آمار کل " واردات از" کشور (چين) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان )

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [5] [4]   [2] [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
201 1 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 94059200 ا جرا ءوقطعات ا زپلاستيک, برا ي چرا غ ووسايل روشنائي وهمچنين نورا فکنها 8,700 1,129,055,350 Rls. 34,830 $
202 6 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 84819030 اجزاء وقطعات شيرآلات چدني وفولادي 21,850 1,121,248,046 Rls. 33,804 $
203 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 84269900 ارابه هاي كارگاهي مجهز به جرثقيل غيرازرديف 84269100 13,480 1,102,922,840 Rls. 33,980 $
204 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 84819030 اجزاء وقطعات شيرآلات چدني وفولادي 15,086 1,089,271,559 Rls. 30,211 $
205 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 69109000 ظرفشوئي,روشوئي,وا ن حمام... وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زسرا ميک, غيرمذکوردرجاي ديگر 30,828 1,082,446,700 Rls. 33,260 $
206 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 39173990 ساير لوله ها وشيلنگهاي مشمول اين شماره غير از لوله فايبر گلاس از رزين پلي استر تقويت شده با الياف شيشه 14,255 1,071,219,300 Rls. 32,700 $
207 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 94054030 ---وسايل وچراغ هايي كه براي به كارگيري با ديودهاي نورافشان (LED)ساخته شده اند. 8,803 1,065,259,800 Rls. 32,850 $
208 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 38119000 بازدارنده هاي اكسيداسيون ورسوبات وفرآورده هاي ضدخوردگي وساير افزودنيهاغيرازافزودنيهاي روغنهاي روان كننده غيرمذكور 13,400 1,045,375,100 Rls. 27,940 $
209 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 72292000 مفتول ا زفولادسيليکومنگنز. 24,000 1,029,360,120 Rls. 27,780 $
210 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 59031000 پارچه هاي نسجي آغشته، اندوده، پوشانده يا منطبق شده با پلي وينيل کلرايد(C.V.P). 21,982 1,005,384,815 Rls. 30,995 $
211 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 85012000 موتورهاي اونيور سال (Universal) با جريان متناوب و مستقيم (AC/DC) با قدرت بيشتراز 5/37 وات 14,858 989,505,575 Rls. 29,005 $
212 4 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 39239010 ظروف لوله اي (تيوب )جهت كرم وپماد ازموادپلاستيكي . 1,406 979,604,500 Rls. 30,100 $
213 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 72209000 محصولات تخت نوردشده ا زفولادزنگ نزن, باپهناي کمترا ز600mmکه درجاي ديگرذکرنشده. 11,200 976,360,424 Rls. 27,079 $
214 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 94059990 سايرقطعات برا ي چرا غ و وسايل روشنائي بجزا ز جنس شيشه ويا موا د پلاستيکي غير مذکور درجاي ديگر 18,022 974,969,460 Rls. 29,853 $
215 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 70109010 ظروف بسته بندي براي محصولات آرايشي وبهداشتي تا حداكثر ظرفيت 250 سي سي 15,333 972,927,600 Rls. 27,600 $
216 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 84624100 ماشين هاي پانچ کردن يافاق وزبانه دا رکردن (ا زجمله پرس ها),باکنترل شماره ا ي 14,430 970,874,500 Rls. 29,500 $
217 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 33029010 اسانسکهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 1,925 960,791,906 Rls. 26,404 $
218 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 64061000 رويه کفش وا جزا ءآن (باستثناءپشت پاشنه پاوسرپنجه هاي سفت کننده ). 9,224 959,295,506 Rls. 29,570 $
219 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 74111090 ساير لوله هاي مسي از مس تصفيه شده غيرمذکور درجاي ديگر 3,250 951,795,840 Rls. 26,960 $
220 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 85015290 سايرا لکتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت بيشتر از 750 وات تا 75 کيلووا ت بجزالکتروموتور قفس سنجابي 16,810 946,845,060 Rls. 26,870 $
221 1 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 76061110 ورق کامپوزيتي از آلومينيوم، غيرممزوج به شكل مربع يا مستطيل 13,800 941,800,000 Rls. 29,043 $
222 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 85044080 ک ک ک مبدل (درايور) مخصوص چراغ­هاي LED 3,045 940,708,104 Rls. 25,245 $
223 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 73011000 پالپلانش ا زآهن ياا زفولاد. 20,200 930,637,320 Rls. 28,680 $
224 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 85015190 سايرموتورهاباجريان متناوب چند فاز به قدرت حداكثر 750 وات بجز الکتروموتور قفس سنجابي 16,285 930,283,200 Rls. 26,400 $
225 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 84138190 سايرتلمبه هاغيرمذکوردرجاي ديگر 18,507 925,456,356 Rls. 26,004 $
226 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 83021090 ک ک ک سايرلولا غير از براي در وپنجره دوجداره PVC , UPVC 11,909 922,715,063 Rls. 26,136 $
227 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 85015290 سايرا لکتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت بيشتر از 750 وات تا 75 کيلووا ت بجزالکتروموتور قفس سنجابي 15,425 919,735,280 Rls. 24,890 $
228 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 58042100 دا نتل هاي مکانيکي ا زا لياف سنتتيک يامصنوعي بصورت توپ, نوا ريافرم مشخص. 20,628 917,380,800 Rls. 28,188 $
229 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 72209000 محصولات تخت نوردشده ا زفولادزنگ نزن, باپهناي کمترا ز600mmکه درجاي ديگرذکرنشده. 10,630 896,721,288 Rls. 25,512 $
230 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 58013200 پارچه ها? مخمل وپلوش با پرز پود? ، قطع شده ، راه راه (مخمل کبر?ت? Corduroy) 7,874 867,271,860 Rls. 24,804 $
231 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 87087029 قطعات ومتفرعات چرخ ها،بجزا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري، سوا ري کار،وا نت وترا کتور 1,360 866,394,900 Rls. 23,306 $
232 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 84678100 ا ره زنجيري باموتورغيربرقي 4,005 864,408,911 Rls. 26,639 $
233 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 84772000 ا کسترود رها براي کارکردن روي کائوچو يا مواد پلاستيکي يابرا ي ساختن محصولات ا زا ين مواد. 1,400 835,188,000 Rls. 23,700 $
234 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 15,491 829,229,101 Rls. 25,561 $
235 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 84089090 ساير موتورهاي ديزل ونيمه ديزل با قدرت بيش از 150 اسب بخار 8,000 817,231,916 Rls. 25,189 $
236 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 69109000 ظرفشوئي,روشوئي,وا ن حمام... وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زسرا ميک, غيرمذکوردرجاي ديگر 35,226 791,819,850 Rls. 24,330 $
237 4 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 83024290 ---سايريراق آلات واتصالات براي مبلمان غير از فنر گازي 19,040 789,059,742 Rls. 24,289 $
238 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 94019090 ا جزا وقطعات نشيمنهاغيراز نشيمنهاي وسايل نقليه هوا يي يازميني 7,400 787,777,125 Rls. 21,102 $
239 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 25049000 سايرگرا فيت هاي طبيعي (باستثناي, بشکل پودر يا فلس ) 20,000 787,153,400 Rls. 21,038 $
240 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 84388000 ماشين آلات ودستگاهها برا ي تهيه ياتوليدصنعتي غذاهايا نوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 3,000 776,055,000 Rls. 21,000 $
241 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 84509090 ساير اجزاء وقطعات ماشين هاي رختشوئي خانگي وغيرخانگي غير مذكور درجاي ديگر 7,800 770,988,240 Rls. 23,760 $
242 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 76069240 ک ک ک کويل آلومينيومي با حداکثر ضخامت 35/. 6,923 768,378,996 Rls. 22,638 $
243 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 69109000 ظرفشوئي,روشوئي,وا ن حمام... وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زسرا ميک, غيرمذکوردرجاي ديگر 16,260 761,850,008 Rls. 23,482 $
244 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 85015190 سايرموتورهاباجريان متناوب چند فاز به قدرت حداكثر 750 وات بجز الکتروموتور قفس سنجابي 12,373 756,961,720 Rls. 20,485 $
245 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 70109010 ظروف بسته بندي براي محصولات آرايشي وبهداشتي تا حداكثر ظرفيت 250 سي سي 9,350 756,778,060 Rls. 20,290 $
246 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 39076120 ک ک ک گر?د بطر? 23,200 750,141,280 Rls. 21,280 $
247 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 87087029 قطعات ومتفرعات چرخ ها،بجزا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري، سوا ري کار،وا نت وترا کتور 3,060 745,777,208 Rls. 23,142 $
248 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 11,458 741,498,936 Rls. 21,041 $
249 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 8,550 721,431,900 Rls. 21,980 $
250 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 57050090 ک ک ک ساير فرش ها وكف پوشها از مواد نسجي حتي اماده مصرف بجز جاجيم 23,100 719,110,085 Rls. 21,079 $
251 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 84678900 ا بزا ربرا ي کارکردن دردست, باموتورغيربرقي,که درجاي ديگرمذکورنباشد 5,451 717,122,900 Rls. 22,100 $
252 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 39269060 پريفرم (PET) 10,771 716,050,526 Rls. 19,859 $
253 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 84538000 ماشين آلات ودستگاههاي ساختن ياتعميرکردن ا شياءا زپوست ياا زچرم, غيراز چرخهاي دوزندگي 11,380 714,256,500 Rls. 20,750 $
254 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 10,309 713,517,000 Rls. 21,350 $
255 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 94017900 نشيمنهاي دا را ي ا سکلت فلزي ،رويه نشده 7,550 708,007,566 Rls. 19,894 $
256 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 87011000 ک تراكتورهاي كوچك قابل هدايت به وسيله انسان پياده (Pedestrain controlled): 8,235 707,506,308 Rls. 21,807 $
257 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 90184100 يونيت دندا نپزشکي,حتي توام با ساير تجهيزا ت دندانپزشکي روي يک پايه مشترک 4,314 702,845,340 Rls. 21,660 $
258 6 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 83024290 ---سايريراق آلات واتصالات براي مبلمان غير از فنر گازي 14,700 699,760,690 Rls. 20,993 $
259 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 84679900 سايرا جزا ءوقطعات ا بزا ربرا ي کارکردن دردست, درجاي ديگرمذکورنباشد 5,231 696,854,281 Rls. 21,475 $
260 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 94051090 ---لوستر وساير وسايل روشنايي برقي غير از ديودهاي نورافشار (LED) براي اويختن ونصب كردن به سقف يا ديوار ، باستثناي انواعي كه در فضاي باز ومعابرعمومي استفاده ميگردد. 5,150 696,170,930 Rls. 19,045 $
261 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 85162900 دستگاههاي برقي گرم کردن فضاي ا ماکن و گرم کردن زمين , که درجاي ديگر مذکور نباشد 3,800 693,018,950 Rls. 21,190 $
262 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 64061000 رويه کفش وا جزا ءآن (باستثناءپشت پاشنه پاوسرپنجه هاي سفت کننده ). 5,835 681,819,750 Rls. 18,450 $
263 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 85015290 سايرا لکتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت بيشتر از 750 وات تا 75 کيلووا ت بجزالکتروموتور قفس سنجابي 12,583 673,050,780 Rls. 20,745 $
264 6 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 69074090 ک ک ک سا?ر 74,424 661,955,289 Rls. 20,039 $
265 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 85014090 ساير موتورها با جريان متناوب تک فازبجزا لکتروموتورقفس سنجابي 11,407 661,769,640 Rls. 18,780 $
266 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 84719000 سايرماشين قرا ئت مغناطيسي يا اپتيکي,ماشين ا نتقال دا ده هابه روي حامل دا ده ها...غيرمذکوردرجاي ديگر 1,000 661,716,000 Rls. 19,800 $
267 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 63041900 روتختي ورختخوا ب پوش (باستثناءکشباف ياقلاب باف ). 6,988 656,440,000 Rls. 20,000 $
268 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 33029010 اسانسکهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 1,123 651,569,680 Rls. 17,486 $
269 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 57022000 كفپوشكها از الياف نارگيل (Coir) 21,706 645,967,666 Rls. 17,672 $
270 1 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 39201020 صفحه ،ورق ياتيغه يک لايه چاپ نشده ا ز پليمرهاي ا تيلن 6,200 644,376,788 Rls. 19,871 $
271 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 85014090 ساير موتورها با جريان متناوب تک فازبجزا لکتروموتورقفس سنجابي 12,311 639,633,460 Rls. 19,715 $
272 6 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 72193400 محصولات ازنزن تخت فقط سردنوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 5/0لغايت 1mm. 12,350 633,151,200 Rls. 19,163 $
273 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 48192090 سايرکارتن قوطي وجعبه. تاشوا زکاغذيامقوا ي غيرموجدا ربجزپاکت وقوطي چندلايه بهم فشرده برا ي موا دغذا يي 6,950 630,927,782 Rls. 17,376 $
274 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 9,635 630,230,570 Rls. 17,054 $
275 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 83021090 ک ک ک سايرلولا غير از براي در وپنجره دوجداره PVC , UPVC 7,350 627,149,870 Rls. 17,079 $
276 6 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 38119000 بازدارنده هاي اكسيداسيون ورسوبات وفرآورده هاي ضدخوردگي وساير افزودنيهاغيرازافزودنيهاي روغنهاي روان كننده غيرمذكور 9,100 625,948,362 Rls. 19,071 $
277 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 64061000 رويه کفش وا جزا ءآن (باستثناءپشت پاشنه پاوسرپنجه هاي سفت کننده ). 4,978 616,599,000 Rls. 18,450 $
278 4 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 39269060 پريفرم (PET) 10,772 611,833,300 Rls. 18,850 $
279 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 85399020 تيوپ وايراوت لامپ كم مصرف 4,400 610,074,500 Rls. 18,809 $
280 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 83021090 ک ک ک سايرلولا غير از براي در وپنجره دوجداره PVC , UPVC 10,045 607,868,473 Rls. 18,732 $
281 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 84679900 سايرا جزا ءوقطعات ا بزا ربرا ي کارکردن دردست, درجاي ديگرمذکورنباشد 5,000 606,491,914 Rls. 18,694 $
282 4 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 64061000 رويه کفش وا جزا ءآن (باستثناءپشت پاشنه پاوسرپنجه هاي سفت کننده ). 5,180 599,440,500 Rls. 18,450 $
283 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 69109000 ظرفشوئي,روشوئي,وا ن حمام... وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زسرا ميک, غيرمذکوردرجاي ديگر 16,241 599,176,404 Rls. 16,836 $
284 6 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 72193500 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط سردنوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت کمترا ز5/0 mm. 11,600 595,440,000 Rls. 18,022 $
285 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 85021290 سايرمجموعه مولدها داراي موتورپيستوني ترا کمي-احتراقي به قدرت بيش از 75 تا 375 kva غيرمذکور درجاي ديگر 1,930 592,230,750 Rls. 18,250 $
286 1 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 70109010 ظروف بسته بندي براي محصولات آرايشي وبهداشتي تا حداكثر ظرفيت 250 سي سي 11,200 580,894,720 Rls. 17,920 $
287 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 73042900 ساير لوله ها برا ي جدا ره سازي يالوله گذا ري (غيرا زلوله حفاري )برا ي ا ستخرا ج نفت ياگاز 23,700 578,417,702 Rls. 15,824 $
288 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 39201020 صفحه ،ورق ياتيغه يک لايه چاپ نشده ا ز پليمرهاي ا تيلن 6,858 572,405,694 Rls. 17,513 $
289 4 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 85021100 مجموعه مولدهاباموتورهاي ترا کمي-ا حترا قي ,به قدرت حدا کثر 75 kva 2,860 561,546,660 Rls. 17,228 $
290 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 83024290 ---سايريراق آلات واتصالات براي مبلمان غير از فنر گازي 12,400 553,268,000 Rls. 15,700 $
291 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 84771000 ماشين هاي قالب گيري تزريقي برا ي کارکردن روي کائوچو يا موا د پلاستيکي يابراي ساختن محصولات ازاين مواد . 3,557 553,268,000 Rls. 15,700 $
292 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 843 552,786,600 Rls. 14,870 $
293 6 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 58013200 پارچه ها? مخمل وپلوش با پرز پود? ، قطع شده ، راه راه (مخمل کبر?ت? Corduroy) 5,353 551,471,710 Rls. 16,862 $
294 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 94051090 ---لوستر وساير وسايل روشنايي برقي غير از ديودهاي نورافشار (LED) براي اويختن ونصب كردن به سقف يا ديوار ، باستثناي انواعي كه در فضاي باز ومعابرعمومي استفاده ميگردد. 3,222 551,276,000 Rls. 17,000 $
295 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 73181490 ساير پيچ خودکارا زچدن ،آهن يا فولاد غيرا زجنس ا ستنلس ا ستيل ،حديد شده 12,850 547,382,181 Rls. 16,869 $
296 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 84624100 ماشين هاي پانچ کردن يافاق وزبانه دا رکردن (ا زجمله پرس ها),باکنترل شماره ا ي 2,090 532,807,968 Rls. 15,092 $
297 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 90184100 يونيت دندا نپزشکي,حتي توام با ساير تجهيزا ت دندانپزشکي روي يک پايه مشترک 2,890 529,743,750 Rls. 14,250 $
298 4 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 9,635 516,526,020 Rls. 15,898 $
299 6 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 94054040 ---چراغ هاي شيلنگي ويا نواري متشكل از ديودهاي نورافشان (LED)حتي داراي تجهيزات نصب پيچي ، چسب و... 4,140 516,250,000 Rls. 15,625 $
300 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 39201020 صفحه ،ورق ياتيغه يک لايه چاپ نشده ا ز پليمرهاي ا تيلن 5,118 513,861,596 Rls. 13,940 $
مجموع کل
76,396,336,920 ريال
مجموع کل
2,239,332 دلار