آمار کل " واردات از" کشور (اتريش) گمرک (غرب تهران)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 غرب تهران اتريش 84806000 قالب براي مواد معدني. 123,252 26,153,802,281 Rls. 622,710 $
2 1 1398 غرب تهران اتريش 28353100 تري فسفات سديم (تري پلي فسفات هاي سديم) 20,000 2,875,187,380 Rls. 68,457 $
مجموع کل
29,028,989,661 ريال
مجموع کل
691,167 دلار