آمار کل " واردات از" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (قشم)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 قشم امارات متحده عربي 54075200 پارچه هاي تاروپودباف، رنگرزي شده، ا زنخ رشته هاي سنتتيک، باحداقل 85%رشته هاي پلي استرتکستوره 162,246 47,183,530,112 Rls. 1,123,418 $
2 1 1398 قشم امارات متحده عربي 24039100 توتون و تنباکوي هموژنيزه يا دوباره ساخته 174,240 32,263,154,827 Rls. 768,171 $
3 1 1398 قشم امارات متحده عربي 30049051 ساير دارو با منشا طبيعي براي مصرف انسان 7,927 28,920,395,328 Rls. 688,580 $
4 1 1398 قشم امارات متحده عربي 27101940 روغن پايه معدني 437,920 19,646,798,135 Rls. 467,781 $
5 1 1398 قشم امارات متحده عربي 82129090 ـ ـ ـ ساير 63,994 18,836,387,655 Rls. 448,485 $
6 1 1398 قشم امارات متحده عربي 09024010 چاي سياه (تخمير شده) و چاي جزئا تخمير شده كوبيده در بسته بندي غير خرده فروشي 83,000 15,424,400,730 Rls. 367,248 $
7 1 1398 قشم امارات متحده عربي 87042290 ساير وسايل نقليه موتوري براي حمل ونقل كالا با وزن ناخالص وسيله نقليه بيش از 5 تن وحداكثر 20 تن بجز مخصوص حمل بتون آماده 31,950 13,980,960,000 Rls. 332,880 $
8 1 1398 قشم امارات متحده عربي 38112100 افزودني ها براي روغن هاي روان كننده داراي روغن هاي نفتي يا روغن هاي حاصل از مواد معدني قيري 46,800 8,862,248,860 Rls. 211,006 $
9 1 1398 قشم امارات متحده عربي 10063000 برنج نيمه سفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده (Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 203,000 6,508,111,792 Rls. 154,955 $
10 1 1398 قشم امارات متحده عربي 52114200 پارچه تاروپود باف موسوم به" دنيم", ا زنخهاي رنگارنگ, داراي کمترا ز85 %پنبه, كه عمدتاً ... بوزن مترمربع بيش از200گرم 12,285 4,390,724,160 Rls. 104,541 $
11 1 1398 قشم امارات متحده عربي 60011000 پارچه هاي پرزبلند، کشباف يا قلاب باف. 1,994 699,697,024 Rls. 16,659 $
مجموع کل
196,716,408,623 ريال
مجموع کل
4,683,724 دلار