آمار کل " واردات از" کشور (ترکيه) گمرک (جلفا)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 جلفا ترکيه 24039100 توتون و تنباکوي هموژنيزه يا دوباره ساخته 425,930 130,269,606,833 Rls. 3,101,656 $
2 1 1398 جلفا ترکيه 07132090 ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه 1,975,000 79,148,447,650 Rls. 1,884,487 $
3 1 1398 جلفا ترکيه 07133200 لوبيا قرمز كوچك (Adzuki) يا (Phaseolus) (Vinga angularis) خشك، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا لپه شده 500,000 24,747,367,024 Rls. 589,223 $
4 1 1398 جلفا ترکيه 44111410 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf) باضخامت بيش از9 ميلمتر كار نشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 1,442,310 22,902,388,975 Rls. 545,295 $
5 1 1398 جلفا ترکيه 55063000 ا لياف سنتتيک غير يکسره، ا زآکريليک يا مدآکريليک، حلاجي شده، شانه زده يابراي نخ ريسي عمل اوري شده 126,000 19,334,952,000 Rls. 460,356 $
6 1 1398 جلفا ترکيه 48192090 ساير کارتن قوطي وجعبه، تاشوا زکاغذ يا مقوا ي غير موجدا ر بجز پاکت و قوطي چند لايه بهم فشرده براي موادغذا يي 88,237 19,257,545,660 Rls. 458,514 $
7 1 1398 جلفا ترکيه 39204910 نوا رلبه و روکش جهت ا ورا ق فشرده چوبي ازپلي كلروروينيل باكمتر از6% وزني پلاستي سايزر 42,384 11,644,824,990 Rls. 277,258 $
8 1 1398 جلفا ترکيه 10059090 ذرت (بلال سبز) 300,000 7,449,120,000 Rls. 177,360 $
9 1 1398 جلفا ترکيه 39235000 سربطري، سرپوش، کلاهک و ساير درپوش ها، ا ز مواد پلاستيکي 29,687 6,823,561,888 Rls. 162,466 $
10 1 1398 جلفا ترکيه 76130010 --- قوطی اسپری 19,950 5,889,629,408 Rls. 140,229 $
11 1 1398 جلفا ترکيه 40112090 لاستيك رويي چرخ، بادي، نو، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسها و اتومبيلهاي باري به كار مي رود به استثناي سايز 5/22 R 80315 34,940 5,869,090,448 Rls. 139,740 $
12 1 1398 جلفا ترکيه 84841010 درزگير و واشرهاي همانند از ورقه فلزي، توام شده بامواد ديگر، مربوط به خودروهاي سواري - سواري کار و وانت 12,771 5,710,460,059 Rls. 135,963 $
13 1 1398 جلفا ترکيه 32041190 ساير مواد رنگي ديسپرسه وفرآورده ها بجز گرانول مستربچ 16,150 5,557,927,955 Rls. 132,332 $
14 1 1398 جلفا ترکيه 84254200 جها وچرخهاي بالاکشنده، هيدروليكي 70,450 4,459,048,428 Rls. 106,168 $
15 1 1398 جلفا ترکيه 39201060 ورق عايق پلي اتيلني باخاصيت تبادل يون 20,300 4,412,838,880 Rls. 105,067 $
16 1 1398 جلفا ترکيه 44119310 ساير تخته ها ي فيبري ازچوب ياساير موادچوبي باتراكمي بيش از5/0 گرم برسانتي مترمكعب ليكن نه بيش از8/0 گرم برسانتي متر مكعب كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 330,483 4,308,749,434 Rls. 102,589 $
17 1 1398 جلفا ترکيه 39204310 نوا ر ولبه و روکش جهت ا ورا ق فشرده چوبي ازپليمرهاي كلروروينيل حاوي حداقل 6% پلاستي سايزر 21,400 4,055,145,129 Rls. 96,551 $
18 1 1398 جلفا ترکيه 72169910 انواع ريل ازآهن يافولاد غير ممزوج موردمصرف درصنعت آسانسور 121,356 3,977,305,242 Rls. 94,698 $
19 1 1398 جلفا ترکيه 39181090 ساير كف پوشها از پليمرهاي كلروروينيل بجز چمن مصنوعي 21,919 3,800,633,400 Rls. 90,491 $
20 1 1398 جلفا ترکيه 18069000 شکلات، غيره، حاوي کاکائو، به صورت غير ازبلوک، تخته، ميله ياقلم، غير مذکور در جاي ديگر 17,688 3,609,791,115 Rls. 85,951 $
21 1 1398 جلفا ترکيه 39079999 ساير پلي ا سترهاي ا شباع شده غير مذکور 24,000 3,393,625,200 Rls. 80,801 $
22 1 1398 جلفا ترکيه 32141000 بتانه هاي شيشه برها، بتانه هاي پيوند زني، سيمان هاي رزيني، تركيبات درزگيري و ساير بتانه ها؛ اندودهايي كه در نقاشي به كار مي رود 16,860 2,444,642,466 Rls. 58,206 $
23 1 1398 جلفا ترکيه 56012200 آوا ت ا زا لياف سنتتيک يا مصنوعي واشياء ساخته شده از آن. 9,018 2,230,024,585 Rls. 53,096 $
24 1 1398 جلفا ترکيه 40093100 لوله وشيلنگ از کائوچوي ولکانيزه سفت نشده مستحکم شده يا جور شده فقط با مواد نسجي بدون لوا زم و ملحقات 20,700 2,225,141,100 Rls. 52,980 $
25 1 1398 جلفا ترکيه 48119020 قوطي وجعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت و همگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي 16,630 2,165,268,156 Rls. 51,554 $
26 1 1398 جلفا ترکيه 35069900 چسبها و ساير چسباننده هاي آماده، غير مذکور در جاي ديگر. 26,200 1,797,308,800 Rls. 42,793 $
27 1 1398 جلفا ترکيه 38249930 --- مواد آبکاری 19,280 1,567,997,730 Rls. 37,333 $
28 1 1398 جلفا ترکيه 87169090 اجزاء و قطعات براي تريلرها و نيمه تريلرها غير مذكور 25,000 1,361,112,480 Rls. 32,407 $
29 1 1398 جلفا ترکيه 48103900 کاغذکرا فت غير از انواعي که براي مقاصدگرافيکي است، ا ندوده غير مذکور در جاي ديگر 6,824 1,017,733,031 Rls. 24,232 $
30 1 1398 جلفا ترکيه 32149000 ا ندودهاي بنائي غيرنسوز براي نماي ساختمان، براي کف، براي سقف و همانند 56,349 1,011,018,266 Rls. 24,072 $
31 1 1398 جلفا ترکيه 84633000 ماشين هاي کارکردن روي مفتول، بدون بردا شتن قسمتي از ماده 1,500 1,010,422,400 Rls. 24,058 $
32 1 1398 جلفا ترکيه 07133310 لوبيا چيتي 23,000 977,597,026 Rls. 23,276 $
33 1 1398 جلفا ترکيه 39239090 ساير غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 8,778 888,598,956 Rls. 21,157 $
34 1 1398 جلفا ترکيه 95089090 جايگاه تيراندازي و ساير تفريحات در هواي آزاد 6,150 665,038,000 Rls. 15,156 $
35 1 1398 جلفا ترکيه 07134000 عدس (Lentil) خشك، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا شده 18,000 550,086,046 Rls. 13,097 $
36 1 1398 جلفا ترکيه 84138190 ساير تلمبه هاغير مذکور در جاي ديگر 160 465,589,800 Rls. 11,085 $
37 1 1398 جلفا ترکيه 84669400 اجزاء و قطعات و متفرعات براي ماشين هاي مشمول شماره 8462لغايت 8463 132 156,794,820 Rls. 3,733 $
38 1 1398 جلفا ترکيه 84139100 اجزاء و قطعات تلمبه هاي مايعات 10 145,585,440 Rls. 3,466 $
39 1 1398 جلفا ترکيه 39069070 پودرجاذب وپليمرهاي اكريليك جامد 400 61,484,800 Rls. 1,464 $
40 1 1398 جلفا ترکيه 39232190 سايرکيسه ، کيسه کوچک ا زپلي اتيلن بجزکيسه خون، کيسه ا سپتيک 5 لايه مقاوم درمقابل نفوذ هوا و ا کسيژن 370 47,349,603 Rls. 1,127 $
41 1 1398 جلفا ترکيه 83024190 يراق ها، اتصالات واشياء همانند مناسب براي ساختمان 230 47,216,000 Rls. 1,124 $
مجموع کل
397,458,069,223 ريال
مجموع کل
9,462,611 دلار