آمار کل " واردات از" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (منطقه ویژه شهید رجایی)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3]   [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 12074000 دانه كنجد حتي خرد شده 95,000 6,492,664,800 Rls. 154,587 $
102 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 81043000 برا ده، ترا شه ودانه هاي كوچك، گرانول درجه بندي شده برحسب ا ندا زه، پودرازمنيزيم. 48,000 6,288,051,506 Rls. 149,716 $
103 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 84716090 ساير وا حدهاي ورودي يا خروجي غير مذکور در جاي ديگر 825 6,279,770,775 Rls. 149,518 $
104 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 84715020 دستگاه كامل کامپيوترserver شامل کليه وا حدهاو متفرعات داخلي از جمله درا يوها، بردها، حافظه هاردوکارت شبکه وبدون واحد هاي ورودي وخروجي 1,195 6,189,018,180 Rls. 147,358 $
105 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 29231020 كولين كلرايد 60% پودر 78,000 5,915,145,600 Rls. 140,837 $
106 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 84798990 ساير ماشينها و دستگاه هاي مکانيکي با کار خاص غير مذکور در جاي ديگر 14,596 5,733,070,595 Rls. 136,502 $
107 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 38123940 ـ ـ ـ پایدارکننده­ها بر پایه قلع 17,600 5,733,024,990 Rls. 136,501 $
108 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 40011000 شيره کائوچوي طبيعي، حتي پيش ولکانيزه شده به اشکال ا بتدا ئي يابصورت صفحه، ورق يا نوار 84,000 5,579,311,710 Rls. 132,841 $
109 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 29181400 اسيد سيتريك 175,000 5,434,027,525 Rls. 129,381 $
110 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 33021090 سايرفرآورده ها و مخلوط ها بر اساس مواد معطرمورد مصرف درصنايع غذا يي يا نوشابه سازي غير ازاسانس کولا 10,000 5,323,011,971 Rls. 126,738 $
111 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 29159099 ساير اسيدهاي مونو کربوکسيليک غير حلقوي اشباع شده واسيد ريوها، هالوژنه ها، پراكسيدها، پراكسي اسيدهاي آن ها مشتقات هالوژنه، سولفونه، نيتره يا نيتروزه آن ها، غير مذكور در جاي ديگر. 42,960 5,268,815,002 Rls. 125,448 $
112 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 40026000 کائوچوي ا يزوپرن (ir) 48,000 5,083,517,760 Rls. 121,036 $
113 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 23099030 افزودني هاي خوراك آماده دام و طيور 40,000 4,910,464,000 Rls. 116,916 $
114 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 84283900 بالابرها ونقاله هاي باعمل مدا وم، که در جاي ديگرمذکور نباشد 1,110 4,876,301,430 Rls. 116,102 $
115 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 38123100 ـ ـ مخلوط­های الیگومرها از 4.2.2- تری متیل1-2.1-دی­هیدروکوئینولین (TMQ) 39,600 4,832,137,728 Rls. 115,051 $
116 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 32041310 رنگ هاي نساجي كاتيونيك 9,000 4,800,168,000 Rls. 114,290 $
117 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 40112090 لاستيك رويي چرخ، بادي، نو، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسها و اتومبيلهاي باري به كار مي رود به استثناي سايز 5/22 R 80315 25,340 4,772,494,207 Rls. 113,631 $
118 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 44079100 از بلوط (گونه Quercus) 43,426 4,771,973,880 Rls. 113,618 $
119 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 85076090 ساير انباره هاي برقي ليتيوم يون بجز سل ليتيومي استوانه اي شكل بالاتر از 2 امپرساعت، سل ليتيومي تخت بالاتر از 2،5 امپر ساعت 2,600 4,734,395,536 Rls. 112,724 $
120 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 40024900 کائوچوي کلروپرن (کلروبوتادين) به استثناي لاتکس 12,000 4,716,878,400 Rls. 112,307 $
121 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 85021290 ساير مجموعه مولدها داراي موتور پيستوني ترا کمي-احتراقي به قدرت بيش از 75 تا 375 kva غير مذکور در جاي ديگر 10,070 4,696,835,482 Rls. 111,829 $
122 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 40027000 کائوچوي اتيلن - پروپيلن - دين غيرمتصل (EPDM) 41,600 4,674,153,808 Rls. 111,290 $
123 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 09024090 چاي سياه (تخميرشده) وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 24,800 4,563,232,767 Rls. 108,648 $
124 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 29362800 ويتامين E و مشتقات آن، مخلوط نشده 16,000 4,544,067,840 Rls. 108,192 $
125 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 29055990 سايرمشتقات هالوژنه سولفونه نيتره يانيتروزه الکلهاي غيرحلقوي که درجاي ديگر مذکورنبا 12,800 4,513,173,504 Rls. 107,457 $
126 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 84264900 جرثقيل ها، جرثقيل هاي دريک، جرثقيل هاي كابلي كه در جاي ديگري مذكورنباشد، از نوع خودرو، غير ازآن هايي که چرخهاي لاستيکي دارند 57,850 4,511,252,720 Rls. 107,410 $
127 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 85414010 پانل هاي خورشيدي (تبديل كننده انرژي خورشيدي به الكتريسته) 15,984 4,472,781,960 Rls. 106,495 $
128 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 07133310 لوبيا چيتي 75,000 4,415,114,808 Rls. 105,122 $
129 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 28364000 کربنات هاي پتاسيم 100,000 4,265,965,600 Rls. 101,571 $
130 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 26151010 ـ ـ ـ پودر سیلیکات زیرکونیوم با مش بالای 200 50,000 4,214,073,600 Rls. 100,335 $
131 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 29171400 انيدريد مالئيك 80,000 4,146,414,688 Rls. 98,724 $
132 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 34029090 ساير فرآورده هاي تانسيوا کتيف غير مذکور در جاي ديگر 22,800 4,093,988,520 Rls. 97,476 $
133 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 87081010 سپر و اجزاء و قطعات آن براي سواري، سواري کار و وا نت 2,024 4,082,643,130 Rls. 97,206 $
134 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 84822000 رولبيرينگ مخروطي، هم چنين رولبيرينگ هاي جفت وجورشده مخروطي وغلتک مخروطي. 13,790 3,990,311,494 Rls. 95,007 $
135 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 34029020 پاك كننده هاي صنعتي 39,666 3,978,566,316 Rls. 94,728 $
136 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 85109000 اجزاء و قطعات ريش ترا ش وماشين موزني توا م شده با موتور برقي 242 3,968,022,807 Rls. 94,476 $
137 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 38231100 اسيد استئاريك 115,500 3,922,315,680 Rls. 93,389 $
138 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 47032900 خميرچوب شيميائي آماده شده با سود يا با سولفات،.، نيمه سفيدشده يا سفيدشده ازغير تيره کاج 101,949 3,913,993,545 Rls. 93,190 $
139 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 48102200 کاغذ سبک ا ندود شده بابيش از 10% وزن كل ازالياف 112,645 3,897,502,707 Rls. 92,798 $
140 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 84679900 ساير اجزاء و قطعات ا بزا ربراي کارکردن دردست، در جاي ديگر مذکور نباشد 14,110 3,728,118,890 Rls. 88,765 $
141 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 35051090 دکسرين و ساير نشاسته ها و فکولهاي تغيير يافته به غير ا ز نشاسته حفاري 36,000 3,560,505,000 Rls. 84,774 $
142 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 38099100 مواد تکميل، حاملين رنگ بعنوا ن تسريع کننده درعمل رنگرزي در نساجي و همانند غير از مواد نشاسته اي 35,000 3,530,487,530 Rls. 84,059 $
143 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 84832000 پوسته ياتاقان، توا م شده با بلبيرينگ يا رولربيرينگ. 28,398 3,396,166,877 Rls. 80,861 $
144 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 39033000 کوپليمرهاي ا کريلونيتريل - بوتادين - ا ستيرن (ABS) به اشکال ابتدا ئي 34,000 3,371,222,400 Rls. 80,267 $
145 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 69022090 آجر، بلوكه، چهارگوش ساختماني سراميکي همانند نسوزکه حاوي بيش از50% وزني ا لومين ياسيليس غير مذکور در جاي ديگر 21,600 3,345,894,350 Rls. 79,664 $
146 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 84137090 ساير تلمبه هاي گريز از مركز براي مايعات كه در جاي ديگر مذكور نباشد 4,520 3,278,965,026 Rls. 78,071 $
147 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 31056000 كودهاي معدني يا شيميايي داراي دو عنصر حاصلخيزكننده فسفر و پتاسيم 48,000 3,276,201,552 Rls. 78,005 $
148 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 84159070 فن کويل 9,000 3,209,550,125 Rls. 76,418 $
149 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 48239010 شبكه لانه زنبوري honey comb 15,155 3,144,531,278 Rls. 97,146 $
150 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 84213990 ساير ماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذکور 2,010 3,141,781,053 Rls. 74,804 $
151 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 85219090 ساير دستگاه هاي ضبط وپخش ويدئو غير مذكور 1,555 3,093,697,063 Rls. 73,659 $
152 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 40151100 دستکش جراحي از کائوچوي ولکانيزه سفت نشده 8,175 3,060,719,032 Rls. 72,875 $
153 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 84842010 كاسه نمدهاي مكانيكي مربوط به خودروهاي سواري سواري کار و وا نت 12,560 3,008,709,411 Rls. 71,636 $
154 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 44083900 ورق هاي روکش وورق هاي لائي براي تخته هاي چندلا، بضخامت حدا کثرmm6 ا زچوب هاي گرمسيري مذکوردرياد 27,312 2,841,834,816 Rls. 67,663 $
155 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 28030000 كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد). 41,600 2,744,880,000 Rls. 65,354 $
156 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 29291090 ساير ایزو سیانات ها 18,400 2,737,205,952 Rls. 65,172 $
157 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 39069091 رزين هاي ترموست حلالي ويژه رنگ ا تومبيل ازپليمرهاي اكريليك 15,200 2,711,095,102 Rls. 64,550 $
158 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 28042990 گاز هليم مايع با درجه خلوص كمتر از 99.999 و ساير گازهاي كمياب غير مذكور 775 2,681,828,000 Rls. 63,853 $
159 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 17021100 از لحاظ وزن حاوي 99% يا بيشتر لاكتوز، موسوم به لاكتوز بي آب (Anhydre)، محاسبه شده بر اساس ماده خشك باشد 30,000 2,678,976,400 Rls. 63,786 $
160 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 39119090 پلي سولفورها، پلي سولفون هاو ساير محصولات يادداشت 3فصل 39غير مذکور در جاي ديگربه اشكال ابتدايي 26,000 2,662,678,720 Rls. 63,397 $
161 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 40112020 ـ ـ ـ با سايز 5/22 R 65-385 13,497 2,640,012,900 Rls. 62,857 $
162 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 73089090 اسکلت و قطعات اسکلت، که در جاي ديگرذکرنشده، ا زچدن، اهن ياا زفولاد 39,069 2,578,135,248 Rls. 61,384 $
163 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 21069080 مكمل غذايي 10,900 2,569,707,982 Rls. 61,184 $
164 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 25291000 فلداسپات (Feldspat) 552,000 2,565,056,416 Rls. 61,072 $
165 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 35052000 چسب ها بر اساس نشاسته يا فکول يا بر اساس دکسترين يا ساير نشاسته ها و فکول هاي تغييريافته 7,215 2,449,332,869 Rls. 58,317 $
166 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 38089323 ـکلرید ازون/حشره‌كش‌ها، ضدجوندگان، قارچ‌كش‌ها، علف‌كش‌ها، كندكننده‌ها يا بازدارنده‌هاي جوانه زدن و تنظيم‌كننده‌هاي رشد نباتات، گندزداها و محصولات همانند، عرضه شده به اشكال يا بسته‌بندي‌هاي خرده فروشي يا به صورت فرآورده‌ يا به شكل اشياء از قبيل نوار، فتيله 11,760 2,348,995,320 Rls. 55,928 $
167 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 73064010 لوله، جوش دا ده شده باسطح مقطع، مدور، ازفولاد زنگ نزن با قطر خارجي كمتر از2/203 ميليمتر 36,630 2,305,109,636 Rls. 54,883 $
168 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 37019920 زينک ا فست كه هرضلع آن كمتر از 255 ميلي مترباشد 4,320 2,289,126,400 Rls. 54,503 $
169 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 84841020 درزگير و واشرهاي همانند ازورقه فلزي، توام شده بامواد ديگر، مربوط به خودروهاي ا توبوس، ميني بوس، کاميون وکاميونت، ماشين آلات را هسازي وکشاورزي 700 2,278,266,432 Rls. 54,244 $
170 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 84148090 ساير تلمبه هاي هوا باخلاء، کمپرسورها، کلاهک ها، بادزن ها، ...غير مذکور در جاي ديگر 650 2,236,508,602 Rls. 53,250 $
171 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 38151100 کاتاليزورهاي تقويت شده با نيکل يا ترکيبات نيکل به عنوا ن ماده فعال 4,500 2,236,256,334 Rls. 53,244 $
172 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 84717090 سايرواحدهاي حافظه بجز ديسك خوان نواري 3,304 2,203,901,232 Rls. 52,474 $
173 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 39013000 کوپليمرهاي اتيلن واستات وينيل، به اشکال ا بتدا ئي 24,000 2,171,749,056 Rls. 51,708 $
174 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 82071300 ا بزا رهاي سورا خ کردن سنگ يا حفرزمين، داراي قسمت عامل ا زسرمت ها. 660 2,156,563,500 Rls. 51,347 $
175 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 70191910 الياف شيشه به صورت رشته اي (تار) 18,400 2,107,649,796 Rls. 50,183 $
176 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 76071990 ساير ورق هابه جز ورق هاي نورد شده به ضخامت کمتراز 7ميکرون 9,846 1,992,649,234 Rls. 47,444 $
177 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه، حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 5,920 1,974,575,504 Rls. 47,013 $
178 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 29094300 اترهاي مونو بوتيليك اتيلن گليكول يا دي اتيلن گليكول 29,200 1,912,800,729 Rls. 45,543 $
179 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 39089010 رزين پلي آميد (گريدهاردنر) به اشكال ابتدايي 15,200 1,863,234,368 Rls. 44,363 $
180 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 34012030 صابون چيپس 60,000 1,850,979,000 Rls. 44,071 $
181 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 48131000 کاغذ سيگار، به شکل دفترچه يا لوله 4,972 1,841,357,000 Rls. 43,842 $
182 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 84145920 بادزن توام شده با موتور برقي با قدرت بيش از 125 تا حداكثر 7500 وات 5,808 1,827,946,665 Rls. 43,523 $
183 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 33029010 اسانسهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 2,650 1,820,074,659 Rls. 43,335 $
184 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 37032000 کاغذ، مقوا ومواد نسجي عکاسي، حساس شده، عکسبرداري نشده براي عکاسي رنگي (پلي کروم) باپهناي بيشتر از610 ميليمتر 10,546 1,817,041,938 Rls. 43,263 $
185 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 75072000 لوا زم وا تصالات لوله کشي از نيکل. 2,124 1,813,948,320 Rls. 43,189 $
186 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 90328930 سيستم كنترل الكترونيكي ترمز ضد قفل (ABS) 245 1,784,498,984 Rls. 42,488 $
187 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 48132000 کاغذ سيگاربصورت رول به عرض حدا کثر 5 سانتيمتر 11,618 1,757,618,714 Rls. 41,847 $
188 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 12024200 بادام زميني پوست كنده، حتي شكسته شده 37,550 1,696,454,213 Rls. 40,392 $
189 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 73079100 فلانج ا زآهن يا ا زفولاد (غير ازفولادزنگ نزن). 9,815 1,665,209,830 Rls. 39,648 $
190 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 39131000 اسيدالژينيك واملاح واسترها آن، به اشكال ابتدائي 18,200 1,648,510,374 Rls. 39,250 $
191 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 27101950 روغن صنعتي 3,960 1,629,600,000 Rls. 38,800 $
192 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 38040090 مواد قليايي باقيمانده از ساختن خميرچوب کنسانتره .. به غير از نوع تجزيه ناپذير سخت 48,000 1,628,811,792 Rls. 38,781 $
193 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 70199099 ساير واشياءساخته شده ا زالياف شيشه اي غير مذکور در جاي ديگر 1,700 1,603,707,190 Rls. 38,184 $
194 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 72230000 مفتول ا ز فولاد زنگ نزن. 23,747 1,587,588,367 Rls. 37,800 $
195 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 87088011 كمك فنر براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 2,458 1,554,987,901 Rls. 37,024 $
196 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 94033000 مبل هاي چوبي از انواعي که در دفاتر کار مورد استفاده قرار مي گيرند 3,530 1,547,017,913 Rls. 36,834 $
197 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 38249990 --- سایر 7,200 1,523,408,400 Rls. 36,272 $
198 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 20087000 هلو، شليل وشفتا لو، آماده شده يا محفوظ شده (به استثناي شماره تعرفه 2006 و 2007) 33,086 1,519,168,644 Rls. 36,171 $
199 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 49111000 محصولات چاپي تبليغاتي تجاري، کاتالوگ هاي بازرگاني و همانند 10,220 1,501,986,900 Rls. 35,761 $
200 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 84143011 كمپرسورها كه در تجهيزات مولد سرما به كار مي روند با ضريب کارايي حداقل 35/1 6,031 1,500,455,447 Rls. 35,725 $
مجموع کل
331,803,706,957 ريال
مجموع کل
7,922,365 دلار