آمار کل " واردات از" کشور (ترکيه) گمرک (بازرگان)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [5] [4]   [2] [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
201 1 1398 بازرگان ترکيه 84283900 بالابرها ونقاله هاي باعمل مدا وم، که در جاي ديگرمذکور نباشد 3,514 498,596,661 Rls. 11,871 $
202 1 1398 بازرگان ترکيه 84552200 ماشين هاي نوردسردفلزات 1,650 498,340,500 Rls. 11,865 $
203 1 1398 بازرگان ترکيه 58041000 تورباف ها و ساير پارچه هاي توري به صورت توپ، نوار يا فرم مشخص 2,608 483,117,621 Rls. 11,503 $
204 1 1398 بازرگان ترکيه 74092900 صفحه، ورق و نوار از برنج با ضخامت بيشتراز 0.15 mm نه بصورت طومار 2,000 472,160,000 Rls. 11,242 $
205 1 1398 بازرگان ترکيه 85011010 الکتروموتورهاي با جريان مستقيم 12و24 ولت به قدرت حداكثر 37.5 وات 2,200 471,647,547 Rls. 11,230 $
206 1 1398 بازرگان ترکيه 49119990 ساير محصولات چاپي همچنين تصاوير چاپي، گراورها وعكسها غير از موارد مشمول 49111000 لغايت 49119930 4,580 466,895,998 Rls. 11,116 $
207 1 1398 بازرگان ترکيه 39189010 ساير كف پوشها از ساير مواد پلاستيكي 2,640 466,741,958 Rls. 11,113 $
208 1 1398 بازرگان ترکيه 73121090 ساير مفتولهاي به هم تابيده طناب وکابل ا زا هن يافولاد، عايق نشده براي مصرف برق 6,420 465,779,914 Rls. 11,089 $
209 1 1398 بازرگان ترکيه 82022000 تيغه ا ره نوا ري. 2,800 464,783,713 Rls. 11,066 $
210 1 1398 بازرگان ترکيه 85049000 اجزاء قطعات ترا نسفورماتورها، ا لقاءکننده ها و مبدلهاي ا ستاتيک برقي 2,371 461,872,529 Rls. 10,997 $
211 1 1398 بازرگان ترکيه 85168090 ساير مقاومت هاي گرم كننده الكتريكي غير از فندك خودرو 2,330 456,478,422 Rls. 10,868 $
212 1 1398 بازرگان ترکيه 54012000 نخ دوخت ا زرشته هاي مصنوعي. 4,923 443,286,638 Rls. 10,556 $
213 1 1398 بازرگان ترکيه 95042020 اشياء و متفرعات ميز بيليارد 2,500 439,014,250 Rls. 10,453 $
214 1 1398 بازرگان ترکيه 44092900 چوب از ساير غير مخروطيان كه هريك ازلبه ها يارويه هاي آن بطور پيوسته كار شده باشد 6,605 437,948,280 Rls. 10,427 $
215 1 1398 بازرگان ترکيه 38190090 ساير مايعات آماده شده براي ادوات هيدروليکي انتقال نيروداراي 70%وزني کمتر روغن هاي نفتي غير مذكور در جاي ديگر 3,350 428,705,865 Rls. 10,207 $
216 1 1398 بازرگان ترکيه 73181590 ساير پيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتي با مهره ها يا واشرهاي مربوط چدن، اهن يافولاد غير ازجنس ا ستنلس استيل، حديد شده 4,732 426,674,390 Rls. 10,159 $
217 1 1398 بازرگان ترکيه 32019000 ساير عصارهاي دباغي بامنشاء نباتي؛ تانن ها واملاح آن ها، ا ترها، ا سترهاو ساير مشتقات آن ها غير مذکور در جاي ديگر 22,286 421,346,952 Rls. 10,032 $
218 1 1398 بازرگان ترکيه 28273500 کلرورهاي نيکل 4,000 419,986,320 Rls. 10,000 $
219 1 1398 بازرگان ترکيه 34021290 ساير مواد آلي تانسيواکتيف کاتيونيک حتي بسته بندي شده براي خرده فروشي 7,000 398,134,800 Rls. 9,479 $
220 1 1398 بازرگان ترکيه 32151100 مرکب چاپ به رنگ سياه، حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 4,315 392,461,880 Rls. 9,344 $
221 1 1398 بازرگان ترکيه 87079090 بدنه براي وسايل نقليه شماره 8701، 8702تا8708 غير مذکور در جاي ديگر 4,110 388,115,520 Rls. 9,241 $
222 1 1398 بازرگان ترکيه 87089110 رادياتورها و قطعات مربوطه براي سواري، سواري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 602 383,087,648 Rls. 9,121 $
223 1 1398 بازرگان ترکيه 54011000 نخ دوخت ازرشته هاي سنتتيک. 4,967 381,368,308 Rls. 9,081 $
224 1 1398 بازرگان ترکيه 84241000 دستگاه هاي آتش نشان، حتي پرشده 1,278 376,758,753 Rls. 8,970 $
225 1 1398 بازرگان ترکيه 84798990 ساير ماشينها و دستگاه هاي مکانيکي با کار خاص غير مذکور در جاي ديگر 3,278 373,359,190 Rls. 8,889 $
226 1 1398 بازرگان ترکيه 84532000 ماشين آلات و دستگاه هاي ساختن ياتعميرکردن کفش، غير از چرخهاي دوزندگي 2,400 352,918,062 Rls. 8,403 $
227 1 1398 بازرگان ترکيه 56050000 نخ هاي نسجي جورشده با فلز حتي به صورت گيپه متشكل از نخ هاي نسجي نوا ر،يااشكال همانند جور شده بافلز به شكل نخ، نوار، يا پودر يا پوشانده شده با فلز 1,523 348,415,184 Rls. 8,296 $
228 1 1398 بازرگان ترکيه 29051100 متانول 1,440 345,054,528 Rls. 8,216 $
229 1 1398 بازرگان ترکيه 84099190 ساير اجزاء و قطعات منحصرا براي موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه ا ي - ا حترا قي 1,300 344,533,263 Rls. 8,203 $
230 1 1398 بازرگان ترکيه 85364190 ساير رله ها براي ولتاژ حدا کثر60 ولت با جريان مساوي يا بيش از 2 امپر يا بيشتر بجز رله SMD 597 340,740,822 Rls. 8,113 $
231 1 1398 بازرگان ترکيه 68053090 پودر يا دانه هاي ساينده طبيعي يا مصنوعي روي تکيه گاه ا ز ساير مواد غير مذکور در جاي ديگر 2,557 340,488,687 Rls. 8,106 $
232 1 1398 بازرگان ترکيه 84314100 سطل، بيل، چنگک وگيره مربوط به ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426،8429و8430 3,200 335,100,451 Rls. 7,979 $
233 1 1398 بازرگان ترکيه 70109010 ظروف بسته بندي براي محصولات آرايشي و بهداشتي تا حداكثر ظرفيت 250 سي سي 7,000 323,148,000 Rls. 7,694 $
234 1 1398 بازرگان ترکيه 54021920 نخ پلي آميد 6/6 با دسي تكس 900 الي 2400 و با مقاومت 5/73 الي 4/90 3,663 321,162,072 Rls. 7,647 $
235 1 1398 بازرگان ترکيه 84519000 اجزاء و قطعات ماشينهاي شماره 8451 2,560 319,929,750 Rls. 7,617 $
236 1 1398 بازرگان ترکيه 73269090 ساير مصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غير مذکور در جاي ديگر 3,902 317,766,431 Rls. 7,566 $
237 1 1398 بازرگان ترکيه 84388000 ماشين آلات و دستگاه ها براي تهيه يا توليد صنعتي غذاها يا نوشابه ها، غير مذکور در جاي ديگر 500 316,090,260 Rls. 7,526 $
238 1 1398 بازرگان ترکيه 85362020 کليدهاي مينياتوري قطع مدار براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 865 308,971,110 Rls. 7,356 $
239 1 1398 بازرگان ترکيه 41071900 چرم پوست کامل ا ز حيوانات از نوع گاو يا اسب غير از چرمهاي مشمول شماره 4114 500 308,080,500 Rls. 7,335 $
240 1 1398 بازرگان ترکيه 85369010 سرسيم و سايرا تصالات ورا بط ها براي سيم وکابل 1,233 306,967,700 Rls. 7,309 $
241 1 1398 بازرگان ترکيه 72111910 محصولات از آهن يا فولاد غير ممزوج تخت فقط گرم نوردشده با ضخامت کمترا ز5/0ميليمتر وپهناي كمتراز 600ميلي متر 20,130 305,331,474 Rls. 7,270 $
242 1 1398 بازرگان ترکيه 84679100 اجزاء و قطعات ا ره زنجيري 640 303,340,800 Rls. 7,222 $
243 1 1398 بازرگان ترکيه 28363010 سديم بي کربنات - غير تزريقي گريد دارويي 1,000 298,405,120 Rls. 7,105 $
244 1 1398 بازرگان ترکيه 48114900 ساير کاغذ و مقوا ي صمغ زده يا چسب زده بجز خودچسب 4,200 297,788,400 Rls. 7,090 $
245 1 1398 بازرگان ترکيه 59019000 پارچه هاي ا لگوبردا ي يا شفاف براي ترسيم، کرباسهاي آماده براي نقاشي، قدك وپارچه هاي اهارداربراي كلاه سازي 1,660 296,977,715 Rls. 7,071 $
246 1 1398 بازرگان ترکيه 74081900 مس تصفيه شده غير مذكور 582 290,034,171 Rls. 6,906 $
247 1 1398 بازرگان ترکيه 87087031 ـ ـ ـ ـ براي سواري و وانت 1,930 282,282,326 Rls. 6,721 $
248 1 1398 بازرگان ترکيه 79070090 ساير مصنوعات از روي غير مذکور در جاي ديگر 850 282,012,150 Rls. 6,715 $
249 1 1398 بازرگان ترکيه 63053300 ساير، به دست آمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 2,190 275,945,334 Rls. 6,570 $
250 1 1398 بازرگان ترکيه 84369100 اجزاء و قطعات ماشين آلات و دستگاه هاي پرورش طيور يا جوجه کشي و جوجه پروري 3,541 274,230,528 Rls. 6,529 $
251 1 1398 بازرگان ترکيه 31043000 سولفات پتاسيم 10,000 273,516,740 Rls. 6,512 $
252 1 1398 بازرگان ترکيه 52093900 ساير پارچه هاي تار و پودباف از پنبه، رنگرزي شده، با حداقل 85% پنبه، هرمترمربع حدا قل 200 گرم غير مذکور در جاي 778 261,605,032 Rls. 6,229 $
253 1 1398 بازرگان ترکيه 94032090 مبل هاي فلزي غير از مبل هاي آهنگري سنتي 2,575 259,974,000 Rls. 6,190 $
254 1 1398 بازرگان ترکيه 84148090 ساير تلمبه هاي هوا باخلاء، کمپرسورها، کلاهک ها، بادزن ها، ...غير مذکور در جاي ديگر 755 258,500,535 Rls. 6,155 $
255 1 1398 بازرگان ترکيه 58062000 پارچه هاي تاروپودباف، کم عرض، با 5% يا بيشترنخ کشش پذير، يا نخ کائوچوئي. 2,090 257,299,183 Rls. 6,126 $
256 1 1398 بازرگان ترکيه 85366990 ساير نري و مادگي براي ا تصال بجز کانکتور قابل نصب روي برد مدار چاپي خاص صنعت الکترونيک 1,506 256,289,400 Rls. 6,102 $
257 1 1398 بازرگان ترکيه 40092200 لوله وشيلنگ از کائوچوي ولکانيزه سفت نشده مستحکم شده يا جور شده فقط با فلز با لوازم و ملحقات 1,775 252,729,825 Rls. 6,017 $
258 1 1398 بازرگان ترکيه 87088019 كمك فنر براي ساير وسايل نقليه بجز سواري، وانت و تراكتور كشاورزي 5,371 251,189,120 Rls. 5,981 $
259 1 1398 بازرگان ترکيه 85076090 ساير انباره هاي برقي ليتيوم يون بجز سل ليتيومي استوانه اي شكل بالاتر از 2 امپرساعت، سل ليتيومي تخت بالاتر از 2،5 امپر ساعت 250 248,834,250 Rls. 5,925 $
260 1 1398 بازرگان ترکيه 38140000 حلالها و رقيق کننده هاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد 2,811 243,566,534 Rls. 5,799 $
261 1 1398 بازرگان ترکيه 84213990 ساير ماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذکور 559 240,638,380 Rls. 5,729 $
262 1 1398 بازرگان ترکيه 55099900 ساير نخها، از الياف غيريکسره سنتتيک، مخلوط باالياف غير مذكور در جاي ديگر غير خرده فروشي غير از نخ دوخت 1,690 240,302,790 Rls. 5,721 $
263 1 1398 بازرگان ترکيه 38220000 معرفهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيه گاه (reagents on a backing) و معرفهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيه گاه (on a backing) غير از آن هايي که مشمول شماره هاي 0230 يا 0630 مي باشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 1,998 238,910,000 Rls. 5,688 $
264 1 1398 بازرگان ترکيه 84483900 اجزاءو قطعات ماشين هاي مشمول شماره 8445ياماشين آلات و دستگاه هاي كمكي آن ها که در جاي ديگرمذکور نباشد 2,080 238,501,704 Rls. 5,678 $
265 1 1398 بازرگان ترکيه 29031200 دي کلرومتان (کلرور متيلن) 700 238,440,800 Rls. 5,677 $
266 1 1398 بازرگان ترکيه 39169090 ساير تك رشته هايي كه بعد مقطع عرضي آن ها از يك ميليمتر بيشتر باشد.. از ساير مواد پلاستيكي بجز انواع مورد استفاده در ساختمان 2,138 234,819,935 Rls. 5,591 $
267 1 1398 بازرگان ترکيه 74091900 صفحه، ورق ونوا ر، ا زمس تصفيه شده، بصورت غيرطومار، به ضخامت بيش از 0.15 ميليمتر. 700 232,245,300 Rls. 5,530 $
268 1 1398 بازرگان ترکيه 48041900 ساير کرا فت لانير، قشرنزده (به استثناي سفيد نشده) به شکل رول يا ورق 3,171 229,092,006 Rls. 5,455 $
269 1 1398 بازرگان ترکيه 73249000 لوا زم بهداشتي ياپاكيزگي واجزاءو قطعات آن ها از آهن ياا زچدن باازفولاد 340 225,914,360 Rls. 5,379 $
270 1 1398 بازرگان ترکيه 85119000 اجزاء و قطعات ادوات برقي براي روشن کردن يا برا ه اندا ختن موتورهاي درونسوز احتراقي و دستگاه هاي قطع و وصل آن ها مشمول شماره 8511 1,057 218,026,200 Rls. 5,191 $
271 1 1398 بازرگان ترکيه 72286000 ميله هاا زفولادممزوج که در جاي ديگرذکرنشده. 11,405 216,225,114 Rls. 5,148 $
272 1 1398 بازرگان ترکيه 84212200 ماشين آلات و دستگاه ها براي ا زصافي گذرا ندن يا تصفيه کردن نوشيدنيها غير ازآب 400 215,419,365 Rls. 5,129 $
273 1 1398 بازرگان ترکيه 90328100 آلات و دستگاه ها براي تنظيم يا کنترل خودکار هيدروليکي يا پنوماتيکي 521 214,753,541 Rls. 5,113 $
274 1 1398 بازرگان ترکيه 84792000 ماشين آلات و دستگاه ها براي ا ستخرا ج يا تهيه چربي ها يا روغن هاي نباتي ثابت يا حيوا ني. 900 213,574,500 Rls. 5,085 $
275 1 1398 بازرگان ترکيه 85362010 کليدهاي اتوماتيک قطع مدار براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 1,593 213,286,500 Rls. 5,078 $
276 1 1398 بازرگان ترکيه 84099990 ساير اجزاء و قطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غير مذکور در جاي ديگر 510 211,343,223 Rls. 5,032 $
277 1 1398 بازرگان ترکيه 84145990 ساير بادزنهايي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 2,360 210,929,376 Rls. 5,022 $
278 1 1398 بازرگان ترکيه 38231100 اسيد استئاريك 240 208,694,720 Rls. 4,969 $
279 1 1398 بازرگان ترکيه 39263000 يرا ق آلات براي مبل، بدنه وسائط نقليه يا همانند ا ز مواد پلاستيکي 2,107 208,265,572 Rls. 4,958 $
280 1 1398 بازرگان ترکيه 84311000 اجزاءو قطعات مربوط به ماشين آلات شماره 8425 3,233 207,506,611 Rls. 4,941 $
281 1 1398 بازرگان ترکيه 32082050 رنگ پشت آيينه بر اساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 2,530 203,854,497 Rls. 4,854 $
282 1 1398 بازرگان ترکيه 38101010 ترکيبات براي پاک کردن وپردا خت سطح فلزات 7,190 203,760,798 Rls. 4,852 $
283 1 1398 بازرگان ترکيه 48084000 كاغذ كرافت، كرپ شده يا چين دار شده، حتي نقش برجسته يا سوراخ شده 2,692 203,475,321 Rls. 4,845 $
284 1 1398 بازرگان ترکيه 85012000 موتورهاي اونيور سال (Universal) با جريان متناوب و مستقيم (AC/DC) با قدرت بيشتراز 5/37 وات 900 202,622,175 Rls. 4,824 $
285 1 1398 بازرگان ترکيه 32089030 ساير مواد افزودني رنگ بر اساس ساير پليمرهاي سنتيتيك يا طبيعي تغيير يافته ازلحاظ شيميايي، ديسپرسه يا حل شده درمحيط غيرآبي 2,904 202,128,426 Rls. 4,813 $
286 1 1398 بازرگان ترکيه 84514000 ماشين هاي شستن، سفيدکردن يا رنگ کردن، که در جاي ديگر مذکور نباشد. 753 199,336,200 Rls. 4,746 $
287 1 1398 بازرگان ترکيه 29309090 ساير ترکيبات آلي- گوگردي، که در جاي ديگري مذکور نباشند 50 193,255,088 Rls. 4,601 $
288 1 1398 بازرگان ترکيه 84149090 ساير اجزاء و قطعات تلمبه هاي هوا باخلاء، کمپرسورهاي هوا ياگاز، بادزنها غير مذکور در جاي ديگر 1,082 189,503,898 Rls. 4,512 $
289 1 1398 بازرگان ترکيه 85014010 الکتروموتور قفس سنجابي ا سنکرون (asynchronous) باجريان متناوب، تك فاز 935 185,097,900 Rls. 4,407 $
290 1 1398 بازرگان ترکيه 59011000 پارچه نسجي اندوده با صمغ يا بامواد نشاسته ا ي، براي صحافي،جلد سازي، غلاف سازي يا مصارف همانند 1,300 184,703,364 Rls. 4,398 $
291 1 1398 بازرگان ترکيه 85122010 دستگاه هاي روشنائي ياعلامت دادن بصري جهت خودروهاي سواري سواري کار و وا نت 598 184,685,615 Rls. 4,397 $
292 1 1398 بازرگان ترکيه 54041100 تک رشته الا ستو مريك سينتتيک 67 دسي تکس يا بيشتر كه بزرگترين بعد مقطع عرضي آن از يك ميليمتر بيشتر نباشد غير از نخ دوخت و همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 1,280 182,004,480 Rls. 4,333 $
293 1 1398 بازرگان ترکيه 85061010 قوه هاي ا ستوا نه ا ي شکل به سايزهاي قلمي AA متوسط C وبزرگ D بابي اكسيد منگنز 1,403 180,281,486 Rls. 4,292 $
294 1 1398 بازرگان ترکيه 96062200 دگمه از فلزات معمولي، پوشانده نشده با مواد نسجي. 1,700 177,462,348 Rls. 4,225 $
295 1 1398 بازرگان ترکيه 84513090 ساير ماشين ها وپرس هاي اتوكردن (از جمله پرس هاي داغ براي ثابت نگه داشتن) بجز نوع خانگي 1,190 173,021,450 Rls. 4,120 $
296 1 1398 بازرگان ترکيه 83024900 يرا ق ها، اتصالات واشياء همانند ازفلز معمولي كه در جاي ديگري گفته نشده است 1,025 171,679,076 Rls. 4,088 $
297 1 1398 بازرگان ترکيه 85364990 ساير رله ها براي ولتاژ بيش از 60 ولت، با جريان 2 امپر يا بيشتر 218 169,684,422 Rls. 4,040 $
298 1 1398 بازرگان ترکيه 84484900 ساير (به جز شانه ماشين تاروپود باف، ميلميلك وچارچوب آن) 1,135 166,126,485 Rls. 3,955 $
299 1 1398 بازرگان ترکيه 28321020 متابي سولفيت 400 165,822,592 Rls. 3,948 $
300 1 1398 بازرگان ترکيه 84841020 درزگير و واشرهاي همانند ازورقه فلزي، توام شده بامواد ديگر، مربوط به خودروهاي ا توبوس، ميني بوس، کاميون وکاميونت، ماشين آلات را هسازي وکشاورزي 410 163,268,683 Rls. 3,888 $
مجموع کل
29,474,547,415 ريال
مجموع کل
701,772 دلار