آمار کل " واردات از" کشور (چين) گمرک (منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر)

خروجي اکسل - Excel
  [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 1 1398 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر چين 85044070 سلفS.M.D 540 63,985,950 Rls. 1,523 $
102 1 1398 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر چين 40169100 کف پوش و پادري از کائوچوي ولکانيزه، غيرا سفنجي 480 63,686,080 Rls. 1,516 $
103 1 1398 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر چين 84751000 ماشين ها براي سوا رکردن لامپ، لوله، والو يا حباب توليد نور اذرخشي الكتريكي يا الكترونيكي، در غلاف شيشه ا ي. 260 57,617,760 Rls. 1,372 $
104 1 1398 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر چين 87087029 قطعات و متفرعات چرخ ها، بجز انواع مورد استفاده در سواري، سواري کار، وا نت و ترا کتور 284 57,539,958 Rls. 1,370 $
105 1 1398 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر چين 85329000 اجزاء و قطعات خازنهاي برقي شماره 8532 450 55,454,490 Rls. 1,320 $
106 1 1398 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر چين 84139200 اجزاءو قطعات بالابرهاي آبگونها 270 50,521,120 Rls. 1,203 $
107 1 1398 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر چين 87088041 اجزاء و قطعات براي سواري، وانت و تراكتور كشاورزي 382 45,563,440 Rls. 1,085 $
108 1 1398 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر چين 85366100 سرپيچ لامپ 264 38,096,000 Rls. 907 $
109 1 1398 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر چين 84831010 بازوهاي انتقال نيرو و دسته محور مربوط به خودروهاي سواري، سوا رکار و وا نت 97 36,828,480 Rls. 877 $
110 1 1398 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر چين 87089321 اجزاء و قطعات كلاج (به جز لنت كلاچ)، براي سواري، سواري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 93 34,231,600 Rls. 815 $
111 1 1398 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر چين 87089311 کلاچ براي سواري، سواري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 280 21,613,032 Rls. 515 $
112 1 1398 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر چين 94017900 نشيمنهاي داراي اسکلت فلزي، رويه نشده 120 19,018,240 Rls. 453 $
113 1 1398 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر چين 90318020 حسگر SENSOR دماي هواي ورودي موتورهاي انژكتوري 14 16,053,440 Rls. 382 $
114 1 1398 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر چين 84841010 درزگير و واشرهاي همانند از ورقه فلزي، توام شده بامواد ديگر، مربوط به خودروهاي سواري - سواري کار و وانت 46 13,692,640 Rls. 326 $
115 1 1398 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر چين 84833000 پوسته ياتاقان، توام نشده با بلبرينگ يا رولربيرينگ، ياتاقان ساده محور (Plain shaft bearing) 25 12,748,320 Rls. 304 $
116 1 1398 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر چين 87089411 غربيلك هاي فرمان، لوله هاي فرمان، جعبه هاي فرمان براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 23 11,824,000 Rls. 282 $
117 1 1398 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر چين 85122030 دستگاه هاي روشنايي ياعلامت دادن بصري جهت موتور سيکلت 750 9,183,808 Rls. 219 $
مجموع کل
607,658,358 ريال
مجموع کل
14,469 دلار