آمار کل واردات و صادرات به مقصد ج.ا.ايران (گمرک - کشور - تعرفه) در سال 1395

صادرات / واردات
شرح کالا / کد کالا تمامي کالاها
جهت جستجوي دقيق تر از شماره تعرفه کالا استفاده فرمائيد.
در صورت نياز مي توانيد از لينک زير شماره تعرفه کالاي مورد نظر را بدست آوريد.
نام کشور
نام گمرک
سال
نحوه مرتب سازي

نمودار آمار کل صادارات ج.ا.ايران در سال 1395
(در نمودار 10 کشور اول لحاظ گرديده است - ارقام به دلار مي باشند)
loading...

آمار صادرات سال 1395 (گمرک - کشور - تعرفه)
خروجي اکسل - Excel
رديف سال نام گمرک نام کشور ارزش (دلار)
وزن
نمايش جزئيات
1 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 2,866,382,412 $
2 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) جمهوري كره 2,059,997,079 $
3 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) امارات متحده عربي 1,969,453,259 $
4 1395 بازرگان ترکيه 1,787,239,088 $
5 1395 شهيدرجايي چين 1,144,413,448 $
6 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) هند 837,121,596 $
7 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ژاپن 734,318,895 $
8 1395 پتروشيمي بندرامام خميني چين 683,834,477 $
9 1395 بندر امام خميني امارات متحده عربي 614,503,523 $
10 1395 شهيدرجايي امارات متحده عربي 572,129,599 $
11 1395 غرب تهران عراق 541,720,483 $
12 1395 مشهد افغانستان 480,938,124 $
13 1395 شهيدرجايي هند 446,449,835 $
14 1395 پتروشيمي بندرامام خميني امارات متحده عربي 384,370,456 $
15 1395 مهران عراق 384,343,750 $
16 1395 شلمچه عراق 345,760,792 $
17 1395 پتروشيمي بندرامام خميني هند 339,362,388 $
18 1395 كرمانشاه عراق 303,261,213 $
19 1395 شهيد باهنر ايتاليا 236,766,228 $
20 1395 شهيد باهنر امارات متحده عربي 234,242,371 $
21 1395 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 231,932,477 $
22 1395 شهيد باهنر عمان 226,365,675 $
23 1395 پرويزخان عراق 226,358,530 $
24 1395 غرب تهران افغانستان 205,187,732 $
25 1395 باشماق عراق 177,287,065 $
26 1395 قزوين عراق 176,674,898 $
27 1395 شهيدرجايي ويتنام 170,196,145 $
28 1395 چذابه -مرزبستان عراق 169,950,875 $
29 1395 منطقه ويژه نوشهر عراق 169,018,491 $
30 1395 تبريز عراق 168,951,727 $
31 1395 شهيد باهنر تايوان 151,557,024 $
32 1395 شهيد باهنر چين 147,264,071 $
33 1395 يزد عراق 145,518,356 $
34 1395 پيرانشهر عراق 127,578,231 $
35 1395 پتروشيمي بندرامام خميني عراق 119,376,956 $
36 1395 بازارچه ميلک افغانستان 119,299,970 $
37 1395 بندر امام خميني تايوان 110,924,188 $
38 1395 شهيدرجايي ترکيه 109,029,065 $
39 1395 اراك ترکيه 107,780,226 $
40 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري عربي سوريه 107,080,506 $
41 1395 شهيد باهنر اسپانيا 105,591,582 $
42 1395 اصفهان عراق 105,099,225 $
43 1395 جلفا آذربايجان 104,284,771 $
44 1395 نوردوز ارمنستان 103,759,930 $
45 1395 اراك افغانستان 90,132,023 $
46 1395 غرب تهران آلمان 88,539,461 $
47 1395 شهيد باهنر تايلند 87,610,296 $
48 1395 بندر امام خميني تايلند 84,154,764 $
49 1395 شهيدرجايي هنگ كنگ 81,800,569 $
50 1395 خارك چين 80,646,768 $
51 1395 بندر لنگه امارات متحده عربي 79,796,348 $
52 1395 آستارا آذربايجان 79,260,699 $
53 1395 شهيدرجايي عمان 79,191,465 $
54 1395 مشهد تركمنستان 77,472,590 $
55 1395 پتروشيمي بندرامام خميني مصر 75,346,854 $
56 1395 غرب تهران ترکيه 74,444,529 $
57 1395 دوغارون افغانستان 74,204,147 $
58 1395 پتروشيمي بندرامام خميني ترکيه 74,085,954 $
59 1395 غرب تهران پاكستان 72,356,085 $
60 1395 تبريز ترکيه 67,196,479 $
61 1395 شهيد باهنر هند 64,482,054 $
62 1395 ميلک افغانستان 62,170,796 $
63 1395 مشهد عراق 61,478,140 $
64 1395 بندر امام خميني عمان 60,822,891 $
65 1395 سيرجان تاجيكستان 60,433,250 $
66 1395 سهلان ترکيه 60,227,749 $
67 1395 اينچه برون عراق 56,488,826 $
68 1395 بندر امام خميني چين 56,215,149 $
69 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 55,467,744 $
70 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) اندونزي 54,777,832 $
71 1395 زاهدان پاكستان 52,460,927 $
72 1395 سيرجان ازبكستان 51,075,405 $
73 1395 اصفهان افغانستان 50,940,922 $
74 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ترکيه 50,892,015 $
75 1395 شهركرد عراق 49,986,986 $
76 1395 منطقه ويژه بوشهر1 هند 49,686,088 $
77 1395 ماهيرود افغانستان 47,239,258 $
78 1395 سهلان عراق 46,897,370 $
79 1395 اصفهان پاكستان 46,890,153 $
80 1395 ساوه عراق 46,669,552 $
81 1395 زنجان ترکيه 46,118,335 $
82 1395 قم عراق 46,075,199 $
83 1395 شهيد باهنر ترکيه 44,505,078 $
84 1395 مشهد امارات متحده عربي 44,147,327 $
85 1395 كرمان هنگ كنگ 43,920,520 $
86 1395 اينچه برون تركمنستان 43,816,567 $
87 1395 آستارا فدراسيون روسيه 43,370,810 $
88 1395 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 42,698,762 $
89 1395 يزد افغانستان 41,723,823 $
90 1395 ذوب آهن اصفهان افغانستان 41,514,790 $
91 1395 مشهد تاجيكستان 40,923,767 $
92 1395 اصفهان تركمنستان 39,852,989 $
93 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) پاكستان 38,731,725 $
94 1395 شهيدرجايي بنگلادش 38,509,864 $
95 1395 بندر امام خميني هند 38,477,639 $
96 1395 غرب تهران ايالات متحده آمريكا 38,142,110 $
97 1395 سمنان عراق 37,092,956 $
98 1395 سيرجان هنگ كنگ 36,667,061 $
99 1395 سيرجان ويتنام 36,404,475 $
100 1395 بندر امام خميني برزيل 36,260,000 $
101 1395 غرب تهران تركمنستان 36,186,085 $
102 1395 ذوب آهن اصفهان عراق 35,842,575 $
103 1395 بندر امام خميني مصر 35,831,162 $
104 1395 شهيد باهنر بلژيك 34,788,688 $
105 1395 بندر امام خميني مالتا 34,766,599 $
106 1395 اراك عراق 33,316,755 $
107 1395 لطف آباد تركمنستان 32,561,270 $
108 1395 مشهد اسپانيا 32,404,978 $
109 1395 همدان عراق 32,382,579 $
110 1395 بازارچه ماهيرود افغانستان 32,232,212 $
111 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان هنگ كنگ 32,093,350 $
112 1395 بيرجند افغانستان 32,039,437 $
113 1395 يزد پاكستان 31,849,243 $
114 1395 منطقه ويژه پيام عراق 31,492,276 $
115 1395 كرمان آلمان 30,986,423 $
116 1395 خارك امارات متحده عربي 30,735,952 $
117 1395 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) كويت 30,657,811 $
118 1395 شهيدرجايي تايوان 30,377,092 $
119 1395 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 30,248,629 $
120 1395 خسروي عراق 30,095,189 $
121 1395 بندر امام خميني مراكش 28,956,939 $
122 1395 شهيدرجايي اردن 27,888,412 $
123 1395 بازارچه ميرجاوه پاكستان 27,858,420 $
124 1395 اروميه عراق 27,728,152 $
125 1395 پتروشيمي بندرامام خميني جمهوري كره 27,631,633 $
126 1395 شهيدرجايي جمهوري كره 27,180,965 $
127 1395 شهيدرجايي اندونزي 27,102,903 $
128 1395 پتروشيمي بندرامام خميني پاكستان 26,918,310 $
129 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان امارات متحده عربي 25,994,474 $
130 1395 شهيدرجايي ايتاليا 25,851,245 $
131 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 25,804,330 $
132 1395 شهيدرجايي ميانمار 25,691,619 $
133 1395 خارك هند 25,596,331 $
134 1395 مشهد قزاقستان 25,553,010 $
135 1395 منطقه ويژه بوشهر1 ويتنام 25,352,246 $
136 1395 شهيدرجايي استراليا 25,344,408 $
137 1395 اراك تركمنستان 25,037,635 $
138 1395 شهيدرجايي پاكستان 24,909,825 $
139 1395 بندر امام خميني هلند 24,522,600 $
140 1395 قزوين ترکيه 24,424,999 $
141 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 23,373,070 $
142 1395 فرودگاه شيراز عراق 23,263,466 $
143 1395 ملاير عراق 23,124,404 $
144 1395 زنجان عراق 23,031,675 $
145 1395 شهيدرجايي موزامبيك 22,866,419 $
146 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 22,785,673 $
147 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان عراق 22,517,406 $
148 1395 كرمان امارات متحده عربي 22,328,366 $
149 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) بلژيك 22,208,237 $
150 1395 كرمانشاه عمان 21,231,646 $
151 1395 شهيد باهنر برزيل 21,092,175 $
152 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان پاكستان 20,862,332 $
153 1395 اصفهان ترکيه 20,624,953 $
154 1395 قزوين افغانستان 20,569,668 $
155 1395 شهيدرجايي مالزي 19,761,409 $
156 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان هند 19,760,669 $
157 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان ترکيه 19,502,150 $
158 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان افغانستان 19,472,292 $
159 1395 تبريز گرجستان 19,261,487 $
160 1395 سهلان افغانستان 19,105,450 $
161 1395 شهيدرجايي كنيا 18,548,435 $
162 1395 سنندج عراق 18,544,804 $
163 1395 پتروشيمي بندرامام خميني افغانستان 18,339,912 $
164 1395 غرب تهران لبنان 18,272,993 $
165 1395 سمنان افغانستان 18,243,774 $
166 1395 شهيد باهنر قطر 18,169,910 $
167 1395 پتروشيمي بندرامام خميني آذربايجان 18,159,484 $
168 1395 تبريز افغانستان 17,560,366 $
169 1395 غرب تهران ايتاليا 17,458,108 $
170 1395 اروميه ترکيه 17,340,407 $
171 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ايتاليا 17,312,238 $
172 1395 سيرجان عراق 17,124,408 $
173 1395 شهيد باهنر لهستان 16,929,306 $
174 1395 شهيد باهنر پاكستان 16,857,169 $
175 1395 مشهد هنگ كنگ 16,802,772 $
176 1395 ساوه افغانستان 16,772,826 $
177 1395 شهيدرجايي جمهوري متحده تانزانيا 16,670,708 $
178 1395 بندر امام خميني اردن 16,274,731 $
179 1395 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 16,181,050 $
180 1395 بندر امام خميني بنگلادش 16,077,165 $
181 1395 غرب تهران اسپانيا 15,930,727 $
182 1395 شهيدرجايي سري لانكا 15,626,333 $
183 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان قزاقستان 15,450,425 $
184 1395 زاهدان افغانستان 15,406,872 $
185 1395 تبريز پاكستان 15,310,330 $
186 1395 شهيدرجايي جيبوتي 15,268,221 $
187 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) مكزيك 14,842,545 $
188 1395 ساري عراق 14,414,095 $
189 1395 قم افغانستان 14,195,783 $
190 1395 قم امارات متحده عربي 14,195,140 $
191 1395 پتروشيمي بندرامام خميني تايوان 14,144,892 $
192 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) آفريقاي جنوبي 14,110,942 $
193 1395 مجتمع فولاد مباركه افغانستان 13,907,514 $
194 1395 مشهد ازبكستان 13,841,579 $
195 1395 شهيدرجايي تايلند 13,697,216 $
196 1395 بندر امام خميني كويت 13,603,777 $
197 1395 سرخس تركمنستان 13,537,193 $
198 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) عراق 13,360,504 $
199 1395 مجتمع فولاد مباركه عراق 13,150,733 $
200 1395 ساوه پاكستان 13,135,587 $
201 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) موزامبيك 12,950,168 $
202 1395 سيرجان سومالي 12,889,532 $
203 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 12,858,728 $
204 1395 شهيدرجايي برزيل 12,834,759 $
205 1395 شهيد باهنر مراكش 12,826,543 $
206 1395 سهلان ايتاليا 12,755,139 $
207 1395 يزد هلند 12,724,784 $
208 1395 اميرآباد تركمنستان 12,631,001 $
209 1395 غرب تهران انگلستان 12,433,047 $
210 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 12,099,521 $
211 1395 غرب تهران ازبكستان 12,068,855 $
212 1395 خارك پاكستان 12,047,755 $
213 1395 بجنورد افغانستان 12,044,996 $
214 1395 مشهد قرقيزستان 12,023,489 $
215 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 11,942,773 $
216 1395 كرمان ويتنام 11,633,103 $
217 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان ويتنام 11,293,130 $
218 1395 مشهد پاكستان 11,239,370 $
219 1395 يزد ترکيه 11,228,389 $
220 1395 شهيدرجايي كويت 11,162,967 $
221 1395 بناب اسپانيا 11,158,995 $
222 1395 منطقه ويژه پيام افغانستان 11,094,294 $
223 1395 قزوين تركمنستان 11,092,146 $
224 1395 بازارچه مرزي ريمدان پاكستان 11,021,631 $
225 1395 منطقه آزاد حسن رود عراق 10,533,071 $
226 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان آلمان 10,472,775 $
227 1395 آبادان كويت 10,393,876 $
228 1395 شهيدرجايي سودان 10,368,395 $
229 1395 يزد هند 10,288,820 $
230 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 10,262,349 $
231 1395 منطقه ويژه نوشهر افغانستان 10,251,733 $
232 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 10,129,115 $
233 1395 بازارچه پيشين پاكستان 9,909,247 $
234 1395 اينچه برون افغانستان 9,812,840 $
235 1395 بندر امام خميني ترکيه 9,795,334 $
236 1395 سيرجان قزاقستان 9,752,225 $
237 1395 منطقه ويژه بوشهر1 كويت 9,741,139 $
238 1395 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 9,596,426 $
239 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 9,592,356 $
240 1395 كرمان قزاقستان 9,491,944 $
241 1395 يزد جمهوري عربي سوريه 9,241,834 $
242 1395 كرمانشاه افغانستان 9,233,564 $
243 1395 كرمان لبنان 9,141,208 $
244 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ازبكستان 9,117,803 $
245 1395 باجگيران تركمنستان 9,100,642 $
246 1395 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 9,030,119 $
247 1395 بيله سوار آذربايجان 9,000,279 $
248 1395 ساري تركمنستان 8,975,874 $
249 1395 شهيد باهنر جمهوري كره 8,922,000 $
250 1395 خرم آباد ترکيه 8,917,019 $
251 1395 مشهد چين 8,915,501 $
252 1395 خارك ترکيه 8,776,422 $
253 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) تايوان 8,745,651 $
254 1395 غرب تهران هند 8,684,979 $
255 1395 منطقه ويژه بوشهر1 ساير كشورهاي خارجي 8,673,070 $
256 1395 كرمان هند 8,615,632 $
257 1395 قم جمهوري كره 8,580,166 $
258 1395 شهيدرجايي آلمان 8,542,455 $
259 1395 شهيدرجايي قطر 8,276,679 $
260 1395 قزوين پاكستان 8,255,724 $
261 1395 غرب تهران آذربايجان 8,230,569 $
262 1395 تبريز آذربايجان 8,140,866 $
263 1395 خرم آباد افغانستان 8,108,581 $
264 1395 غرب تهران قزاقستان 8,048,554 $
265 1395 اهواز عراق 8,019,550 $
266 1395 تبريز ارمنستان 7,971,497 $
267 1395 سهلان بلغارستان 7,927,964 $
268 1395 منطقه ويژه اقتصادي يزد افغانستان 7,789,751 $
269 1395 پتروشيمي بندرامام خميني روماني 7,721,030 $
270 1395 شهيد باهنر اردن 7,594,819 $
271 1395 غرب تهران تاجيكستان 7,388,880 $
272 1395 ميرجاوه پاكستان 7,371,378 $
273 1395 شهيدرجايي جمهوري عربي سوريه 7,337,964 $
274 1395 فرودگاه لامرد كويت 7,295,300 $
275 1395 پتروشيمي بندرامام خميني ازبكستان 7,226,045 $
276 1395 كرمان افغانستان 7,149,043 $
277 1395 سيرجان آلمان 6,965,875 $
278 1395 خوي عراق 6,954,873 $
279 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ويتنام 6,798,580 $
280 1395 ساوه ايتاليا 6,783,133 $
281 1395 شهيدرجايي بلژيك 6,770,652 $
282 1395 خارك ساير كشورهاي خارجي 6,644,870 $
283 1395 شهيدرجايي يمن 6,611,287 $
284 1395 اردبيل عراق 6,600,182 $
285 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) آذربايجان 6,596,334 $
286 1395 كرمانشاه قطر 6,572,100 $
287 1395 اصفهان امارات متحده عربي 6,567,839 $
288 1395 زنجان پاكستان 6,544,201 $
289 1395 شهيدرجايي منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي 6,476,821 $
290 1395 غرب تهران امارات متحده عربي 6,432,126 $
291 1395 شهيدرجايي مكزيك 6,430,050 $
292 1395 غرب تهران لهستان 6,401,530 $
293 1395 پتروشيمي بندرامام خميني كنيا 6,393,424 $
294 1395 پتروشيمي بندرامام خميني عمان 6,376,101 $
295 1395 بيرجند عراق 6,348,651 $
296 1395 زنجان امارات متحده عربي 6,295,032 $
297 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 6,279,434 $
298 1395 مهران ترکيه 6,159,711 $
299 1395 سهلان پاكستان 6,153,045 $
300 1395 سنندج افغانستان 6,103,810 $
301 1395 شهركرد هند 5,986,476 $
302 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان كويت 5,930,975 $
303 1395 منطقه ويژه نوشهر فدراسيون روسيه 5,919,130 $
304 1395 ساوه ترکيه 5,913,625 $
305 1395 چوئبده كويت 5,834,805 $
306 1395 اميرآباد آذربايجان 5,621,741 $
307 1395 كرمان ترکيه 5,598,760 $
308 1395 ساري افغانستان 5,585,481 $
309 1395 سهلان يونان 5,572,965 $
310 1395 پتروشيمي بندرامام خميني بلژيك 5,572,356 $
311 1395 ملاير عمان 5,508,325 $
312 1395 منطقه ويژه بوشهر1 سوئيس 5,437,325 $
313 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عراق 5,435,962 $
314 1395 بندر امام خميني اندونزي 5,419,041 $
315 1395 سيرجان هند 5,349,284 $
316 1395 ساوه تونس 5,255,704 $
317 1395 كرمانشاه ترکيه 5,156,013 $
318 1395 سمنان ترکيه 5,116,338 $
319 1395 بناب عراق 5,101,639 $
320 1395 غرب تهران گرجستان 5,059,857 $
321 1395 كرمان يونان 5,020,550 $
322 1395 فرودگاه شيراز اوگاندا 4,996,673 $
323 1395 پتروشيمي بندرامام خميني بلغارستان 4,990,119 $
324 1395 بندر امام خميني قطر 4,989,241 $
325 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان پاكستان 4,958,866 $
326 1395 بندر امام خميني كانادا 4,907,237 $
327 1395 زنجان آفريقاي جنوبي 4,900,000 $
328 1395 شهيدرجايي سومالي 4,893,205 $
329 1395 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 4,871,675 $
330 1395 بندر امام خميني جمهوري عربي سوريه 4,861,777 $
331 1395 سمنان پاكستان 4,803,473 $
332 1395 شهيدرجايي كانادا 4,776,243 $
333 1395 ساوه تركمنستان 4,760,080 $
334 1395 كرمان ايتاليا 4,752,191 $
335 1395 غرب تهران جمهوري عربي سوريه 4,713,065 $
336 1395 منطقه ويژه بوشهر1 عراق 4,683,409 $
337 1395 اراك ارمنستان 4,658,154 $
338 1395 شهيدرجايي فيليپين 4,656,406 $
339 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آلمان 4,644,079 $
340 1395 سمنان تركمنستان 4,622,501 $
341 1395 سمنان جمهوري متحده تانزانيا 4,617,429 $
342 1395 منطقه ازاد جلفا آذربايجان 4,614,108 $
343 1395 اراك پاكستان 4,592,399 $
344 1395 بندر امام خميني ايتاليا 4,484,939 $
345 1395 تبريز فرانسه 4,466,647 $
346 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز كويت 4,454,795 $
347 1395 اميرآباد قزاقستان 4,453,537 $
348 1395 جلفا ارمنستان 4,427,227 $
349 1395 غرب تهران فدراسيون روسيه 4,384,900 $
350 1395 اروميه افغانستان 4,382,978 $
351 1395 غرب تهران آفريقاي جنوبي 4,366,262 $
352 1395 سمنان جمهوري كره 4,352,172 $
353 1395 اينچه برون قزاقستان 4,346,788 $
354 1395 شهيدرجايي هلند 4,340,209 $
355 1395 منطقه ازاد بندر انزلي افغانستان 4,302,770 $
356 1395 بجنورد تركمنستان 4,284,102 $
357 1395 غرب تهران ارمنستان 4,274,222 $
358 1395 يزد قزاقستان 4,266,092 $
359 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 4,232,879 $
360 1395 زنجان جمهوري عربي سوريه 4,200,000 $
361 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 4,105,333 $
362 1395 تبريز فدراسيون روسيه 3,985,859 $
363 1395 تبريز روماني 3,971,073 $
364 1395 تبريز ايتاليا 3,967,245 $
365 1395 شهركرد افغانستان 3,961,453 $
366 1395 سهلان روماني 3,954,524 $
367 1395 شهيدرجايي سنگاپور 3,908,174 $
368 1395 اصفهان ازبكستان 3,904,547 $
369 1395 كرمان عراق 3,868,559 $
370 1395 زنجان هند 3,849,111 $
371 1395 غرب تهران استراليا 3,846,979 $
372 1395 خارك كنيا 3,805,926 $
373 1395 خرم آباد عراق 3,741,709 $
374 1395 كرمان پاكستان 3,697,809 $
375 1395 ملاير قزاقستان 3,629,297 $
376 1395 بناب الجزاير 3,555,713 $
377 1395 پتروشيمي بندرامام خميني ايتاليا 3,551,919 $
378 1395 بناب امارات متحده عربي 3,541,850 $
379 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 3,511,686 $
380 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) بلغارستان 3,503,332 $
381 1395 مشهد ايتاليا 3,472,454 $
382 1395 كرمان تايوان 3,438,572 $
383 1395 غرب تهران بلغارستان 3,432,906 $
384 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 3,419,233 $
385 1395 يزد گرجستان 3,418,533 $
386 1395 سهلان آذربايجان 3,416,423 $
387 1395 يزد امارات متحده عربي 3,413,464 $
388 1395 تبريز اوكراين 3,384,259 $
389 1395 منطقه ويژه نوشهر پاكستان 3,376,760 $
390 1395 جلفا ترکيه 3,374,093 $
391 1395 شهيدرجايي لبنان 3,353,392 $
392 1395 بندر امام خميني سنگاپور 3,269,680 $
393 1395 آبادان پاكستان 3,269,183 $
394 1395 اهواز ترکيه 3,246,422 $
395 1395 پتروشيمي بندرامام خميني انگلستان 3,222,909 $
396 1395 ملاير اوكراين 3,153,510 $
397 1395 منطقه ويژه بوشهر1 چين 3,125,127 $
398 1395 پتروشيمي بندرامام خميني ويتنام 3,115,852 $
399 1395 مراغه عراق 3,110,747 $
400 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 3,091,268 $
401 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) افغانستان 3,090,549 $
402 1395 مراغه ترکيه 3,089,643 $
403 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان چين 3,078,448 $
404 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان اردن 3,049,342 $
405 1395 مشهد لبنان 3,042,568 $
406 1395 تبريز بلغارستان 3,028,776 $
407 1395 يزد تركمنستان 3,014,736 $
408 1395 شهيدرجايي اسپانيا 3,008,003 $
409 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان امارات متحده عربي 3,003,457 $
410 1395 شهيدرجايي كامرون 3,002,928 $
411 1395 آستارا گرجستان 2,989,038 $
412 1395 قزوين تاجيكستان 2,988,943 $
413 1395 آبادان افغانستان 2,988,636 $
414 1395 منطقه ويزه اقتصادي سرخس تركمنستان 2,987,563 $
415 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان قطر 2,957,579 $
416 1395 اردبيل آذربايجان 2,950,267 $
417 1395 سيرجان امارات متحده عربي 2,935,205 $
418 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) مصر 2,925,799 $
419 1395 اراك فدراسيون روسيه 2,922,545 $
420 1395 شهيد باهنر مالزي 2,915,000 $
421 1395 زنجان چين 2,900,591 $
422 1395 آبادان عراق 2,889,397 $
423 1395 غرب تهران سوئيس 2,873,168 $
424 1395 غرب تهران قرقيزستان 2,867,178 $
425 1395 قم ازبكستان 2,845,041 $
426 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 2,843,963 $
427 1395 غرب تهران فرانسه 2,833,846 $
428 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان ايتاليا 2,830,800 $
429 1395 مجتمع فولاد مباركه پاكستان 2,830,504 $
430 1395 زنجان افغانستان 2,814,115 $
431 1395 غرب تهران دانمارك 2,813,627 $
432 1395 منطقه آزاد حسن رود ترکيه 2,794,072 $
433 1395 غرب تهران اتريش 2,792,726 $
434 1395 شهركرد امارات متحده عربي 2,769,343 $
435 1395 زنجان جمهوري كره 2,769,139 $
436 1395 قم پاكستان 2,757,012 $
437 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز تركمنستان 2,755,273 $
438 1395 اروميه تركمنستان 2,743,401 $
439 1395 كرمانشاه امارات متحده عربي 2,736,104 $
440 1395 پتروشيمي بندرامام خميني ساير كشورهاي خارجي 2,715,000 $
441 1395 غرب تهران كانادا 2,696,541 $
442 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) تايلند 2,691,785 $
443 1395 مهران افغانستان 2,675,527 $
444 1395 اصفهان تاجيكستان 2,669,231 $
445 1395 يزد آذربايجان 2,616,157 $
446 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان فدراسيون روسيه 2,613,508 $
447 1395 منطقه ويژه اقتصادي زرنديه عراق 2,581,837 $
448 1395 مراغه افغانستان 2,575,400 $
449 1395 منطقه ويژه اقتصادي لرستان افغانستان 2,563,536 $
450 1395 غرب تهران الجزاير 2,552,739 $
451 1395 منطقه ازاد جلفا ترکيه 2,549,967 $
452 1395 سهلان ارمنستان 2,537,590 $
453 1395 تبريز امارات متحده عربي 2,516,966 $
454 1395 آستارا اوكراين 2,512,017 $
455 1395 پتروشيمي بندرامام خميني يمن 2,509,001 $
456 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 2,503,849 $
457 1395 يزد اتريش 2,500,178 $
458 1395 غرب تهران سوئد 2,466,703 $
459 1395 قم هند 2,457,958 $
460 1395 اهواز افغانستان 2,451,512 $
461 1395 بناب ترکيه 2,444,473 $
462 1395 مشهد سوئد 2,427,616 $
463 1395 مشهد فرانسه 2,419,126 $
464 1395 همدان عمان 2,404,374 $
465 1395 ملاير فدراسيون روسيه 2,387,698 $
466 1395 كرمان فرانسه 2,372,743 $
467 1395 مجتمع فولاد مباركه ارمنستان 2,356,602 $
468 1395 ياسوج آلمان 2,354,268 $
469 1395 پتروشيمي بندرامام خميني ارمنستان 2,345,735 $
470 1395 اروميه ارمنستان 2,344,795 $
471 1395 مراغه گرجستان 2,337,943 $
472 1395 مشهد هند 2,323,807 $
473 1395 منطقه ويژه اقتصادي لرستان ترکيه 2,317,622 $
474 1395 كرمان ازبكستان 2,310,000 $
475 1395 شهيدرجايي ژاپن 2,306,317 $
476 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان كانادا 2,303,450 $
477 1395 كرمان اسپانيا 2,302,603 $
478 1395 سهلان هند 2,301,937 $
479 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان استراليا 2,288,203 $
480 1395 تبريز تركمنستان 2,286,841 $
481 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان اسلواكي 2,272,205 $
482 1395 پتروشيمي بندرامام خميني ليتواني 2,269,433 $
483 1395 منطقه ازاد جلفا گرجستان 2,267,935 $
484 1395 قم آذربايجان 2,264,044 $
485 1395 منطقه ازاد بندر انزلي آذربايجان 2,242,931 $
486 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 2,238,950 $
487 1395 غرب تهران هلند 2,230,019 $
488 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) كويت 2,206,994 $
489 1395 تبريز ساحل عاج 2,193,073 $
490 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان بلژيك 2,187,600 $
491 1395 سهلان ازبكستان 2,180,168 $
492 1395 اصفهان آلمان 2,147,673 $
493 1395 غرب تهران برزيل 2,146,821 $
494 1395 سمنان امارات متحده عربي 2,116,188 $
495 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان لبنان 2,108,735 $
496 1395 منطقه ازاد جلفا ارمنستان 2,097,713 $
497 1395 همدان سومالي 2,088,683 $
498 1395 قزوين آذربايجان 2,063,811 $
499 1395 شهيدرجايي غنا 2,062,759 $
500 1395 تبريز هلند 2,045,509 $
501 1395 شهيد باهنر كويت 2,031,993 $
502 1395 غرب تهران ژاپن 2,031,946 $
503 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 2,029,865 $
504 1395 منطقه ازاد بندر انزلي ترکيه 2,020,863 $
505 1395 تبريز دانمارك 2,013,321 $
506 1395 پتروشيمي بندرامام خميني فدراسيون روسيه 2,012,732 $
507 1395 قم تركمنستان 1,983,845 $
508 1395 شهيد باهنر انگلستان 1,983,570 $
509 1395 فرودگاه لار قطر 1,982,708 $
510 1395 منطقه ويژه بوشهر1 ترکيه 1,980,134 $
511 1395 بجنورد ترکيه 1,965,040 $
512 1395 منطقه ازاد بندر انزلي تركمنستان 1,953,386 $
513 1395 سهلان اوكراين 1,942,259 $
514 1395 بندر امام خميني آلمان 1,937,783 $
515 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 1,922,019 $
516 1395 چابهار بنگلادش 1,911,250 $
517 1395 بيرجند پاكستان 1,903,444 $
518 1395 بازرگان گرجستان 1,902,107 $
519 1395 سمنان تايوان 1,894,934 $
520 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان لهستان 1,890,000 $
521 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 1,882,508 $
522 1395 پتروشيمي بندرامام خميني تركمنستان 1,877,135 $
523 1395 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 1,873,129 $
524 1395 اصفهان كويت 1,869,537 $
525 1395 سمنان ارمنستان 1,841,844 $
526 1395 اميرآباد فدراسيون روسيه 1,837,720 $
527 1395 مراغه ارمنستان 1,825,867 $
528 1395 يزد آلمان 1,818,725 $
529 1395 مشهد كويت 1,817,647 $
530 1395 اراك گرجستان 1,809,826 $
531 1395 اميرآباد امارات متحده عربي 1,808,467 $
532 1395 شهيد باهنر سري لانكا 1,792,910 $
533 1395 تبريز سومالي 1,792,291 $
534 1395 شهيدرجايي نيجريه 1,783,460 $
535 1395 مشهد برزيل 1,769,737 $
536 1395 شهيدرجايي اتيوپي 1,767,684 $
537 1395 منطقه ويژه اقتصادي زرنديه آلمان 1,745,268 $
538 1395 سهلان گرجستان 1,733,896 $
539 1395 پتروشيمي بندرامام خميني مالزي 1,722,408 $
540 1395 جلفا عراق 1,710,112 $
541 1395 فريدون كنار عراق 1,709,810 $
542 1395 كرمان اردن 1,696,050 $
543 1395 شهيدرجايي ليبريا 1,695,818 $
544 1395 همدان افغانستان 1,695,205 $
545 1395 بناب تونس 1,683,651 $
546 1395 مشهد قطر 1,670,623 $
547 1395 قزوين ارمنستان 1,670,298 $
548 1395 خوي ترکيه 1,666,461 $
549 1395 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 1,665,327 $
550 1395 تبريز هند 1,661,830 $
551 1395 قزوين ايتاليا 1,660,688 $
552 1395 اصفهان ايتاليا 1,640,474 $
553 1395 كرمان تايلند 1,629,967 $
554 1395 اصفهان آذربايجان 1,619,363 $
555 1395 يزد عمان 1,609,354 $
556 1395 تبريز چين 1,608,120 $
557 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان سنگاپور 1,607,450 $
558 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عمان 1,607,239 $
559 1395 اراك جمهوري عربي سوريه 1,599,337 $
560 1395 شهيدرجايي انگلستان 1,581,205 $
561 1395 منطقه ازاد جلفا امارات متحده عربي 1,579,200 $
562 1395 سهلان فدراسيون روسيه 1,574,875 $
563 1395 غرب تهران روماني 1,558,371 $
564 1395 تبريز الجزاير 1,557,648 $
565 1395 كرمان هلند 1,531,165 $
566 1395 منطقه ويژه بوشهر1 پاكستان 1,526,000 $
567 1395 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 1,514,683 $
568 1395 ساوه جمهوري عربي سوريه 1,507,583 $
569 1395 تبريز آلمان 1,490,434 $
570 1395 اهواز جمهوري عربي سوريه 1,476,100 $
571 1395 قم اندونزي 1,467,808 $
572 1395 قم ترکيه 1,454,930 $
573 1395 مهران آذربايجان 1,454,640 $
574 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 1,446,150 $
575 1395 فرودگاه لامرد قطر 1,443,008 $
576 1395 ساوه گرجستان 1,442,188 $
577 1395 منطقه ويژه نوشهر تركمنستان 1,441,293 $
578 1395 ساوه فرانسه 1,435,828 $
579 1395 شهيدرجايي بحرين 1,430,095 $
580 1395 قزوين جمهوري عربي سوريه 1,420,425 $
581 1395 اينچه برون چين 1,420,000 $
582 1395 سيرجان اردن 1,420,000 $
583 1395 سمنان چين 1,418,093 $
584 1395 مشهد ترکيه 1,414,019 $
585 1395 فرودگاه لار امارات متحده عربي 1,406,687 $
586 1395 كرمان كانادا 1,401,675 $
587 1395 بناب فدراسيون روسيه 1,400,150 $
588 1395 بناب برزيل 1,388,000 $
589 1395 شهيدرجايي نيوزيلند 1,383,815 $
590 1395 اراك آذربايجان 1,373,746 $
591 1395 آبادان هند 1,359,407 $
592 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان كويت 1,351,958 $
593 1395 تبريز لهستان 1,350,777 $
594 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان هند 1,348,569 $
595 1395 ملاير امارات متحده عربي 1,343,070 $
596 1395 اصفهان گرجستان 1,341,105 $
597 1395 قزوين آلمان 1,330,133 $
598 1395 يزد قطر 1,322,551 $
599 1395 اروميه گرجستان 1,305,778 $
600 1395 منطقه ازاد بندر انزلي گرجستان 1,305,546 $
601 1395 سمنان هند 1,283,843 $
602 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان يونان 1,282,100 $
603 1395 شهيدرجايي ساحل عاج 1,281,167 $
604 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز پاكستان 1,276,692 $
605 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 1,266,526 $
606 1395 منطقه ازاد بندر انزلي اوكراين 1,258,038 $
607 1395 مهران ارمنستان 1,257,520 $
608 1395 شهيدرجايي كنگو 1,256,558 $
609 1395 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم هند 1,252,807 $
610 1395 يزد ايتاليا 1,252,194 $
611 1395 زنجان تركمنستان 1,250,190 $
612 1395 منطقه ويژه پيام ترکيه 1,242,170 $
613 1395 پتروشيمي بندرامام خميني سري لانكا 1,235,512 $
614 1395 اصفهان قطر 1,235,337 $
615 1395 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم قزاقستان 1,227,602 $
616 1395 ساوه سودان 1,227,526 $
617 1395 اصفهان نيجريه 1,226,225 $
618 1395 تبريز جمهوري عربي سوريه 1,225,409 $
619 1395 فريدون كنار امارات متحده عربي 1,218,856 $
620 1395 شهيدرجايي مصر 1,215,699 $
621 1395 غرب تهران مكزيك 1,213,113 $
622 1395 منطقه ويزه اقتصادي سرخس افغانستان 1,208,534 $
623 1395 پتروشيمي بندرامام خميني فرانسه 1,207,242 $
624 1395 سرو ترکيه 1,205,114 $
625 1395 قزوين امارات متحده عربي 1,191,338 $
626 1395 سيرجان لبنان 1,186,600 $
627 1395 اروميه پاكستان 1,163,488 $
628 1395 پتروشيمي بندرامام خميني تاجيكستان 1,159,948 $
629 1395 سمنان ويتنام 1,155,000 $
630 1395 مشهد استراليا 1,145,173 $
631 1395 مشهد آلمان 1,139,215 $
632 1395 فرودگاه شيراز قطر 1,138,067 $
633 1395 بجنورد عراق 1,129,403 $
634 1395 ساوه آذربايجان 1,127,811 $
635 1395 غرب تهران يونان 1,123,870 $
636 1395 سيرجان ايتاليا 1,122,950 $
637 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) يونان 1,122,371 $
638 1395 كرمان اسلواكي 1,116,575 $
639 1395 تبريز (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 1,114,411 $
640 1395 تبريز اسپانيا 1,113,593 $
641 1395 اردبيل افغانستان 1,109,014 $
642 1395 زنجان فدراسيون روسيه 1,098,766 $
643 1395 مشهد فدراسيون روسيه 1,093,535 $
644 1395 اروميه فدراسيون روسيه 1,092,819 $
645 1395 يزد ارمنستان 1,087,841 $
646 1395 يزد اسپانيا 1,081,636 $
647 1395 پتروشيمي بندرامام خميني اردن 1,080,000 $
648 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) فدراسيون روسيه 1,071,537 $
649 1395 شهيدرجايي ليتواني 1,068,685 $
650 1395 قزوين هلند 1,057,715 $
651 1395 اينچه برون پاكستان 1,052,474 $
652 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 1,050,234 $
653 1395 پتروشيمي بندرامام خميني اسپانيا 1,037,032 $
654 1395 منطقه ويژه بوشهر1 بحرين 1,034,178 $
655 1395 كرمان فدراسيون روسيه 1,030,217 $
656 1395 قزوين گرجستان 1,019,023 $
657 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان تايوان 1,018,125 $
658 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز ترکيه 1,011,315 $
659 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ارمنستان 1,004,089 $
660 1395 منطقه ويژه نوشهر امارات متحده عربي 999,453 $
661 1395 اصفهان جمهوري عربي سوريه 997,203 $
662 1395 سمنان ازبكستان 996,544 $
663 1395 اصفهان استراليا 987,432 $
664 1395 تبريز سودان 986,106 $
665 1395 اروميه امارات متحده عربي 985,302 $
666 1395 اراك ايتاليا 984,602 $
667 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اندونزي 983,482 $
668 1395 مشهد جمهوري كره 981,101 $
669 1395 سمنان ايتاليا 980,337 $
670 1395 كرمان جمهوري عربي سوريه 977,970 $
671 1395 مشهد عمان 975,744 $
672 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 974,672 $
673 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بحرين 971,908 $
674 1395 يزد تاجيكستان 970,909 $
675 1395 شهيدرجايي اسلووني 968,081 $
676 1395 پيشين پاكستان 954,126 $
677 1395 غرب تهران پرتغال 951,480 $
678 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان چين 950,532 $
679 1395 بناب قزاقستان 947,245 $
680 1395 گناوه امارات متحده عربي 946,967 $
681 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) تركمنستان 945,486 $
682 1395 مشهد مالزي 932,472 $
683 1395 تبريز يونان 929,460 $
684 1395 خرم آباد پاكستان 929,407 $
685 1395 بندر امام خميني جمهوري كره 923,538 $
686 1395 شهيدرجايي سنگال 920,391 $
687 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عمان 914,246 $
688 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان آذربايجان 909,591 $
689 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 905,466 $
690 1395 غرب تهران مصر 904,795 $
691 1395 فرودگاه اصفهان كويت 900,782 $
692 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز اتريش 898,357 $
693 1395 سمنان اسلواكي 897,000 $
694 1395 خرم آباد فدراسيون روسيه 896,090 $
695 1395 اصفهان ارمنستان 894,898 $
696 1395 منطقه ويژه اقتصادي لرستان ارمنستان 886,600 $
697 1395 يزد نيجريه 882,768 $
698 1395 غرب تهران سودان 879,526 $
699 1395 غرب تهران كويت 876,039 $
700 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان بلغارستان 869,837 $
701 1395 مشهد بحرين 863,477 $
702 1395 تبريز يمن 857,742 $
703 1395 سهلان تركمنستان 853,456 $
704 1395 چابهار پاكستان 850,995 $
705 1395 تبريز تاجيكستان 850,230 $
706 1395 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) منطقه ازاد خرمشهر(اروند) 840,336 $
707 1395 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان افغانستان 836,673 $
708 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) تونس 831,600 $
709 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 830,254 $
710 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 829,787 $
711 1395 مشهد سنگال 827,750 $
712 1395 بناب كويت 824,900 $
713 1395 فرودگاه شيراز كويت 822,454 $
714 1395 اصفهان ايالات متحده آمريكا 820,940 $
715 1395 همدان ايالات متحده آمريكا 807,911 $
716 1395 مشهد لهستان 805,518 $
717 1395 تبريز صربستان 804,662 $
718 1395 يزد ازبكستان 804,503 $
719 1395 منطقه ازاد جلفا ساير كشورهاي خارجي 801,918 $
720 1395 بناب لبنان 798,398 $
721 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) انگلستان 795,355 $
722 1395 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم سوئد 794,460 $
723 1395 غرب تهران اروگوئه 790,739 $
724 1395 غرب تهران ساير كشورهاي خارجي 789,618 $
725 1395 پتروشيمي بندرامام خميني گرجستان 787,620 $
726 1395 منطقه ازاد بندر انزلي ليتواني 786,904 $
727 1395 شهيدرجايي فرانسه 786,131 $
728 1395 تبريز كنيا 785,587 $
729 1395 سمنان عمان 782,205 $
730 1395 منطقه ويژه اقتصادي لرستان عراق 781,328 $
731 1395 منطقه ويژه پيام آذربايجان 771,606 $
732 1395 كرمان قرقيزستان 770,000 $
733 1395 بندر لنگه قطر 766,454 $
734 1395 قزوين الجزاير 765,160 $
735 1395 اراك عمان 763,985 $
736 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سنگاپور 757,524 $
737 1395 جلفا گرجستان 757,502 $
738 1395 يزد بلغارستان 757,074 $
739 1395 همدان ايتاليا 746,798 $
740 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان فدراسيون روسيه 744,699 $
741 1395 اراك لبنان 744,678 $