آمار کل " واردات از" کشور (ترکيه) گمرک (بازرگان)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [4] [3]   [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 1 1398 بازرگان ترکيه 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند براي لوله، ديگ، اب گرم يا بخار، متبع، بشكه و همانند،.... غير مذکور در جاي ديگر 8,090 1,710,252,555 Rls. 40,719 $
102 1 1398 بازرگان ترکيه 28402000 ساير برات ها غير از تترا برات دي سديم (براكس تصفيه شده) 72,000 1,708,596,000 Rls. 40,681 $
103 1 1398 بازرگان ترکيه 72223000 ميله ها ا زفولاد زنگ نزن، که در جاي ديگرذکرنشده. 23,000 1,658,895,000 Rls. 39,498 $
104 1 1398 بازرگان ترکيه 82079000 ا بزارهاي تعويضي براي ابزار آلات دستي يا ماشين ابزار، که در جاي ديگر گفته نشده ا ست. 7,816 1,645,806,072 Rls. 39,187 $
105 1 1398 بازرگان ترکيه 35052000 چسب ها بر اساس نشاسته يا فکول يا بر اساس دکسترين يا ساير نشاسته ها و فکول هاي تغييريافته 40,900 1,644,458,020 Rls. 39,155 $
106 1 1398 بازرگان ترکيه 72221100 ميله ها ا زفولاد زنگ نزن، فقط گرم نوردشده، گرم كشيده شده يا گرم اكسترود شده با سطح مقطع دا يره. 69,498 1,642,515,732 Rls. 39,107 $
107 1 1398 بازرگان ترکيه 35069100 چسباننده ها بر اساس پليمرهاي مشمول شماره 0139 لغايت 1339 يا بر اساس كائوچو 10,117 1,624,140,800 Rls. 38,670 $
108 1 1398 بازرگان ترکيه 85381000 تابلو، پانل،كنسول ميزها، کابينت و ساير تکيه گاه هاي شماره 8537، مجهزنشده به دستگاه هاي مربوط به آن ها 15,485 1,618,818,135 Rls. 38,544 $
109 1 1398 بازرگان ترکيه 32041390 ساير موادرنگي قليايي وفرآورده ها بر اساس ا ين مواد بجز رنگ هاي نساجي کاتيونيک 14,386 1,570,389,568 Rls. 37,390 $
110 1 1398 بازرگان ترکيه 38241000 چسباننده هاي آماده براي قالب ها يا مغزي قالب هاي ريخته گري 66,000 1,564,101,000 Rls. 37,242 $
111 1 1398 بازرگان ترکيه 44123900 تخته چند لايه، پانل روكش شده وچوب مطبق شده همانند غير مذكور بالايه هاي به ضخامت نه بيش از 6 ميلمتر 61,970 1,545,436,574 Rls. 36,796 $
112 1 1398 بازرگان ترکيه 73071900 لوازم وا تصالات لوله کشي حاصل ا زريخته گري، ا زآهن يافولاد که در جاي ديگرذکرنشده. 23,105 1,531,654,303 Rls. 36,467 $
113 1 1398 بازرگان ترکيه 39206390 سايرصفحه، ورق، ازپليا سترهاي ا شباع نشده غيراسفنجي بجزفيلم متالايز 19,000 1,530,923,100 Rls. 36,451 $
114 1 1398 بازرگان ترکيه 32139000 رنگ ها براي نقاشي هنري، آموزش، تابلو تغييرشدت رنگ سرگرمي ورنگ هاي مشابه غير ازرنگ ها به صورت مجموعه 6,700 1,528,671,349 Rls. 36,397 $
115 1 1398 بازرگان ترکيه 39206910 فيلم متالايز ازپلي استرهاي اشباع شده 14,640 1,520,355,200 Rls. 36,199 $
116 1 1398 بازرگان ترکيه 82089000 کارد و تيغه هاي برنده، براي ماشين ها يا وسائل مکانيکي که در جاي ديگر گفته نشده ا ست. 9,400 1,473,157,000 Rls. 35,075 $
117 1 1398 بازرگان ترکيه 38099100 مواد تکميل، حاملين رنگ بعنوا ن تسريع کننده درعمل رنگرزي در نساجي و همانند غير از مواد نشاسته اي 11,035 1,418,337,291 Rls. 33,770 $
118 1 1398 بازرگان ترکيه 83024290 ساير يراق آلات و اتصالات براي مبلمان غير از فنر گازي 12,624 1,412,569,978 Rls. 33,632 $
119 1 1398 بازرگان ترکيه 73229010 اجزاء و قطعات دستگاه هاي گرما تاب که درآن هاا نتقال حرا رت به روش تابش بوده وباسوخت گاز کارمي کند 5,450 1,392,885,000 Rls. 33,164 $
120 1 1398 بازرگان ترکيه 84807900 قالب براي کائوچو يا مواد پلاستيکي (غير ازانوا ع تزريقي يافشاري). 4,724 1,386,385,761 Rls. 33,008 $
121 1 1398 بازرگان ترکيه 85044050 کنترل دور موتورInverter 2,829 1,359,254,164 Rls. 32,363 $
122 1 1398 بازرگان ترکيه 39023099 ساير كوپليمر هاي پروپيلن به اشكال ابتدايي غير مذكور 21,730 1,338,917,853 Rls. 31,879 $
123 1 1398 بازرگان ترکيه 32041690 ساير مواد رنگي راكتيف و فراورده هاي ان بجز گرانول مستربچ 28,200 1,336,595,400 Rls. 31,824 $
124 1 1398 بازرگان ترکيه 39209100 صفحه، ورق،.. ازپلي بوتيرا ل وينيل، مستحکم ومطبق نشده، فاقد تکيه گاه يا جورنشده باموادديگر 18,550 1,336,501,760 Rls. 31,821 $
125 1 1398 بازرگان ترکيه 73042300 ساير لوله هاي حفاري غير ازفولاد زنگ نزن مورداستفاده درحفاري براي نفت ياگاز 21,200 1,306,261,320 Rls. 31,101 $
126 1 1398 بازرگان ترکيه 84515000 ماشين هاي پيچيدن، بازکردن، تاکردن، برش دا دن ياكنگره داركردن منسوجات 3,300 1,282,707,000 Rls. 30,541 $
127 1 1398 بازرگان ترکيه 39174000 لوا زم و ملحقات لوله و شيلنگ ا ز مواد پلاستيکي 12,485 1,217,186,704 Rls. 28,981 $
128 1 1398 بازرگان ترکيه 84734000 اجزاء و قطعات و متفرعات ماشينهاي مشمول رديف 8472. 12,375 1,211,754,610 Rls. 28,851 $
129 1 1398 بازرگان ترکيه 39039000 پليمرهاي ا ستيرن که در جاي ديگر گفته نشده، به اشکال ا بتدا ئي 18,150 1,194,564,800 Rls. 28,442 $
130 1 1398 بازرگان ترکيه 55159900 ساير پارچه هاي تاروپودباف از الياف غيريکسره سنتتيک، که در جاي ديگرگفته نشده. 3,585 1,186,192,773 Rls. 28,243 $
131 1 1398 بازرگان ترکيه 73049000 لوله ها يا پروفيل هاي توخالي بدون درز از فولادممزوج، بامقطع غيرمدور. 29,378 1,182,115,063 Rls. 28,146 $
132 1 1398 بازرگان ترکيه 29214300 تولوئيدينها و مشتقات آن ها؛ املاح مربوطه 3,800 1,161,700,470 Rls. 27,660 $
133 1 1398 بازرگان ترکيه 72251900 محصولات تخت نوردشده ا زفولاد سيليسيم دا رموسوم به مغناطيسي، باپهناي 600mm يابيشترغير از رديف 72251100 57,590 1,156,122,916 Rls. 27,526 $
134 1 1398 بازرگان ترکيه 84799090 اجزاء و قطعات ماشين ها و دستگاه هاي مكانيكي با اعمال خاص بجز اجزاء و قطعات سيستم شيشه بالابر خودرو 17,840 1,149,621,178 Rls. 27,372 $
135 1 1398 بازرگان ترکيه 84248200 ـ ـ كشاورزي يا باغباني 7,780 1,097,725,469 Rls. 26,136 $
136 1 1398 بازرگان ترکيه 84199030 اجزاء و قطعات و پره جهت پکيج دو منظوره (گرمايشي و بهداشتي) 9,200 1,087,808,000 Rls. 25,900 $
137 1 1398 بازرگان ترکيه 84825000 رولربيرينگ ا ستوا نه ا ي (غير ازنوع سوزني). 3,200 1,069,465,908 Rls. 25,463 $
138 1 1398 بازرگان ترکيه 84139100 اجزاء و قطعات تلمبه هاي مايعات 8,740 1,067,683,506 Rls. 25,421 $
139 1 1398 بازرگان ترکيه 84522900 چرخهاي دوزندگي از نوع صنعتي (غير از چرخهاي اتوماتيک) 4,310 1,042,734,000 Rls. 24,827 $
140 1 1398 بازرگان ترکيه 85389010 اجزاء و قطعات تعرفه هاي 8535و8536 6,112 1,011,907,129 Rls. 24,094 $
141 1 1398 بازرگان ترکيه 48025500 سايرکاغذ مقوا قشرنزده اندود نشده بوزن حدا قل 40 وحدا کثر 150g به شکل رول بدون الياف يا باحدا کثر0 21,150 1,003,800,150 Rls. 23,900 $
142 1 1398 بازرگان ترکيه 32061190 ساير پيگمان ها و فرآورده ها بر اساس دي اكسيد تيتان از لحاظ وزني حاوي 80% يا بيشتر اكسيد تيتانيوم غير از گرانول مستربچ 8,712 995,731,780 Rls. 23,708 $
143 1 1398 بازرگان ترکيه 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آن هايي كه مجهز به اتصال دهنده ها هستند 7,444 992,774,400 Rls. 23,637 $
144 1 1398 بازرگان ترکيه 85015210 الکتروموتور قفس سنجابي ا سنکرون(asynchronous) باقدرت بيشتر از 750 وات تا 75 کيلووات، با جريان متناوب، چند فاز 4,688 987,900,715 Rls. 23,521 $
145 1 1398 بازرگان ترکيه 75061000 صفحه، ورق، نوار و ورقه هاي نازک ا زنيکل، غيرممزوج. 2,024 959,315,280 Rls. 22,841 $
146 1 1398 بازرگان ترکيه 48101300 کاغذ و مقوا ي ا ندوده با کائولن يا با..بصورت رول بدون ا لياف ياباحدا کثر10% وزن کل ا لياف 33,473 928,222,691 Rls. 22,100 $
147 1 1398 بازرگان ترکيه 84401000 ماشين آلات و دستگاه هاي صحافي (همچنين ماشينهاي دوخت ا ورا ق) 5,500 921,065,901 Rls. 21,930 $
148 1 1398 بازرگان ترکيه 40081120 ورق عايق الاستومري اسفنجي از EPDN يا NBR 3,693 911,118,228 Rls. 21,693 $
149 1 1398 بازرگان ترکيه 39069070 پودرجاذب وپليمرهاي اكريليك جامد 7,700 910,448,000 Rls. 21,677 $
150 1 1398 بازرگان ترکيه 34049000 موم هاي مصنوعي و موم هاي آماده، غير ازپلي (اكسي اتيلن) (پلي اتيلن گليكول) 9,000 900,069,030 Rls. 21,430 $
151 1 1398 بازرگان ترکيه 72191100 محصولات ازفولاد زنگ نزن تخت فقط گرم نوردشده، بصورت طومار، باپهناي 600mm يا بيشتربه ضخامت بيش از10.mm 21,405 897,705,151 Rls. 21,374 $
152 1 1398 بازرگان ترکيه 87085039 اجزاء و قطعات محورهاي غير محرك بجز توپي محور 6,478 890,515,007 Rls. 21,202 $
153 1 1398 بازرگان ترکيه 84148010 واحدهاي هواساز (Air End) مربوط به کمپرسورهاي پيچي (screw compressor) 4,410 862,636,320 Rls. 20,539 $
154 1 1398 بازرگان ترکيه 84334000 منگنه کاه يا علوفه (همچنين ماشين جمع آوري و منگنه کردن) 12,000 854,298,000 Rls. 20,340 $
155 1 1398 بازرگان ترکيه 84136030 تلمبه هاي حلزوني 3,080 847,843,304 Rls. 20,187 $
156 1 1398 بازرگان ترکيه 32131000 رنگ ها به صورت مجموعه 4,500 842,481,675 Rls. 20,059 $
157 1 1398 بازرگان ترکيه 84138200 بالابرهاي آبگونها 5,266 841,736,661 Rls. 20,041 $
158 1 1398 بازرگان ترکيه 84139200 اجزاءو قطعات بالابرهاي آبگونها 5,798 823,243,900 Rls. 19,602 $
159 1 1398 بازرگان ترکيه 28111100 فلوئور هيدروژن (اسيدفلوئورهيدريک) 20,000 821,075,300 Rls. 19,549 $
160 1 1398 بازرگان ترکيه 32091050 رنگ ها و پوششهاي صنعتي بر اساس پليمرهاي اكريليك يا وينيل 21,005 819,265,414 Rls. 19,506 $
161 1 1398 بازرگان ترکيه 83014010 انواع مكانيزم قفل درب ساختمان 5,521 808,946,582 Rls. 19,260 $
162 1 1398 بازرگان ترکيه 32072010 لعابها 24,000 807,644,880 Rls. 19,230 $
163 1 1398 بازرگان ترکيه 32149000 ا ندودهاي بنائي غيرنسوز براي نماي ساختمان، براي کف، براي سقف و همانند 54,694 806,912,057 Rls. 19,213 $
164 1 1398 بازرگان ترکيه 94042100 تشک از کائوچوي ا سفنجي يا از مواد پلاستيکي اسفنجي، با يا بدون روپوش 5,692 806,554,749 Rls. 19,204 $
165 1 1398 بازرگان ترکيه 73090000 مخزن، منبع، بشكه وظروف همانند براي هر گونه مواد (به استثناي گازهاي فشرده يا مايع شده)، از چدن، آهن يا فولاد، با گنجايش حداكثر 300 ليتر، بدون دستگاه هاي مكانيكي يا حرارتي، حتي با پوشش داخلي يا پوشش عايق حرارت 8,930 796,386,404 Rls. 18,962 $
166 1 1398 بازرگان ترکيه 54024500 نخ هاي يک لا ازنايلون ياساير پلي آميدها غير از نخ دوخت، آماده نشده براي خرده فروشي، بدون تاب يا با تابي كه از 50 دور درمتر بيشتر نباشد همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 6,356 790,179,559 Rls. 18,814 $
167 1 1398 بازرگان ترکيه 69022090 آجر، بلوكه، چهارگوش ساختماني سراميکي همانند نسوزکه حاوي بيش از50% وزني ا لومين ياسيليس غير مذکور در جاي ديگر 21,200 783,756,792 Rls. 18,661 $
168 1 1398 بازرگان ترکيه 85072010 انباره هاي برقي سرب - اسيد، از نوع سربسته (sealed) به جز براي موتورهاي پيستوني 7,150 761,234,012 Rls. 18,124 $
169 1 1398 بازرگان ترکيه 56060000 نخ گيپه، نوا رگيپه، نخ شنيل، نخ گردباف (حلقه دا ر) موسوم به loop" Wale "Yarn غير از نخ هاي گيپه از موي يال ودم 4,287 756,055,615 Rls. 18,001 $
170 1 1398 بازرگان ترکيه 84136010 تلمبه هاي چرخ دنده ا ي 5,477 754,736,382 Rls. 17,970 $
171 1 1398 بازرگان ترکيه 72269100 محصولات تخت نوردشده ا زفولاد ممزوج، فقط گرم نوردشده، با پهناي کمتر از600mm غير مذکور در جاي ديگر 19,800 750,768,480 Rls. 17,875 $
172 1 1398 بازرگان ترکيه 32041190 ساير مواد رنگي ديسپرسه وفرآورده ها بجز گرانول مستربچ 4,280 749,219,346 Rls. 17,839 $
173 1 1398 بازرگان ترکيه 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غير مذکور در جاي ديگر 7,743 748,166,445 Rls. 17,814 $
174 1 1398 بازرگان ترکيه 64062000 تخت بيروني و پاشنه از کائوچو يا پلاستيک. 7,374 746,884,306 Rls. 17,783 $
175 1 1398 بازرگان ترکيه 94049090 تختخواب واشياءهمانندفنري ياانباشته شده ياازداخل تجهيزشده بامواد)غيرازتشک وکيسه خواب 6,288 741,944,062 Rls. 17,666 $
176 1 1398 بازرگان ترکيه 27030010 پيت ماس 88,500 720,434,400 Rls. 17,153 $
177 1 1398 بازرگان ترکيه 91070000 کليد قطع و وصل ساعتي داراي انواع محرک ساعت يا داراي موتورسنکرون. 895 710,433,178 Rls. 16,915 $
178 1 1398 بازرگان ترکيه 84212110 ـ ـ ـ فيلترهاي مخصوص دستگاه تصفیه آب 3,728 693,121,555 Rls. 16,503 $
179 1 1398 بازرگان ترکيه 84198100 دستگاه هاي غيرخانگي، براي تهيه كردن نوشيدنيهاي گرم، پختن ياگرم کردن غذا 2,393 692,388,425 Rls. 16,485 $
180 1 1398 بازرگان ترکيه 29157090 ساير اسيد پالمتيک، اسيداستئاريک واملاح واسترهاي آن ها غير از استئاراتهاي فلزي 16,000 686,275,200 Rls. 16,340 $
181 1 1398 بازرگان ترکيه 40029900 ساير محصولات کائوچوي سنتتيک وشبه كائوچو که در جاي ديگر مذکور نباشد (غير ازشيره يالاتکس) 14,400 686,275,200 Rls. 16,340 $
182 1 1398 بازرگان ترکيه 85362090 ساير قطع کننده هاي خودکار مدا رغير مذکور در جاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 1,524 685,866,155 Rls. 16,330 $
183 1 1398 بازرگان ترکيه 52061300 نخ يك لا، از الياف شانه نزده، كه اندازه آن كمتر از 56/232 دسي تكس بوده ولي كمتر از 31/192 دسي تكس نباشد (نمره آن در سيستم متريك بيش از 43 بوده ولي از 52 بيشتر نباشد) 7,146 681,368,220 Rls. 16,223 $
184 1 1398 بازرگان ترکيه 44182090 در، چارچوب، دوره و آستانه در از چوب به جز صنايع دستي غير مذكور 8,219 666,875,790 Rls. 15,878 $
185 1 1398 بازرگان ترکيه 90318040 حسگرها (SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 1,186 663,861,842 Rls. 15,805 $
186 1 1398 بازرگان ترکيه 84313120 انواع کابين وفرم کابين آسانسور 11,500 663,558,000 Rls. 15,799 $
187 1 1398 بازرگان ترکيه 39012040 پلی اتیلن گرید بادی با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 17,442 662,251,810 Rls. 15,768 $
188 1 1398 بازرگان ترکيه 73110020 --- قوطی اسپری 7,693 659,225,914 Rls. 15,696 $
189 1 1398 بازرگان ترکيه 39100090 ـ ـ ـ ساير 9,810 651,829,374 Rls. 15,520 $
190 1 1398 بازرگان ترکيه 84339090 اجزاءوقطعات ماشين آلات ودستگاههابراي برداشت ... 6,600 625,640,400 Rls. 14,896 $
191 1 1398 بازرگان ترکيه 39201020 صفحه، ورق ياتيغه يک لايه چاپ نشده ا ز پليمرهاي اتيلن 5,883 619,970,640 Rls. 14,762 $
192 1 1398 بازرگان ترکيه 40169500 اشياء قابل بادکردن، از کائوچوي ولکانيزه غير اسفنجي، که در جاي ديگر مذکور نباشد 4,880 608,239,190 Rls. 14,482 $
193 1 1398 بازرگان ترکيه 87082910 اجزاء و قطعات و متفرغات بدنه، براي سواري، سواري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 4,281 585,472,392 Rls. 13,940 $
194 1 1398 بازرگان ترکيه 29062100 الکل بنزيليک 378 566,984,448 Rls. 13,500 $
195 1 1398 بازرگان ترکيه 32081010 پوشش ورنگ ها بر اساس پلي استرها 8,354 560,222,417 Rls. 13,339 $
196 1 1398 بازرگان ترکيه 39172300 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي کلروروينيل 5,200 541,245,244 Rls. 12,887 $
197 1 1398 بازرگان ترکيه 84099950 کيت کامل گازسوز غير ازرديف 84099110 3,593 538,266,177 Rls. 12,816 $
198 1 1398 بازرگان ترکيه 84314990 اجزاء و قطعات مربوط به ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426،8429 و8430 غير مذکور در جاي ديگر 4,610 533,968,577 Rls. 12,714 $
199 1 1398 بازرگان ترکيه 28311000 دي تيونيت ها و سولفوکسيلات هاي سديم 7,165 506,667,730 Rls. 12,063 $
200 1 1398 بازرگان ترکيه 84454000 ماشين هاي نخ پيچي (ا زجمله ماسوره پيچي) قرقره پيچي يا بازکردن مواد نسجي 925 505,035,000 Rls. 12,025 $
مجموع کل
100,261,282,317 ريال
مجموع کل
2,387,174 دلار