آمار کل " واردات از" کشور (چين) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان )

خروجي اکسل - Excel
« قبلي   [4] [3] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
401 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 39201010 صفحه ،ورق ياتيغه يک لايه چاپ شده ا ز پليمرهاي ا تيلن 1,574 162,530,760 Rls. 4,344 $
402 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 85185000 دستگاه هاي برقي تقويت کننده صوت 394 160,027,878 Rls. 4,649 $
403 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 84431900 ---ساير ماشين الات چاپ غيرمذكور 1,200 158,592,000 Rls. 4,800 $
404 6 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 5,600 158,212,858 Rls. 4,770 $
405 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 94032090 مبلهاي فلزي غير از مبلهاي آهنگري سنتي 1,270 153,892,340 Rls. 4,210 $
406 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 84539000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي آماده کردن،ساختن ياتعمير كردن مصنوعات از چرم, غيراز چرخهاي دوزندگي 2,100 150,090,377 Rls. 4,024 $
407 6 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 200 149,809,500 Rls. 4,500 $
408 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 84538000 ماشين آلات ودستگاههاي ساختن ياتعميرکردن ا شياءا زپوست ياا زچرم, غيراز چرخهاي دوزندگي 3,700 149,499,491 Rls. 4,241 $
409 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 1,415 146,121,390 Rls. 4,245 $
410 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 83024290 ---سايريراق آلات واتصالات براي مبلمان غير از فنر گازي 2,600 138,048,246 Rls. 3,910 $
411 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 87116090 --- ساير 805 136,814,000 Rls. 4,080 $
412 4 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 84522900 چرخهاي دوزندگي از نوع صنعتي(غيراز چرخهاي اتوماتيک) 3,530 136,294,200 Rls. 4,200 $
413 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 94054040 ---چراغ هاي شيلنگي ويا نواري متشكل از ديودهاي نورافشان (LED)حتي داراي تجهيزات نصب پيچي ، چسب و... 1,090 136,197,600 Rls. 4,200 $
414 6 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 39263000 يرا ق آلات برا ي مبل , بدنه وسائط نقليه ياهمانند ا ز موا د پلاستيکي 1,669 135,850,258 Rls. 4,139 $
415 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 84624900 ماشين هاي پانچ کردن يافاق وزبانه دا رکردن (ا زجمله پرس ها)بدون كنترل شماره اي 690 127,800,480 Rls. 3,620 $
416 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 84198990 سايرماشين آلات برا ي عمل آوردن موا د غيرمذكوردرجاي ديگر 820 125,771,526 Rls. 3,534 $
417 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 73121090 سايرمفتولهاي به هم تابيده طناب وکابل ا زا هن يافولاد,عايق نشده برا ي مصرف برق 3,100 125,739,875 Rls. 3,875 $
418 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 140 121,447,872 Rls. 3,744 $
419 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 84145990 ساير بادزنهائي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 1,800 121,278,825 Rls. 3,555 $
420 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 904 118,729,757 Rls. 3,316 $
421 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 84254200 جکها وچرخهاي بالاکشنده ،هيدروليكي 10,150 117,703,784 Rls. 3,652 $
422 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 39233000 قرا به , بطري , تنگ و همانند ا ز موا د پلاستيکي 1,232 112,586,320 Rls. 3,080 $
423 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 87085039 اجزاء وقطعات محورهاي غير محرك بجز توپي محور 2,800 106,362,376 Rls. 2,896 $
424 6 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 96033090 قلم موهاوبروسهابراي هنرمندان, نوشتن و کاربرد آرايشي ساخته نشده از موي خوک وگرا ز 424 105,778,823 Rls. 3,177 $
425 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 835 97,977,000 Rls. 3,000 $
426 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 84279090 - - - ساير ارابه ها باستثناي دستگاه بالابردن و جابجاكردن افراد براي چيدن ميوه داراي مخزن نگهداري غير مذكور درجاي ديگر 300 96,896,210 Rls. 2,615 $
427 6 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 39201010 صفحه ،ورق ياتيغه يک لايه چاپ شده ا ز پليمرهاي ا تيلن 1,106 96,487,620 Rls. 2,916 $
428 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 443 95,177,700 Rls. 2,700 $
429 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 85446090 سايرهادي هاي برق برا ي ولتاژ بيش ا ز 1000 ولت غير مذکور درجاي ديگر 1,351 94,924,126 Rls. 2,925 $
430 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 39233000 قرا به , بطري , تنگ و همانند ا ز موا د پلاستيکي 619 94,120,464 Rls. 2,666 $
431 6 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 94051090 ---لوستر وساير وسايل روشنايي برقي غير از ديودهاي نورافشار (LED) براي اويختن ونصب كردن به سقف يا ديوار ، باستثناي انواعي كه در فضاي باز ومعابرعمومي استفاده ميگردد. 465 92,445,920 Rls. 2,798 $
432 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 39233000 قرا به , بطري , تنگ و همانند ا ز موا د پلاستيکي 991 92,101,062 Rls. 2,478 $
433 6 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 37079020 تونر و دولوپر به صورت پودر جهت دستگاهکهاي فتوكپي و پرينتر 831 89,877,760 Rls. 2,731 $
434 4 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 96071900 انواع زيپ غيراز رديف 96071100 900 87,617,700 Rls. 2,700 $
435 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 114 87,302,250 Rls. 2,421 $
436 6 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 84602900 ماشين هاي سنگ زني براي فلزا ت, غيراز سطوح تخت ، بادقت تا0/01 (يك صدم) ميليمتر 880 86,557,800 Rls. 2,590 $
437 4 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 85185000 دستگاه هاي برقي تقويت کننده صوت 106 84,553,090 Rls. 2,605 $
438 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 39209910 نوار تفلون و جمبو رول از(PTFEپلي تترا فلوئورواتيلن ) 370 81,759,250 Rls. 2,268 $
439 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 84804900 قالب برا ي فلزا ت ياکربورهاي فلزي (غيرا زا نوا ع تزريقي يافشاري ) 360 81,658,152 Rls. 2,313 $
440 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 85044080 ک ک ک مبدل (درايور) مخصوص چراغ­هاي LED 1,060 81,497,040 Rls. 2,279 $
441 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 85185000 دستگاه هاي برقي تقويت کننده صوت 355 78,096,800 Rls. 2,388 $
442 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 84209900 ا جزا ءوقطعات ماشينهاي تخت کردن ياسايرماشينهاي نوردکردن, به جز غلتك 360 73,812,900 Rls. 2,100 $
443 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 700 71,278,200 Rls. 2,100 $
444 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 94052010 ---چراغ كنارتختخواب، چراغ روميزي وچراغ هاي پايه دار داخل ساختمان كه فقط جهت به كار گرفتن با ديودهاي نورافشان (LED)ساخته شده اند 730 71,193,106 Rls. 2,194 $
445 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 85122010 دستگاههاي روشنائي ياعلامت دادن بصري جهت خودروهاي سوا ري سوا ري کار و وا نت 425 68,293,248 Rls. 1,984 $
446 4 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 87071010 بدنه برا ي سوا ري و سوا ري کار 345 68,084,140 Rls. 2,092 $
447 6 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 94019090 ا جزا وقطعات نشيمنهاغيراز نشيمنهاي وسايل نقليه هوا يي يازميني 690 67,941,540 Rls. 2,070 $
448 4 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 33029010 اسانسکهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 173 67,459,620 Rls. 2,076 $
449 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 84522900 چرخهاي دوزندگي از نوع صنعتي(غيراز چرخهاي اتوماتيک) 360 67,122,900 Rls. 1,950 $
450 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 29052900 مونو الکل هاي اشباع نشده غير از الکلهاي ترپن دار غير حلقوي 252 63,572,796 Rls. 1,764 $
451 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 22071010 ا تانول (ا لکل ا تيليک, هيدروا کسيد)100درصد خالص 3,546 62,535,274 Rls. 1,774 $
452 1 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 84818025 شيرمخصوص ظروف ا سپري 628 60,066,848 Rls. 1,853 $
453 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 82071300 ا بزا رهاي سورا خ کردن سنگ ياحفرزمين, دا را ي قسمت عامل ا زسرمت ها. 320 57,775,240 Rls. 1,780 $
454 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 39211390 سايرصفحه هاوورقه هاوا زپلي ا ورتان هاي اسفنجي بجزساندويج سقف کاذب خودروبدون لايه فلزي 674 57,512,909 Rls. 1,773 $
455 1 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 56081900 تورگره بافته از موادنسجي سنتتيک يامصنوعي( با ستثناء تورماهيگيري ). 320 56,650,544 Rls. 1,748 $
456 6 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 85183010 هدفون و گوشي حتي توام شده با يک ميکروفون 450 53,657,400 Rls. 1,643 $
457 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 85189090 اجزاءوساير قطعات براي ميکروفون, بلندگو,هدفون وگوشي ودستگاههاي تقويت كننده صدا مشمول رديف 8518 بجز انواع محفظه براي بلندگو 177 53,147,568 Rls. 1,544 $
458 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 39219050 مستردستگاه فتوکپي 50 50,622,624 Rls. 1,404 $
459 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 48084000 كاغذ كرافت ، كرپ شده يا چين دار شده ،کحتي نقش برجسته يا سوراخ شده 900 44,685,784 Rls. 1,378 $
460 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 85437020 ---لامپ LED 62 42,156,400 Rls. 1,300 $
461 6 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 84145990 ساير بادزنهائي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 195 41,674,740 Rls. 1,247 $
462 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 34021110 سديم لوريل سولفات 897 39,999,432 Rls. 1,133 $
463 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 83063000 قاب عکس, قاب تصويرياقابهاي همانند,آينه ا زفلزا ت معمولي. 670 39,133,494 Rls. 1,206 $
464 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 374 38,268,017 Rls. 1,047 $
465 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 69120090 ساير ا شياسرميزوا شياءا شپزخانه سايرا شياخانه وپاکيزگي از سرا ميک غيرا زچيني غيرمذکوردرجاي ديگر 310 38,224,922 Rls. 1,178 $
466 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 365 35,811,975 Rls. 1,095 $
467 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 84735000 قطعات ومتفرعات که بطورمساوي براي استفاده درماشينهاي دوياچند شماره ازشماره هاي 8469تا8472مناسب باشند 14 35,731,496 Rls. 991 $
468 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 327 35,591,661 Rls. 1,097 $
469 4 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 96121000 نوا رماشين تحريريانوا رهاي همانند,مرکب زده يابه نحوديگري برا ي ا ثرگذا ري آماده شده ،حتي سوارشده روي قرقره يادركارتريچ 420 35,054,640 Rls. 1,080 $
470 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 32159090 مرکب تحرير يا رسم ونقاشي وساير مرکبهاي تغليظ شده وجامد 20 34,974,320 Rls. 970 $
471 4 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 39233000 قرا به , بطري , تنگ و همانند ا ز موا د پلاستيکي 416 33,794,800 Rls. 1,040 $
472 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 96121000 نوا رماشين تحريريانوا رهاي همانند,مرکب زده يابه نحوديگري برا ي ا ثرگذا ري آماده شده ،حتي سوارشده روي قرقره يادركارتريچ 144 32,659,000 Rls. 1,000 $
473 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 87089411 غربيلك هاي فرمان، لوله هاي فرمان ، جعبه هاي فرمان براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 165 31,324,020 Rls. 910 $
474 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 70091000 آينه هاي عقب بين برا ي وسائطنقليه زميني,ا زشيشه. 95 30,291,360 Rls. 880 $
475 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 39201010 صفحه ،ورق ياتيغه يک لايه چاپ شده ا ز پليمرهاي ا تيلن 309 30,080,223 Rls. 927 $
476 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 73079900 لوا زم وا تصالات لوله کشي ازآهن يا از فولاد(با ستثناء فولاد زنگ نزن ),که درجاي ديگرذکرنشده. 480 28,507,928 Rls. 880 $
477 4 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 85014090 ساير موتورها با جريان متناوب تک فازبجزا لکتروموتورقفس سنجابي 700 27,589,300 Rls. 850 $
478 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 83052000 سوزن هاي دوخت عرضه شده بصورت نوا ر,ا زفلزمعمولي. 325 26,283,690 Rls. 810 $
479 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 85269200 دستگاههاي کنترل ا ز را ه دور را ديوئي 30 26,269,303 Rls. 802 $
480 4 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 94059990 سايرقطعات برا ي چرا غ و وسايل روشنائي بجزا ز جنس شيشه ويا موا د پلاستيکي غير مذکور درجاي ديگر 275 24,992,660 Rls. 770 $
481 4 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 232 22,686,120 Rls. 696 $
482 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 62 20,786,250 Rls. 576 $
483 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 84603990 سايرماشينهاي تيزکردن فلز ، فاقد کنترل شماره اي بجز ماشين سنگ سنباده 210 20,652,840 Rls. 585 $
484 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 58041000 تورباف هاوسايرپارچه هاي توري به صورت توپ ،نواريافرم مشخص 440 19,264,160 Rls. 590 $
485 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 34021390 سايرموا دآلي تانسيوا کتيف غيريونيک حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 117 18,552,877 Rls. 515 $
486 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 85299090 ساير ا جزا وقطعات غيرمذکورمربوط به شماره 8525 لغايت 8528 107 17,203,393 Rls. 531 $
487 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 84145990 ساير بادزنهائي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 96 16,546,440 Rls. 510 $
488 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 87089110 رادياتورها وقطعات مربوطه برا ي سوا ري ، سوا ري کار،وا نت و ترا کتور کشاورزي 135 16,522,560 Rls. 480 $
489 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 73181190 سايرمهره پيچ بزرگ حديده شده ،از چدن ،آهن يا فولادغيرا ز جنس ا ستنلس ا ستيل 32 15,551,886 Rls. 418 $
490 4 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 96161000 عطرپاش وپاشنده هاي آرايشي همانند,وتجهيزا ت و سر آنها. 130 14,785,225 Rls. 455 $
491 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 84431900 ---ساير ماشين الات چاپ غيرمذكور 70 14,386,344 Rls. 399 $
492 4 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 84248910 پاشنده مخصوص ظروف اسپري داراي مکانيزم پمپ يا شير ،توام شده با نازل پاشش 126 14,307,804 Rls. 441 $
493 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 160 13,785,240 Rls. 420 $
494 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 146 13,412,832 Rls. 372 $
495 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 136 12,196,703 Rls. 347 $
496 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 58041000 تورباف هاوسايرپارچه هاي توري به صورت توپ ،نواريافرم مشخص 350 11,357,150 Rls. 350 $
497 4 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 58041000 تورباف هاوسايرپارچه هاي توري به صورت توپ ،نواريافرم مشخص 175 10,224,270 Rls. 315 $
498 4 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 50 9,735,300 Rls. 300 $
499 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 84279090 - - - ساير ارابه ها باستثناي دستگاه بالابردن و جابجاكردن افراد براي چيدن ميوه داراي مخزن نگهداري غير مذكور درجاي ديگر 92 8,605,500 Rls. 250 $
500 4 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 82130000 قيچي,قيچي خياطي وقيچيهاي همانند,وتيغه هاي آنها. 48 6,230,592 Rls. 192 $
مجموع کل
6,894,849,988 ريال
مجموع کل
202,336 دلار