آمار کل " واردات از" کشور (چين) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان )

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [4] [3]   [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 85414090 ساير وسايل نيمه هادي حساس در برابر نور و ديودهاي ساطع نور غير از پانلهاي خورشيدي (تبديل کننده انرژي خورشيدي به الکتريسيته) 21,201 3,156,532,592 Rls. 84,841 $
102 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 39204930 ورق از آلياژ PVC/ABC 120,720 3,132,635,712 Rls. 96,576 $
103 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 84272011 سايرارابه هاي صفاف خودرو،نو،باظرفيت ده تن وبالاتر 25,020 3,102,938,142 Rls. 86,058 $
104 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 76071990 --- ساير 31,500 3,036,020,400 Rls. 88,200 $
105 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 84433100 ماشين هاي داراي 2ياتعدادي كاركرد چاپ گرفتن ،كپي كردن ياارسال فكس باقابليت انتقال به ماشين هاي خودكار داده پردازي باشد . 25,682 2,995,649,880 Rls. 92,520 $
106 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 85272900 گيرنده هاي را ديوئي برا ي وسايل نقليه موتوري , که بادستگاه ضبط وپخش صوت همراه نباشد 12,070 2,988,251,347 Rls. 92,150 $
107 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 85182910 انواع بلندگوي خودرو 25,170 2,957,953,538 Rls. 91,168 $
108 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 76071990 --- ساير 31,500 2,947,644,000 Rls. 88,200 $
109 1 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 84137090 ساير تلمبه هاي گريز از مركز براي مايعات كه در جاي ديگر مذكور نباشد 43,025 2,868,779,400 Rls. 88,600 $
110 4 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 85272100 گيرنده هاي را ديوئي برا ي وسايل نقليه موتوري , توا م شده با دستگاه ضبط يا باز توليد صوت 5,724 2,836,269,007 Rls. 87,185 $
111 4 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 84272011 سايرارابه هاي صفاف خودرو،نو،باظرفيت ده تن وبالاتر 25,020 2,814,500,220 Rls. 86,348 $
112 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 84272022 ک ک ک ک مستعمل 45,450 2,802,723,316 Rls. 79,457 $
113 6 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 85012000 موتورهاي اونيور سال (Universal) با جريان متناوب و مستقيم (AC/DC) با قدرت بيشتراز 5/37 وات 58,536 2,795,696,000 Rls. 84,947 $
114 4 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 84771000 ماشين هاي قالب گيري تزريقي برا ي کارکردن روي کائوچو يا موا د پلاستيکي يابراي ساختن محصولات ازاين مواد . 60,800 2,784,393,000 Rls. 85,700 $
115 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 85272900 گيرنده هاي را ديوئي برا ي وسايل نقليه موتوري , که بادستگاه ضبط وپخش صوت همراه نباشد 6,375 2,766,569,616 Rls. 84,592 $
116 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 85393190 ساير لامپهاي فلورسنت , کاتد گرم غير مذكور درجاي ديگر 30,240 2,732,220,000 Rls. 77,733 $
117 6 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 73042900 ساير لوله ها برا ي جدا ره سازي يالوله گذا ري (غيرا زلوله حفاري )برا ي ا ستخرا ج نفت ياگاز 113,129 2,727,964,073 Rls. 81,990 $
118 6 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 76069240 ک ک ک کويل آلومينيومي با حداکثر ضخامت 35/. 27,107 2,714,964,356 Rls. 82,193 $
119 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 39204940 با عرض بيشتر از 2/2 متر 101,993 2,710,263,088 Rls. 80,287 $
120 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 09022000 چاي سبز (تخمير نشده) عرضه شده به نحوي ديگر 22,350 2,654,174,250 Rls. 71,630 $
121 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 94059100 ا جزا ءوقطعات ا زشيشه برا ي چرا غ ووسايل روشنائي وهمچنين نورا فکن ها 26,000 2,628,045,000 Rls. 77,427 $
122 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 39204940 با عرض بيشتر از 2/2 متر 104,876 2,612,250,450 Rls. 80,266 $
123 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 94017900 نشيمنهاي دا را ي ا سکلت فلزي ،رويه نشده 27,411 2,601,199,771 Rls. 79,427 $
124 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 84254900 ساير جکهاوچرخهاي بالاکشنده که درجاي ديگرمذکورنباشند 46,883 2,588,281,152 Rls. 76,256 $
125 4 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 94019090 ا جزا وقطعات نشيمنهاغيراز نشيمنهاي وسايل نقليه هوا يي يازميني 45,618 2,573,146,858 Rls. 79,285 $
126 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 87039010 ---وسايل نقليه داراي موتور الكتريكي 20,850 2,545,734,240 Rls. 78,480 $
127 4 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 85272900 گيرنده هاي را ديوئي برا ي وسايل نقليه موتوري , که بادستگاه ضبط وپخش صوت همراه نباشد 5,388 2,544,739,658 Rls. 78,401 $
128 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 09022000 چاي سبز (تخمير نشده) عرضه شده به نحوي ديگر 21,100 2,528,169,084 Rls. 74,485 $
129 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 83024290 ---سايريراق آلات واتصالات براي مبلمان غير از فنر گازي 52,730 2,525,736,343 Rls. 77,153 $
130 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 94059990 سايرقطعات برا ي چرا غ و وسايل روشنائي بجزا ز جنس شيشه ويا موا د پلاستيکي غير مذکور درجاي ديگر 33,430 2,466,543,092 Rls. 72,275 $
131 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 39173990 ساير لوله ها وشيلنگهاي مشمول اين شماره غير از لوله فايبر گلاس از رزين پلي استر تقويت شده با الياف شيشه 27,187 2,443,561,792 Rls. 66,848 $
132 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 87119020 ---موتورسيكلت ودوچرخه الكتريكي از 1500 وات وبيشتر 10,080 2,417,025,000 Rls. 80,052 $
133 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 84295111 لودرنو،بيل دار بابارگيري ازجلو،باقدرت 270اسب بخاروكمتر 15,700 2,377,052,880 Rls. 69,356 $
134 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 85393190 ساير لامپهاي فلورسنت , کاتد گرم غير مذكور درجاي ديگر 30,000 2,366,428,000 Rls. 72,955 $
135 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 94059100 ا جزا ءوقطعات ا زشيشه برا ي چرا غ ووسايل روشنائي وهمچنين نورا فکن ها 23,000 2,356,582,500 Rls. 68,759 $
136 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 76069240 ک ک ک کويل آلومينيومي با حداکثر ضخامت 35/. 21,508 2,288,299,930 Rls. 70,546 $
137 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 83021090 ک ک ک سايرلولا غير از براي در وپنجره دوجداره PVC , UPVC 20,976 2,261,370,120 Rls. 60,830 $
138 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 2,870 2,193,325,000 Rls. 59,000 $
139 4 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 85271310 دستگاه پخش را ديويي دا را ي ضبط وپخش صوت ديجيتالي باقابليتهاي MP3 وغيره 4,334 2,164,243,471 Rls. 66,500 $
140 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 84433100 ماشين هاي داراي 2ياتعدادي كاركرد چاپ گرفتن ،كپي كردن ياارسال فكس باقابليت انتقال به ماشين هاي خودكار داده پردازي باشد . 24,969 2,145,894,900 Rls. 65,400 $
141 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 94059990 سايرقطعات برا ي چرا غ و وسايل روشنائي بجزا ز جنس شيشه ويا موا د پلاستيکي غير مذکور درجاي ديگر 7,380 2,104,314,365 Rls. 58,845 $
142 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 37,150 2,091,113,040 Rls. 61,296 $
143 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 84159070 ک ک ک فن کويل 11,678 2,082,480,554 Rls. 57,386 $
144 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 48192010 قوطي و جعبه چند لايه به هم فشرده از لايهکهاي متفاوت كه لايهکهاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت و همگن به هم اتصال داده شده باشند براي بستهکبندي مواد غذايي 23,000 2,079,579,731 Rls. 61,604 $
145 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 73102910 قوطي ا سپري باگنجايش كمتراز 50ليتر 42,030 2,076,974,258 Rls. 64,031 $
146 4 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 76069240 ک ک ک کويل آلومينيومي با حداکثر ضخامت 35/. 21,670 2,053,596,070 Rls. 63,046 $
147 4 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 83021090 ک ک ک سايرلولا غير از براي در وپنجره دوجداره PVC , UPVC 24,100 2,033,377,820 Rls. 62,660 $
148 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 87024000 ک تنها با موتور برق? به عنوان ن?رو? محرکه 11,421 2,028,665,440 Rls. 57,716 $
149 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 95049020 ادوات براي بازي بولينگ 15,541 2,012,785,000 Rls. 59,000 $
150 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 94019090 ا جزا وقطعات نشيمنهاغيراز نشيمنهاي وسايل نقليه هوا يي يازميني 23,502 1,998,312,227 Rls. 61,583 $
151 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 85182910 انواع بلندگوي خودرو 22,188 1,984,380,041 Rls. 60,459 $
152 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 84678900 ا بزا ربرا ي کارکردن دردست, باموتورغيربرقي,که درجاي ديگرمذکورنباشد 14,550 1,981,711,964 Rls. 61,081 $
153 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 58042100 دا نتل هاي مکانيکي ا زا لياف سنتتيک يامصنوعي بصورت توپ, نوا ريافرم مشخص. 27,515 1,937,399,110 Rls. 54,977 $
154 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 85272100 گيرنده هاي را ديوئي برا ي وسايل نقليه موتوري , توا م شده با دستگاه ضبط يا باز توليد صوت 4,544 1,924,954,388 Rls. 59,348 $
155 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 87119000 ک ساير 5,052 1,919,135,400 Rls. 54,600 $
156 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 84509090 ساير اجزاء وقطعات ماشين هاي رختشوئي خانگي وغيرخانگي غير مذكور درجاي ديگر 17,385 1,861,563,000 Rls. 57,000 $
157 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 85271310 دستگاه پخش را ديويي دا را ي ضبط وپخش صوت ديجيتالي باقابليتهاي MP3 وغيره 12,228 1,850,615,052 Rls. 57,031 $
158 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 70109010 ظروف بسته بندي براي محصولات آرايشي وبهداشتي تا حداكثر ظرفيت 250 سي سي 23,348 1,826,625,477 Rls. 50,272 $
159 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 83021090 ک ک ک سايرلولا غير از براي در وپنجره دوجداره PVC , UPVC 23,400 1,790,356,150 Rls. 54,805 $
160 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 73102910 قوطي ا سپري باگنجايش كمتراز 50ليتر 32,812 1,776,426,672 Rls. 50,318 $
161 4 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 70109010 ظروف بسته بندي براي محصولات آرايشي وبهداشتي تا حداكثر ظرفيت 250 سي سي 35,722 1,770,890,852 Rls. 54,583 $
162 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 24,056 1,766,192,042 Rls. 50,028 $
163 6 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 84143020 كمپرسورهاي برودتي با گاز غيرفريوني (سازگار بالايه اوزون) با قدرت بيش از يک اسب بخار ( 75/0 کيلووا ت) 18,492 1,761,609,720 Rls. 54,312 $
164 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 94019090 ا جزا وقطعات نشيمنهاغيراز نشيمنهاي وسايل نقليه هوا يي يازميني 18,470 1,757,932,119 Rls. 49,869 $
165 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 84778000 ماشين آلات کارکردن روي کائوچوياموا دپلاستيکي يا براي ساختن محصولات ا زا ين موا د,غيرمذکوردرجاي ديگر 3,660 1,666,062,600 Rls. 47,400 $
166 6 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 76071990 --- ساير 17,325 1,659,610,915 Rls. 50,035 $
167 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 39269060 پريفرم (PET) 24,350 1,619,258,499 Rls. 45,730 $
168 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 85012000 موتورهاي اونيور سال (Universal) با جريان متناوب و مستقيم (AC/DC) با قدرت بيشتراز 5/37 وات 26,177 1,605,191,000 Rls. 49,000 $
169 6 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 84295111 لودرنو،بيل دار بابارگيري ازجلو،باقدرت 270اسب بخاروكمتر 6,644 1,603,006,680 Rls. 48,328 $
170 1 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 85437020 ---لامپ LED 2,990 1,574,105,501 Rls. 48,560 $
171 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 87024000 ک تنها با موتور برق? به عنوان ن?رو? محرکه 3,586 1,553,298,900 Rls. 44,192 $
172 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 24,130 1,530,758,985 Rls. 46,963 $
173 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 85182910 انواع بلندگوي خودرو 9,360 1,519,310,144 Rls. 46,817 $
174 6 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 39204940 با عرض بيشتر از 2/2 متر 57,066 1,496,721,555 Rls. 45,183 $
175 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 84819030 اجزاء وقطعات شيرآلات چدني وفولادي 21,085 1,496,360,280 Rls. 39,994 $
176 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 09022000 چاي سبز (تخمير نشده) عرضه شده به نحوي ديگر 21,100 1,477,201,135 Rls. 45,524 $
177 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 85395000 ک لامپ­ها? ساخته شده از د?ودها? ساطع - نور 4,292 1,466,644,704 Rls. 43,885 $
178 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 94019090 ا جزا وقطعات نشيمنهاغيراز نشيمنهاي وسايل نقليه هوا يي يازميني 30,220 1,444,911,625 Rls. 44,552 $
179 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 39199030 جمبو رول چسب خورده boppباپهناي بيش از20سانتيمتر 17,700 1,442,118,410 Rls. 40,910 $
180 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 76069240 ک ک ک کويل آلومينيومي با حداکثر ضخامت 35/. 13,895 1,420,286,142 Rls. 41,261 $
181 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 83024290 ---سايريراق آلات واتصالات براي مبلمان غير از فنر گازي 23,300 1,420,143,495 Rls. 38,775 $
182 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 83021090 ک ک ک سايرلولا غير از براي در وپنجره دوجداره PVC , UPVC 18,000 1,410,162,048 Rls. 41,336 $
183 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 70109010 ظروف بسته بندي براي محصولات آرايشي وبهداشتي تا حداكثر ظرفيت 250 سي سي 18,283 1,405,095,321 Rls. 38,979 $
184 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 94053010 ---مجموعه چراغ هاي الكتريكي كه با ديودهاي نورافشان (LED)كار ميكنند 9,500 1,369,710,000 Rls. 38,798 $
185 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 58042100 دا نتل هاي مکانيکي ا زا لياف سنتتيک يامصنوعي بصورت توپ, نوا ريافرم مشخص. 20,072 1,353,971,814 Rls. 40,110 $
186 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 84159070 ک ک ک فن کويل 11,168 1,350,335,100 Rls. 40,405 $
187 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 85414090 ساير وسايل نيمه هادي حساس در برابر نور و ديودهاي ساطع نور غير از پانلهاي خورشيدي (تبديل کننده انرژي خورشيدي به الکتريسيته) 9,101 1,345,309,820 Rls. 36,404 $
188 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 73042900 ساير لوله ها برا ي جدا ره سازي يالوله گذا ري (غيرا زلوله حفاري )برا ي ا ستخرا ج نفت ياگاز 45,817 1,345,267,484 Rls. 38,133 $
189 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 42029900 جعبه ها و محفظه هائي غيرمذکوردرجاي ديگرباسطح خارجي ا زموا دي که درجاي ديگرمذکورنباش 5,775 1,337,984,618 Rls. 41,251 $
190 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 69074090 ک ک ک سا?ر 148,521 1,322,446,995 Rls. 39,187 $
191 6 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 94017900 نشيمنهاي دا را ي ا سکلت فلزي ،رويه نشده 13,177 1,318,529,286 Rls. 39,453 $
192 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 94054030 ---وسايل وچراغ هايي كه براي به كارگيري با ديودهاي نورافشان (LED)ساخته شده اند. 10,150 1,303,219,875 Rls. 38,163 $
193 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 84254900 ساير جکهاوچرخهاي بالاکشنده که درجاي ديگرمذکورنباشند 22,805 1,298,982,944 Rls. 35,536 $
194 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 94054040 ---چراغ هاي شيلنگي ويا نواري متشكل از ديودهاي نورافشان (LED)حتي داراي تجهيزات نصب پيچي ، چسب و... 10,050 1,283,874,959 Rls. 37,866 $
195 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 84819030 اجزاء وقطعات شيرآلات چدني وفولادي 19,366 1,283,109,078 Rls. 39,168 $
196 1 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 85279100 سا?ر دستگاه ها? گ?رنده برا? پخش راد?و?? توامان شده بادستگاه ضبط ?ابازتول?د صوت 16,436 1,255,968,000 Rls. 38,743 $
197 1 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 83024290 ---سايريراق آلات واتصالات براي مبلمان غير از فنر گازي 31,100 1,239,098,400 Rls. 38,220 $
198 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 76071990 --- ساير 12,157 1,211,449,560 Rls. 34,040 $
199 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 69074090 ک ک ک سا?ر 149,657 1,195,695,816 Rls. 33,932 $
200 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 84271021 ارابه هاي صفاف خودرو،نو،باموتوربرقي وظرفيت کمترا ز5 تن 8,800 1,145,821,245 Rls. 31,779 $
مجموع کل
203,395,784,603 ريال
مجموع کل
6,028,538 دلار