آمار کل " واردات از" کشور (هلند) گمرک (بندر امام خمینی (ره))

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 بندر امام خمینی (ره) هلند 12019000 لوبياي سويا به جز دانه حتي به صورت خرد شده 175,266,830 3,162,395,380,768 Rls. 75,295,127 $
2 1 1398 بندر امام خمینی (ره) هلند 10059010 ذرت دامي 100,200,080 1,023,563,462,688 Rls. 24,370,559 $
3 1 1398 بندر امام خمینی (ره) هلند 23040000 كنجاله (Oilcake) و ساير آخال هاي جامد، حتي خرد شده يا به هم فشرده به شكل حبه يا گلوله كه از استخراج روغن سويا به دست مي آيد. 48,900,000 872,555,463,000 Rls. 20,775,130 $
مجموع کل
5,058,514,306,456 ريال
مجموع کل
120,440,816 دلار