آمار کل " واردات از" کشور (چين) گمرک (يزد)

خروجي اکسل - Excel
  [4] [3] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
401 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد چين 85329000 ا جزا ء و قطعات خازنهاي برقي شماره 8532 48 3,290,208 Rls. 96 $
402 11 1396 يزد چين 85363090 سايردستگاههابرا ي حفاظت مدا رهاي برقي غيرا زکليدهاي قطع ووصل دوطرفه وغيرا توماتيک يک طرفه براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 8 2,586,640 Rls. 70 $
403 8 1396 يزد چين 84439990 - - - قطعات وملحقات ماشين الات چاپ باستثناي كارتريج چاپگر ليزري واجزاوقطعات غيرالكتريكي وغيرالكترونيكي درچاپگر غيرمذكور 3 2,545,650 Rls. 75 $
404 5 1396 يزد چين 84199090 سايرا جزا وقطعات ماشين آلات براي عمل آوردن موا د غيرمذكور درجاي ديگر 161 2,289,350 Rls. 70 $
405 11 1396 يزد چين 84835000 چرخ لنگروقرقره تسمه (هم چنين بلوک قرقره ). 19 739,040 Rls. 20 $
مجموع کل
11,450,888 ريال
مجموع کل
331 دلار