آمار کل " واردات از" کشور (ترکيه) گمرک (رازی)

خروجي اکسل - Excel
  [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 1 1398 رازی ترکيه 84212110 ـ ـ ـ فيلترهاي مخصوص دستگاه تصفیه آب 1,875 32,424,953 Rls. 772 $
102 1 1398 رازی ترکيه 34039100 فرآورده ها براي عمل آوردن مواد نسجي و چرم پوستهاي نرم يا ساير مواد فاقد روغن هاي نفتي يا معدني 1,440 29,547,960 Rls. 704 $
103 1 1398 رازی ترکيه 34049000 موم هاي مصنوعي و موم هاي آماده، غير ازپلي (اكسي اتيلن) (پلي اتيلن گليكول) 270 29,321,136 Rls. 698 $
104 1 1398 رازی ترکيه 84672100 مته ا ز هر نوع، توام شده با موتور برقي 90 27,226,368 Rls. 648 $
105 1 1398 رازی ترکيه 96031000 جاروب و بروس، متشکل ا زشاخه هاي نازک يا از ساير مواد نباتي به هم بسته، با يا بدون دسته. 260 27,007,552 Rls. 643 $
106 1 1398 رازی ترکيه 38121000 فرآورده هاي موسوم به تسريع کننده ولکانيزا سيون 190 26,913,120 Rls. 641 $
107 1 1398 رازی ترکيه 73071900 لوازم وا تصالات لوله کشي حاصل ا زريخته گري، ا زآهن يافولاد که در جاي ديگرذکرنشده. 350 26,542,320 Rls. 632 $
108 1 1398 رازی ترکيه 75081090 توري، شبکه وپرچين، ا زمفتول نيکل 280 23,634,000 Rls. 563 $
109 1 1398 رازی ترکيه 48114100 کاغذ ومقوا ي صمغ زده يا چسب زده خودچسب (self-adhesive) 220 20,797,920 Rls. 495 $
110 1 1398 رازی ترکيه 84219900 اجزاء و قطعات ماشين آلات... براي ا زصافي گذرا ندن ياتصفيه مايعات يا گازها 60 19,063,200 Rls. 454 $
111 1 1398 رازی ترکيه 39191090 صفحه. ورق. نوا رخود چسب بصورت رول باپهناي حداكثر 20 سانتيمتر غير مذکور در جاي ديگر 180 18,718,128 Rls. 446 $
112 1 1398 رازی ترکيه 84804100 قالب از نوع تزريقي يا فشاري براي فلزات يا کربورهاي فلزي. 130 18,434,520 Rls. 439 $
113 1 1398 رازی ترکيه 84349000 اجزاء و قطعات ماشين آلات و دستگاه هاي شيردوش و تهيه لبنيات 70 16,525,600 Rls. 393 $
114 1 1398 رازی ترکيه 40082900 ميله، ترکه يا پروفيله از کائوچوي ولکانيزه سفت نشده از کائوچوي غيرا سفنجي 100 14,605,812 Rls. 348 $
115 1 1398 رازی ترکيه 84139200 اجزاءو قطعات بالابرهاي آبگونها 293 13,508,145 Rls. 322 $
116 1 1398 رازی ترکيه 32072010 لعابها 500 11,804,000 Rls. 281 $
117 1 1398 رازی ترکيه 90230090 آلات دستگاههاومدلهاطراحي شده براي مقاصدنمايشي )مثلابراي آموزشي يانمايش) 80 10,948,707 Rls. 261 $
118 1 1398 رازی ترکيه 40169910 کيسه هاي مالش مورد مصرف درصنايع نساجي (ا زعرض 25سانتيمتربه بالا) از كائوچوي ولكانيزه غير اسفنجي 250 9,453,600 Rls. 225 $
119 1 1398 رازی ترکيه 74032100 آلياژهاي مس بر اساس مس -روي (برنج) به صورت كارنشده 18 8,971,040 Rls. 214 $
120 1 1398 رازی ترکيه 48119030 كاغذ حساس به حرارت (نرمال) به شكل رول يا ورق 115 8,687,744 Rls. 207 $
121 1 1398 رازی ترکيه 95062900 اسکي آبي، تخته اسکي روي آب و ساير ادوات براي ورزشهاي آبي (غير از تخته شناور شرا عي) 70 7,314,250 Rls. 174 $
122 1 1398 رازی ترکيه 49089000 عکس برگردا ن (غيرشفاف) 60 6,300,428 Rls. 150 $
123 1 1398 رازی ترکيه 29096090 ساير پراکسيدهاي الکل ها، ا ترها و ستن ها و مشتقات هالوژنه سولفونه نيتره يا نيتروزه غير مذکور 80 4,956,432 Rls. 118 $
124 1 1398 رازی ترکيه 40094200 لوله و شيلنگ از کائوچوي ولکانيزه سفت نشده مستحکم شده يا جور شده با ساير مواد با لوازم و ملحقات 150 4,765,800 Rls. 113 $
125 1 1398 رازی ترکيه 84604000 ماشين هاي هموا رکردن ياصاف کردن، براي کار بر روي فلز 18 2,832,960 Rls. 67 $
126 1 1398 رازی ترکيه 84679100 اجزاء و قطعات ا ره زنجيري 15 2,505,204 Rls. 60 $
127 1 1398 رازی ترکيه 84123100 موتورها و ماشين هاي محرک پنوماتيک، باحرکت خطي (سيلندرها) 8 2,382,900 Rls. 57 $
مجموع کل
425,193,799 ريال
مجموع کل
10,125 دلار