آمار کل " واردات از" کشور (چين) گمرک (همدان)

خروجي اکسل - Excel
  [2] [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
201 4 1396 همدان چين 83089000 سايرچفت وبست, دوره هاي چفت وبست دار ،سگک،سگك چفت وبست دار وهمانند براي لباس ،كفش ،كيف وغيره ،منجوق وپولک ا زفلزمعمولي(هم چنين ا جزا ءوقطعات ). 143 16,630,495 Rls. 511 $
202 5 1396 همدان چين 32074010 فريتکهاي شيشهکاي 1,180 14,128,560 Rls. 432 $
203 11 1396 همدان چين 85411000 ديودها(غيرا زديودهاي حساس دربرا برنور و ديودهاي ساطع نور) 90 11,404,848 Rls. 312 $
204 11 1396 همدان چين 85414090 ساير وسايل نيمه هادي حساس در برابر نور و ديودهاي ساطع نور غير از پانلهاي خورشيدي (تبديل کننده انرژي خورشيدي به الکتريسيته) 83 9,101,946 Rls. 249 $
205 10 1396 همدان چين 32074010 فريتکهاي شيشهکاي 585 7,688,400 Rls. 215 $
206 11 1396 همدان چين 85331090 سايرمقاومت هاي زغالي ثابت ا زنوع مخلوط يا لايه ا ي غير مذکور درجاي ديگر 15 5,190,668 Rls. 142 $
207 11 1396 همدان چين 85429000 اجزاء وقطعات مدارهاي مجتمع شده (اي سي ها )الكترونيك . 15 1,571,822 Rls. 43 $
مجموع کل
65,716,739 ريال
مجموع کل
1,904 دلار