آمار کل واردات و صادرات به مقصد ج.ا.ايران (گمرک - کشور - تعرفه) در سال 1396

صادرات / واردات
شرح کالا / کد کالا تمامي کالاها
جهت جستجوي دقيق تر از شماره تعرفه کالا استفاده فرمائيد.
در صورت نياز مي توانيد از لينک زير شماره تعرفه کالاي مورد نظر را بدست آوريد.
نام کشور
نام گمرک
سال
نحوه مرتب سازي

نمودار آمار کل صادارات ج.ا.ايران در سال 1396
(در نمودار 10 کشور اول لحاظ گرديده است - ارقام به دلار مي باشند)
loading...

آمار صادرات سال 1396 (گمرک - کشور - تعرفه)
خروجي اکسل - Excel
رديف سال نام گمرک نام کشور ارزش (دلار)
وزن
نمايش جزئيات
1 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) جمهوري كره 3,647,263,218 $
2 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 3,511,633,427 $
3 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) امارات متحده عربي 3,128,062,314 $
4 1396 بازرگان ترکيه 2,068,536,785 $
5 1396 شهيدرجايي چين 1,639,145,227 $
6 1396 پتروشيمي بندرامام خميني چين 1,449,542,963 $
7 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 958,112,944 $
8 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) هند 767,611,905 $
9 1396 مشهد افغانستان 692,626,536 $
10 1396 پتروشيمي بندرامام خميني امارات متحده عربي 658,797,081 $
11 1396 پتروشيمي بندرامام خميني هند 612,673,233 $
12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 567,119,093 $
13 1396 شلمچه عراق 545,090,502 $
14 1396 غرب تهران عراق 540,740,891 $
15 1396 بندر امام خميني امارات متحده عربي 540,653,810 $
16 1396 كرمانشاه عراق 540,617,746 $
17 1396 مهران عراق 486,772,799 $
18 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 400,852,549 $
19 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ژاپن 390,694,292 $
20 1396 شهيدرجايي هند 385,154,090 $
21 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 377,099,325 $
22 1396 قزوين عراق 350,299,843 $
23 1396 باشماق عراق 238,119,229 $
24 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 236,956,628 $
25 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) اندونزي 232,395,436 $
26 1396 چذابه -مرزبستان عراق 229,481,809 $
27 1396 منطقه ويژه نوشهر عراق 210,089,547 $
28 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري عربي سوريه 204,670,782 $
29 1396 دوغارون افغانستان 194,324,207 $
30 1396 تبريز عراق 193,649,494 $
31 1396 ساوه افغانستان 191,875,006 $
32 1396 پرويزخان عراق 187,914,697 $
33 1396 زنجان ترکيه 178,957,810 $
34 1396 يزد عراق 173,283,052 $
35 1396 پيرانشهر عراق 166,975,647 $
36 1396 منطقه ويژه معادن و فلزات تايلند 163,782,446 $
37 1396 اراك ترکيه 160,300,153 $
38 1396 بندر امام خميني چين 157,802,629 $
39 1396 شهيد باهنر چين 154,093,474 $
40 1396 شهيدرجايي تايلند 153,428,330 $
41 1396 منطقه ويژه معادن و فلزات چين 153,378,524 $
42 1396 شهيدرجايي ويتنام 153,177,322 $
43 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 145,712,527 $
44 1396 بندر امام خميني تايلند 142,181,954 $
45 1396 تبريز ترکيه 141,212,040 $
46 1396 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 140,051,211 $
47 1396 بندر امام خميني مصر 137,425,566 $
48 1396 شهيدرجايي عمان 125,301,175 $
49 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ترکيه 124,992,342 $
50 1396 پتروشيمي بندرامام خميني ترکيه 124,469,285 $
51 1396 اراك افغانستان 123,473,033 $
52 1396 غرب تهران افغانستان 122,501,574 $
53 1396 اصفهان عراق 120,006,356 $
54 1396 غرب تهران آلمان 117,162,989 $
55 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي عمان 111,028,105 $
56 1396 بندر امام خميني تايوان 107,664,258 $
57 1396 مشهد عراق 105,846,427 $
58 1396 بندر امام خميني عمان 103,621,483 $
59 1396 شهيد باهنر تايلند 102,672,827 $
60 1396 بندر امام خميني هند 99,971,365 $
61 1396 ميلک افغانستان 98,334,813 $
62 1396 پتروشيمي بندرامام خميني عراق 97,159,795 $
63 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هند 95,616,864 $
64 1396 اصفهان پاكستان 95,251,389 $
65 1396 آستارا آذربايجان 92,736,272 $
66 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 91,928,628 $
67 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 91,568,809 $
68 1396 بازارچه ميلک افغانستان 90,124,213 $
69 1396 ساوه عراق 87,620,562 $
70 1396 بندر امام خميني مالزي 87,129,690 $
71 1396 سهلان ترکيه 85,697,935 $
72 1396 مشهد هنگ كنگ 85,016,929 $
73 1396 آستارا فدراسيون روسيه 84,346,613 $
74 1396 مشهد امارات متحده عربي 83,928,159 $
75 1396 زاهدان پاكستان 83,795,189 $
76 1396 بازارچه ماهيرود افغانستان 83,318,264 $
77 1396 مشهد تركمنستان 82,527,403 $
78 1396 شهيد باهنر تايوان 81,754,121 $
79 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) تايوان 80,682,233 $
80 1396 اصفهان افغانستان 80,559,369 $
81 1396 شهيد باهنر ايتاليا 80,096,941 $
82 1396 منطقه ويژه بوشهر1 چين 79,876,877 $
83 1396 لطف آباد تركمنستان 79,749,963 $
84 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 79,261,938 $
85 1396 غرب تهران ايالات متحده آمريكا 77,944,336 $
86 1396 سيرجان تاجيكستان 77,145,000 $
87 1396 منطقه ويژه معادن و فلزات امارات متحده عربي 76,943,326 $
88 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايلند 75,471,541 $
89 1396 سيرجان ويتنام 75,409,810 $
90 1396 منطقه ويژه معادن و فلزات تايوان 73,824,272 $
91 1396 سنندج عراق 73,081,431 $
92 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) عراق 71,501,066 $
93 1396 سهلان عراق 71,228,387 $
94 1396 اينچه برون عراق 69,645,717 $
95 1396 قم عراق 68,688,064 $
96 1396 كرمان آلمان 68,264,412 $
97 1396 شهيدرجايي اندونزي 63,589,809 $
98 1396 غرب تهران پاكستان 63,451,016 $
99 1396 منطقه ويژه معادن و فلزات هند 61,981,958 $
100 1396 خارك چين 59,798,420 $
101 1396 مشهد اسپانيا 59,787,839 $
102 1396 منطقه ويژه معادن و فلزات اندونزي 58,782,275 $
103 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 57,673,022 $
104 1396 سمنان افغانستان 57,492,402 $
105 1396 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 57,433,556 $
106 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 56,902,192 $
107 1396 بندر امام خميني اندونزي 56,476,461 $
108 1396 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 56,216,718 $
109 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 55,493,501 $
110 1396 همدان عراق 55,249,333 $
111 1396 ذوب آهن اصفهان افغانستان 54,712,203 $
112 1396 ساوه پاكستان 54,674,510 $
113 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) بلژيك 53,932,222 $
114 1396 سومار عراق 53,705,711 $
115 1396 منطقه ويژه معادن و فلزات ايتاليا 53,606,844 $
116 1396 بندر امام خميني توگو 51,560,878 $
117 1396 شهركرد عراق 51,319,575 $
118 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) عمان 51,186,168 $
119 1396 اينچه برون تركمنستان 50,465,199 $
120 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) مالزي 50,183,566 $
121 1396 يزد پاكستان 49,600,680 $
122 1396 اروميه عراق 49,104,532 $
123 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس (عسلويه ) 49,035,000 $
124 1396 خسروي عراق 48,069,193 $
125 1396 سرخس تاجيكستان 48,065,419 $
126 1396 يزد افغانستان 47,907,885 $
127 1396 مشهد تاجيكستان 46,318,196 $
128 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) كويت 46,317,988 $
129 1396 بيرجند افغانستان 45,823,384 $
130 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) كنيا 45,455,368 $
131 1396 سيرجان هنگ كنگ 45,430,500 $
132 1396 غرب تهران تركمنستان 45,278,323 $
133 1396 غرب تهران ترکيه 45,108,206 $
134 1396 بازارچه ميرجاوه پاكستان 45,080,001 $
135 1396 بندر امام خميني ايتاليا 44,188,537 $
136 1396 غرب تهران هند 43,508,505 $
137 1396 اراك عراق 43,307,758 $
138 1396 جلفا آذربايجان 43,279,700 $
139 1396 خارك هند 42,484,853 $
140 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان پاكستان 42,322,479 $
141 1396 ماهيرود افغانستان 41,873,819 $
142 1396 مشهد قزاقستان 41,542,160 $
143 1396 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 39,865,018 $
144 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) مصر 39,073,473 $
145 1396 شهيد باهنر اندونزي 38,657,449 $
146 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي فيليپين 38,192,610 $
147 1396 اروميه افغانستان 38,086,881 $
148 1396 سهلان افغانستان 37,945,430 $
149 1396 منطقه ويژه معادن و فلزات ترکيه 37,934,166 $
150 1396 منطقه ويژه بوشهر1 بنگلادش 37,528,673 $
151 1396 سمنان عراق 37,523,089 $
152 1396 اروميه ترکيه 37,485,119 $
153 1396 بازارچه كوهك-سراوان پاكستان 37,214,109 $
154 1396 جلفا ترکيه 37,153,771 $
155 1396 قزوين افغانستان 36,876,881 $
156 1396 بجنورد افغانستان 36,570,682 $
157 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 35,929,152 $
158 1396 قم افغانستان 35,308,856 $
159 1396 منطقه ويژه پيام عراق 35,228,250 $
160 1396 شهيدرجايي مصر 34,180,119 $
161 1396 كرمان امارات متحده عربي 33,926,255 $
162 1396 شهيدرجايي ميانمار 33,897,843 $
163 1396 بندر امام خميني قطر 32,972,412 $
164 1396 شهيدرجايي قطر 32,853,175 $
165 1396 شهيد باهنر هند 31,431,978 $
166 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان عراق 31,064,718 $
167 1396 پتروشيمي بندرامام خميني كنيا 30,920,594 $
168 1396 يزد ترکيه 30,427,310 $
169 1396 پتروشيمي بندرامام خميني افغانستان 30,198,632 $
170 1396 شهيدرجايي سودان 29,677,100 $
171 1396 ملاير عراق 29,600,830 $
172 1396 فرودگاه شيراز عراق 29,573,670 $
173 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) پاكستان 29,542,954 $
174 1396 غرب تهران لبنان 29,158,428 $
175 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان هند 29,143,785 $
176 1396 بازارچه كيله سردشت عراق 27,904,086 $
177 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هنگ كنگ 27,782,881 $
178 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان امارات متحده عربي 27,620,488 $
179 1396 منطقه ويژه معادن و فلزات عمان 27,191,808 $
180 1396 ميرجاوه پاكستان 27,147,455 $
181 1396 خارك كنيا 26,979,195 $
182 1396 كرمان ويتنام 26,961,930 $
183 1396 تبريز پاكستان 26,831,247 $
184 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي كويت 26,447,149 $
185 1396 پتروشيمي بندرامام خميني تايوان 26,399,318 $
186 1396 اصفهان ترکيه 26,162,898 $
187 1396 پتروشيمي بندرامام خميني آذربايجان 26,133,789 $
188 1396 شهيدرجايي تايوان 26,067,312 $
189 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 26,065,029 $
190 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) عراق 25,865,194 $
191 1396 شهيد باهنر عمان 25,719,110 $
192 1396 مشهد پاكستان 25,636,068 $
193 1396 بازارچه مرزي ريمدان پاكستان 25,468,423 $
194 1396 بندر امام خميني سنگاپور 25,229,719 $
195 1396 تبريز گرجستان 24,207,363 $
196 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي مصر 24,161,679 $
197 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) موزامبيك 23,729,888 $
198 1396 بندر امام خميني كويت 23,544,445 $
199 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان افغانستان 23,511,022 $
200 1396 شهيدرجايي بنگلادش 23,505,902 $
201 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اندونزي 23,146,684 $
202 1396 شهيدرجايي مالزي 22,993,419 $
203 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ايتاليا 22,548,343 $
204 1396 تبريز افغانستان 22,138,911 $
205 1396 منطقه ويژه بوشهر1 كويت 22,119,094 $
206 1396 غرب تهران ايتاليا 21,934,049 $
207 1396 نوردوز ارمنستان 21,913,094 $
208 1396 تبريز چين 21,845,299 $
209 1396 شهيدرجايي ايتاليا 21,787,822 $
210 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي بلژيك 21,714,560 $
211 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) مكزيك 21,640,944 $
212 1396 مشهد قرقيزستان 21,570,369 $
213 1396 مهران ترکيه 21,328,144 $
214 1396 سرخس تركمنستان 20,946,568 $
215 1396 بندر امام خميني سودان 20,731,823 $
216 1396 مجتمع فولاد مباركه عراق 20,635,576 $
217 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 20,352,352 $
218 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ميانمار 20,325,697 $
219 1396 بازرگان آلمان 19,814,295 $
220 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان هنگ كنگ 19,756,385 $
221 1396 قم امارات متحده عربي 19,747,233 $
222 1396 شهيدرجايي آلمان 19,734,010 $
223 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي قطر 19,554,189 $
224 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ويتنام 19,469,448 $
225 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) اسپانيا 19,458,538 $
226 1396 مهاباد عراق 19,363,583 $
227 1396 تجاري مهراباد عراق 19,292,149 $
228 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 19,248,969 $
229 1396 منطقه ويژه نوشهر افغانستان 19,123,024 $
230 1396 قزوين پاكستان 19,108,772 $
231 1396 بناب عراق 18,939,269 $
232 1396 غرب تهران انگلستان 18,905,331 $
233 1396 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 18,852,892 $
234 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان ويتنام 18,172,256 $
235 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ويتنام 18,157,954 $
236 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان آلمان 18,064,233 $
237 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي سودان 17,913,060 $
238 1396 شهيدرجايي بلژيك 17,889,498 $
239 1396 مشهد ازبكستان 17,875,990 $
240 1396 قزوين ترکيه 17,747,453 $
241 1396 مجتمع فولاد مباركه افغانستان 17,495,489 $
242 1396 آبادان كويت 17,435,145 $
243 1396 شهيدرجايي كنيا 17,289,563 $
244 1396 بيله سوار آذربايجان 17,235,168 $
245 1396 تبريز ايتاليا 17,057,276 $
246 1396 پتروشيمي بندرامام خميني اندونزي 16,820,442 $
247 1396 كرمانشاه افغانستان 16,425,442 $
248 1396 تبريز بلغارستان 16,146,661 $
249 1396 شهيد باهنر ترکيه 16,129,610 $
250 1396 سهلان پاكستان 16,117,320 $
251 1396 باجگيران تركمنستان 15,979,579 $
252 1396 ساري عراق 15,926,440 $
253 1396 شهيدرجايي پاكستان 15,906,689 $
254 1396 سيرجان قزاقستان 15,635,760 $
255 1396 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 15,378,407 $
256 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري كره 15,349,146 $
257 1396 زاهدان افغانستان 15,208,893 $
258 1396 غرب تهران اسپانيا 15,156,020 $
259 1396 شهيد باهنر جمهوري كره 14,973,478 $
260 1396 منطقه ويژه بوشهر1 پاكستان 14,957,304 $
261 1396 ذوب آهن اصفهان عراق 14,906,049 $
262 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) كويت 14,791,649 $
263 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عراق 14,485,508 $
264 1396 غرب تهران ازبكستان 14,428,794 $
265 1396 شهيدرجايي سري لانكا 14,212,879 $
266 1396 شيراز عراق 14,179,966 $
267 1396 كرمان افغانستان 14,157,406 $
268 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان ترکيه 14,124,285 $
269 1396 بيرجند عراق 14,059,681 $
270 1396 كرمان هند 14,046,830 $
271 1396 شهيدرجايي جمهوري متحده تانزانيا 14,006,490 $
272 1396 منطقه ويژه معادن و فلزات ساير كشورهاي خارجي 14,000,000 $
273 1396 غرب تهران آفريقاي جنوبي 13,831,338 $
274 1396 كرمان هنگ كنگ 13,739,515 $
275 1396 تبريز ارمنستان 13,666,562 $
276 1396 پتروشيمي بندرامام خميني ايتاليا 13,666,099 $
277 1396 پتروشيمي بندرامام خميني پاكستان 13,589,542 $
278 1396 زنجان عراق 13,578,235 $
279 1396 سيرجان عراق 13,418,524 $
280 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان پاكستان 13,405,034 $
281 1396 چوئبده كويت 13,172,417 $
282 1396 تبريز آذربايجان 13,155,218 $
283 1396 تبريز روماني 13,135,742 $
284 1396 منطقه ويژه نوشهر فدراسيون روسيه 12,972,530 $
285 1396 پتروشيمي بندرامام خميني روماني 12,647,809 $
286 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اردن 12,612,139 $
287 1396 پتروشيمي بندرامام خميني ازبكستان 12,585,052 $
288 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان فدراسيون روسيه 12,560,247 $
289 1396 يزد هلند 12,470,054 $
290 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي 12,322,647 $
291 1396 شهيدرجايي فدراسيون روسيه 12,132,898 $
292 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي پاكستان 12,104,011 $
293 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ويتنام 12,097,392 $
294 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان قزاقستان 12,000,148 $
295 1396 كرمان لبنان 11,890,099 $
296 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) آذربايجان 11,734,020 $
297 1396 كرمان قزاقستان 11,724,129 $
298 1396 اصفهان تركمنستان 11,600,345 $
299 1396 مشهد چين 11,463,512 $
300 1396 ساوه ايتاليا 11,233,298 $
301 1396 شهيدرجايي كويت 11,022,948 $
302 1396 منطقه ويژه پيام افغانستان 11,003,640 $
303 1396 منطقه ويژه معادن و فلزات سري لانكا 10,920,000 $
304 1396 زنجان هند 10,602,588 $
305 1396 پيشين پاكستان 10,594,378 $
306 1396 سهلان ايتاليا 10,576,130 $
307 1396 شهيدرجايي جيبوتي 10,481,633 $
308 1396 زنجان چين 10,447,759 $
309 1396 شهيدرجايي مكزيك 10,431,425 $
310 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 10,413,494 $
311 1396 اميرآباد قزاقستان 10,410,617 $
312 1396 سهلان فدراسيون روسيه 10,402,513 $
313 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي بنگلادش 10,283,699 $
314 1396 اينچه برون افغانستان 10,277,568 $
315 1396 غرب تهران قزاقستان 10,207,616 $
316 1396 سيرجان هند 10,202,465 $
317 1396 منطقه ويژه اقتصادي زرنديه عراق 10,194,892 $
318 1396 زنجان افغانستان 10,182,779 $
319 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 10,129,166 $
320 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) آفريقاي جنوبي 10,071,229 $
321 1396 كرمان ترکيه 10,069,705 $
322 1396 اصفهان امارات متحده عربي 10,024,237 $
323 1396 اروميه پاكستان 9,812,640 $
324 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي سري لانكا 9,757,041 $
325 1396 كرمان پاكستان 9,713,492 $
326 1396 منطقه ويژه بوشهر1 عراق 9,632,448 $
327 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي مالزي 9,624,386 $
328 1396 سمنان پاكستان 9,616,788 $
329 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي كنيا 9,517,928 $
330 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان كويت 9,431,993 $
331 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ايتاليا 9,362,116 $
332 1396 شهركرد هند 9,357,187 $
333 1396 ساوه ترکيه 9,357,068 $
334 1396 منطقه ازاد بندر انزلي افغانستان 9,354,234 $
335 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد افغانستان 9,304,193 $
336 1396 غرب تهران آذربايجان 9,302,849 $
337 1396 پتروشيمي بندرامام خميني آفريقاي جنوبي 9,147,600 $
338 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 9,073,028 $
339 1396 غرب تهران استراليا 9,040,117 $
340 1396 منطقه ويژه معادن و فلزات جمهوري كره 8,993,507 $
341 1396 كرمان تايوان 8,786,703 $
342 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 8,709,869 $
343 1396 شهيدرجايي اردن 8,692,211 $
344 1396 تجاري مهراباد افغانستان 8,657,027 $
345 1396 پتروشيمي بندرامام خميني تايلند 8,647,893 $
346 1396 قزوين تركمنستان 8,526,993 $
347 1396 بازارچه پيشين پاكستان 8,394,072 $
348 1396 بندر امام خميني جماهيرعربي ليبي 8,393,991 $
349 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) سنگاپور 8,365,500 $
350 1396 غرب تهران جمهوري عربي سوريه 8,301,564 $
351 1396 سهلان آذربايجان 8,287,060 $
352 1396 شهيدرجايي ساير كشورهاي خارجي 8,173,726 $
353 1396 سرخس ازبكستان 8,168,521 $
354 1396 غرب تهران اتريش 8,118,764 $
355 1396 ساوه تركمنستان 8,098,962 $
356 1396 شهيدرجايي جمهوري عربي سوريه 8,044,993 $
357 1396 غرب تهران فدراسيون روسيه 8,012,879 $
358 1396 بجنورد ترکيه 7,980,745 $
359 1396 خوي ترکيه 7,922,064 $
360 1396 اراك تركمنستان 7,888,628 $
361 1396 ساوه تونس 7,803,605 $
362 1396 اينچه برون قزاقستان 7,802,700 $
363 1396 غرب تهران دانمارك 7,719,921 $
364 1396 منطقه ويژه اقتصادي لرستان ترکيه 7,692,278 $
365 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 7,681,037 $
366 1396 پتروشيمي بندرامام خميني مالزي 7,646,912 $
367 1396 بازرگان روماني 7,606,572 $
368 1396 سنندج افغانستان 7,597,000 $
369 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 7,547,653 $
370 1396 يزد آلمان 7,517,748 $
371 1396 سيرجان ايتاليا 7,438,500 $
372 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 7,432,401 $
373 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان اردن 7,330,698 $
374 1396 پتروشيمي بندرامام خميني جمهوري كره 7,318,109 $
375 1396 سمنان جمهوري كره 7,240,083 $
376 1396 جلفا ارمنستان 7,204,731 $
377 1396 بناب اسپانيا 7,177,360 $
378 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اسپانيا 7,119,064 $
379 1396 كرمان اردن 7,112,808 $
380 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ترکيه 7,034,564 $
381 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) روماني 6,996,344 $
382 1396 كرمان ايتاليا 6,995,300 $
383 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ساير كشورهاي خارجي 6,990,568 $
384 1396 منطقه آزاد حسن رود عراق 6,975,894 $
385 1396 شهيدرجايي توگو 6,954,388 $
386 1396 شهيدرجايي ترکيه 6,923,889 $
387 1396 شهيدرجايي هلند 6,902,175 $
388 1396 كرمانشاه ترکيه 6,885,157 $
389 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) افغانستان 6,862,032 $
390 1396 شهيدرجايي نيجريه 6,832,932 $
391 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آلمان 6,798,916 $
392 1396 غرب تهران ارمنستان 6,784,714 $
393 1396 منطقه ويژه معادن و فلزات بلژيك 6,758,222 $
394 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) لهستان 6,738,278 $
395 1396 سمنان هند 6,646,530 $
396 1396 غرب تهران لهستان 6,631,323 $
397 1396 منطقه ويژه معادن و فلزات پاكستان 6,608,753 $
398 1396 بندر امام خميني جمهوري كره 6,595,043 $
399 1396 اهواز ترکيه 6,584,337 $
400 1396 پتروشيمي بندرامام خميني بلغارستان 6,579,991 $
401 1396 سمنان امارات متحده عربي 6,574,968 $
402 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اسلووني 6,569,202 $
403 1396 غرب تهران تاجيكستان 6,525,812 $
404 1396 آبادان عراق 6,454,988 $
405 1396 قم جمهوري كره 6,439,952 $
406 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) سودان 6,397,391 $
407 1396 شهيد باهنر بلژيك 6,388,926 $
408 1396 غرب تهران يونان 6,365,755 $
409 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان چين 6,363,892 $
410 1396 شهيدرجايي مراكش 6,358,824 $
411 1396 يزد گرجستان 6,343,959 $
412 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان امارات متحده عربي 6,330,668 $
413 1396 بازرگان گرجستان 6,258,244 $
414 1396 يزد امارات متحده عربي 6,244,617 $
415 1396 اصفهان ازبكستان 6,175,563 $
416 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي آلمان 6,134,664 $
417 1396 ساري تركمنستان 6,082,122 $
418 1396 اراك پاكستان 6,075,865 $
419 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 6,062,150 $
420 1396 شهيدرجايي استراليا 6,045,356 $
421 1396 بندر امام خميني فرانسه 6,024,422 $
422 1396 مشهد لبنان 6,014,785 $
423 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) سومالي 6,013,562 $
424 1396 غرب تهران فرانسه 5,972,445 $
425 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري متحده تانزانيا 5,971,519 $
426 1396 كرمان هلند 5,957,162 $
427 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان استراليا 5,938,648 $
428 1396 سيرجان آلمان 5,929,710 $
429 1396 شهيد باهنر ساير كشورهاي خارجي 5,919,441 $
430 1396 سمنان ترکيه 5,905,207 $
431 1396 شهيدرجايي اسپانيا 5,899,501 $
432 1396 پلدشت آذربايجان 5,855,259 $
433 1396 بازرگان بلغارستان 5,841,838 $
434 1396 منطقه ويژه معادن و فلزات اسپانيا 5,826,775 $
435 1396 آستارا گرجستان 5,824,315 $
436 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 5,818,986 $
437 1396 اهواز عراق 5,764,030 $
438 1396 يزد اسپانيا 5,763,243 $
439 1396 منطقه ويژه معادن و فلزات قطر 5,731,187 $
440 1396 زنجان جمهوري كره 5,726,849 $
441 1396 پتروشيمي بندرامام خميني تركمنستان 5,722,422 $
442 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان ايتاليا 5,715,750 $
443 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 5,708,885 $
444 1396 ساري افغانستان 5,671,724 $
445 1396 منطقه آزاد حسن رود ترکيه 5,630,957 $
446 1396 بازرگان ايتاليا 5,621,967 $
447 1396 شهيد باهنر اردن 5,600,000 $
448 1396 خوي عراق 5,556,555 $
449 1396 اردبيل عراق 5,508,464 $
450 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان اسلواكي 5,506,200 $
451 1396 سيرجان اردن 5,457,130 $
452 1396 خرم آباد افغانستان 5,416,212 $
453 1396 اراك آذربايجان 5,381,164 $
454 1396 يزد ايتاليا 5,358,631 $
455 1396 سيرجان فدراسيون روسيه 5,345,700 $
456 1396 خارك پاكستان 5,285,751 $
457 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي استراليا 5,281,111 $
458 1396 قزوين جمهوري عربي سوريه 5,270,885 $
459 1396 تبريز فدراسيون روسيه 5,252,432 $
460 1396 كرمان فدراسيون روسيه 5,207,335 $
461 1396 غرب تهران گرجستان 5,205,274 $
462 1396 تبريز يونان 5,144,668 $
463 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي آفريقاي جنوبي 5,141,018 $
464 1396 اهواز افغانستان 5,088,015 $
465 1396 بندر لنگه قطر 5,049,503 $
466 1396 مهران افغانستان 5,044,673 $
467 1396 شيراز افغانستان 5,009,685 $
468 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي كانادا 4,940,531 $
469 1396 شهيدرجايي كانادا 4,939,231 $
470 1396 تبريز جمهوري عربي سوريه 4,935,944 $
471 1396 زنجان اندونزي 4,890,469 $
472 1396 بناب امارات متحده عربي 4,862,638 $
473 1396 كرمان عراق 4,859,132 $
474 1396 شهيدرجايي ژاپن 4,834,422 $
475 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ايالات متحده آمريكا 4,828,032 $
476 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد ترکيه 4,823,773 $
477 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 4,816,658 $
478 1396 غرب تهران كانادا 4,815,056 $
479 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هنگ كنگ 4,805,546 $
480 1396 رازي ترکيه 4,795,435 $
481 1396 بجنورد تركمنستان 4,790,908 $
482 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد پاكستان 4,737,286 $
483 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جيبوتي 4,724,710 $
484 1396 قزوين تاجيكستان 4,707,662 $
485 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 4,688,936 $
486 1396 يزد جمهوري كره 4,681,756 $
487 1396 غرب تهران سوئد 4,623,616 $
488 1396 بجنورد آذربايجان 4,617,187 $
489 1396 سيرجان ترکيه 4,605,450 $
490 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 4,593,485 $
491 1396 اروميه اتريش 4,585,101 $
492 1396 فرودگاه شيراز قطر 4,558,855 $
493 1396 سرخس قزاقستان 4,524,713 $
494 1396 مشهد اندونزي 4,422,344 $
495 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري عربي سوريه 4,409,656 $
496 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان لبنان 4,389,652 $
497 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 4,376,102 $
498 1396 قم ترکيه 4,320,889 $
499 1396 پتروشيمي بندرامام خميني ارمنستان 4,314,833 $
500 1396 منطقه ويژه پيام امارات متحده عربي 4,302,548 $
501 1396 مشهد ايتاليا 4,293,786 $
502 1396 قم هند 4,291,225 $
503 1396 مشهد قطر 4,233,975 $
504 1396 آستارا چين 4,215,686 $
505 1396 شهيد باهنر فرانسه 4,201,909 $
506 1396 آستارا اوكراين 4,193,231 $
507 1396 كرمان يونان 4,192,840 $
508 1396 تبريز ساحل عاج 4,186,700 $
509 1396 شيراز امارات متحده عربي 4,163,678 $
510 1396 منطقه ويزه اقتصادي سرخس افغانستان 4,160,568 $
511 1396 غرب تهران برزيل 4,157,249 $
512 1396 يزد اتريش 4,149,735 $
513 1396 پتروشيمي بندرامام خميني عمان 4,147,572 $
514 1396 كرمان جمهوري عربي سوريه 4,146,104 $
515 1396 كرمان ارمنستان 4,140,149 $
516 1396 منطقه ويژه اقتصادي لرستان افغانستان 4,129,928 $
517 1396 زنجان امارات متحده عربي 4,125,375 $
518 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ارمنستان 4,123,395 $
519 1396 مشهد هند 4,095,882 $
520 1396 غرب تهران هلند 4,085,103 $
521 1396 شهيدرجايي انگلستان 4,058,444 $
522 1396 خارك ترکيه 4,050,912 $
523 1396 آبادان افغانستان 4,043,214 $
524 1396 بازرگان لبنان 4,029,162 $
525 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 4,010,064 $
526 1396 بازرگان يونان 3,991,252 $
527 1396 اميرآباد فدراسيون روسيه 3,981,278 $
528 1396 شهيدرجايي فرانسه 3,979,610 $
529 1396 يزد قزاقستان 3,974,363 $
530 1396 پتروشيمي بندرامام خميني بلژيك 3,944,582 $
531 1396 يزد جمهوري عربي سوريه 3,927,814 $
532 1396 سرخس قرقيزستان 3,923,861 $
533 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 3,914,568 $
534 1396 شهركرد افغانستان 3,862,637 $
535 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 3,859,728 $
536 1396 زنجان پاكستان 3,856,290 $
537 1396 ملاير اوكراين 3,851,707 $
538 1396 مجتمع فولاد مباركه ارمنستان 3,842,867 $
539 1396 اراك ارمنستان 3,840,535 $
540 1396 خرم آباد عراق 3,773,865 $
541 1396 سهلان ارمنستان 3,760,757 $
542 1396 قم پاكستان 3,753,083 $
543 1396 شهيدرجايي اسلووني 3,730,860 $
544 1396 همدان ارمنستان 3,718,803 $
545 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 3,683,805 $
546 1396 غرب تهران قرقيزستان 3,669,506 $
547 1396 تبريز امارات متحده عربي 3,636,695 $
548 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان قطر 3,636,418 $
549 1396 منطقه ازاد بندر انزلي گرجستان 3,624,441 $
550 1396 منطقه ويژه نوشهر قطر 3,623,935 $
551 1396 تبريز اوكراين 3,605,613 $
552 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 3,584,022 $
553 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز روماني 3,577,674 $
554 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز هند 3,564,893 $
555 1396 منطقه ويژه نوشهر پاكستان 3,555,833 $
556 1396 خرم آباد ترکيه 3,549,341 $
557 1396 پتروشيمي بندرامام خميني تاجيكستان 3,523,823 $
558 1396 اراك ساير كشورهاي خارجي 3,514,626 $
559 1396 قم آذربايجان 3,503,119 $
560 1396 بناب الجزاير 3,494,345 $
561 1396 اصفهان آلمان 3,483,961 $
562 1396 اروميه فدراسيون روسيه 3,483,255 $
563 1396 شهيدرجايي فيليپين 3,443,757 $
564 1396 شهيد باهنر اسپانيا 3,443,692 $
565 1396 غرب تهران اوكراين 3,339,115 $
566 1396 كرمان فرانسه 3,319,025 $
567 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هلند 3,317,911 $
568 1396 اردبيل آذربايجان 3,316,765 $
569 1396 قم ازبكستان 3,279,601 $
570 1396 يزد آذربايجان 3,275,277 $
571 1396 شهيدرجايي موزامبيك 3,266,619 $
572 1396 تبريز تركمنستان 3,265,510 $
573 1396 سيرجان امارات متحده عربي 3,250,410 $
574 1396 مشهد آلمان 3,247,715 $
575 1396 مراغه ترکيه 3,241,996 $
576 1396 اميرآباد تركمنستان 3,236,183 $
577 1396 پتروشيمي بندرامام خميني ويتنام 3,233,694 $
578 1396 منطقه ويژه معادن و فلزات مالزي 3,217,980 $
579 1396 اهواز جمهوري عربي سوريه 3,204,450 $
580 1396 مراغه عراق 3,197,349 $
581 1396 شهيدرجايي لبنان 3,192,819 $
582 1396 ملاير كويت 3,187,500 $
583 1396 يزد تركمنستان 3,179,749 $
584 1396 ساوه گرجستان 3,153,829 $
585 1396 تبريز فرانسه 3,150,000 $
586 1396 همدان افغانستان 3,147,989 $
587 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي فدراسيون روسيه 3,134,033 $
588 1396 يزد قطر 3,132,200 $
589 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 3,109,016 $
590 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ترکيه 3,105,504 $
591 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) فدراسيون روسيه 3,081,828 $
592 1396 مراغه افغانستان 3,068,885 $
593 1396 شهيدرجايي كامرون 3,025,816 $
594 1396 بندر امام خميني آفريقاي جنوبي 3,008,000 $
595 1396 شهيدرجايي لهستان 2,978,937 $
596 1396 شهيد باهنر پاكستان 2,962,624 $
597 1396 يزد هند 2,952,673 $
598 1396 غرب تهران ژاپن 2,940,913 $
599 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان كويت 2,937,281 $
600 1396 پتروشيمي بندرامام خميني فدراسيون روسيه 2,927,766 $
601 1396 ساري ترکيه 2,899,049 $
602 1396 بيله سوار گرجستان 2,878,264 $
603 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ژاپن 2,845,153 $
604 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان كانادا 2,845,100 $
605 1396 اصفهان گرجستان 2,839,054 $
606 1396 بازرگان پاكستان 2,836,632 $
607 1396 منطقه ويژه بوشهر ويتنام 2,831,485 $
608 1396 سهلان ازبكستان 2,825,770 $
609 1396 جلفا ازبكستان 2,817,734 $
610 1396 سرو ترکيه 2,803,385 $
611 1396 اينچه برون روماني 2,800,600 $
612 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عمان 2,792,023 $
613 1396 بندر امام خميني عراق 2,791,891 $
614 1396 مشهد سوئد 2,770,141 $
615 1396 كرمان اسپانيا 2,769,689 $
616 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ساحل عاج 2,750,557 $
617 1396 تبريز كنيا 2,737,131 $
618 1396 كرمان كانادا 2,707,314 $
619 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) قطر 2,704,901 $
620 1396 اصفهان كويت 2,700,185 $
621 1396 ياسوج آلمان 2,696,868 $
622 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) صربستان 2,696,083 $
623 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) آلباني 2,691,971 $
624 1396 غرب تهران چين 2,671,424 $
625 1396 مشهد كويت 2,670,573 $
626 1396 مشهد ويتنام 2,666,591 $
627 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايلند 2,658,475 $
628 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان بحرين 2,656,148 $
629 1396 گناوه قطر 2,647,529 $
630 1396 زنجان قطر 2,644,001 $
631 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كويت 2,624,499 $
632 1396 بجنورد آلمان 2,622,027 $
633 1396 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 2,617,051 $
634 1396 اروميه ارمنستان 2,606,483 $
635 1396 اراك تاجيكستان 2,585,029 $
636 1396 شهيدرجايي سنگاپور 2,579,298 $
637 1396 تجاري مهراباد تركمنستان 2,563,650 $
638 1396 منطقه ويژه اقتصادي زرنديه آلمان 2,557,766 $
639 1396 بناب فدراسيون روسيه 2,552,216 $
640 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي غنا 2,520,110 $
641 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان يونان 2,510,700 $
642 1396 اصفهان قطر 2,500,739 $
643 1396 سمنان تركمنستان 2,499,179 $
644 1396 شهيدرجايي غنا 2,480,518 $
645 1396 يزد انگلستان 2,469,898 $
646 1396 بندر امام خميني اسپانيا 2,425,404 $
647 1396 غرب تهران سوئيس 2,408,967 $
648 1396 ساوه فدراسيون روسيه 2,403,959 $
649 1396 تبريز جمهوري كره 2,383,195 $
650 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان ارمنستان 2,382,732 $
651 1396 ملاير فدراسيون روسيه 2,380,000 $
652 1396 سهلان بلغارستان 2,379,759 $
653 1396 منطقه ويژه اقتصادي لرستان ارمنستان 2,373,800 $
654 1396 بيرجند پاكستان 2,356,114 $
655 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي لبنان 2,348,938 $
656 1396 شهيد باهنر قطر 2,325,508 $
657 1396 مشهد فيليپين 2,301,697 $
658 1396 كرمانشاه امارات متحده عربي 2,274,242 $
659 1396 فرودگاه لار قطر 2,265,009 $
660 1396 پتروشيمي بندرامام خميني نيجريه 2,260,101 $
661 1396 منطقه ازاد بندر انزلي امارات متحده عربي 2,255,238 $
662 1396 غرب تهران قطر 2,241,850 $
663 1396 تبريز قطر 2,235,049 $
664 1396 كرمان ازبكستان 2,234,500 $
665 1396 بجنورد تاجيكستان 2,232,988 $
666 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 2,227,864 $
667 1396 اهواز ساير كشورهاي خارجي 2,227,428 $
668 1396 پتروشيمي بندرامام خميني ليتواني 2,222,575 $
669 1396 ملاير قزاقستان 2,191,780 $
670 1396 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 2,184,679 $
671 1396 شهيد باهنر ويتنام 2,177,370 $
672 1396 اينچه برون فدراسيون روسيه 2,177,058 $
673 1396 مراغه گرجستان 2,158,431 $
674 1396 تبريز اسپانيا 2,152,985 $
675 1396 ساوه بلغارستان 2,151,012 $
676 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان تركمنستان 2,147,961 $
677 1396 اراك ازبكستان 2,145,431 $
678 1396 مشهد آذربايجان 2,143,185 $
679 1396 سهلان يونان 2,102,783 $
680 1396 يزد كويت 2,094,912 $
681 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي فرانسه 2,083,665 $
682 1396 شهيدرجايي سومالي 2,080,077 $
683 1396 سمنان هنگ كنگ 2,077,500 $
684 1396 پتروشيمي بندرامام خميني يونان 2,077,088 $
685 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي موزامبيك 2,069,945 $
686 1396 غرب تهران جمهوري چك 2,069,734 $
687 1396 شهركرد ترکيه 2,063,204 $
688 1396 زنجان تايوان 2,052,494 $
689 1396 يزد ارمنستان 2,044,157 $
690 1396 قزوين ارمنستان 2,036,661 $
691 1396 فريدون كنار عراق 2,015,215 $
692 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي نيجريه 1,996,932 $
693 1396 جلفا گرجستان 1,989,421 $
694 1396 بناب ترکيه 1,975,022 $
695 1396 فريدون كنار ايتاليا 1,974,920 $
696 1396 منطقه ويژه اقتصادي لرستان اسلواكي 1,972,100 $
697 1396 بناب برزيل 1,963,730 $
698 1396 تبريز لهستان 1,962,109 $
699 1396 بناب آلمان 1,957,850 $
700 1396 بازرگان انگلستان 1,939,651 $
701 1396 اصفهان نيجريه 1,927,150 $
702 1396 تبريز دانمارك 1,916,646 $
703 1396 سمنان ارمنستان 1,909,178 $
704 1396 ساوه سودان 1,906,215 $
705 1396 اروميه آذربايجان 1,905,415 $
706 1396 تبريز تاجيكستان 1,905,413 $
707 1396 بازرگان هلند 1,897,747 $
708 1396 مشهد فرانسه 1,894,511 $
709 1396 اصفهان تاجيكستان 1,888,037 $
710 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 1,885,893 $
711 1396 بازرگان صربستان 1,875,928 $
712 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) تايلند 1,873,869 $
713 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز ترکيه 1,847,901 $
714 1396 غرب تهران روماني 1,836,966 $
715 1396 ديلم كويت 1,828,548 $
716 1396 بازرگان اتريش 1,824,846 $
717 1396 منطقه ويژه پيام تركمنستان 1,801,203 $
718 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان سنگاپور 1,794,862 $
719 1396 همدان ايتاليا 1,790,313 $
720 1396 تبريز هند 1,785,517 $
721 1396 تبريز آلمان 1,784,776 $
722 1396 غرب تهران عمان 1,784,748 $
723 1396 منطقه ويژه معادن و فلزات مراكش 1,780,642 $
724 1396 جلفا عراق 1,776,280 $
725 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) گرجستان 1,775,684 $
726 1396 منطقه ويژه نوشهر تركمنستان 1,764,280 $
727 1396 سرخس افغانستان 1,763,160 $
728 1396 اراك فدراسيون روسيه 1,758,177 $
729 1396 يزد عمان 1,755,843 $
730 1396 اروميه جمهوري كره 1,748,385 $
731 1396 منطقه ويژه اقتصادي لرستان عراق 1,747,601 $
732 1396 فرودگاه لار عراق 1,735,040 $
733 1396 ساوه قطر 1,720,268 $
734 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي آنگولا 1,719,147 $
735 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز پاكستان 1,715,232 $
736 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 1,709,913 $
737 1396 پتروشيمي بندرامام خميني اسپانيا 1,705,174 $
738 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان گرجستان 1,701,232 $
739 1396 بازرگان جمهوري عربي سوريه 1,691,603 $