آمار کل " واردات از" کشور (عراق) گمرک (باشماق)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 باشماق عراق 76012000 آلياژهاي آلومينيوم، کارنشده. 850,660 66,539,644,066 Rls. 1,584,280 $
2 1 1398 باشماق عراق 76011000 آلومينيوم بصورت کارنشده، غيرممزوج. 250,000 19,696,315,000 Rls. 468,960 $
3 1 1398 باشماق عراق 39159000 آخال، دم قيچي خرده ريز، ا زساير مواد پلاستيکي غير مذکور و غير مشمول در جاي ديگر 700,000 5,770,107,241 Rls. 137,384 $
مجموع کل
92,006,066,307 ريال
مجموع کل
2,190,624 دلار