آمار کل " واردات از" کشور (چين) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 86079900 ا جزا ءوقطعات نوا قل روي خط را ه آهن که درجاي ديگرمذکورنباشند. 384,994 1,434,486,544,180 Rls. 44,220,853 $
2 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 98870312 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 14 % تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 3,885,160 963,398,167,431 Rls. 29,697,945 $
3 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 98870312 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 14 % تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 3,441,526 893,824,422,491 Rls. 27,545,821 $
4 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 98870313 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 30% تا كمتر از 50%به استثناي لاستيك 3,596,248 770,145,384,152 Rls. 23,742,620 $
5 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 85176190 --- ساير دستگاهها براي ارسال يا دريافت صدا وغيره ، غير مذكور 271,126 748,324,526,485 Rls. 23,111,416 $
6 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 84741000 ماشين هاي جورکردن, غربال کردن, جدا کردن ياشستن خاک, سنگ وكلوخه ها وساير مواد معدني جامد 2,876,213 712,135,531,790 Rls. 21,946,474 $
7 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 85299020 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي 525,964 663,386,772,091 Rls. 20,451,339 $
8 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 84552100 ماشين هاي نوردگرم وماشين هاي نوردگرم وسردتوا م شده براي فلزات 713,745 498,296,172,629 Rls. 15,357,614 $
9 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 678,206 366,020,190,219 Rls. 11,279,885 $
10 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 98870311 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل كمتر از 14درصد 2,372,582 358,253,279,850 Rls. 11,042,402 $
11 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 84169000 اجزاء و قطعات مشعلکهاي كوره براي سوخت مايع، سوخت جامدک، گردشده يا گاز؛ سوخت رسانهکهاي مكانيكي (پيشکكورهکها) و همچنين شبكهکهاي مكانيكي، تخليه كنندهکهاي مكانيكي خاكستر و وسايل همانند آنها 862,269 328,277,034,229 Rls. 10,120,138 $
12 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 98870311 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل كمتر از 14درصد 1,860,806 301,200,404,772 Rls. 9,286,029 $
13 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 84151010 دستگاه تهويه مطبوع دوتکه (split unit )ازنوع ديواري ،براي پنجره ،به حالت محفظه اي 1,782,016 300,494,112,996 Rls. 9,267,398 $
14 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 12060000 دا نه آفتابگردا ن , حتي خردشده 7,742,030 275,100,351,740 Rls. 8,478,819 $
15 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 98870313 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 30% تا كمتر از 50%به استثناي لاستيك 1,270,491 273,143,880,372 Rls. 8,418,930 $
16 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 84303110 دستگاههاي حفاري T.B.M 1,215,100 273,110,459,220 Rls. 8,417,903 $
17 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 12060000 دا نه آفتابگردا ن , حتي خردشده 7,336,420 268,929,707,759 Rls. 8,290,353 $
18 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 85299020 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي 183,110 240,788,175,178 Rls. 7,421,453 $
19 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 2,291,784 231,034,063,731 Rls. 7,122,126 $
20 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 85144000 ساير دستگاه ها براي عمل اوردن مواد با گرما به وسيله القا يا از دست دادن دي الكتريك 135,816 200,849,176,746 Rls. 6,189,306 $
21 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 85176110 ک ک ک دستگاه گيرنده و فرستنده از نوع PDH با ظرفيت بالاتر از 34 مگابيت بر ثانيه 96,024 197,413,926,407 Rls. 6,087,381 $
22 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 84752900 ماشين هاي ساختن ياعمل آوردن شيشه ياا شياءشيشه ا ي با حرا رت (غيرا زا لياف ا پتيکي). 89,934 177,839,944,511 Rls. 5,481,334 $
23 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 84392000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي ساختن کاغذيامقوا 285,313 174,885,765,572 Rls. 5,389,354 $
24 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 85176220 مودم حتي با قابليت روتر و access point 65,134 166,447,817,737 Rls. 5,131,188 $
25 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 85177020 ک ک ک آنتن مخابراتي 215,855 163,186,659,204 Rls. 5,031,072 $
26 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 84335120 كمباين برنج با چرخ شني (زنجيري) با عمل برش وجداكردن دانه 1,033,214 162,019,874,864 Rls. 4,995,760 $
27 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 48115900 ساير کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيکي بجزرديف 48115100 2,537,238 161,045,680,998 Rls. 4,963,287 $
28 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 84335120 كمباين برنج با چرخ شني (زنجيري) با عمل برش وجداكردن دانه 986,360 156,107,815,590 Rls. 4,811,265 $
29 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 84542000 قالب شمش ريزي وملاقه فلزريزي ا زنوعي که در متالوژي يا ريخته گري فلزا ت بکارميروند 342,130 152,234,347,834 Rls. 4,693,088 $
30 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 84705010 دستگاههاي كارت خوان كه ترمينال پرداخت الكترونيكي انها بوسيله كارت هاي اعتباري مي باشند 39,168 147,600,457,200 Rls. 4,553,891 $
31 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 54024700 ساير نخ هااز پلي استرها يك لا باحداكثر 50 دور در متر ,غيرازنخ دوخت ,آماده نشده براي خرده فروشي همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 4,113,436 145,935,483,973 Rls. 4,499,025 $
32 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 85437020 ---لامپ LED 467,291 145,883,730,066 Rls. 4,498,402 $
33 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 32061190 ک ک ک سايرپيگمان ها وفرآورده ها بر اساس دي اكسيد تيتان از لحاظ وزني حاوي 80 درصد يا بيشتر اكسيد تيتانيوم غير از گرانول مستربچ 1,814,500 144,747,157,942 Rls. 4,461,188 $
34 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 48025700 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبدون ا لياف ياباحدا کثر10% وزن كلي الياف غيرمذكور 5,355,898 143,895,945,732 Rls. 4,435,906 $
35 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 29291090 --- ساير 1,650,860 142,485,325,810 Rls. 4,391,054 $
36 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 72091800 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت کمترا ز5/0 mm 6,779,565 142,019,593,737 Rls. 4,383,709 $
37 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 03046100 تيلاپيا (Oreochromis spp)فيله منجمد 1,230,540 139,834,121,930 Rls. 4,309,289 $
38 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 87089411 غربيلك هاي فرمان، لوله هاي فرمان ، جعبه هاي فرمان براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 354,548 139,368,959,314 Rls. 4,295,276 $
39 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 2,240,060 137,706,233,873 Rls. 4,243,817 $
40 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 85451100 ا لکترودهاي زغالي برا ي کوره ها 6,191,019 134,470,293,548 Rls. 4,143,813 $
41 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 32061190 ک ک ک سايرپيگمان ها وفرآورده ها بر اساس دي اكسيد تيتان از لحاظ وزني حاوي 80 درصد يا بيشتر اكسيد تيتانيوم غير از گرانول مستربچ 1,842,000 133,951,400,892 Rls. 4,129,855 $
42 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 84729050 ماشين خودپردا ز بانکي(ATM) 281,508 129,723,452,412 Rls. 3,999,608 $
43 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 84542000 قالب شمش ريزي وملاقه فلزريزي ا زنوعي که در متالوژي يا ريخته گري فلزا ت بکارميروند 148,895 129,704,162,931 Rls. 3,996,923 $
44 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 85437020 ---لامپ LED 433,378 129,032,028,278 Rls. 3,977,182 $
45 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 1,215,615 127,646,266,866 Rls. 3,933,996 $
46 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 84509090 ساير اجزاء وقطعات ماشين هاي رختشوئي خانگي وغيرخانگي غير مذكور درجاي ديگر 671,663 126,563,631,196 Rls. 3,900,654 $
47 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 48115900 ساير کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيکي بجزرديف 48115100 2,013,153 124,490,772,882 Rls. 3,837,728 $
48 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 90268090 ساير آلات ودستگاههابرا ي سنجش متغيرهاي مايعات يا گازها ،غيرمذکور در جاي ديگر 47,211 124,036,595,340 Rls. 3,824,165 $
49 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 54024700 ساير نخ هااز پلي استرها يك لا باحداكثر 50 دور در متر ,غيرازنخ دوخت ,آماده نشده براي خرده فروشي همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 3,529,379 120,384,400,609 Rls. 3,710,242 $
50 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 29419090 سايرآنتي بيوتيکها غيرمذکوردرجاي ديگر 159,225 119,491,311,895 Rls. 3,682,871 $
51 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 98870442 ----قطعات منفصله جهت توليد وسيله نقليه حمل ونقل كالا با وزن حداكثر 5 تن بنزيني با ساخت داخل 14 % تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 651,484 118,314,283,248 Rls. 3,646,986 $
52 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 73041990 ساير لوله ها ي بدون درزمورداستفاده درخطوط نفت ياگاز غير فولاد زنگ نزن 5,665,253 117,376,224,363 Rls. 3,617,673 $
53 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 84159010 واحد هاي داخلي يا خارجي دستگاه هاي تهويه مطبوع از هرنوع 921,609 115,824,259,658 Rls. 3,571,858 $
54 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 84284000 پلکان هاي متحرک ورا هروهاي متحرک 1,013,611 114,065,192,274 Rls. 3,524,810 $
55 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 329,456 113,405,778,231 Rls. 3,498,276 $
56 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 55033000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 1,914,258 111,165,435,569 Rls. 3,426,175 $
57 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 82071900 ا بزا رهاي سورا خ کردن سنگ ياحفرزمين غيرا زرديف 82071300،به انضمام اجزاوقطعات 35,068 107,279,489,766 Rls. 3,310,285 $
58 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 40112090 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود به استثناي سايز 5/22 R 80315 1,216,866 107,122,980,257 Rls. 3,303,288 $
59 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 38151900 کاتاليزورهاي تقويت شده, غير مذکور و غير مشمول در جاي ديگر 49,000 106,524,266,923 Rls. 3,283,327 $
60 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 85176230 سوئيچ شبكه كامپيوتر، روترشبكه كامپيوتر، هاب شبكه كامپيوتر، هاب سوئيچ شبكه كامپيوتر، فايروال شبكه كامپيوتر، مالتي پلكسر، شبكه كامپيوتر، بي رأس شبكه كامپيوتر، اكسس پوينت، دي اس لم شبكه كامپيوتر، كانورتورشبكه كامپيوتر 11,087 105,693,027,248 Rls. 3,258,183 $
61 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 48025700 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبدون ا لياف ياباحدا کثر10% وزن كلي الياف غيرمذكور 3,966,882 103,764,600,718 Rls. 3,197,954 $
62 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 84159010 واحد هاي داخلي يا خارجي دستگاه هاي تهويه مطبوع از هرنوع 777,643 102,922,374,071 Rls. 3,171,760 $
63 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 1,761,070 102,920,557,361 Rls. 3,172,816 $
64 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 73041990 ساير لوله ها ي بدون درزمورداستفاده درخطوط نفت ياگاز غير فولاد زنگ نزن 5,174,277 102,723,126,219 Rls. 3,166,954 $
65 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 85451100 ا لکترودهاي زغالي برا ي کوره ها 3,496,586 102,671,445,257 Rls. 3,164,559 $
66 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 72259200 محصولات از فولادممزوج تخت نوردشده, باپهناي 600mmيابيشتر,آبکاري ياا ندودشده باروي به نحوي ديگر 6,347,495 98,073,730,437 Rls. 3,022,611 $
67 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 84778000 ماشين آلات کارکردن روي کائوچوياموا دپلاستيکي يا براي ساختن محصولات ا زا ين موا د,غيرمذکوردرجاي ديگر 290,338 97,357,997,249 Rls. 2,999,697 $
68 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 84137090 ساير تلمبه هاي گريز از مركز براي مايعات كه در جاي ديگر مذكور نباشد 136,284 95,957,475,256 Rls. 2,957,656 $
69 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 55092100 نخ يک لا,دا را ي 85%يابيشترا لياف غيريکسره, از پلي ا ستر,آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 2,176,032 95,150,010,402 Rls. 2,933,119 $
70 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 48142000 كاغذ ديواري و پوششکهاي ديواري همانند متشكل از كاغذ با رويه اندوده يا پوشانده شده بالايهکاي از ماده پلاستيكي، دانهکدار شده (Grained)، داغکزده، رنگکشده، چاپکشده با نقش و نگار، يا به نحوي ديگر تزئينکشده باشد. 1,076,364 95,092,243,539 Rls. 2,933,537 $
71 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 39219040 منسوج دوطرف پوشش دا ده شده با pvcويژه تابلوهاي تبليغاتي 2,477,379 94,963,339,894 Rls. 2,927,495 $
72 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 29291090 --- ساير 1,241,360 94,450,017,634 Rls. 2,911,675 $
73 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 48142000 كاغذ ديواري و پوششکهاي ديواري همانند متشكل از كاغذ با رويه اندوده يا پوشانده شده بالايهکاي از ماده پلاستيكي، دانهکدار شده (Grained)، داغکزده، رنگکشده، چاپکشده با نقش و نگار، يا به نحوي ديگر تزئينکشده باشد. 1,007,101 91,453,013,196 Rls. 2,819,017 $
74 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 84143011 كمپرسورها كه در تجهيزات مولد سرما به كار مي روند با ضريب کاراييحداقل 35/1 838,943 90,834,914,127 Rls. 2,800,703 $
75 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 48101900 سايرکاغذومقوا ي ا ندوده باکائولن يابا..غيرمذکوربدون ياباحدا کثر10%وزن کل ا لياف 3,281,363 88,812,288,834 Rls. 2,737,268 $
76 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 38089112 - - - - ساير LD50 حداكثر 2000 تكنيكال ( ماده موثره ) شيميايي 384,650 87,489,018,976 Rls. 2,696,378 $
77 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 07133310 لوبيا چيتي 2,042,076 86,544,272,504 Rls. 2,667,167 $
78 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 48025500 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبشکل رول بدون ا لياف ياباحدا کثر0 3,272,075 86,180,769,040 Rls. 2,656,889 $
79 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 84284000 پلکان هاي متحرک ورا هروهاي متحرک 868,777 86,051,587,462 Rls. 2,653,946 $
80 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 84771000 ماشين هاي قالب گيري تزريقي برا ي کارکردن روي کائوچو يا موا د پلاستيکي يابراي ساختن محصولات ازاين مواد . 900,852 85,791,861,626 Rls. 2,643,768 $
81 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 70191200 ک خامه (Roving) ازالياف شيشه اي 2,783,681 85,652,250,111 Rls. 2,640,629 $
82 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 72091700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 3,642,229 85,323,685,386 Rls. 2,629,452 $
83 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 39219040 منسوج دوطرف پوشش دا ده شده با pvcويژه تابلوهاي تبليغاتي 2,246,372 84,110,394,503 Rls. 2,592,197 $
84 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 85176120 ک ک ک دستگاه گيرنده و فرستنده از نوع SDH به ظرفيت 155 مگابيت بر ثانيه (STM1) و بالاتر 13,968 83,403,262,210 Rls. 2,571,092 $
85 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 72101200 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت کمترا ز5/0ميليمترآبکاري شده... باقلع 2,944,934 82,530,541,509 Rls. 2,543,373 $
86 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 84715020 دستگاه كامل کامپيوترserverشامل کليه وا حدهاومتفرعات دا خلي از جمله درا يوها،بردها،حافظه هاردوکارت شبکه وبدون واحد هاي ورودي وخروجي 3,871 82,252,766,330 Rls. 2,535,614 $
87 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 98870122 قطعات منفصله تراکتورجاده اي براي نيمه تريلرها با ساخت داخل 14% تا كمتر از 20% به استثناي موتور، گيربکس، اکسل، کولر، جعبه فرمان و لاستيک 333,642 79,686,453,000 Rls. 2,456,123 $
88 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 87089510 ---اجزاء وقطعات خاص كيسه ايمني هوا 107,643 78,489,396,601 Rls. 2,418,853 $
89 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 144,523 77,094,931,297 Rls. 2,376,850 $
90 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 85176220 مودم حتي با قابليت روتر و access point 49,362 76,992,540,964 Rls. 2,372,931 $
91 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 48025500 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبشکل رول بدون ا لياف ياباحدا کثر0 3,031,483 76,734,145,194 Rls. 2,364,930 $
92 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 85340000 مدا رهاي چاپي 58,523 75,320,946,822 Rls. 2,322,629 $
93 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 72279000 ميله ها,گرم نوردشده, بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده ,ا زفولادممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 4,364,119 75,283,169,068 Rls. 2,321,216 $
94 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 98842930 قطعات منفصله براي توليدماشين آلات راهسازي،به استثناي لاستيک، باساخت داخل 25%تا كمتر از34% 614,600 74,908,381,848 Rls. 2,309,439 $
95 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 40112090 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود به استثناي سايز 5/22 R 80315 801,238 74,603,910,886 Rls. 2,299,318 $
96 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 84522900 چرخهاي دوزندگي از نوع صنعتي(غيراز چرخهاي اتوماتيک) 1,180,410 73,401,471,322 Rls. 2,262,952 $
97 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 98842930 قطعات منفصله براي توليدماشين آلات راهسازي،به استثناي لاستيک، باساخت داخل 25%تا كمتر از34% 624,130 73,374,298,137 Rls. 2,261,334 $
98 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 84143011 كمپرسورها كه در تجهيزات مولد سرما به كار مي روند با ضريب کاراييحداقل 35/1 860,801 72,819,872,476 Rls. 2,245,155 $
99 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 72259200 محصولات از فولادممزوج تخت نوردشده, باپهناي 600mmيابيشتر,آبکاري ياا ندودشده باروي به نحوي ديگر 4,655,888 72,591,669,351 Rls. 2,237,875 $
100 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 98870432 قطعات منفصله جهت توليد وسيله نقليه حمل ونقل كالا با وزن بيش از 5 تن ديزل وبنزين با ساخت داخل 14% تا كمتر از 30% به استثناي موتور، گيربكس، اكسل، جعبه فرمان، كولر و لاستيك 388,194 72,370,271,810 Rls. 2,230,415 $
مجموع کل
19,004,271,457,368 ريال
مجموع کل
585,869,354 دلار