آمار کل " واردات از" کشور (قزاقستان) گمرک (بندر امیرآباد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 بندر امیرآباد قزاقستان 10039000 جو به استثناي بذر 8,756,059 87,133,532,989 Rls. 2,074,607 $
مجموع کل
87,133,532,989 ريال
مجموع کل
2,074,607 دلار