آمار کل واردات و صادرات به مقصد ج.ا.ايران (گمرک - کشور - تعرفه) در سال 1397

صادرات / واردات
شرح کالا / کد کالا تمامي کالاها
جهت جستجوي دقيق تر از شماره تعرفه کالا استفاده فرمائيد.
در صورت نياز مي توانيد از لينک زير شماره تعرفه کالاي مورد نظر را بدست آوريد.
نام کشور
نام گمرک
سال
نحوه مرتب سازي

نمودار آمار کل صادارات ج.ا.ايران در سال 1397
(در نمودار 10 کشور اول لحاظ گرديده است - ارقام به دلار مي باشند)
loading...

آمار صادرات سال 1397 (گمرک - کشور - تعرفه)
خروجي اکسل - Excel
رديف سال نام گمرک نام کشور ارزش (دلار)
وزن
نمايش جزئيات
1 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 3,518,730,138 $
2 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) امارات متحده عربي 2,608,266,345 $
3 1397 شهيدرجايي چين 1,631,139,631 $
4 1397 پتروشيمي بندرامام خميني چين 1,155,110,113 $
5 1397 خسروي عراق 1,025,109,505 $
6 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 986,883,575 $
7 1397 بازرگان ترکيه 884,429,028 $
8 1397 مشهد افغانستان 866,403,854 $
9 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) جمهوري كره 789,832,560 $
10 1397 كرمانشاه عراق 645,968,416 $
11 1397 مهران عراق 534,761,453 $
12 1397 غرب تهران عراق 516,161,386 $
13 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) هند 435,916,170 $
14 1397 باشماق عراق 435,858,667 $
15 1397 منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس چين 425,087,230 $
16 1397 شهيدرجايي هند 408,443,591 $
17 1397 پتروشيمي بندرامام خميني هند 397,006,664 $
18 1397 پيرانشهر عراق 365,480,210 $
19 1397 پتروشيمي بندرامام خميني امارات متحده عربي 354,147,171 $
20 1397 بندر امام خميني امارات متحده عربي 348,602,502 $
21 1397 منطقه ويژه بوشهر1 ساير كشورهاي خارجي 343,395,742 $
22 1397 پرويزخان عراق 336,293,027 $
23 1397 قزوين عراق 329,424,176 $
24 1397 شهيدرجايي عراق 250,595,635 $
25 1397 تبريز عراق 248,922,383 $
26 1397 منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس جمهوری کره 246,882,049 $
27 1397 شهيدرجايي عمان 230,557,890 $
28 1397 زنجان ترکيه 226,132,856 $
29 1397 بندر امام خميني اندونزي 224,240,522 $
30 1397 منطقه ويژه نوشهر عراق 206,232,702 $
31 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 203,928,311 $
32 1397 غرب تهران افغانستان 182,741,573 $
33 1397 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 181,395,622 $
34 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ژاپن 179,846,861 $
35 1397 بندر امام خميني مصر 178,444,738 $
36 1397 شلمچه عراق 177,672,722 $
37 1397 تبريز ترکيه 172,030,828 $
38 1397 بازارچه ميرجاوه پاكستان 167,305,536 $
39 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات چين 161,238,643 $
40 1397 منطقه ويژه بوشهر1 مناطق ويژه 159,246,913 $
41 1397 منطقه ويژه اقتصادي بوشهر 1 مناطق ويژه 158,230,800 $
42 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات تايلند 156,659,656 $
43 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) اندونزي 154,472,451 $
44 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 151,863,374 $
45 1397 يزد عراق 150,429,928 $
46 1397 اصفهان عراق 149,756,855 $
47 1397 بندر امام خميني تايلند 147,838,880 $
48 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) تايلند 137,450,394 $
49 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات امارات متحده عربي 136,428,497 $
50 1397 پرويز خان عراق 133,619,113 $
51 1397 منطقه ويژه بوشهر1 هند 133,287,769 $
52 1397 پتروشيمي بندرامام خميني عمان 133,147,161 $
53 1397 منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي بندر امام خميني (ره) چين 133,058,109 $
54 1397 مشهد عراق 131,496,898 $
55 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) مالزي 125,787,519 $
56 1397 پتروشيمي بندرامام خميني عراق 125,524,318 $
57 1397 سنندج عراق 124,686,258 $
58 1397 آستارا آذربايجان 119,899,127 $
59 1397 شهيدرجايي تايلند 118,595,108 $
60 1397 شهيد باهنر امارات متحده عربي 117,313,996 $
61 1397 اراك افغانستان 117,228,714 $
62 1397 چذابه -مرزبستان عراق 116,426,864 $
63 1397 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 111,003,256 $
64 1397 آستارا فدراسيون روسيه 107,297,687 $
65 1397 اراك ترکيه 103,494,448 $
66 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) تايوان 101,886,388 $
67 1397 شهيدرجايي هنگ كنگ 101,118,302 $
68 1397 اصفهان پاكستان 98,859,278 $
69 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 98,844,459 $
70 1397 مشهد امارات متحده عربي 98,180,840 $
71 1397 اصفهان افغانستان 97,796,085 $
72 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه افغانستان 96,323,581 $
73 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات اندونزي 94,659,159 $
74 1397 ميلک افغانستان 92,501,721 $
75 1397 ساوه افغانستان 89,246,954 $
76 1397 دوغارون افغانستان 88,432,363 $
77 1397 سهلان عراق 87,584,540 $
78 1397 غرب تهران آلمان 84,764,783 $
79 1397 مشهد تركمنستان 81,295,333 $
80 1397 شهيدرجايي ترکيه 80,244,682 $
81 1397 بازارچه ميلک افغانستان 80,199,883 $
82 1397 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 78,181,796 $
83 1397 اينچه برون عراق 77,271,426 $
84 1397 غرب تهران پاكستان 75,461,057 $
85 1397 پتروشيمي بندرامام خميني ترکيه 75,166,871 $
86 1397 لطف آباد تركمنستان 73,927,903 $
87 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات تايوان 71,071,401 $
88 1397 اينچه برون تركمنستان 69,668,604 $
89 1397 قم عراق 69,591,885 $
90 1397 شهيدرجايي اندونزي 68,621,724 $
91 1397 ذوب آهن اصفهان افغانستان 68,491,874 $
92 1397 شهيدرجايي ويتنام 68,188,996 $
93 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه عراق 66,712,099 $
94 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات ايتاليا 66,642,916 $
95 1397 غرب تهران ترکيه 66,602,029 $
96 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري عربي سوريه 66,161,325 $
97 1397 بندر امام خميني هند 65,916,368 $
98 1397 شهيدرجايي ميانمار 65,776,739 $
99 1397 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) عراق 64,748,494 $
100 1397 يزد پاكستان 61,927,463 $
101 1397 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 59,424,639 $
102 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) عمان 59,395,785 $
103 1397 تبريز گرجستان 59,274,736 $
104 1397 کرمانشاه عراق 57,990,835 $
105 1397 زاهدان پاكستان 56,086,931 $
106 1397 شهيد باهنر عمان 53,648,237 $
107 1397 مشهد هنگ كنگ 53,608,205 $
108 1397 مشهد اسپانيا 51,942,967 $
109 1397 يزد افغانستان 51,829,532 $
110 1397 بندر امام خميني عراق 51,540,083 $
111 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 51,462,385 $
112 1397 ساوه عراق 49,821,009 $
113 1397 منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس امارات متحده عربي 49,771,440 $
114 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ايتاليا 49,016,493 $
115 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات عمان 48,823,338 $
116 1397 اراك عراق 48,277,281 $
117 1397 بندر امام خميني عمان 48,075,859 $
118 1397 منطقه ويژه صنايع معدني و فلزي خليج فارس اندونزي 48,012,463 $
119 1397 مشهد پاكستان 46,856,331 $
120 1397 مشهد ويتنام 46,842,152 $
121 1397 سمنان افغانستان 46,719,993 $
122 1397 سهلان ترکيه 45,607,867 $
123 1397 جلفا آذربايجان 44,508,767 $
124 1397 شهيدرجايي قطر 43,434,191 $
125 1397 اروميه عراق 43,029,986 $
126 1397 اروميه ترکيه 42,660,073 $
127 1397 بازارچه كيله سردشت عراق 41,773,915 $
128 1397 مشهد تاجيكستان 40,948,853 $
129 1397 شهيد باهنر پاكستان 40,718,241 $
130 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات هند 40,415,962 $
131 1397 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 40,347,210 $
132 1397 قزوين افغانستان 40,118,408 $
133 1397 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي عمان 39,028,446 $
134 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 38,847,247 $
135 1397 شهيدرجايي مالزي 37,945,096 $
136 1397 همدان عراق 37,915,613 $
137 1397 شهيدرجايي جمهوري كره 37,882,769 $
138 1397 بناب عراق 37,747,399 $
139 1397 ماهيرود افغانستان 37,465,038 $
140 1397 شهيدرجايي كنيا 37,188,542 $
141 1397 منطقه ويژه پيام عراق 36,326,945 $
142 1397 بندر امام خميني كويت 36,326,653 $
143 1397 شهيد باهنر چين 36,115,676 $
144 1397 شهركرد عراق 35,725,152 $
145 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ترکيه 35,668,071 $
146 1397 شهيدرجايي سودان 35,386,490 $
147 1397 بازارچه كوهك-سراوان پاكستان 34,874,942 $
148 1397 پتروشيمي بندرامام خميني تايوان 34,874,042 $
149 1397 منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي بندر امام خميني (ره) هندوستان 34,173,159 $
150 1397 بيرجند افغانستان 33,789,962 $
151 1397 شهيدرجايي بنگلادش 33,208,202 $
152 1397 ساوه پاكستان 33,201,005 $
153 1397 تمرچين پيرانشهر عراق 33,173,773 $
154 1397 شهيدرجايي سري لانكا 32,524,448 $
155 1397 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) كويت 31,953,215 $
156 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 31,716,103 $
157 1397 شهيدرجايي بلژيك 31,480,145 $
158 1397 شهيدرجايي تايوان 30,852,699 $
159 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان عراق 30,501,887 $
160 1397 بندر امام خميني چين 30,393,480 $
161 1397 مشهد قزاقستان 29,928,205 $
162 1397 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هندوستان 29,829,081 $
163 1397 نوردوز ارمنستان 29,778,920 $
164 1397 سمنان عراق 29,732,493 $
165 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) عراق 29,658,519 $
166 1397 مشهد ازبكستان 29,323,525 $
167 1397 فرودگاه شيراز عراق 29,081,728 $
168 1397 قم افغانستان 28,448,744 $
169 1397 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 28,246,119 $
170 1397 بازارچه ماهيرود افغانستان 27,548,169 $
171 1397 تبريز افغانستان 27,457,363 $
172 1397 سهلان افغانستان 27,193,366 $
173 1397 كرمان آلمان 27,084,243 $
174 1397 شهيد باهنر افغانستان 26,696,860 $
175 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان پاكستان 26,577,260 $
176 1397 زنجان عراق 25,954,396 $
177 1397 غرب تهران هند 25,065,902 $
178 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) سنگاپور 24,959,427 $
179 1397 جلفا ترکيه 24,584,134 $
180 1397 شهيدرجايي مصر 24,511,888 $
181 1397 قزوين پاكستان 24,452,434 $
182 1397 بندر لنگه عراق 24,310,489 $
183 1397 زاهدان افغانستان 24,188,870 $
184 1397 شهيدرجايي پاكستان 24,017,730 $
185 1397 منطقه ويژه بوشهر1 كويت 23,959,754 $
186 1397 اينچه برون افغانستان 23,692,300 $
187 1397 بيله سوار آذربايجان 22,534,910 $
188 1397 بندر امام خميني تايوان 22,351,818 $
189 1397 قزوين ترکيه 22,340,180 $
190 1397 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اندونزي 22,259,692 $
191 1397 شهيدرجايي آلمان 22,208,547 $
192 1397 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي عراق 22,123,696 $
193 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) بلژيك 22,083,602 $
194 1397 اصفهان ترکيه 21,829,403 $
195 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان هند 21,734,535 $
196 1397 بندر امام خميني ترکيه 21,703,040 $
197 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) آلمان 21,511,534 $
198 1397 منطقه ويژه صنايع معدني و فلزي خليج فارس چين 21,222,612 $
199 1397 كرمانشاه افغانستان 20,999,094 $
200 1397 پتروشيمي بندرامام خميني افغانستان 20,891,618 $
201 1397 شهيدرجايي جيبوتي 20,540,590 $
202 1397 مشهد قرقيزستان 20,294,422 $
203 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان افغانستان 20,290,128 $
204 1397 تبريز ارمنستان 19,810,334 $
205 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 19,419,812 $
206 1397 ملاير عراق 19,196,809 $
207 1397 يزد ترکيه 19,086,226 $
208 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 18,894,708 $
209 1397 پتروشيمي بندرامام خميني آذربايجان 18,846,962 $
210 1397 كرمان امارات متحده عربي 18,805,858 $
211 1397 چوئبده كويت 18,788,819 $
212 1397 غرب تهران تركمنستان 18,745,160 $
213 1397 مهاباد عراق 18,562,142 $
214 1397 زنجان افغانستان 18,546,731 $
215 1397 غرب تهران ازبكستان 18,512,204 $
216 1397 بازارچه ميرجاوه پاکستان 18,433,115 $
217 1397 منطقه ويژه بوشهر1 پاكستان 18,145,248 $
218 1397 شهيدرجايي كويت 18,098,757 $
219 1397 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 17,671,650 $
220 1397 بندر امام خميني ايتاليا 17,518,622 $
221 1397 منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي بندر امام خميني (ره) عراق 17,105,121 $
222 1397 تبريز پاكستان 17,048,601 $
223 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) كنيا 16,871,682 $
224 1397 بجنورد افغانستان 16,821,810 $
225 1397 ساري عراق 16,702,133 $
226 1397 آبادان كويت 16,586,240 $
227 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر عراق 16,523,788 $
228 1397 شهيدرجايي جمهوري متحده تانزانيا 16,275,559 $
229 1397 اينچه برون قزاقستان 16,145,668 $
230 1397 شهيدرجايي ايتاليا 15,981,111 $
231 1397 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 15,907,659 $
232 1397 بندر امام خميني مالزي 15,776,425 $
233 1397 غرب تهران ايتاليا 15,755,668 $
234 1397 پلدشت آذربايجان 15,666,071 $
235 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عراق 15,509,410 $
236 1397 قم امارات متحده عربي 15,453,554 $
237 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه پاكستان 15,242,314 $
238 1397 تبريز چين 15,154,534 $
239 1397 منطقه ويژه صنايع معدني و فلزي خليج فارس مراکش 15,139,313 $
240 1397 آستارا فدراسیون روسيه 14,973,756 $
241 1397 زنجان چين 14,787,246 $
242 1397 بندر لنگه پاكستان 14,695,901 $
243 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان امارات متحده عربي 14,621,512 $
244 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 14,580,870 $
245 1397 پتروشيمي بندرامام خميني آفريقاي جنوبي 14,579,805 $
246 1397 زنجان هند 14,531,456 $
247 1397 منطقه ويژه اقتصادي بوشهر 1 هندوستان 14,412,984 $
248 1397 پتروشيمي بندرامام خميني كنيا 14,398,260 $
249 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 14,224,786 $
250 1397 غرب تهران جمهوري عربي سوريه 14,189,513 $
251 1397 منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس ترکيه 14,062,012 $
252 1397 مهران ترکيه 13,944,639 $
253 1397 بندر امام خميني برزيل 13,925,090 $
254 1397 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هنگ کنگ 13,844,737 $
255 1397 اميرآباد قزاقستان 13,835,298 $
256 1397 منطقه ويژه بوشهر1 عراق 13,804,623 $
257 1397 اصفهان امارات متحده عربي 13,684,841 $
258 1397 اهواز ساير كشورهاي خارجي 13,662,841 $
259 1397 خرم آباد افغانستان 13,572,588 $
260 1397 منطقه ويژه اقتصادي زرنديه عراق 13,568,735 $
261 1397 زنجان امارات متحده عربي 13,491,045 $
262 1397 تبريز بلغارستان 13,419,834 $
263 1397 غرب تهران لبنان 13,410,571 $
264 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) موزامبيك 13,408,863 $
265 1397 بازارچه پيشين پاكستان 13,235,462 $
266 1397 منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس هندوستان 13,008,975 $
267 1397 پتروشيمي بندرامام خميني مالزي 13,003,743 $
268 1397 تبريز آذربايجان 12,653,178 $
269 1397 سرخس ازبكستان 12,576,516 $
270 1397 اراک افغانستان 12,562,581 $
271 1397 غرب تهران امارات متحده عربي 12,462,637 $
272 1397 غرب تهران فدراسيون روسيه 12,377,441 $
273 1397 غرب تهران گرجستان 12,339,881 $
274 1397 شهيدرجايي تونس 12,289,501 $
275 1397 سهلان آذربايجان 12,274,482 $
276 1397 منطقه ويژه اقتصادي بندر امام خميني (ره) تايلند 12,210,320 $
277 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) اسپانيا 12,208,371 $
278 1397 شهيدرجايي كانادا 12,021,592 $
279 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات مالزي 11,999,697 $
280 1397 خوي ترکيه 11,852,774 $
281 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) آذربايجان 11,642,435 $
282 1397 منطقه ويژه پيام افغانستان 11,633,495 $
283 1397 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 11,318,728 $
284 1397 همدان ترکيه 11,166,955 $
285 1397 شهيدرجايي فيليپين 11,140,343 $
286 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر عراق 11,133,224 $
287 1397 ساري افغانستان 11,095,026 $
288 1397 منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس افغانستان 10,973,636 $
289 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات ترکيه 10,777,489 $
290 1397 يزد پاکستان 10,580,539 $
291 1397 منطقه ويژه بوشهر1 بنگلادش 10,553,759 $
292 1397 غرب تهران آذربايجان 10,544,004 $
293 1397 غرب تهران ايالات متحده آمريكا 10,511,806 $
294 1397 شهركرد افغانستان 10,472,252 $
295 1397 جلفا ارمنستان 10,389,918 $
296 1397 مشهد چين 10,345,343 $
297 1397 منطقه ويژه اقتصادي بندر امام خميني (ره) اندونزي 10,247,070 $
298 1397 مجتمع فولاد مباركه عراق 10,151,874 $
299 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان قطر 10,000,807 $
300 1397 قم هند 9,834,739 $
301 1397 كرمان افغانستان 9,800,502 $
302 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات عراق 9,750,000 $
303 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) مصر 9,659,403 $
304 1397 لطف آباد ترکمنستان 9,654,396 $
305 1397 سيرجان عراق 9,536,729 $
306 1397 منطقه ويژه اقتصادي بندر امام خميني (ره) سودان 9,487,818 $
307 1397 اراك ارمنستان 9,476,577 $
308 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) فرانسه 9,370,194 $
309 1397 چوئبده عراق 9,341,673 $
310 1397 قزوين امارات متحده عربي 9,194,276 $
311 1397 منطقه ويژه اقتصادي بندر امام خميني (ره) لبنان 9,137,625 $
312 1397 پتروشيمي بندرامام خميني ازبكستان 9,093,353 $
313 1397 شهيد باهنر پاکستان 9,060,148 $
314 1397 شهيدرجايي اسپانيا 9,025,662 $
315 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان امارات متحده عربي 8,984,038 $
316 1397 قزوين تركمنستان 8,952,043 $
317 1397 كرمان هند 8,862,329 $
318 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان چين 8,793,128 $
319 1397 منطقه ويژه نوشهر فدراسيون روسيه 8,721,932 $
320 1397 مشهد ترکمنستان 8,683,087 $
321 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان پاكستان 8,675,022 $
322 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) كويت 8,642,588 $
323 1397 منطقه ازاد بندر انزلي افغانستان 8,633,885 $
324 1397 زاهدان پاکستان 8,632,778 $
325 1397 غرب تهران اتريش 8,614,923 $
326 1397 كرمان عراق 8,600,725 $
327 1397 بندر امام خميني مراكش 8,500,652 $
328 1397 آستارا گرجستان 8,497,725 $
329 1397 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ميانمار 8,479,726 $
330 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) پاكستان 8,474,713 $
331 1397 منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس پاکستان 8,423,134 $
332 1397 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ويتنام 8,416,812 $
333 1397 تبريز ايتاليا 8,378,739 $
334 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) افغانستان 8,362,603 $
335 1397 اينچه برون بلغارستان 8,347,705 $
336 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات قطر 8,339,872 $
337 1397 منطقه ويژه اقتصادي يزد ترکيه 8,301,598 $
338 1397 غرب تهران مراكش 8,257,958 $
339 1397 تبريز لبنان 8,245,008 $
340 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 8,239,284 $
341 1397 بازارچه مرزي ريمدان پاكستان 8,210,392 $
342 1397 سمنان پاكستان 8,187,429 $
343 1397 اراک ترکيه 8,138,893 $
344 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 8,136,572 $
345 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آلمان 8,085,260 $
346 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) نپال 8,039,036 $
347 1397 اروميه افغانستان 8,001,867 $
348 1397 كرمان ترکيه 7,962,926 $
349 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 7,954,594 $
350 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات كويت 7,950,000 $
351 1397 غرب تهران اسپانيا 7,932,188 $
352 1397 سهلان پاكستان 7,893,567 $
353 1397 آستارا جمهوري آذربايجان 7,840,626 $
354 1397 منطقه ويژه بوشهر1 اندونزي 7,724,534 $
355 1397 بندر امام خميني ميانمار 7,718,860 $
356 1397 اصفهان پاکستان 7,703,410 $
357 1397 شهيدرجايي روماني 7,682,223 $
358 1397 مشهد پاکستان 7,664,206 $
359 1397 شهيدرجايي جمهوري عربي سوريه 7,573,177 $
360 1397 غرب تهران قزاقستان 7,550,130 $
361 1397 خوي عراق 7,444,390 $
362 1397 قزوين جمهوري عربي سوريه 7,429,493 $
363 1397 شهيدرجايي بلغارستان 7,373,355 $
364 1397 قم پاكستان 7,315,377 $
365 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) سومالي 7,300,069 $
366 1397 شهيدرجايي انگلستان 7,278,146 $
367 1397 شهيدرجايي اسلووني 7,230,702 $
368 1397 اهواز عراق 7,226,655 $
369 1397 اصفهان ازبكستان 7,218,857 $
370 1397 غرب تهران پاکستان 7,184,468 $
371 1397 غرب تهران ارمنستان 7,163,454 $
372 1397 مشهد هند 7,099,006 $
373 1397 يزد گرجستان 7,082,894 $
374 1397 بندر امام خميني جمهوري كره 6,945,909 $
375 1397 بندر لنگه قطر 6,914,255 $
376 1397 غرب تهران روماني 6,909,533 $
377 1397 مجتمع فولاد مباركه افغانستان 6,905,219 $
378 1397 منطقه ويزه اقتصادي سرخس افغانستان 6,891,796 $
379 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 6,882,341 $
380 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فدراسیون روسيه 6,869,763 $
381 1397 يزد بلژيك 6,854,740 $
382 1397 سهلان ايتاليا 6,796,543 $
383 1397 مشهد قطر 6,796,143 $
384 1397 تبريز روماني 6,791,149 $
385 1397 باجگيران تركمنستان 6,789,589 $
386 1397 منطقه ويژه اقتصادي زرنديه افغانستان 6,767,302 $
387 1397 منطقه ويژه اقتصادي يزد پاكستان 6,752,778 $
388 1397 غرب تهران لهستان 6,697,846 $
389 1397 يزد هلند 6,681,798 $
390 1397 منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس يونان 6,668,869 $
391 1397 بندر امام خميني قطر 6,585,752 $
392 1397 مشهد ترکيه 6,538,696 $
393 1397 سيرجان فدراسيون روسيه 6,492,013 $
394 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 6,481,850 $
395 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) لهستان 6,457,049 $
396 1397 مشهد تاجيکستان 6,412,729 $
397 1397 شهيدرجايي استراليا 6,388,938 $
398 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ترکيه 6,382,066 $
399 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه پاکستان 6,379,555 $
400 1397 ذوب آهن اصفهان عراق 6,364,906 $
401 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 6,349,165 $
402 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 6,292,076 $
403 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان گرجستان 6,234,639 $
404 1397 بيرجند عراق 6,220,940 $
405 1397 غرب تهران استراليا 6,190,685 $
406 1397 شهيدرجايي هلند 6,178,605 $
407 1397 مشهد ايتاليا 6,152,848 $
408 1397 اروميه فدراسيون روسيه 6,146,082 $
409 1397 سمنان ترکيه 6,075,363 $
410 1397 بيله سوار گرجستان 6,034,934 $
411 1397 منطقه ازاد بندر انزلي آذربايجان 6,027,748 $
412 1397 منطقه ويژه اقتصادي بوشهر 1 پاکستان 6,020,243 $
413 1397 يزد جمهوري كره 5,952,880 $
414 1397 شهيدرجايي يونان 5,937,265 $
415 1397 اروميه گرجستان 5,936,862 $
416 1397 مراغه عراق 5,928,237 $
417 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) قطر 5,908,868 $
418 1397 بجنورد عراق 5,900,490 $
419 1397 آستارا اوكراين 5,898,781 $
420 1397 شهيدرجايي منطقه ويژه شهيد رجايي 5,886,980 $
421 1397 چابهار پاكستان 5,883,004 $
422 1397 اراک عراق 5,864,260 $
423 1397 سنندج افغانستان 5,812,200 $
424 1397 اصفهان كويت 5,805,786 $
425 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان چين 5,784,158 $
426 1397 كرمانشاه ترکيه 5,765,816 $
427 1397 منطقه ويژه نوشهر افغانستان 5,698,033 $
428 1397 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي بنگلادش 5,646,648 $
429 1397 اهواز ترکيه 5,462,216 $
430 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 5,398,144 $
431 1397 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي پاکستان 5,340,611 $
432 1397 پتروشيمي بندرامام خميني اندونزي 5,315,147 $
433 1397 اراك آذربايجان 5,314,346 $
434 1397 بيله سوار جمهوري آذربايجان 5,244,336 $
435 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان اسلواكي 5,240,054 $
436 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان استراليا 5,158,951 $
437 1397 قم ازبكستان 5,143,637 $
438 1397 منطقه ويژه اقتصادي بندر امام خميني (ره) امارات متحده عربي 5,045,005 $
439 1397 زنجان ويتنام 5,041,995 $
440 1397 پتروشيمي بندرامام خميني پاكستان 5,037,263 $
441 1397 منطقه ويژه اقتصادي لرستان افغانستان 4,933,829 $
442 1397 تبريز يونان 4,922,432 $
443 1397 كرمانشاه پاكستان 4,894,670 $
444 1397 كرمان پاكستان 4,850,454 $
445 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ويتنام 4,839,205 $
446 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان آلمان 4,810,817 $
447 1397 اراك پاكستان 4,792,409 $
448 1397 شهيدرجايي نپال 4,733,292 $
449 1397 اردبيل عراق 4,699,229 $
450 1397 اردبيل آذربايجان 4,689,346 $
451 1397 بازرگان پاكستان 4,638,696 $
452 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز هند 4,615,846 $
453 1397 بناب افغانستان 4,605,025 $
454 1397 تبريز جمهوري عربي سوريه 4,595,959 $
455 1397 اينچه برون ترکمنستان 4,585,602 $
456 1397 مشهد لبنان 4,576,418 $
457 1397 جلفا عراق 4,565,639 $
458 1397 سيرجان قزاقستان 4,550,029 $
459 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان ترکيه 4,548,482 $
460 1397 قم ارمنستان 4,547,236 $
461 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان فدراسيون روسيه 4,538,226 $
462 1397 غرب تهران تاجيكستان 4,508,477 $
463 1397 شهيدرجايي لهستان 4,473,611 $
464 1397 لطف آباد افغانستان 4,427,601 $
465 1397 بناب امارات متحده عربي 4,414,202 $
466 1397 شهيدرجايي كامرون 4,376,495 $
467 1397 جلفا ازبكستان 4,365,644 $
468 1397 پتروشيمي بندرامام خميني ايتاليا 4,335,981 $
469 1397 يزد امارات متحده عربي 4,332,045 $
470 1397 ملاير پاكستان 4,291,831 $
471 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز ترکيه 4,290,833 $
472 1397 سهلان صربستان 4,268,535 $
473 1397 همدان افغانستان 4,264,139 $
474 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 4,262,249 $
475 1397 اراك بلغارستان 4,235,281 $
476 1397 سيرجان هند 4,182,297 $
477 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز پاكستان 4,154,308 $
478 1397 يزد اتريش 4,133,447 $
479 1397 مجتمع فولاد مباركه ارمنستان 4,120,524 $
480 1397 كرمانشاه امارات متحده عربي 4,103,672 $
481 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات جمهوري كره 4,068,420 $
482 1397 اراك روماني 4,029,351 $
483 1397 منطقه ويزه اقتصادي سرخس امارات متحده عربي 4,015,055 $
484 1397 شهرکرد عراق 4,011,774 $
485 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان عراق 4,008,541 $
486 1397 غرب تهران آفريقاي جنوبي 4,005,508 $
487 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 3,995,218 $
488 1397 مشهد هلند 3,990,256 $
489 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 3,970,026 $
490 1397 ساري ترکيه 3,889,546 $
491 1397 بناب ترکيه 3,882,545 $
492 1397 قم ترکيه 3,881,555 $
493 1397 زنجان ايتاليا 3,875,262 $
494 1397 سيرجان هنگ كنگ 3,872,994 $
495 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان پاکستان 3,866,040 $
496 1397 مشهد آلمان 3,856,970 $
497 1397 بندر امام خميني هلند 3,853,755 $
498 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كويت 3,836,663 $
499 1397 آبادان عراق 3,832,572 $
500 1397 اراك تركمنستان 3,813,839 $
501 1397 تبريز ساحل عاج 3,811,801 $
502 1397 منطقه ويژه اقتصادي پيام عراق 3,790,538 $
503 1397 فرودگاه شيراز كويت 3,772,293 $
504 1397 منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي بندر امام خميني (ره) افغانستان 3,767,743 $
505 1397 غرب تهران قطر 3,724,675 $
506 1397 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي سودان 3,714,564 $
507 1397 پتروشيمي بندرامام خميني سنگاپور 3,705,506 $
508 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان لبنان 3,700,068 $
509 1397 اينچه برون روماني 3,698,310 $
510 1397 زنجان پاكستان 3,690,709 $
511 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان ارمنستان 3,687,349 $
512 1397 سرخس تركمنستان 3,650,437 $
513 1397 اصفهان هند 3,633,946 $
514 1397 اراك ايتاليا 3,617,925 $
515 1397 سمنان امارات متحده عربي 3,607,587 $
516 1397 غرب تهران قرقيزستان 3,606,816 $
517 1397 منطقه ويژه اقتصادي زرنديه پاكستان 3,579,356 $
518 1397 جلفا گرجستان 3,566,332 $
519 1397 تبريز امارات متحده عربي 3,552,101 $
520 1397 تبريز سوريه 3,549,814 $
521 1397 منطقه ويژه اقتصادي بندر امام خميني (ره) ميانمار 3,547,616 $
522 1397 غرب تهران كانادا 3,535,522 $
523 1397 بيرجند پاكستان 3,529,974 $
524 1397 تبريز فدراسيون روسيه 3,513,731 $
525 1397 سيرجان چين 3,513,317 $
526 1397 اروميه ارمنستان 3,493,540 $
527 1397 منطقه ويژه اقتصادي زرنديه آلمان 3,487,070 $
528 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان ارمنستان 3,486,898 $
529 1397 پتروشيمي بندرامام خميني ارمنستان 3,486,168 $
530 1397 منطقه ويژه اقتصادي بندر امام خميني (ره) چين 3,471,676 $
531 1397 كرمان فرانسه 3,460,261 $
532 1397 آبادان افغانستان 3,454,323 $
533 1397 غرب تهران فرانسه 3,432,943 $
534 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان كويت 3,420,446 $
535 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات تونس 3,393,989 $
536 1397 شهيدرجايي آلباني 3,367,880 $
537 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) بنگلادش 3,350,281 $
538 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ويتنام 3,349,061 $
539 1397 تبريز تركمنستان 3,331,041 $
540 1397 شهيدرجايي صربستان 3,313,897 $
541 1397 سهلان فدراسيون روسيه 3,289,662 $
542 1397 زنجان تركمنستان 3,269,004 $
543 1397 مراغه ترکيه 3,261,396 $
544 1397 مشهد بنگلادش 3,255,664 $
545 1397 ساوه تركمنستان 3,243,055 $
546 1397 مراغه افغانستان 3,228,651 $
547 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عمان 3,225,058 $
548 1397 سهلان بلغارستان 3,220,264 $
549 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 3,218,578 $
550 1397 ساوه تونس 3,209,147 $
551 1397 اميرآباد فدراسيون روسيه 3,208,145 $
552 1397 خرم آباد عراق 3,194,930 $
553 1397 اهواز منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس (عسلويه ) 3,185,685 $
554 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 3,175,963 $
555 1397 اينچه برون چين 3,175,329 $
556 1397 همدان بنگلادش 3,164,321 $
557 1397 غرب تهران بلغارستان 3,154,536 $
558 1397 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي سري لانکا 3,152,258 $
559 1397 منطقه آزادچابهار پاكستان 3,138,421 $
560 1397 پتروشيمي بندرامام خميني تركمنستان 3,137,867 $
561 1397 ساوه ترکيه 3,095,072 $
562 1397 يزد آذربايجان 3,094,563 $
563 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه گرجستان 3,090,927 $
564 1397 غرب تهران انگلستان 3,074,128 $
565 1397 منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي بندر امام خميني (ره) ترکيه 3,066,468 $
566 1397 فرودگاه شيراز قطر 3,064,781 $
567 1397 مشهد كويت 3,036,140 $
568 1397 خرم آباد پاكستان 3,012,542 $
569 1397 غرب تهران عمان 2,987,622 $
570 1397 ساوه ايتاليا 2,981,733 $
571 1397 مشهد سوئد 2,977,896 $
572 1397 رازي ترکيه 2,971,426 $
573 1397 غرب تهران ژاپن 2,971,088 $
574 1397 بندر لنگه پاکستان 2,949,164 $
575 1397 اصفهان قطر 2,946,687 $
576 1397 اصفهان گرجستان 2,924,961 $
577 1397 خوي افغانستان 2,905,805 $
578 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ايتاليا 2,896,526 $
579 1397 شهيدرجايي سومالي 2,862,839 $
580 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي عراق 2,861,304 $
581 1397 فرودگاه امام خميني (ره) آلمان 2,851,390 $
582 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 2,848,980 $
583 1397 تبريز اوكراين 2,824,663 $
584 1397 قزوين هلند 2,790,929 $
585 1397 سهلان روماني 2,788,910 $
586 1397 شهيد باهنر مناطق ويژه 2,765,843 $
587 1397 منطقه ويژه اقتصادي يزد افغانستان 2,762,840 $
588 1397 کاشان عراق 2,751,129 $
589 1397 غرب تهران اوكراين 2,740,397 $
590 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه امارات متحده عربي 2,691,772 $
591 1397 سيرجان امارات متحده عربي 2,680,568 $
592 1397 منطقه ويژه اقتصادي بوشهر 1 قطر 2,645,854 $
593 1397 شهركرد هند 2,643,883 $
594 1397 قزوين كويت 2,642,614 $
595 1397 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم هند 2,627,037 $
596 1397 منطقه ويژه اقتصادي بوشهر 1 عراق 2,626,499 $
597 1397 مشهد الجزاير 2,619,944 $
598 1397 تبريز دانمارك 2,605,864 $
599 1397 قزوين عمان 2,594,463 $
600 1397 پتروشيمي بندرامام خميني تاجيكستان 2,578,297 $
601 1397 يزد جمهوري عربي سوريه 2,564,671 $
602 1397 تبريز كنيا 2,563,581 $
603 1397 بازرگان عراق 2,561,886 $
604 1397 اصفهان ارمنستان 2,551,851 $
605 1397 مشهد گرجستان 2,543,478 $
606 1397 قزوين ارمنستان 2,530,442 $
607 1397 شهيدرجايي اتيوپي 2,486,553 $
608 1397 بجنورد ترکيه 2,473,657 $
609 1397 مشهد تايوان 2,471,987 $
610 1397 شهيدرجايي ژاپن 2,454,042 $
611 1397 کرمان آلمان 2,452,505 $
612 1397 پتروشيمي بندرامام خميني جمهوري عربي سوريه 2,451,129 $
613 1397 منطقه ازاد بندر انزلي تركمنستان 2,442,834 $
614 1397 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي کنيا 2,434,617 $
615 1397 قم ويتنام 2,433,771 $
616 1397 قم آذربايجان 2,432,618 $
617 1397 جلفا افغانستان 2,424,706 $
618 1397 اصفهان مالزي 2,412,255 $
619 1397 بندر امام خميني مجارستان 2,406,349 $
620 1397 مهران ارمنستان 2,398,496 $
621 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 2,395,342 $
622 1397 شهيدرجايي سنگاپور 2,392,934 $
623 1397 آستارا قزاقستان 2,386,349 $
624 1397 مشهد بحرين 2,377,236 $
625 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر کويت 2,368,222 $
626 1397 تبريز پاکستان 2,362,958 $
627 1397 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تانزانيا 2,357,674 $
628 1397 اراك عمان 2,351,208 $
629 1397 اردبيل بوليوي 2,347,985 $
630 1397 اصفهان جمهوري عربي سوريه 2,346,101 $
631 1397 جلفا جمهوري آذربايجان 2,343,384 $
632 1397 منطقه ويژه اقتصادي بوشهر 1 کويت 2,342,998 $
633 1397 سمنان تركمنستان 2,342,406 $
634 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 2,338,946 $
635 1397 بندر امام خميني بنگلادش 2,337,500 $
636 1397 منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي بندر امام خميني (ره) پاکستان 2,333,673 $
637 1397 يزد آلمان 2,322,540 $
638 1397 شهيدرجايي نيجريه 2,318,125 $
639 1397 منطقه ازاد بندر انزلي ترکيه 2,298,202 $
640 1397 مشهد ازبکستان 2,296,822 $
641 1397 مشهد هنگ کنگ 2,288,185 $
642 1397 منطقه ويژه اقتصادي لرستان عراق 2,281,631 $
643 1397 بناب اسپانيا 2,259,531 $
644 1397 سهلان گرجستان 2,253,038 $
645 1397 اهواز افغانستان 2,250,292 $
646 1397 منطقه ويژه اقتصادي لرستان ترکيه 2,248,668 $
647 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ترکيه 2,239,076 $
648 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان كويت 2,236,732 $
649 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ازبكستان 2,220,510 $
650 1397 كرمان يونان 2,219,500 $
651 1397 اردبيل افغانستان 2,215,086 $
652 1397 سمنان هنگ كنگ 2,213,292 $
653 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) پرتغال 2,210,526 $
654 1397 مشهد فدراسيون روسيه 2,202,148 $
655 1397 شهيدرجايي توگو 2,194,739 $
656 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 2,194,502 $
657 1397 ياسوج آلمان 2,193,427 $
658 1397 شهركرد پاكستان 2,189,940 $
659 1397 مشهد استراليا 2,189,115 $
660 1397 پلدشت جمهوري آذربايجان 2,188,887 $
661 1397 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي سوريه 2,186,534 $
662 1397 مهران آذربايجان 2,182,334 $
663 1397 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي مالزي 2,176,604 $
664 1397 سيرجان ويتنام 2,167,840 $
665 1397 غرب تهران هلند 2,166,083 $
666 1397 منطقه ازاد بندر انزلي گرجستان 2,132,315 $
667 1397 زنجان آذربايجان 2,131,644 $
668 1397 غرب تهران هندوستان 2,125,531 $
669 1397 اصفهان تاجيكستان 2,125,184 $
670 1397 يزد ارمنستان 2,121,857 $
671 1397 غرب تهران يونان 2,107,334 $
672 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 2,095,833 $
673 1397 شهيدرجايي غنا 2,089,867 $
674 1397 اروميه آذربايجان 2,079,193 $
675 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه تركمنستان 2,077,370 $
676 1397 قزوين تاجيكستان 2,076,194 $
677 1397 منطقه ويژه اقتصادي ايرانيان(زرنديه) افغانستان 2,067,288 $
678 1397 سيرجان ايتاليا 2,065,565 $
679 1397 اراك فدراسيون روسيه 2,054,370 $
680 1397 مشهد ارمنستان 2,040,486 $
681 1397 زنجان اندونزي 2,025,219 $
682 1397 اينچه برون قطر 2,023,497 $
683 1397 مهران بلغارستان 2,018,089 $
684 1397 منطقه ويژه اقتصادي ايرانيان(زرنديه) عراق 2,014,564 $
685 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عمان 2,010,200 $
686 1397 مشهد عمان 1,985,465 $
687 1397 منطقه آزاد حسن رود عراق 1,982,139 $
688 1397 منطقه ويژه نوشهر تركمنستان 1,979,495 $
689 1397 اروميه پاکستان 1,978,470 $
690 1397 قزوين گرجستان 1,976,462 $
691 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 1,976,326 $
692 1397 آبادان پاكستان 1,975,106 $
693 1397 ملاير اوكراين 1,963,300 $
694 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان اردن 1,948,628 $
695 1397 فرودگاه امام خميني (ره) امارات متحده عربي 1,945,534 $
696 1397 قزوين چين 1,937,475 $
697 1397 منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي بندر امام خميني (ره) تايوان 1,937,402 $
698 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 1,925,727 $
699 1397 زاهدان عراق 1,925,032 $
700 1397 سمنان كرواسي 1,924,463 $
701 1397 سهلان تركمنستان 1,923,490 $
702 1397 منطقه ويژه نوشهر پاكستان 1,916,508 $
703 1397 غرب تهران ترکمنستان 1,914,523 $
704 1397 فرودگاه شيراز اندونزي 1,900,488 $
705 1397 فريدون كنار عراق 1,889,910 $
706 1397 اراك ازبكستان 1,889,781 $
707 1397 منطقه ويژه نوشهر امارات متحده عربي 1,888,436 $
708 1397 اصفهان آلمان 1,881,270 $
709 1397 غرب تهران دانمارك 1,879,880 $
710 1397 قزوين ازبكستان 1,876,049 $
711 1397 سمنان ارمنستان 1,872,684 $
712 1397 بناب الجزاير 1,854,175 $
713 1397 تبريز سومالي 1,846,602 $
714 1397 بازرگان گرجستان 1,846,558 $
715 1397 اصفهان ايتاليا 1,839,840 $
716 1397 سهلان ارمنستان 1,838,979 $
717 1397 غرب تهران سوئد 1,818,414 $
718 1397 منطقه ويژه اقتصادي بندر امام خميني (ره) کويت 1,816,389 $
719 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان ويتنام 1,815,908 $
720 1397 كرمانشاه ويتنام 1,814,873 $
721 1397 اصفهان تركمنستان 1,807,044 $
722 1397 مشهد هندوستان 1,805,603 $
723 1397 شهيدرجايي برزيل 1,795,460 $
724 1397 بجنورد آلمان 1,794,058 $
725 1397 زنجان تايلند 1,793,767 $
726 1397 كرمان ايتاليا 1,776,129 $
727 1397 مشهد آذربايجان 1,776,103 $
728 1397 ساري تركمنستان 1,758,219 $
729 1397 اروميه جمهوري كره 1,744,274 $
730 1397 ملاير بلغارستان 1,737,997 $
731 1397 فرودگاه امام خميني (ره) عراق 1,735,550 $
732 1397 ساوه گرجستان 1,733,626 $
733 1397 فريدون كنار ايتاليا 1,733,005 $
734 1397 يزد ايتاليا 1,727,487 $