آمار کل " واردات از" کشور (ترکيه) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي نوشهر)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر ترکيه 10059010 ذرت دامي 2,816,607 28,287,150,309 Rls. 673,504 $
مجموع کل
28,287,150,309 ريال
مجموع کل
673,504 دلار