آمار کل " واردات از" کشور (هند) گمرک (منطقه ویژه کاوه)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 منطقه ویژه کاوه هند 20079910 پوره موز، انبه، پشن فروت، ليچي و آناناس 1,288,400 73,877,292,222 Rls. 1,683,573 $
2 1 1398 منطقه ویژه کاوه هند 29213090 ـ ـ ـ ساير 14,400 4,419,417,600 Rls. 105,224 $
3 1 1398 منطقه ویژه کاوه هند 13023200 لعاب ها و مواد غليظ كننده، حتي تغييريافته، مشتق از خرنوب، دانه خرنوب يا دانه گواره 21,000 1,583,704,018 Rls. 37,707 $
4 1 1398 منطقه ویژه کاوه هند 29154090 سايراسيدهاي منو- دي ياتري کلروا ستيک واملاح و ا سترهاي آن ها 24,000 1,203,294,480 Rls. 28,650 $
مجموع کل
81,083,708,320 ريال
مجموع کل
1,855,154 دلار