آمار کل " واردات از" کشور (ايرلند) گمرک (فرودگاه امام خمینی (ره))

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) ايرلند 30043990 سايرداروهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يا محصولات 2937 فاقد انتي بيوتيک غير مذکور 407 31,062,309,486 Rls. 739,579 $
2 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) ايرلند 30043290 سايرداروهاي حاوي هورمونهاي کورتي کوستروئيدي مشتقات يامشابه هاي ساختاري آن ها که توليد داخلي ندارند 150 5,132,400,000 Rls. 122,200 $
مجموع کل
36,194,709,486 ريال
مجموع کل
861,779 دلار