياطي وقيچيهاي همانند,وتيغه هاي آنها. 29,220 3,816,144,240 Rls. 116,880 $
143 2 1396 منطقه آزادچابهار چين 82152000 مجموعه ا زقاشق, چنگال, غيره جورشده... (غيرا زرديف 82151000). 24,272 3,777,035,850 Rls. 116,550 $
144 10 1396 منطقه آزادچابهار چين 73239390 سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا زفولاد زنگ نزن 33,100 3,769,586,880 Rls. 105,920 $
145 2 1396 منطقه آزادچابهار چين 76129090 چليک ،بشکه،پيت ،قوطي وظروف همانند ا زآلومينيوم (غيراز براي گازهاي فشرده يامايع شده ) به گنجايش حدا کثر 300ليتر 65,946 3,759,967,419 Rls. 115,916 $
146 7 1396 منطقه آزادچابهار چين 73239390 سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا زفولاد زنگ نزن 33,819 3,672,680,877 Rls. 109,462 $
147 2 1396 منطقه آزادچابهار چين 84433100 ماشين هاي داراي 2ياتعدادي كاركرد چاپ گرفتن ،كپي كردن ياارسال فكس باقابليت انتقال به ماشين هاي خودكار داده پردازي باشد . 25,300 3,667,228,950 Rls. 113,050 $
148 5 1396 منطقه آزادچابهار چين 84433100 ماشين هاي داراي 2ياتعدادي كاركرد چاپ گرفتن ،كپي كردن ياارسال فكس باقابليت انتقال به ماشين هاي خودكار داده پردازي باشد . 58,650 3,613,902,500 Rls. 110,500 $
149 9 1396 منطقه آزادچابهار چين 85094000 آسياب ومخلوطکن هاي الکترومکانيکي خانگي مواد خوراکي، دستگاههاي خانگي آب ميوه گيرواب سبزي گير 22,294 3,598,504,560 Rls. 102,120 $
150 5 1396 منطقه آزادچابهار چين 85168090 ساير مقاومت هاي گرم كننده الكتريكي غير از فندك خودرو 3,961 3,591,894,625 Rls. 110,347 $
151 9 1396 منطقه آزادچابهار چين 85166000 فرها ،خوراكپزها,منقل ها,حلقه هاي جوش آورنده آب, كباب پزها وتفت دهنده هاي الکتروترميک 32,270 3,538,431,173 Rls. 101,067 $
152 2 1396 منطقه آزادچابهار چين 84829900 ا جزا ءوقطعات بلبرينگ يارولربيرينگ (غيرا زگلوله, سوزن وغلتک ). 45,330 3,450,764,140 Rls. 106,384 $
153 8 1396 منطقه آزادچابهار چين 84159070 ک ک ک فن کويل 13,135 3,448,598,665 Rls. 101,087 $
154 12 1396 منطقه آزادچابهار چين 69120090 ساير ا شياسرميزوا شياءا شپزخانه سايرا شياخانه وپاکيزگي از سرا ميک غيرا زچيني غيرمذکوردرجاي ديگر 30,319 3,259,123,709 Rls. 90,182 $
155 5 1396 منطقه آزادچابهار چين 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 35,083 3,221,025,275 Rls. 98,372 $
156 3 1396 منطقه آزادچابهار چين 85101000 ريش ترا ش , توا م شده با موتوربرقي 7,642 3,126,730,332 Rls. 96,388 $
157 4 1396 منطقه آزادچابهار چين 84509090 ساير اجزاء وقطعات ماشين هاي رختشوئي خانگي وغيرخانگي غير مذكور درجاي ديگر 3,157 3,093,076,800 Rls. 95,040 $
158 5 1396 منطقه آزادچابهار چين 40112090 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود به استثناي سايز 5/22 R 80315 32,079 3,068,411,295 Rls. 93,666 $
159 9 1396 منطقه آزادچابهار چين 85182100 تک بلندگو ,تعبيه شده در محفظه آن 3,060 3,019,335,000 Rls. 85,901 $
160 3 1396 منطقه آزادچابهار چين 84821000 بلبرينگ. 26,291 2,895,039,205 Rls. 89,315 $
161 10 1396 منطقه آزادچابهار چين 85094000 آسياب ومخلوطکن هاي الکترومکانيکي خانگي مواد خوراکي، دستگاههاي خانگي آب ميوه گيرواب سبزي گير 18,257 2,894,382,192 Rls. 81,328 $
162 4 1396 منطقه آزادچابهار چين 48142000 كاغذ ديواري و پوششکهاي ديواري همانند متشكل از كاغذ با رويه اندوده يا پوشانده شده بالايهکاي از ماده پلاستيكي، دانهکدار شده (Grained)، داغکزده، رنگکشده، چاپکشده با نقش و نگار، يا به نحوي ديگر تزئينکشده باشد. 21,876 2,840,709,852 Rls. 87,286 $
163 4 1396 منطقه آزادچابهار چين 85182100 تک بلندگو ,تعبيه شده در محفظه آن 847 2,776,055,895 Rls. 85,430 $
164 9 1396 منطقه آزادچابهار چين 59039090 سايرپارچه هاي نسجي آغشته شده/ ا ندوده يامنطبق شده باموا د پلاستيکي غيرمذکوردرجاي ديگر 37,562 2,733,061,429 Rls. 77,547 $
165 3 1396 منطقه آزادچابهار چين 76129090 چليک ،بشکه،پيت ،قوطي وظروف همانند ا زآلومينيوم (غيراز براي گازهاي فشرده يامايع شده ) به گنجايش حدا کثر 300ليتر 34,239 2,592,858,840 Rls. 79,903 $
166 8 1396 منطقه آزادچابهار چين 85181000 ميکروفون و پايه آن 11,723 2,526,982,563 Rls. 73,731 $
167 7 1396 منطقه آزادچابهار چين 85168090 ساير مقاومت هاي گرم كننده الكتريكي غير از فندك خودرو 2,380 2,411,587,200 Rls. 72,160 $
168 5 1396 منطقه آزادچابهار چين 82141010 مدا دترا ش وتيغه آن 29,250 2,386,613,125 Rls. 73,125 $
169 11 1396 منطقه آزادچابهار چين 73239390 سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا زفولاد زنگ نزن 20,361 2,349,235,891 Rls. 65,155 $
170 3 1396 منطقه آزادچابهار چين 84509090 ساير اجزاء وقطعات ماشين هاي رختشوئي خانگي وغيرخانگي غير مذكور درجاي ديگر 493 2,312,251,920 Rls. 71,280 $
171 9 1396 منطقه آزادچابهار چين 73239390 سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا زفولاد زنگ نزن 20,453 2,306,443,904 Rls. 65,450 $
172 1 1396 منطقه آزادچابهار چين 59039090 سايرپارچه هاي نسجي آغشته شده/ ا ندوده يامنطبق شده باموا د پلاستيکي غيرمذکوردرجاي ديگر 15,284 2,305,401,621 Rls. 71,143 $
173 6 1396 منطقه آزادچابهار چين 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 25,028 2,301,627,971 Rls. 70,078 $
174 10 1396 منطقه آزادچابهار چين 85098090 سايرلوازم خانگي الكترونيكي بجز دستگاه بخور التراسونيك 11,163 2,289,369,192 Rls. 64,328 $
175 10 1396 منطقه آزادچابهار چين 85185000 دستگاه هاي برقي تقويت کننده صوت 10,090 2,261,071,760 Rls. 62,710 $
176 1 1396 منطقه آزادچابهار چين 87087011 چرخ براي سوا ري، وا نت و تراکتور کشاورزي 12,032 1,961,168,000 Rls. 60,500 $
177 10 1396 منطقه آزادچابهار چين 85167100 دستگاه هاي ا لکتروترميک درست کردن قهوه يا چاي 8,179 1,900,382,352 Rls. 52,368 $
178 6 1396 منطقه آزادچابهار چين 85072010 انباره هاي برقي سرب -اسيد ،ا ز نوع سربسته (sealed) به جز براي موتورهاي پيستوني 21,895 1,897,977,370 Rls. 57,670 $
179 12 1396 منطقه آزادچابهار چين 85183010 هدفون و گوشي حتي توام شده با يک ميکروفون 6,026 1,897,485,200 Rls. 51,350 $
180 5 1396 منطقه آزادچابهار چين 73239390 سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا زفولاد زنگ نزن 16,707 1,844,783,380 Rls. 56,604 $
181 8 1396 منطقه آزادچابهار چين 85166000 فرها ،خوراكپزها,منقل ها,حلقه هاي جوش آورنده آب, كباب پزها وتفت دهنده هاي الکتروترميک 17,982 1,840,200,120 Rls. 53,460 $
182 1 1396 منطقه آزادچابهار چين 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 20,240 1,837,079,552 Rls. 56,672 $
183 9 1396 منطقه آزادچابهار چين 85167100 دستگاه هاي ا لکتروترميک درست کردن قهوه يا چاي 9,104 1,832,685,540 Rls. 51,996 $
184 2 1396 منطقه آزادچابهار چين 73239490 سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا ز ا هن يافولاد لعاب دا ده شده 20,188 1,831,760,305 Rls. 56,524 $
185 4 1396 منطقه آزادچابهار چين 73239390 سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا زفولاد زنگ نزن 17,590 1,827,133,632 Rls. 56,288 $
186 2 1396 منطقه آزادچابهار چين 87141990 ساير ا جزا و قطعات موتورسيکلت (ا زجمله موتورسيکلت گازي ) غير مذكور درجاي ديگري 22,247 1,798,621,770 Rls. 55,453 $
187 3 1396 منطقه آزادچابهار چين 85163200 دستگاههاي ا لکتروترميک آرا يش مو (غيرا زموخشک کن ) 3,485 1,797,250,356 Rls. 55,404 $
188 12 1396 منطقه آزادچابهار چين 84186910 ا نوا ع چيلرهاي جذبي 6,345 1,743,894,704 Rls. 46,910 $
189 11 1396 منطقه آزادچابهار چين 73181490 ساير پيچ خودکارا زچدن ،آهن يا فولاد غيرا زجنس ا ستنلس ا ستيل ،حديد شده 24,000 1,741,872,000 Rls. 48,000 $
190 5 1396 منطقه آزادچابهار چين 39233000 قرا به , بطري , تنگ و همانند ا ز موا د پلاستيکي 21,325 1,740,461,478 Rls. 53,312 $
191 2 1396 منطقه آزادچابهار چين 59100000 تسمه نقاله ياتسمه ا نتقال نيروا زموا دنسجي پوشانده شده يا مطبق شده با مواد پلاستيكي يا مستحكم شده با فلز يا با مواد ديگر 28,614 1,710,171,507 Rls. 52,720 $
192 8 1396 منطقه آزادچابهار چين 82100000 وسائل مکانيکي دستي، بوزن 10کيلوگرم ياکمترکه برا ي تهيه غذا يانوشابه بکارميروند. 16,326 1,676,626,776 Rls. 48,708 $
193 5 1396 منطقه آزادچابهار چين 87087021 ا جزا وقطعات ومتفرعات چرخ ها ،برا ي سوا ري ،سوا ري کار، وا نت وترا کتورکشاورزي 11,940 1,663,403,880 Rls. 51,270 $
194 5 1396 منطقه آزادچابهار چين 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آنهايي كه مجهز به اتصال دهنده هاهستند . 23,160 1,625,516,322 Rls. 49,620 $
195 3 1396 منطقه آزادچابهار چين 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 17,218 1,564,379,270 Rls. 48,210 $
196 11 1396 منطقه آزادچابهار چين 59039090 سايرپارچه هاي نسجي آغشته شده/ ا ندوده يامنطبق شده باموا د پلاستيکي غيرمذکوردرجاي ديگر 22,102 1,517,860,003 Rls. 41,827 $
197 3 1396 منطقه آزادچابهار چين 40112090 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود به استثناي سايز 5/22 R 80315 14,322 1,503,898,969 Rls. 46,354 $
198 10 1396 منطقه آزادچابهار چين 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 14,093 1,475,453,261 Rls. 41,139 $
199 2 1396 منطقه آزادچابهار چين 85168090 ساير مقاومت هاي گرم كننده الكتريكي غير از فندك خودرو 1,465 1,462,818,500 Rls. 45,100 $
200 1 1396 منطقه آزادچابهار چين 85164000 ا توي برقي 8,740 1,458,900,000 Rls. 45,000 $
مجموع کل
363,319,245,918 ريال
مجموع کل
10,816,922 دلار