آمار کل " واردات از" کشور (هند) گمرک (منطقه ویژه شهید رجایی)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی هند 10063000 برنج نيمه سفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده (Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 69,900,000 3,340,754,929,000 Rls. 79,541,782 $
2 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی هند 17011300 شكر تصفيه نشده بدون اضافه كردن مواد خوشبو كننده يا مواد رنگ كننده از نيشكر 81,500,000 1,170,243,462,744 Rls. 27,862,940 $
3 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی هند 09024010 چاي سياه (تخمير شده) و چاي جزئا تخمير شده كوبيده در بسته بندي غير خرده فروشي 1,166,430 227,450,269,497 Rls. 5,415,481 $
4 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی هند 48025500 سايرکاغذ مقوا قشرنزده اندود نشده بوزن حدا قل 40 وحدا کثر 150g به شکل رول بدون الياف يا باحدا کثر0 4,707,353 208,754,042,742 Rls. 4,970,335 $
5 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی هند 39076110 ـ ـ ـ گرید نساجی 3,880,000 200,296,671,465 Rls. 4,768,968 $
6 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی هند 48025700 سايرکاغذ مقوا قشرنزده ا ندود نشده بوزن حدا قل 40 وحدا کثر 150g بدون ا لياف يا باحدا کثر10% وزن كلي الياف غير مذكور 2,191,413 96,975,264,549 Rls. 2,308,935 $
7 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی هند 55033000 ا لياف سنتتيک غيريکسره، ا زآکريليک يامد آکريليک، حلاجي نشده،شانه نزده يا براي نخ ريسي عمل اوري نشده 860,413 90,862,413,575 Rls. 2,163,391 $
8 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی هند 08031000 موز سبز تازه يا خشك كرده 2,870,644 78,700,509,138 Rls. 1,873,826 $
9 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی هند 09024090 چاي سياه (تخميرشده) وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 389,919 71,209,511,472 Rls. 1,695,463 $
10 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی هند 27101940 روغن پايه معدني 1,600,000 69,339,025,250 Rls. 1,650,930 $
11 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی هند 55041000 ا لياف مصنوعي غيريکسره، از ويسکوزريون، حلاجي نشده، شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 703,779 67,723,372,348 Rls. 1,612,460 $
12 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی هند 38089313 بيشتر 2000 داراي توليد داخل 50 LD 110,540 56,878,683,100 Rls. 1,354,254 $
13 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی هند 55101100 نخ يک لا،داراي 85% يابيشترا لياف غيريکسره مصنوعي، آماده نشده براي خرده فروشي غير از نخ دوخت 468,115 54,850,270,478 Rls. 1,305,959 $
14 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی هند 12074000 دانه كنجد حتي خرد شده 622,956 53,868,859,632 Rls. 1,282,591 $
15 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی هند 39076910 ـ ـ ـ گرید نساجی 1,000,000 52,072,000,000 Rls. 1,239,810 $
16 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی هند 85451100 الکترودهاي زغالي براي کوره ها 51,034 45,363,918,464 Rls. 1,080,093 $
17 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی هند 48109900 کاغذ و مقوا ي، ا ندوده يا کائولن، يا با ساير مواد، غيرآلي که در جاي ديگر مذکور نباشد 1,408,817 40,246,578,224 Rls. 958,252 $
18 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی هند 72029930 فرو سيليکو کلسيم (سيکليوکلسيم) 561,893 39,780,876,361 Rls. 947,164 $
19 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی هند 28371100 سيانورها وا کسي سيانورهاي سديم 192,000 38,038,936,320 Rls. 905,689 $
20 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی هند 84819090 ساير اجزاء و قطعات شير و وسايل همانند به جز رديفهاي 84819010 تا84819040 9,030 37,000,978,100 Rls. 880,976 $
21 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی هند 29419010 سفالكسين منوهيدرات 15,000 35,977,500,000 Rls. 856,607 $
22 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی هند 09103090 زردچوبه بجز رديفهاي 09103010 و 09103020 728,500 33,815,753,974 Rls. 805,137 $
23 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی هند 52052300 نخ يك لا، از الياف شانه زده، كه اندازه آن كمتر از 56/232 دسي تكس بوده ولي از 31/192 دسي تكس كمتر نباشد (نمره آن در سيستم متريك بيش از 43 بوده ولي از 52 بيشتر نباشد) 255,830 33,073,704,216 Rls. 787,468 $
24 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی هند 55013000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک، ا زآکريليک يا مدآکريليک. 299,742 32,634,256,591 Rls. 777,007 $
25 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی هند 38089112 ساير LD50 حداكثر 2000 تكنيكال (ماده موثره) شيميايي 76,102 31,851,009,750 Rls. 758,357 $
26 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی هند 38089124 ـ ـ ـ ـ کم خطر 89,838 30,124,494,000 Rls. 717,249 $
27 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی هند 32041790 سايررنگ کننده هاي پيگماني و فرآورده ها بر اساس ا ين مواد به غير ازخمير پيگمنت چاپ پارچه 98,440 29,320,058,013 Rls. 698,096 $
28 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی هند 32042090 ساير محصولات آلي سنتيك از انواع كه به عنوان عوامل درخشان كننده فلورسنت استعمال مي شوند بجز گرانول مستربچ 33,600 27,205,432,630 Rls. 647,749 $
29 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی هند 12024200 بادام زميني پوست كنده، حتي شكسته شده 606,800 26,968,266,293 Rls. 642,103 $
30 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی هند 40151100 دستکش جراحي از کائوچوي ولکانيزه سفت نشده 114,702 26,939,878,924 Rls. 641,425 $
31 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی هند 38089123 LD50 بيشتر از 2000 داراي توليد داخل خانگي محصول آماده شيميايي 94,868 24,566,560,000 Rls. 584,918 $
32 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی هند 26151010 ـ ـ ـ پودر سیلیکات زیرکونیوم با مش بالای 200 250,000 24,431,150,000 Rls. 581,694 $
33 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی هند 32041690 ساير مواد رنگي راكتيف و فراورده هاي ان بجز گرانول مستربچ 118,500 23,733,755,360 Rls. 565,090 $
34 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی هند 13023900 لعاب ها و مواد غليظ کننده، مشتق ا ز محصولات نباتي غير مذکور يا مشمول در جاي ديگر 773 23,641,665,008 Rls. 562,897 $
35 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی هند 09083190 هل خرد نشده ونسابيده در بسته بندي آماده براي غير خرده فروشي 40,180 22,490,125,799 Rls. 535,479 $
36 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی هند 29071100 فنل (هيدروکسي بنزن) و املاح آن 286,000 22,154,212,701 Rls. 527,480 $
37 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی هند 32041190 ساير مواد رنگي ديسپرسه وفرآورده ها بجز گرانول مستربچ 96,000 22,148,582,790 Rls. 527,348 $
38 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی هند 52010000 پنبه، حلاجي نشده يا شانه نزده 249,927 21,280,000,000 Rls. 506,667 $
39 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی هند 90183916 آنژيوكت (iv cunnula) 26,171 20,195,431,311 Rls. 480,844 $
40 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی هند 47032900 خميرچوب شيميائي آماده شده با سود يا با سولفات،.، نيمه سفيدشده يا سفيدشده ازغير تيره کاج 490,665 19,971,540,559 Rls. 475,513 $
41 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی هند 28112200 دي اکسيد سيليسيم 351,040 16,774,353,497 Rls. 399,389 $
42 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی هند 38089323 ـکلرید ازون/حشره‌كش‌ها، ضدجوندگان، قارچ‌كش‌ها، علف‌كش‌ها، كندكننده‌ها يا بازدارنده‌هاي جوانه زدن و تنظيم‌كننده‌هاي رشد نباتات، گندزداها و محصولات همانند، عرضه شده به اشكال يا بسته‌بندي‌هاي خرده فروشي يا به صورت فرآورده‌ يا به شكل اشياء از قبيل نوار، فتيله 106,704 16,609,091,166 Rls. 395,454 $
43 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی هند 25291000 فلداسپات (Feldspat) 3,304,000 15,542,732,016 Rls. 370,066 $
44 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی هند 55032000 ا لياف سنتتيک غير يکسره، ا زپلي استر، حلاجي نشده،شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 297,713 15,248,981,427 Rls. 363,071 $
45 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی هند 40112010 لاستيك رويي چرخ، بادي، نو، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسها و اتومبيلهاي باري به كار مي رود با سايز 5/22 R 80315 105,475 14,773,465,265 Rls. 351,749 $
46 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی هند 28332950 سولفات سرب 150,000 14,760,000,000 Rls. 351,428 $
47 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی هند 29252910 متفورمين 88,000 14,721,172,552 Rls. 350,504 $
48 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی هند 09011190 قهوه، بونداده كافئين نگرفته غير مذكور 137,700 14,605,376,028 Rls. 347,747 $
49 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی هند 32071030 --- جوهر چاپ دیجیتال مخصوص کاشی و سرامیک 25,650 14,151,431,040 Rls. 336,939 $
50 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی هند 40012200 کائوچوي طبيعي خاص از لحاظ تكنيكي باشکال ا بتدا ئي يابه شکل صفحه، ورق 201,600 13,708,388,736 Rls. 326,390 $
51 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی هند 48101300 کاغذ و مقوا ي ا ندوده با کائولن يا با..بصورت رول بدون ا لياف ياباحدا کثر10% وزن کل ا لياف 348,863 13,634,767,900 Rls. 324,637 $
52 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی هند 29222100 اسيدهاي آمينو نفتل سولفوئيك و املاح آن ها 47,058 13,606,616,948 Rls. 323,967 $
53 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی هند 20079910 پوره موز، انبه، پشن فروت، ليچي و آناناس 258,000 12,616,790,794 Rls. 300,400 $
54 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی هند 38231100 اسيد استئاريك 340,000 12,339,348,000 Rls. 293,794 $
55 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی هند 29291090 ساير ایزو سیانات ها 96,000 12,333,766,464 Rls. 293,661 $
56 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی هند 29420090 ساير تركيبات آلي غير مذكور در جاي ديگر 76,640 12,191,773,600 Rls. 290,281 $
57 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی هند 29141100 استن 268,800 11,552,587,325 Rls. 275,061 $
58 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی هند 55092100 نخ يک لا، داراي 85% يا بيشترا لياف غيريکسره، از پلي ا ستر، آماده نشده براي خرده فروشي غير از نخ دوخت 94,750 11,544,141,250 Rls. 274,861 $
59 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی هند 38123940 ـ ـ ـ پایدارکننده­ها بر پایه قلع 35,200 11,356,506,590 Rls. 270,393 $
60 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی هند 38089223 ـزینب/حشره‌كش‌ها، ضدجوندگان، قارچ‌كش‌ها، علف‌كش‌ها، كندكننده‌ها يا بازدارنده‌هاي جوانه زدن و تنظيم‌كننده‌هاي رشد نباتات، گندزداها و محصولات همانند، عرضه شده به اشكال يا بسته‌بندي‌هاي خرده فروشي يا به صورت فرآورده‌ يا به شكل اشياء از قبيل نوار، فتيله و شمع 74,500 11,270,217,000 Rls. 268,339 $
61 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی هند 14049030 كوكوپيت 776,660 11,156,793,880 Rls. 265,639 $
62 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی هند 48045100 سايرکاغذهاي کرا فت سفيد نشده و مقوا ي کرا فت سفيد نشده به وزن هر متر مربع حدا قل 225 گرم 425,000 11,113,562,500 Rls. 264,608 $
63 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی هند 21069050 آنتي اکسيدان 16,000 10,854,000,000 Rls. 258,428 $
64 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی هند 29054410 سوربيتول محلول درآب (D-گلوسيتول) 455,700 10,643,072,393 Rls. 253,406 $
65 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی هند 39012030 پلی اتیلن گرید تزریقی با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 132,000 10,568,712,000 Rls. 251,636 $
66 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی هند 33029010 اسانسهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 19,040 10,534,697,733 Rls. 250,826 $
67 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی هند 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 300,000 10,422,880,000 Rls. 248,164 $
68 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی هند 85399010 مجموعه متشكل از بالاست، بدنه پلاستيكي وكانكتور لامپ كم مصرف 26,708 9,951,994,752 Rls. 236,952 $
69 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی هند 28241000 منواکسيدسرب (مردا رسنگ) 100,000 9,685,400,000 Rls. 230,604 $
70 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی هند 29212990 ساير پلي آمين هاي غيرحلقوي و مشتقات آن ها بجز ترت بوتيل آمين كلاولانات 79,200 9,467,172,000 Rls. 225,409 $
71 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی هند 40118090 ـ ـ ـ سایر 55,478 8,933,267,200 Rls. 212,697 $
72 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی هند 29213090 ـ ـ ـ ساير 28,800 8,544,074,400 Rls. 203,430 $
73 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی هند 29157090 ساير اسيد پالمتيک، اسيداستئاريک واملاح واسترهاي آن ها غير از استئاراتهاي فلزي 99,000 8,515,975,690 Rls. 202,762 $
74 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی هند 29242940 استامينوفن پودر ساده و يا پودر ديکسي (DC) 24,000 8,311,196,160 Rls. 197,886 $
75 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی هند 02023090 ساير قطعات بي استخوان منجمداز نوع گاو 56,000 8,071,902,551 Rls. 192,188 $
76 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی هند 72021100 فرومنگنز داراي بيش از 2% وزني كربن 164,000 7,945,305,472 Rls. 189,174 $
77 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی هند 29094300 اترهاي مونو بوتيليك اتيلن گليكول يا دي اتيلن گليكول 116,000 7,912,353,019 Rls. 188,389 $
78 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی هند 38099100 مواد تکميل، حاملين رنگ بعنوا ن تسريع کننده درعمل رنگرزي در نساجي و همانند غير از مواد نشاسته اي 62,310 7,717,218,074 Rls. 183,744 $
79 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی هند 55095900 ساير نخها از الياف غيريکسره پلي استرمخلوط با الياف، غير مذکور در جاي ديگر، آماده نشده براي خرده فروشي غير از نخ دوخت 75,000 7,706,400,000 Rls. 183,486 $
80 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی هند 72193200 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط سردنوردشده، با پهناي 600mm يابيشتربه ضخامت 3mm يابيشترولي کمتر از75/4 mm 80,000 7,548,972,262 Rls. 179,736 $
81 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی هند 27121090 ساير وازلين ها بجز گريد دارويي وژله کابل 138,400 7,377,405,568 Rls. 175,652 $
82 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی هند 54031000 نخ بسيار مقاوم از ريون ويسکوز، آماده نشده براي خرده فروشي غير از نخ دوخت و همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 74,520 7,249,305,600 Rls. 172,603 $
83 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی هند 38089221 LD50 حداكثر 2000 محصول آماده شيميايي 53,720 7,230,902,400 Rls. 172,164 $
84 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی هند 84812000 شيربراي انتقالات اولئوهيدروليکي يا پنوماتيکي. 6,504 7,188,992,000 Rls. 171,166 $
85 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی هند 38089322 LD50 بيشتر از2000 داراي توليد داخل محصول آماده شيميايي 30,254 7,180,715,400 Rls. 170,970 $
86 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی هند 39202020 پليمرهاي پروپيلن BOPP چاپ نشده Bi oriented poly prolylene 67,107 7,138,847,768 Rls. 169,972 $
87 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی هند 39013000 کوپليمرهاي اتيلن واستات وينيل، به اشکال ا بتدا ئي 66,000 7,009,664,000 Rls. 166,897 $
88 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی هند 72230000 مفتول ا ز فولاد زنگ نزن. 54,079 6,940,520,116 Rls. 165,251 $
89 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی هند 48115900 ساير کاغذ ومقوا ا ندوده آغشته يا پوشانده با مواد پلاستيکي بجزرديف 48115100 60,000 6,712,320,000 Rls. 159,817 $
90 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی هند 34021390 ساير موادآلي تانسيو اکتيف غيريونيک حتي بسته بندي شده براي خرده فروشي 34,595 6,224,698,899 Rls. 148,208 $
91 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی هند 34021990 موادآلي تانسيواکتيف) غيرازصابون) که در جاي ديگر مذکور نباشد 48,000 6,080,000,000 Rls. 144,762 $
92 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی هند 38089213 ـ ـ ـ ـ LD 50 بيشتر از 2000 داراي توليد داخل 33,000 6,075,900,000 Rls. 144,664 $
93 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی هند 52052400 نخ يك لا، از الياف شانه زده، كه اندازه آن كمتر از 31/192 دسي تكس بوده ولي كمتر از 125 دسي تكس نباشد (نمره آن در سيستم متريك بيش از 52 بوده ولي از 80 بيشتر نباشد) 40,824 6,011,477,338 Rls. 143,131 $
94 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی هند 40112090 لاستيك رويي چرخ، بادي، نو، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسها و اتومبيلهاي باري به كار مي رود به استثناي سايز 5/22 R 80315 45,757 5,734,006,680 Rls. 136,524 $
95 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی هند 48053000 کاغذ سولفيت به شکل رول يا ورق براي لفاف 159,528 5,596,125,379 Rls. 133,241 $
96 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی هند 38089111 50 LD حداكثر 2000 داراي توليد داخل، تكنيكال (ماده موثره) شيميايي 30,500 5,558,094,000 Rls. 132,335 $
97 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی هند 83099090 سايردر، درپوش و سرپوش، درپوش پاره شونده براي بطري درپوش پيچي بشكه، مهر و موم و ساير متفرغات بسته بندي، از فلزات معمولي غير مذکور در جاي ديگر 49,185 5,555,709,440 Rls. 132,279 $
98 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی هند 39011069 کامپاند پلي اتيلن ويژه روکش سيم وکابل با چگالي کمتر از 94%بجز نوع پودري 66,000 5,544,364,320 Rls. 132,009 $
99 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی هند 84311000 اجزاءو قطعات مربوط به ماشين آلات شماره 8425 46,400 5,438,338,880 Rls. 129,484 $
100 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی هند 29224910 ديكلوفناك سديم 7,750 5,392,867,500 Rls. 128,402 $
مجموع کل
7,159,120,663,350 ريال
مجموع کل
170,455,253 دلار