آمار کل " واردات از" کشور (چين) گمرک (گناوه)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [5] [4]   [2] [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
201 1 1396 گناوه چين 69119000 ا شياءخانه وپاکيزگي,غيرمذکوردرجاي ديگرا زچيني 27,524 2,899,790,100 Rls. 89,450 $
202 2 1396 گناوه چين 87087029 قطعات ومتفرعات چرخ ها،بجزا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري، سوا ري کار،وا نت وترا کتور 30,460 2,892,471,042 Rls. 89,178 $
203 5 1396 گناوه چين 94049000 اسباب تختخوا ب وا شياءهمانند(مانند لحاف ،كوسن مخده ،بالش )فنري ياا نباشته شده ياا زدا خل تجهيزشده باموا د،غيرا زتشک وکيسه خوا ب 33,191 2,884,555,038 Rls. 87,944 $
204 12 1396 گناوه چين 84513010 ---اتو پرس از نوع خانگي 18,225 2,869,910,000 Rls. 77,200 $
205 2 1396 گناوه چين 85167100 دستگاه هاي ا لکتروترميک درست کردن قهوه يا چاي 17,735 2,869,445,408 Rls. 88,544 $
206 11 1396 گناوه چين 85022090 مجموعه مولدهاي داراي موتور پيستوني جرقه اي-احتراقي بجزمولدگازي توليد همزمان برق وگرما 31,674 2,865,627,600 Rls. 77,550 $
207 3 1396 گناوه چين 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 26,890 2,861,835,422 Rls. 88,207 $
208 4 1396 گناوه چين 64041900 ساير کفش هاي باتخت ا زکائوچوياپلاستيک ورويه نسجي غيرمذكور درجاي ديگر 8,674 2,844,165,900 Rls. 87,625 $
209 11 1396 گناوه چين 85319090 اجزاء وقطعات دستگاههاي مشمول رديف 8531 16,152 2,843,677,466 Rls. 78,074 $
210 5 1396 گناوه چين 60012200 پارچه هاي پرزحلقوي ا زا لياف سنتتيک يامصنوعي,کشباف ياقلاب باف. 19,558 2,835,660,200 Rls. 86,760 $
211 9 1396 گناوه چين 84119990 --- ساير اجزاء وقطعات توربوجت ها يا توربوپراپلرها غير از پره هاي ثابت ومتحرك توربين گازي 12,619 2,796,434,960 Rls. 79,354 $
212 8 1396 گناوه چين 85392940 لامپ خودرو براي ولتاژ حداكثر 100 ولت 10,750 2,793,345,300 Rls. 81,150 $
213 6 1396 گناوه چين 95030010 ---سه چرخه ها،روروك ها،اتومبيل هاي ركاب زني واسباب بازي هاي چرخدار مشابه؛كالسكه هاي عروسك؛سايراسباب بازي ها؛مدل هاي كوچك اندازه شده "مقياس ومدهاي تفريحي مشابه،خواه كاركند يا نكند؛پازل هايي از كليه انواع." 28,072 2,777,094,570 Rls. 84,198 $
214 9 1396 گناوه چين 87085032 ---توپ? محور(Hub) برا? اتوبوس، م?ن? بوس، کام?ون، کام?ونت و کشنده تر?لر 32,364 2,772,652,760 Rls. 78,680 $
215 7 1396 گناوه چين 83011000 قفل آويزا زفلزمعمولي. 19,733 2,763,475,540 Rls. 82,418 $
216 2 1396 گناوه چين 39211390 سايرصفحه هاوورقه هاوا زپلي ا ورتان هاي اسفنجي بجزساندويج سقف کاذب خودروبدون لايه فلزي 33,920 2,753,645,575 Rls. 84,900 $
217 7 1396 گناوه چين 84138190 سايرتلمبه هاغيرمذکوردرجاي ديگر 42,213 2,752,376,004 Rls. 81,348 $
218 4 1396 گناوه چين 73219090 اجزاءوقطعات وسائل مشمول شماره هاي 7321ازچدن ;آهن ياازفولاد . 18,811 2,747,885,778 Rls. 84,678 $
219 9 1396 گناوه چين 87088011 ----كمك فنر براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 29,423 2,733,498,779 Rls. 77,576 $
220 4 1396 گناوه چين 85129010 تيغه کامل برف پاک کن 34,182 2,729,559,023 Rls. 84,097 $
221 5 1396 گناوه چين 84799090 --- اجزاء وقطعات ماشين ها ودستگاههاي مكانيكي با اعمال خاص بجز اجزاء وقطعات سيستم شيشه بالابر خودرو 53,170 2,718,812,150 Rls. 83,100 $
222 4 1396 گناوه چين 83017000 کليدهائيکه به تنهائي عرضه ميشوندا زفلزمعمولي 28,816 2,706,915,834 Rls. 83,334 $
223 8 1396 گناوه چين 83022000 غلتک وچرخ ا زفلزمعمولي. 50,503 2,704,139,700 Rls. 78,900 $
224 7 1396 گناوه چين 87082990 سايرا جزا وقطعات ومتفرعات بدنه بجزا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري ،سوا ري کار،وا نت وترا کتور كشاورزي 25,387 2,686,352,522 Rls. 80,383 $
225 3 1396 گناوه چين 69119000 ا شياءخانه وپاکيزگي,غيرمذکوردرجاي ديگرا زچيني 27,530 2,684,822,680 Rls. 82,745 $
226 7 1396 گناوه چين 64041900 ساير کفش هاي باتخت ا زکائوچوياپلاستيک ورويه نسجي غيرمذكور درجاي ديگر 5,620 2,682,575,610 Rls. 81,510 $
227 3 1396 گناوه چين 85061020 قوهک نيم قلمي (AAA/LR03/AM4) با بي اكسيد منگنز 18,339 2,678,712,093 Rls. 82,557 $
228 4 1396 گناوه چين 84133090 تلمبه هاي سوخت مواد روان کننده يا ابگونهاي سردکننده موتور پيستوني درون سوزبجز پمپ انژکتور 15,376 2,666,309,570 Rls. 82,160 $
229 6 1396 گناوه چين 94049000 اسباب تختخوا ب وا شياءهمانند(مانند لحاف ،كوسن مخده ،بالش )فنري ياا نباشته شده ياا زدا خل تجهيزشده باموا د،غيرا زتشک وکيسه خوا ب 41,049 2,661,242,020 Rls. 80,236 $
230 11 1396 گناوه چين 42021900 رختدا ن, چمدا ن, کيف برک, کيف ا سناد,کيف مدرسه که درجاي ديگر مذکور نباشند 17,700 2,649,225,290 Rls. 72,160 $
231 11 1396 گناوه چين 84133090 تلمبه هاي سوخت مواد روان کننده يا ابگونهاي سردکننده موتور پيستوني درون سوزبجز پمپ انژکتور 16,050 2,644,911,104 Rls. 72,883 $
232 5 1396 گناوه چين 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 33,435 2,644,301,740 Rls. 80,860 $
233 10 1396 گناوه چين 87085032 ---توپ? محور(Hub) برا? اتوبوس، م?ن? بوس، کام?ون، کام?ونت و کشنده تر?لر 18,620 2,632,831,116 Rls. 74,544 $
234 8 1396 گناوه چين 94059990 سايرقطعات برا ي چرا غ و وسايل روشنائي بجزا ز جنس شيشه ويا موا د پلاستيکي غير مذکور درجاي ديگر 26,209 2,609,516,622 Rls. 75,328 $
235 10 1396 گناوه چين 87083011 لنتهاي ترمز سوار شده برا ي سوا ري ، سوا ري كار ،وا نت و ترا کتور کشاورزي 21,801 2,589,331,425 Rls. 72,925 $
236 3 1396 گناوه چين 59070090 سايرپارچه هاي نسجي آغشته شده ا ندوده يا پوشاننده به نحو ديگرغيرمذکوردر جاي ديگر؛ كرباسهاي نقاشي شده براي دكور تئاتر ، براي اتليه يا مصارف همانند 18,065 2,580,920,200 Rls. 79,550 $
237 12 1396 گناوه چين 85123090 دستگاههاي علامت دادن سمعي غيرمذکور درجاي ديگر 32,643 2,579,922,500 Rls. 69,500 $
238 7 1396 گناوه چين 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 18,778 2,565,465,104 Rls. 76,990 $
239 5 1396 گناوه چين 87083011 لنتهاي ترمز سوار شده برا ي سوا ري ، سوا ري كار ،وا نت و ترا کتور کشاورزي 39,930 2,554,460,022 Rls. 78,443 $
240 3 1396 گناوه چين 84513010 ---اتو پرس از نوع خانگي 18,071 2,553,342,800 Rls. 78,700 $
241 6 1396 گناوه چين 87089421 ----اجزاء وقطعات براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 31,170 2,547,673,327 Rls. 77,481 $
242 3 1396 گناوه چين 84145990 ساير بادزنهائي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 24,377 2,540,485,932 Rls. 78,302 $
243 12 1396 گناوه چين 64059000 ساير کفش ها که درجاي ديگرگفته نشده 7,590 2,528,511,330 Rls. 67,952 $
244 10 1396 گناوه چين 85021310 مجموعه مولدها داراي موتور پيستوني تراكمي -احتراقي به قدرت بيشتر ا ز 375 کيلوولت آمپر لغايت 1500کيلوولت آمپر 34,500 2,527,525,600 Rls. 70,100 $
245 5 1396 گناوه چين 84819020 مکانيزم شير ا زنوع پلاستيکي برا ي شيرا لات بهدا شتي ا هرمي 10,350 2,518,253,842 Rls. 77,108 $
246 2 1396 گناوه چين 95065100 را کت تنيس, حتي زه دار 8,400 2,497,678,800 Rls. 77,000 $
247 10 1396 گناوه چين 84133090 تلمبه هاي سوخت مواد روان کننده يا ابگونهاي سردکننده موتور پيستوني درون سوزبجز پمپ انژکتور 26,931 2,497,355,859 Rls. 70,034 $
248 11 1396 گناوه چين 39173100 لوله هاوشيلنگهاي قابل ا نعطاف که دا را ي يک حدا قل تحمل فشارتاحد ترکيدگي27/6/mpa باشند 29,935 2,491,673,360 Rls. 67,430 $
249 2 1396 گناوه چين 87082990 سايرا جزا وقطعات ومتفرعات بدنه بجزا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري ،سوا ري کار،وا نت وترا کتور كشاورزي 20,116 2,483,748,725 Rls. 76,555 $
250 5 1396 گناوه چين 84079000 ساير موتورهاي درون سوزجرقه ا ي- ا حترا قي تناوبي يادوا رکه درجاي ديگرمذکورنباشد. 21,559 2,477,205,819 Rls. 75,587 $
251 1 1396 گناوه چين 87083011 لنتهاي ترمز سوار شده برا ي سوا ري ، سوا ري كار ،وا نت و ترا کتور کشاورزي 25,850 2,470,717,100 Rls. 76,200 $
252 9 1396 گناوه چين 85101000 ريش ترا ش , توا م شده با موتوربرقي 5,542 2,464,929,072 Rls. 70,128 $
253 4 1396 گناوه چين 85299090 ساير ا جزا وقطعات غيرمذکورمربوط به شماره 8525 لغايت 8528 12,372 2,448,597,636 Rls. 75,385 $
254 12 1396 گناوه چين 85011010 ا لکتروموتورهاي با جريان مستقيم 12و24ولت به قدرت حداكثر 37.5 وات 28,083 2,438,477,050 Rls. 65,270 $
255 5 1396 گناوه چين 84839000 چرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير ادوات انتقال نيرو عرضه شده به صورت مجزا،ا جزا ءوقطعات بازوهاي ا نتقال نيرو,دسته محور,پوسته ياتاقان, چرخ دنده, وغيره. 36,280 2,433,267,395 Rls. 74,641 $
256 2 1396 گناوه چين 87085032 ---توپ? محور(Hub) برا? اتوبوس، م?ن? بوس، کام?ون، کام?ونت و کشنده تر?لر 29,193 2,432,672,008 Rls. 75,001 $
257 9 1396 گناوه چين 73239390 سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا زفولاد زنگ نزن 11,732 2,428,897,840 Rls. 68,925 $
258 5 1396 گناوه چين 73181190 سايرمهره پيچ بزرگ حديده شده ،از چدن ،آهن يا فولادغيرا ز جنس ا ستنلس ا ستيل 62,956 2,425,895,162 Rls. 74,301 $
259 1 1396 گناوه چين 87150000 کالسکه هاي بچه و ا جزا ء و قطعات آنها 22,733 2,425,051,373 Rls. 74,802 $
260 11 1396 گناوه چين 84672100 مته ا ز هر نوع ،توام شده باموتوربرقي 13,470 2,418,166,166 Rls. 66,328 $
261 9 1396 گناوه چين 84212300 صافي هاي روغن يامواد سوختي برا ي موتورهاي درون سوز 22,137 2,410,906,136 Rls. 68,310 $
262 11 1396 گناوه چين 85331090 سايرمقاومت هاي زغالي ثابت ا زنوع مخلوط يا لايه ا ي غير مذکور درجاي ديگر 21,665 2,402,251,099 Rls. 65,419 $
263 4 1396 گناوه چين 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 34,673 2,400,791,092 Rls. 73,857 $
264 11 1396 گناوه چين 69120090 ساير ا شياسرميزوا شياءا شپزخانه سايرا شياخانه وپاکيزگي از سرا ميک غيرا زچيني غيرمذکوردرجاي ديگر 23,160 2,395,191,688 Rls. 64,819 $
265 4 1396 گناوه چين 85182200 چند بلندگو ,تعبيه شده دريک محفظه 55,777 2,387,909,106 Rls. 73,596 $
266 8 1396 گناوه چين 95030010 ---سه چرخه ها،روروك ها،اتومبيل هاي ركاب زني واسباب بازي هاي چرخدار مشابه؛كالسكه هاي عروسك؛سايراسباب بازي ها؛مدل هاي كوچك اندازه شده "مقياس ومدهاي تفريحي مشابه،خواه كاركند يا نكند؛پازل هايي از كليه انواع." 21,092 2,387,074,922 Rls. 70,590 $
267 7 1396 گناوه چين 84249000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات وا دوا ت مشمول شماره هاي 842410ا لي842489 17,635 2,365,206,200 Rls. 70,540 $
268 2 1396 گناوه چين 60012200 پارچه هاي پرزحلقوي ا زا لياف سنتتيک يامصنوعي,کشباف ياقلاب باف. 16,203 2,355,972,450 Rls. 72,630 $
269 12 1396 گناوه چين 85152900 سايرماشينهاودستگاههاي زرد جوشكاري يالحيم کاري که در جاي ديگرمذکور نباشد 12,945 2,330,932,160 Rls. 63,080 $
270 2 1396 گناوه چين 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 23,895 2,329,838,200 Rls. 71,800 $
271 4 1396 گناوه چين 87082990 سايرا جزا وقطعات ومتفرعات بدنه بجزا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري ،سوا ري کار،وا نت وترا کتور كشاورزي 21,957 2,327,436,420 Rls. 71,526 $
272 8 1396 گناوه چين 94051090 ---لوستر وساير وسايل روشنايي برقي غير از ديودهاي نورافشار (LED) براي اويختن ونصب كردن به سقف يا ديوار ، باستثناي انواعي كه در فضاي باز ومعابرعمومي استفاده ميگردد. 11,270 2,315,681,760 Rls. 67,680 $
273 1 1396 گناوه چين 84239010 قطعات ماشين آلات وا دوا ت توزين 28,464 2,312,881,600 Rls. 71,350 $
274 3 1396 گناوه چين 84138200 بالابرهاي آبگونها 44,360 2,307,648,150 Rls. 71,127 $
275 5 1396 گناوه چين 84145990 ساير بادزنهائي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 26,277 2,305,496,787 Rls. 70,593 $
276 8 1396 گناوه چين 94049000 اسباب تختخوا ب وا شياءهمانند(مانند لحاف ،كوسن مخده ،بالش )فنري ياا نباشته شده ياا زدا خل تجهيزشده باموا د،غيرا زتشک وکيسه خوا ب 30,366 2,304,424,146 Rls. 67,068 $
277 7 1396 گناوه چين 39173200 ساير لولهکها كه با مواد ديگر مستحكم نشده و به نحو ديگري با ساير مواد جور نشدهکباشد، بدون لوازم و ملحقات 33,450 2,284,296,600 Rls. 67,300 $
278 2 1396 گناوه چين 84119990 --- ساير اجزاء وقطعات توربوجت ها يا توربوپراپلرها غير از پره هاي ثابت ومتحرك توربين گازي 19,830 2,280,435,767 Rls. 70,295 $
279 12 1396 گناوه چين 87087031 ک ک ک ک براي سواري و وانت 21,700 2,267,675,000 Rls. 61,000 $
280 3 1396 گناوه چين 84099960 ک ک ک براي موتورهاي اتوبوس، ميني­بوس، کاميون و کاميونت 20,550 2,259,592,137 Rls. 69,635 $
281 3 1396 گناوه چين 94059990 سايرقطعات برا ي چرا غ و وسايل روشنائي بجزا ز جنس شيشه ويا موا د پلاستيکي غير مذکور درجاي ديگر 25,930 2,256,976,300 Rls. 69,552 $
282 11 1396 گناوه چين 73194000 سنجاق قفلي و ساير سنجاقکها از آهن يا فولاد 20,987 2,254,928,326 Rls. 61,619 $
283 7 1396 گناوه چين 84133090 تلمبه هاي سوخت مواد روان کننده يا ابگونهاي سردکننده موتور پيستوني درون سوزبجز پمپ انژکتور 19,681 2,249,223,804 Rls. 66,923 $
284 12 1396 گناوه چين 83011000 قفل آويزا زفلزمعمولي. 14,526 2,246,770,750 Rls. 60,050 $
285 4 1396 گناوه چين 87085021 محورهاي غيرمحرک ،برا ي سوا ري ، سوا ري کار ،وا نت و ترا کتور کشاورزي 34,871 2,245,066,600 Rls. 69,160 $
286 7 1396 گناوه چين 87083029 ترمزهاوترمزها خودروها وغيراز لنت هاي ترمز سوارشده وغيرازانواع مورداستفاده درسواري ،سواري كار ،وانت وتراكتور كشاورزي 25,340 2,241,652,145 Rls. 66,895 $
287 11 1396 گناوه چين 85152190 سايرماشينهاي جوشکاري فلزا ت بامقاومت ا لکتريکي قسمتي خودکار 7,200 2,237,104,800 Rls. 61,200 $
288 5 1396 گناوه چين 87083029 ترمزهاوترمزها خودروها وغيراز لنت هاي ترمز سوارشده وغيرازانواع مورداستفاده درسواري ،سواري كار ،وانت وتراكتور كشاورزي 23,721 2,235,885,935 Rls. 68,304 $
289 11 1396 گناوه چين 94053090 ---مجموعه چراغ هاي الكتريكي از انواعي كه براي درخت كريسمس بكار ميروند غير از نوع (LED) 13,583 2,234,136,097 Rls. 61,489 $
290 11 1396 گناوه چين 73199010 سوزن دوزندگي ،رفوگري يا گلدوزي وقلاب دوزي 30,016 2,233,685,934 Rls. 61,021 $
291 6 1396 گناوه چين 84841020 درزگير وواشرهاي همانند ازورقه فلزي ،توام شده بامواد ديگر، مربوط به خودروهاي ا توبوس ،ميني بوس ، کاميون وکاميونت ،ماشين آلات را هسازي وکشاورزي 15,869 2,231,375,036 Rls. 67,653 $
292 6 1396 گناوه چين 84199030 اجزاء و قطعات و پره جهت پکيج دو منظوره ( گرمايشي و بهداشتي ) 19,831 2,219,517,840 Rls. 67,440 $
293 11 1396 گناوه چين 84321090 ساير گاوآهن ها(خيش )غير مذكور درجاي ديگر 29,279 2,216,750,480 Rls. 59,990 $
294 6 1396 گناوه چين 39173200 ساير لولهکها كه با مواد ديگر مستحكم نشده و به نحو ديگري با ساير مواد جور نشدهکباشد، بدون لوازم و ملحقات 30,342 2,207,072,000 Rls. 66,800 $
295 2 1396 گناوه چين 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 27,326 2,206,094,300 Rls. 68,021 $
296 4 1396 گناوه چين 84688000 ماشين آلات ودستگاههاي لحيم کاري, زردجوشکاري ياجوشکاري, که درجاي ديگرمذکورنباشد 14,250 2,200,162,500 Rls. 67,500 $
297 3 1396 گناوه چين 85152190 سايرماشينهاي جوشکاري فلزا ت بامقاومت ا لکتريکي قسمتي خودکار 9,445 2,190,442,500 Rls. 67,500 $
298 8 1396 گناوه چين 44170000 ا بزا رهاي چوبي,بدنه ودسته جارويابروس ا زچوب, قالب چکمه وکفش ا زچوب 36,051 2,187,814,150 Rls. 62,350 $
299 6 1396 گناوه چين 94059990 سايرقطعات برا ي چرا غ و وسايل روشنائي بجزا ز جنس شيشه ويا موا د پلاستيکي غير مذکور درجاي ديگر 21,236 2,184,854,657 Rls. 66,287 $
300 6 1396 گناوه چين 87083019 لنتهاي ترمزسوا رشده ،بجزا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري وسوا ري کارووا نت وترا کتورکشاورزي وقطعات مربوطه 32,035 2,183,614,660 Rls. 65,762 $
مجموع کل
249,772,770,197 ريال
مجموع کل
7,382,000 دلار