آمار کل " واردات از" کشور (بريتانيا) گمرک (منطقه ویژه شهید رجایی)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی بريتانيا 84411000 ماشينهاي برش 36,730 74,288,942,004 Rls. 1,768,784 $
2 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی بريتانيا 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 241,803 28,809,618,435 Rls. 685,943 $
3 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی بريتانيا 85371090 ساير تابلو، پانل، کنسول، ميز.. براي ولتاژتا 1000 ولت بجز موا رد مذکور 7,500 23,803,741,260 Rls. 566,756 $
4 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی بريتانيا 84393000 ماشين آلات و دستگاه ها براي تکميل کردن کاغذ يا مقوا 11,220 23,733,684,000 Rls. 565,088 $
5 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی بريتانيا 85021310 مجموعه مولدها داراي موتور پيستوني تراكمي -احتراقي به قدرت بيشتر ا ز 375 کيلوولت آمپر لغايت 1500کيلوولت آمپر 31,517 20,293,924,280 Rls. 478,941 $
6 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی بريتانيا 29032900 مشتقات کلره اشباع نشده هيدروکربورهاي غيرحلقوي، غير از کلروروينيل، تري کلرو اتيلن، تترا کلرو اتيلن 29,800 10,491,405,951 Rls. 249,795 $
7 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی بريتانيا 84798200 ماشينها براي مخلوط کردن، ورزدا دن، خردکردن، سائيدن، غربال كردن، الك كردن، هموژنيزه كردن، امولسيونه كردن يابه هم زدن 6,790 5,363,258,049 Rls. 127,697 $
8 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی بريتانيا 39094020 مورد مصرف درصنايع تايرسازي (رزين فنوليك) Curing builder resin 21,000 3,887,765,440 Rls. 92,566 $
9 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی بريتانيا 38123910 ـ ـ ـ آنتی­اکسیدان­ها 15,000 3,483,350,400 Rls. 82,937 $
10 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی بريتانيا 25070010 کائولن 300,000 3,089,166,909 Rls. 73,552 $
11 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی بريتانيا 68042230 سنگ اسياب، سنباده ياچرخ تراش ا ز سرا ميک يا سيليکاتها 10,000 1,134,528,646 Rls. 27,013 $
12 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی بريتانيا 84741000 ماشين هاي جورکردن، غربال کردن، جدا کردن يا شستن خاک، سنگ وكلوخه ها و ساير مواد معدني جامد 710 661,802,975 Rls. 15,757 $
مجموع کل
199,041,188,349 ريال
مجموع کل
4,734,829 دلار