آمار کل واردات و صادرات به مقصد ج.ا.ايران (گمرک - کشور - تعرفه) در سال 1397

صادرات / واردات
شرح کالا / کد کالا تمامي کالاها
جهت جستجوي دقيق تر از شماره تعرفه کالا استفاده فرمائيد.
در صورت نياز مي توانيد از لينک زير شماره تعرفه کالاي مورد نظر را بدست آوريد.
نام کشور
نام گمرک
سال
نحوه مرتب سازي

نمودار آمار کل صادارات ج.ا.ايران در سال 1397
(در نمودار 10 کشور اول لحاظ گرديده است - ارقام به دلار مي باشند)
loading...

آمار صادرات سال 1397 (گمرک - کشور - تعرفه)
خروجي اکسل - Excel
رديف سال نام گمرک نام کشور ارزش (دلار)
وزن
نمايش جزئيات
1 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) امارات متحده عربي 1,108,851,778 $
2 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 1,108,546,367 $
3 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) جمهوري كره 715,262,359 $
4 1397 شهيدرجايي چين 614,145,516 $
5 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 477,180,718 $
6 1397 پتروشيمي بندرامام خميني چين 368,794,251 $
7 1397 مشهد افغانستان 250,382,468 $
8 1397 كرمانشاه عراق 195,931,034 $
9 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) هند 181,592,635 $
10 1397 شهيدرجايي هند 169,446,154 $
11 1397 پتروشيمي بندرامام خميني امارات متحده عربي 164,361,135 $
12 1397 منطقه ويژه بوشهر1 ساير كشورهاي خارجي 158,799,700 $
13 1397 بندر امام خميني امارات متحده عربي 155,962,950 $
14 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) اندونزي 154,472,451 $
15 1397 غرب تهران عراق 148,500,434 $
16 1397 پتروشيمي بندرامام خميني هند 133,539,481 $
17 1397 باشماق عراق 127,205,791 $
18 1397 قزوين عراق 115,930,584 $
19 1397 تبريز عراق 113,200,547 $
20 1397 زنجان ترکيه 100,175,022 $
21 1397 مهران عراق 99,393,371 $
22 1397 پرويزخان عراق 94,369,618 $
23 1397 بندر امام خميني تايلند 87,583,880 $
24 1397 بندر امام خميني مصر 86,026,642 $
25 1397 شهيدرجايي عمان 83,977,650 $
26 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ژاپن 81,564,002 $
27 1397 پيرانشهر عراق 74,294,114 $
28 1397 شلمچه عراق 73,655,132 $
29 1397 منطقه ويژه نوشهر عراق 73,418,950 $
30 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 70,920,948 $
31 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) تايلند 67,775,908 $
32 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات ايتاليا 66,642,916 $
33 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات تايوان 63,636,401 $
34 1397 غرب تهران افغانستان 62,068,318 $
35 1397 پتروشيمي بندرامام خميني عمان 58,214,519 $
36 1397 ساوه افغانستان 56,173,442 $
37 1397 تبريز ترکيه 55,236,681 $
38 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات تايلند 54,774,736 $
39 1397 يزد عراق 54,704,778 $
40 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات امارات متحده عربي 54,103,522 $
41 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) تايوان 53,059,544 $
42 1397 آستارا فدراسيون روسيه 52,214,979 $
43 1397 اراك ترکيه 50,190,211 $
44 1397 اراك افغانستان 45,771,791 $
45 1397 سهلان عراق 45,259,773 $
46 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات چين 44,658,723 $
47 1397 چذابه -مرزبستان عراق 43,919,525 $
48 1397 اصفهان پاكستان 42,461,831 $
49 1397 اصفهان عراق 39,684,028 $
50 1397 شهيدرجايي تايلند 38,881,980 $
51 1397 آستارا آذربايجان 38,087,517 $
52 1397 بندر امام خميني عمان 37,808,397 $
53 1397 پتروشيمي بندرامام خميني ترکيه 37,409,964 $
54 1397 منطقه ويژه بوشهر1 هند 37,087,867 $
55 1397 دوغارون افغانستان 35,409,863 $
56 1397 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 34,066,567 $
57 1397 اصفهان افغانستان 32,657,931 $
58 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري عربي سوريه 31,972,647 $
59 1397 بندر امام خميني اندونزي 30,413,052 $
60 1397 بازارچه ميلک افغانستان 30,234,669 $
61 1397 شهيد باهنر امارات متحده عربي 30,015,440 $
62 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 30,002,982 $
63 1397 شهيدرجايي هنگ كنگ 29,951,498 $
64 1397 ساوه عراق 29,320,875 $
65 1397 مشهد عراق 29,312,320 $
66 1397 سنندج عراق 29,159,307 $
67 1397 شهيدرجايي عراق 28,369,222 $
68 1397 ميلک افغانستان 27,901,317 $
69 1397 بندر امام خميني هند 27,229,062 $
70 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات اندونزي 26,268,822 $
71 1397 شهيدرجايي اندونزي 26,141,316 $
72 1397 اينچه برون عراق 26,016,348 $
73 1397 بازارچه كوهك-سراوان پاكستان 25,209,333 $
74 1397 ذوب آهن اصفهان افغانستان 25,207,692 $
75 1397 مشهد امارات متحده عربي 24,863,311 $
76 1397 غرب تهران آلمان 23,651,122 $
77 1397 غرب تهران پاكستان 23,310,534 $
78 1397 ساوه پاكستان 22,932,449 $
79 1397 سهلان ترکيه 22,843,619 $
80 1397 بندر امام خميني ترکيه 21,508,880 $
81 1397 پتروشيمي بندرامام خميني عراق 21,270,530 $
82 1397 غرب تهران ترکيه 20,965,588 $
83 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ايتاليا 20,863,227 $
84 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات هند 20,846,069 $
85 1397 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 20,622,028 $
86 1397 قم عراق 20,365,019 $
87 1397 لطف آباد تركمنستان 20,352,580 $
88 1397 شهيدرجايي بلژيك 20,058,197 $
89 1397 شهيدرجايي ميانمار 19,600,884 $
90 1397 شهيدرجايي جمهوري كره 19,434,827 $
91 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات عمان 19,211,915 $
92 1397 شهيدرجايي قطر 19,110,756 $
93 1397 شهيد باهنر پاكستان 19,054,498 $
94 1397 بازرگان ترکيه 18,738,019 $
95 1397 يزد پاكستان 18,323,511 $
96 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 17,611,539 $
97 1397 بندر امام خميني ايتاليا 17,518,622 $
98 1397 زاهدان پاكستان 17,058,640 $
99 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) كنيا 16,871,682 $
100 1397 شهيدرجايي ويتنام 16,745,097 $
101 1397 شهيد باهنر عمان 16,558,257 $
102 1397 اينچه برون تركمنستان 16,411,581 $
103 1397 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) عراق 16,304,327 $
104 1397 مشهد هنگ كنگ 16,256,409 $
105 1397 سمنان افغانستان 16,238,659 $
106 1397 شهيدرجايي مالزي 16,205,447 $
107 1397 مشهد تركمنستان 16,059,386 $
108 1397 بندر امام خميني كويت 15,958,742 $
109 1397 بازارچه ميرجاوه پاكستان 15,725,120 $
110 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 15,692,763 $
111 1397 ماهيرود افغانستان 15,452,149 $
112 1397 بندر امام خميني مالزي 14,943,191 $
113 1397 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 14,861,136 $
114 1397 پتروشيمي بندرامام خميني تايوان 14,396,223 $
115 1397 فرودگاه شيراز عراق 14,183,538 $
116 1397 مشهد اسپانيا 14,174,766 $
117 1397 اروميه ترکيه 14,123,432 $
118 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 14,075,388 $
119 1397 اراك عراق 14,000,424 $
120 1397 بندر امام خميني برزيل 13,925,090 $
121 1397 شهيدرجايي بنگلادش 13,770,405 $
122 1397 قزوين افغانستان 13,632,537 $
123 1397 پتروشيمي بندرامام خميني كنيا 13,513,320 $
124 1397 مشهد تاجيكستان 13,399,343 $
125 1397 منطقه ويژه پيام عراق 13,392,954 $
126 1397 شهيدرجايي ايتاليا 13,329,488 $
127 1397 شهيدرجايي تايوان 13,229,341 $
128 1397 شهيدرجايي مصر 12,997,609 $
129 1397 اروميه عراق 12,422,409 $
130 1397 غرب تهران هند 12,408,290 $
131 1397 شهيدرجايي تونس 12,289,501 $
132 1397 شهيدرجايي پاكستان 12,153,011 $
133 1397 شهركرد عراق 12,119,119 $
134 1397 بندر امام خميني عراق 12,026,859 $
135 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات مالزي 11,971,197 $
136 1397 بناب عراق 11,832,667 $
137 1397 يزد افغانستان 11,777,193 $
138 1397 مشهد قزاقستان 11,516,129 $
139 1397 بازارچه كيله سردشت عراق 11,061,952 $
140 1397 منطقه ويژه بوشهر1 كويت 10,937,718 $
141 1397 تبريز افغانستان 10,861,989 $
142 1397 شهيد باهنر چين 10,834,957 $
143 1397 بيرجند افغانستان 10,617,707 $
144 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 10,567,393 $
145 1397 مشهد پاكستان 10,555,655 $
146 1397 غرب تهران ايالات متحده آمريكا 10,511,806 $
147 1397 سهلان افغانستان 10,289,334 $
148 1397 سمنان عراق 10,233,404 $
149 1397 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 9,977,026 $
150 1397 شهيدرجايي آلمان 9,852,057 $
151 1397 شهيدرجايي سودان 9,734,715 $
152 1397 كرمان آلمان 9,676,152 $
153 1397 قم افغانستان 9,629,607 $
154 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان عراق 9,502,547 $
155 1397 همدان عراق 9,295,671 $
156 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات ترکيه 9,290,489 $
157 1397 پتروشيمي بندرامام خميني آذربايجان 9,103,648 $
158 1397 شهيدرجايي فيليپين 9,016,053 $
159 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ترکيه 9,005,962 $
160 1397 تبريز گرجستان 8,920,553 $
161 1397 شهيدرجايي سري لانكا 8,761,078 $
162 1397 پتروشيمي بندرامام خميني آفريقاي جنوبي 8,635,000 $
163 1397 بندر امام خميني مراكش 8,500,652 $
164 1397 ملاير عراق 8,426,732 $
165 1397 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) كويت 8,252,415 $
166 1397 بازارچه ماهيرود افغانستان 8,166,707 $
167 1397 اصفهان ترکيه 8,070,450 $
168 1397 كرمانشاه افغانستان 8,018,951 $
169 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات كويت 7,950,000 $
170 1397 شهيدرجايي كانادا 7,851,621 $
171 1397 بندر امام خميني ميانمار 7,718,860 $
172 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان هند 7,544,081 $
173 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عراق 7,522,937 $
174 1397 كرمان امارات متحده عربي 7,360,178 $
175 1397 اينچه برون افغانستان 7,329,440 $
176 1397 شهيدرجايي كنيا 7,313,914 $
177 1397 اصفهان امارات متحده عربي 7,270,690 $
178 1397 جلفا ترکيه 7,186,053 $
179 1397 تبريز چين 7,057,295 $
180 1397 قزوين پاكستان 6,947,312 $
181 1397 شهيدرجايي جيبوتي 6,920,260 $
182 1397 مشهد ويتنام 6,837,809 $
183 1397 منطقه ويژه بوشهر1 بنگلادش 6,800,166 $
184 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان افغانستان 6,610,858 $
185 1397 زنجان چين 6,601,104 $
186 1397 قم امارات متحده عربي 6,475,328 $
187 1397 زنجان عراق 6,412,930 $
188 1397 شهيدرجايي انگلستان 6,322,170 $
189 1397 بيله سوار آذربايجان 6,295,602 $
190 1397 غرب تهران تركمنستان 6,207,467 $
191 1397 زنجان هند 6,181,895 $
192 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) موزامبيك 6,157,255 $
193 1397 مشهد ازبكستان 6,095,603 $
194 1397 پتروشيمي بندرامام خميني مالزي 5,990,046 $
195 1397 تبريز پاكستان 5,913,512 $
196 1397 مهاباد عراق 5,776,179 $
197 1397 چوئبده كويت 5,737,261 $
198 1397 زاهدان افغانستان 5,720,679 $
199 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان قطر 5,562,348 $
200 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان پاكستان 5,534,080 $
201 1397 تبريز بلغارستان 5,514,465 $
202 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان امارات متحده عربي 5,490,499 $
203 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) اسپانيا 5,460,956 $
204 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 5,411,983 $
205 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) مصر 5,401,056 $
206 1397 شهيدرجايي جمهوري متحده تانزانيا 5,268,985 $
207 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات عراق 5,250,000 $
208 1397 شهيدرجايي اسلووني 5,136,476 $
209 1397 بندر امام خميني جمهوري كره 5,125,909 $
210 1397 مشهد قرقيزستان 5,095,434 $
211 1397 کيش مناطق ويژه 5,040,625 $
212 1397 شهيد باهنر افغانستان 5,029,389 $
213 1397 زنجان امارات متحده عربي 5,009,694 $
214 1397 ساري عراق 4,950,715 $
215 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 4,887,720 $
216 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان امارات متحده عربي 4,852,775 $
217 1397 غرب تهران ازبكستان 4,824,244 $
218 1397 ساري افغانستان 4,772,867 $
219 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 4,760,156 $
220 1397 نوردوز ارمنستان 4,712,416 $
221 1397 آبادان كويت 4,656,309 $
222 1397 غرب تهران اسپانيا 4,638,671 $
223 1397 شهيدرجايي نپال 4,602,240 $
224 1397 جلفا آذربايجان 4,554,113 $
225 1397 بندر امام خميني چين 4,543,981 $
226 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات قطر 4,487,313 $
227 1397 سيرجان عراق 4,449,720 $
228 1397 سهلان پاكستان 4,429,502 $
229 1397 قم پاكستان 4,384,530 $
230 1397 كرمان افغانستان 4,287,018 $
231 1397 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 4,236,014 $
232 1397 اميرآباد قزاقستان 4,232,223 $
233 1397 قزوين ترکيه 4,164,275 $
234 1397 جلفا ارمنستان 4,110,989 $
235 1397 زنجان افغانستان 4,107,920 $
236 1397 شهركرد افغانستان 4,086,308 $
237 1397 منطقه ويژه بوشهر1 پاكستان 4,051,138 $
238 1397 مهران ترکيه 4,046,691 $
239 1397 پتروشيمي بندرامام خميني افغانستان 4,019,635 $
240 1397 اروميه افغانستان 3,958,667 $
241 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) عراق 3,956,861 $
242 1397 بندر امام خميني هلند 3,853,755 $
243 1397 تبريز ارمنستان 3,831,573 $
244 1397 يزد ترکيه 3,817,269 $
245 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان پاكستان 3,798,180 $
246 1397 منطقه ويژه پيام افغانستان 3,760,155 $
247 1397 تبريز آذربايجان 3,747,811 $
248 1397 يزد هلند 3,744,430 $
249 1397 غرب تهران فدراسيون روسيه 3,740,451 $
250 1397 غرب تهران گرجستان 3,720,978 $
251 1397 كرمان عراق 3,707,924 $
252 1397 پتروشيمي بندرامام خميني سنگاپور 3,705,506 $
253 1397 سهلان آذربايجان 3,680,380 $
254 1397 منطقه ازاد بندر انزلي افغانستان 3,675,814 $
255 1397 شهيدرجايي اسپانيا 3,662,365 $
256 1397 غرب تهران قزاقستان 3,600,230 $
257 1397 سمنان پاكستان 3,564,852 $
258 1397 خرم آباد افغانستان 3,543,664 $
259 1397 يزد گرجستان 3,524,359 $
260 1397 تبريز ايتاليا 3,503,048 $
261 1397 شهيدرجايي ترکيه 3,385,918 $
262 1397 شهيدرجايي آلباني 3,367,880 $
263 1397 منطقه ويژه اقتصادي يزد ترکيه 3,346,706 $
264 1397 قزوين جمهوري عربي سوريه 3,305,453 $
265 1397 غرب تهران ايتاليا 3,298,869 $
266 1397 منطقه ويژه نوشهر افغانستان 3,286,225 $
267 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) كويت 3,258,234 $
268 1397 منطقه ويژه اقتصادي زرنديه عراق 3,253,582 $
269 1397 اروميه گرجستان 3,217,887 $
270 1397 باجگيران تركمنستان 3,204,711 $
271 1397 كرمانشاه پاكستان 3,195,562 $
272 1397 اروميه فدراسيون روسيه 3,165,093 $
273 1397 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 3,129,800 $
274 1397 اهواز ساير كشورهاي خارجي 3,120,402 $
275 1397 سهلان ايتاليا 3,085,214 $
276 1397 ذوب آهن اصفهان عراق 3,029,265 $
277 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان چين 2,984,554 $
278 1397 پتروشيمي بندرامام خميني ازبكستان 2,981,820 $
279 1397 تبريز روماني 2,959,329 $
280 1397 اينچه برون قزاقستان 2,933,121 $
281 1397 كرمان پاكستان 2,878,563 $
282 1397 بجنورد افغانستان 2,873,200 $
283 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات جمهوري كره 2,870,806 $
284 1397 بازارچه پيشين پاكستان 2,838,584 $
285 1397 بيرجند عراق 2,807,375 $
286 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 2,798,594 $
287 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان فدراسيون روسيه 2,770,159 $
288 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ويتنام 2,765,456 $
289 1397 پتروشيمي بندرامام خميني پاكستان 2,760,640 $
290 1397 بازارچه مرزي ريمدان پاكستان 2,734,469 $
291 1397 اهواز ترکيه 2,718,202 $
292 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) سومالي 2,710,294 $
293 1397 رازي ترکيه 2,701,929 $
294 1397 اراك ارمنستان 2,694,751 $
295 1397 شهيدرجايي استراليا 2,666,813 $
296 1397 زنجان پاكستان 2,662,817 $
297 1397 شهيدرجايي يونان 2,651,202 $
298 1397 سيرجان قزاقستان 2,634,500 $
299 1397 منطقه ويژه بوشهر1 عراق 2,634,092 $
300 1397 اراك پاكستان 2,579,476 $
301 1397 قزوين تركمنستان 2,575,502 $
302 1397 مجتمع فولاد مباركه عراق 2,574,349 $
303 1397 شهيدرجايي صربستان 2,571,881 $
304 1397 اصفهان كويت 2,507,235 $
305 1397 ساوه ايتاليا 2,495,105 $
306 1397 غرب تهران امارات متحده عربي 2,489,608 $
307 1397 ساوه ترکيه 2,480,674 $
308 1397 اردبيل آذربايجان 2,465,559 $
309 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان گرجستان 2,457,496 $
310 1397 قم هند 2,453,928 $
311 1397 بندر امام خميني قطر 2,450,222 $
312 1397 غرب تهران اتريش 2,425,697 $
313 1397 بندر امام خميني مجارستان 2,406,349 $
314 1397 مجتمع فولاد مباركه افغانستان 2,401,797 $
315 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز هند 2,380,054 $
316 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان لبنان 2,345,312 $
317 1397 تبريز كنيا 2,330,589 $
318 1397 تبريز لبنان 2,322,021 $
319 1397 منطقه ويژه اقتصادي يزد پاكستان 2,315,587 $
320 1397 غرب تهران لبنان 2,309,209 $
321 1397 ساوه تونس 2,299,668 $
322 1397 شهيدرجايي لهستان 2,295,431 $
323 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) قطر 2,292,662 $
324 1397 پتروشيمي بندرامام خميني ايتاليا 2,287,854 $
325 1397 كرمانشاه ترکيه 2,279,391 $
326 1397 ساوه تركمنستان 2,277,572 $
327 1397 منطقه ويژه نوشهر فدراسيون روسيه 2,243,554 $
328 1397 كرمان ترکيه 2,218,023 $
329 1397 منطقه ويژه اقتصادي لرستان افغانستان 2,215,484 $
330 1397 سرخس ازبكستان 2,205,017 $
331 1397 مشهد قطر 2,195,869 $
332 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آلمان 2,177,560 $
333 1397 يزد جمهوري كره 2,170,610 $
334 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 2,167,957 $
335 1397 اصفهان ازبكستان 2,163,606 $
336 1397 آبادان عراق 2,150,572 $
337 1397 شهيدرجايي هلند 2,135,612 $
338 1397 آستارا گرجستان 2,125,871 $
339 1397 اينچه برون روماني 2,090,588 $
340 1397 شهيدرجايي جمهوري عربي سوريه 2,089,482 $
341 1397 غرب تهران تاجيكستان 2,054,982 $
342 1397 بناب افغانستان 2,033,553 $
343 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 2,032,953 $
344 1397 غرب تهران آذربايجان 2,023,592 $
345 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان آلمان 2,007,622 $
346 1397 منطقه ويزه اقتصادي سرخس امارات متحده عربي 1,952,429 $
347 1397 سنندج افغانستان 1,941,800 $
348 1397 مشهد لبنان 1,919,895 $
349 1397 مشهد ايتاليا 1,916,137 $
350 1397 غرب تهران استراليا 1,904,786 $
351 1397 فرودگاه شيراز اندونزي 1,900,000 $
352 1397 اهواز عراق 1,881,626 $
353 1397 پتروشيمي بندرامام خميني تركمنستان 1,859,820 $
354 1397 كرمان هند 1,766,190 $
355 1397 قزوين امارات متحده عربي 1,750,675 $
356 1397 اينچه برون قطر 1,739,190 $
357 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان استراليا 1,725,704 $
358 1397 سمنان امارات متحده عربي 1,723,752 $
359 1397 سيرجان فدراسيون روسيه 1,709,999 $
360 1397 فرودگاه شيراز كويت 1,708,938 $
361 1397 زنجان ايتاليا 1,691,523 $
362 1397 مشهد هند 1,686,491 $
363 1397 منطقه ويزه اقتصادي سرخس افغانستان 1,648,817 $
364 1397 سيرجان هند 1,641,470 $
365 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ارمنستان 1,613,357 $
366 1397 شهيد باهنر ساير كشورهاي خارجي 1,613,102 $
367 1397 زنجان تايلند 1,611,767 $
368 1397 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 1,580,812 $
369 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 1,566,671 $
370 1397 اراك روماني 1,556,325 $
371 1397 منطقه ويژه نوشهر پاكستان 1,549,058 $
372 1397 غرب تهران جمهوري عربي سوريه 1,541,386 $
373 1397 زنجان انگلستان 1,535,558 $
374 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان اردن 1,510,725 $
375 1397 تبريز ساحل عاج 1,509,631 $
376 1397 منطقه ويژه اقتصادي يزد افغانستان 1,506,088 $
377 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز ترکيه 1,503,062 $
378 1397 اراك آذربايجان 1,486,047 $
379 1397 قم ازبكستان 1,454,716 $
380 1397 غرب تهران لهستان 1,448,112 $
381 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز پاكستان 1,442,229 $
382 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان ارمنستان 1,436,164 $
383 1397 شهيدرجايي غنا 1,436,000 $
384 1397 بندر لنگه قطر 1,428,730 $
385 1397 مجتمع فولاد مباركه ارمنستان 1,423,369 $
386 1397 سيرجان ويتنام 1,400,000 $
387 1397 يزد ارمنستان 1,397,068 $
388 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 1,394,900 $
389 1397 زنجان مالزي 1,391,177 $
390 1397 شهيدرجايي اتيوپي 1,390,299 $
391 1397 ساري ترکيه 1,380,129 $
392 1397 خرم آباد عراق 1,379,179 $
393 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان كويت 1,376,133 $
394 1397 تبريز امارات متحده عربي 1,372,094 $
395 1397 بناب آلمان 1,365,681 $
396 1397 بازرگان پاكستان 1,358,168 $
397 1397 مراغه عراق 1,348,207 $
398 1397 اينچه برون بلغارستان 1,332,532 $
399 1397 اردبيل عراق 1,329,502 $
400 1397 غرب تهران كانادا 1,326,967 $
401 1397 مشهد چين 1,326,757 $
402 1397 كرمانشاه امارات متحده عربي 1,326,170 $
403 1397 ملاير پاكستان 1,317,354 $
404 1397 اينچه برون فدراسيون روسيه 1,315,032 $
405 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 1,313,886 $
406 1397 شهيدرجايي كويت 1,308,893 $
407 1397 سهلان صربستان 1,306,739 $
408 1397 شهيدرجايي سومالي 1,305,339 $
409 1397 پتروشيمي بندرامام خميني تاجيكستان 1,273,743 $
410 1397 اصفهان ارمنستان 1,269,264 $
411 1397 اصفهان قطر 1,269,156 $
412 1397 شهيدرجايي سنگاپور 1,259,630 $
413 1397 يزد اتريش 1,259,400 $
414 1397 بناب اسپانيا 1,250,850 $
415 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) بنگلادش 1,250,281 $
416 1397 بندر امام خميني غنا 1,250,000 $
417 1397 بجنورد ترکيه 1,245,175 $
418 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان ويتنام 1,243,202 $
419 1397 قزوين هلند 1,243,040 $
420 1397 شهركرد ترکيه 1,241,723 $
421 1397 تبريز تركمنستان 1,241,050 $
422 1397 خرم آباد پاكستان 1,233,766 $
423 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عمان 1,230,392 $
424 1397 تبريز فدراسيون روسيه 1,229,623 $
425 1397 غرب تهران ارمنستان 1,225,317 $
426 1397 لطف آباد افغانستان 1,223,851 $
427 1397 مشهد سوئد 1,207,150 $
428 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 1,206,774 $
429 1397 كرمان فرانسه 1,206,154 $
430 1397 اميرآباد فدراسيون روسيه 1,200,413 $
431 1397 سمنان ترکيه 1,188,345 $
432 1397 سرخس تركمنستان 1,180,956 $
433 1397 اردبيل افغانستان 1,178,540 $
434 1397 پتروشيمي بندرامام خميني انگلستان 1,178,100 $
435 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) عمان 1,170,533 $
436 1397 مراغه افغانستان 1,160,280 $
437 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 1,151,604 $
438 1397 تبريز يونان 1,147,570 $
439 1397 سيرجان امارات متحده عربي 1,143,860 $
440 1397 اروندكنار قطر 1,139,940 $
441 1397 شهيدرجايي نيجريه 1,125,656 $
442 1397 آبادان پاكستان 1,123,498 $
443 1397 منطقه ويژه بوشهر1 جمهوري متحده تانزانيا 1,122,805 $
444 1397 غرب تهران قطر 1,122,101 $
445 1397 غرب تهران روماني 1,099,556 $
446 1397 تبريز جمهوري عربي سوريه 1,095,570 $
447 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان اسلواكي 1,093,387 $
448 1397 شهيدرجايي ژاپن 1,092,856 $
449 1397 ساوه گرجستان 1,091,502 $
450 1397 آبادان افغانستان 1,083,700 $
451 1397 منطقه ويژه اقتصادي زرنديه آلمان 1,079,714 $
452 1397 منطقه ازاد بندر انزلي پاكستان 1,074,107 $
453 1397 بناب امارات متحده عربي 1,065,994 $
454 1397 خسروي عراق 1,063,853 $
455 1397 جلفا گرجستان 1,062,102 $
456 1397 اروميه ارمنستان 1,058,717 $
457 1397 اروميه آذربايجان 1,052,397 $
458 1397 منطقه آزاد حسن رود عراق 1,047,500 $
459 1397 پتروشيمي بندرامام خميني ارمنستان 1,042,909 $
460 1397 اهواز افغانستان 1,024,754 $
461 1397 قزوين عمان 1,013,939 $
462 1397 منطقه ويژه نوشهر امارات متحده عربي 1,013,374 $
463 1397 اصفهان جمهوري عربي سوريه 1,012,616 $
464 1397 يزد آذربايجان 1,005,740 $
465 1397 قم ترکيه 1,001,415 $
466 1397 غرب تهران فرانسه 998,949 $
467 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان كويت 994,745 $
468 1397 شهركرد هند 992,419 $
469 1397 سهلان بلغارستان 991,947 $
470 1397 سيرجان ايتاليا 989,999 $
471 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان ارمنستان 988,576 $
472 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 978,735 $
473 1397 اراك بلغارستان 978,362 $
474 1397 سمنان هنگ كنگ 975,000 $
475 1397 غرب تهران قرقيزستان 974,865 $
476 1397 آستارا اوكراين 970,034 $
477 1397 غرب تهران دانمارك 964,994 $
478 1397 منطقه ازاد بندر انزلي گرجستان 959,571 $
479 1397 فرودگاه لار قطر 956,751 $
480 1397 اصفهان گرجستان 951,398 $
481 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 951,272 $
482 1397 يزد آلمان 948,589 $
483 1397 ياسوج آلمان 946,000 $
484 1397 قزوين تاجيكستان 915,738 $
485 1397 يزد ايتاليا 910,053 $
486 1397 منطقه ويژه بوشهر1 ويتنام 903,196 $
487 1397 منطقه ازاد بندر انزلي ترکيه 899,049 $
488 1397 كرمانشاه قطر 896,516 $
489 1397 فرودگاه شيراز قطر 896,228 $
490 1397 آستارا قزاقستان 891,919 $
491 1397 پتروشيمي بندرامام خميني گرجستان 891,337 $
492 1397 قزوين كويت 887,909 $
493 1397 شهيدرجايي كامرون 886,328 $
494 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 875,377 $
495 1397 منطقه ازاد بندر انزلي تركمنستان 873,983 $
496 1397 اينچه برون چين 870,000 $
497 1397 غرب تهران انگلستان 861,507 $
498 1397 مشهد بنگلادش 858,990 $
499 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان ترکيه 858,800 $
500 1397 قم آذربايجان 855,633 $
501 1397 اراك تاجيكستان 854,648 $
502 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 843,903 $
503 1397 بيرجند پاكستان 843,717 $
504 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 840,669 $
505 1397 منطقه ويژه بوشهر1 هنگ كنگ 839,024 $
506 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) آذربايجان 836,134 $
507 1397 اراك تركمنستان 814,745 $
508 1397 مشهد سودان 813,709 $
509 1397 سهلان روماني 812,729 $
510 1397 يزد جمهوري عربي سوريه 812,709 $
511 1397 مراغه ترکيه 799,796 $
512 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 792,835 $
513 1397 اصفهان چين 788,205 $
514 1397 جلفا عراق 779,133 $
515 1397 منطقه ويژه اقتصادي لرستان اوكراين 775,432 $
516 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان ازبكستان 770,232 $
517 1397 اروميه اتريش 766,921 $
518 1397 اصفهان تركمنستان 766,299 $
519 1397 مشهد تايوان 766,052 $
520 1397 اراك ايتاليا 764,176 $
521 1397 قزوين ارمنستان 759,524 $
522 1397 بجنورد آلمان 757,236 $
523 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان ترکيه 749,745 $
524 1397 اصفهان مالزي 744,068 $
525 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان تاجيكستان 739,200 $
526 1397 اصفهان هند 737,317 $
527 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان تركمنستان 734,261 $
528 1397 سيرجان اوكراين 733,252 $
529 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 731,842 $
530 1397 شهيدرجايي پرتغال 729,169 $
531 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 724,577 $
532 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كويت 722,388 $
533 1397 اروميه هند 719,973 $
534 1397 سهلان گرجستان 715,552 $
535 1397 كرمان لبنان 713,172 $
536 1397 يزد بلژيك 712,772 $
537 1397 منطقه ويژه نوشهر تركمنستان 709,898 $
538 1397 مشهد گرجستان 709,883 $
539 1397 فريدون كنار عراق 708,183 $
540 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) صربستان 707,704 $
541 1397 بندر امام خميني ويتنام 706,894 $
542 1397 منطقه ويژه پيام سومالي 702,000 $
543 1397 اينچه برون پاكستان 698,651 $
544 1397 خوي عراق 696,309 $
545 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 694,760 $
546 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 689,727 $
547 1397 مشهد آلمان 679,412 $
548 1397 شهيدرجايي نيوزيلند 679,006 $
549 1397 كرمان اسپانيا 678,000 $
550 1397 شهيدرجايي سنگال 671,531 $
551 1397 شهيدرجايي روماني 665,355 $
552 1397 مشهد كويت 664,574 $
553 1397 كرمان يونان 664,095 $
554 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ازبكستان 656,514 $
555 1397 مشهد آذربايجان 653,066 $
556 1397 منطقه ويژه بوشهر1 تايلند 652,380 $
557 1397 سيرجان آلمان 649,000 $
558 1397 زاهدان عراق 643,486 $
559 1397 يزد امارات متحده عربي 639,716 $
560 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان اوكراين 634,161 $
561 1397 منطقه ويژه اقتصادي زرنديه انگلستان 633,649 $
562 1397 شهيدرجايي اردن 630,817 $
563 1397 خرم آباد ترکيه 630,775 $
564 1397 زنجان ويتنام 627,334 $
565 1397 مشهد عمان 625,509 $
566 1397 چوئبده عراق 624,600 $
567 1397 مشهد بحرين 618,069 $
568 1397 شهيدرجايي ليبريا 616,957 $
569 1397 فريدون كنار ايتاليا 615,640 $
570 1397 قزوين قطر 612,814 $
571 1397 مشهد اردن 608,919 $
572 1397 ساري تركمنستان 607,191 $
573 1397 غرب تهران عمان 605,788 $
574 1397 ساوه بلغارستان 600,234 $
575 1397 ديلم كويت 598,583 $
576 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) فرانسه 594,386 $
577 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان ايتاليا 594,000 $
578 1397 جلفا افغانستان 591,238 $
579 1397 ساوه قطر 590,697 $
580 1397 مهران ارمنستان 582,559 $
581 1397 يزد اردن 579,310 $
582 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ويتنام 578,391 $
583 1397 مشهد ژاپن 578,386 $
584 1397 غرب تهران آفريقاي جنوبي 577,809 $
585 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) بلغارستان 577,280 $
586 1397 شهيدرجايي لبنان 574,764 $
587 1397 اينچه برون ازبكستان 574,555 $
588 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان گرجستان 574,476 $
589 1397 تبريز صربستان 574,446 $
590 1397 شهيد باهنر قطر 570,577 $
591 1397 تبريز اسپانيا 569,029 $
592 1397 تبريز (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 568,771 $
593 1397 مشهد جمهوري كره 564,844 $
594 1397 سمنان تركمنستان 561,844 $
595 1397 يزد كويت 561,679 $
596 1397 زنجان قطر 558,193 $
597 1397 يزد سومالي 555,313 $
598 1397 كرمانشاه عمان 553,100 $
599 1397 اروميه قزاقستان 552,863 $
600 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 550,866 $
601 1397 منطقه آزاد حسن رود افغانستان 546,988 $
602 1397 مشهد ترکيه 543,579 $
603 1397 ساوه ارمنستان 543,281 $
604 1397 اروميه هلند 541,874 $
605 1397 مشهد بلژيك 540,774 $
606 1397 شهيد باهنر مناطق ويژه 539,437 $
607 1397 اراك قزاقستان 532,360 $
608 1397 منطقه ويژه بوشهر1 بحرين 532,181 $
609 1397 شهيدرجايي كنگو 530,280 $
610 1397 كرمان روماني 528,255 $
611 1397 غرب تهران اردن 526,053 $
612 1397 پتروشيمي بندرامام خميني پرتغال 524,654 $
613 1397 اصفهان قرقيزستان 524,644 $
614 1397 زنجان بلژيك 522,916 $
615 1397 اراك فدراسيون روسيه 520,941 $
616 1397 اراك ازبكستان 520,677 $
617 1397 قزوين گرجستان 518,510 $
618 1397 تبريز بوسني وهرزگوين 517,389 $
619 1397 شهيدرجايي اوكراين 516,071 $
620 1397 پتروشيمي بندرامام خميني ويتنام 514,056 $
621 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان مكزيك 513,817 $
622 1397 اصفهان ايتاليا 513,182 $
623 1397 پتروشيمي بندرامام خميني مصر 513,000 $
624 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عمان 510,628 $
625 1397 شهيدرجايي ساحل عاج 506,065 $
626 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان اوكراين 504,000 $
627 1397 شهيدرجايي مكزيك 502,097 $
628 1397 كرمان هلند 501,814 $
629 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 500,095 $
630 1397 فرودگاه لار عراق 499,738 $
631 1397 پتروشيمي بندرامام خميني تايلند 496,860 $
632 1397 چابهار پاكستان 491,893 $
633 1397 منطقه ويزه اقتصادي سرخس عراق 490,950 $
634 1397 غرب تهران ژاپن 490,471 $
635 1397 غرب تهران هلند 490,288 $
636 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان قزاقستان 488,003 $
637 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 486,881 $
638 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان بحرين 482,031 $
639 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 479,872 $
640 1397 همدان افغانستان 478,382 $
641 1397 فرودگاه اصفهان كويت 477,646 $
642 1397 منطقه ويژه اقتصادي لرستان ارمنستان 477,100 $
643 1397 پتروشيمي بندرامام خميني فدراسيون روسيه 472,262 $
644 1397 سهلان ارمنستان 471,984 $
645 1397 منطقه ويژه پيام بنين 468,000 $
646 1397 قزوين لبنان 467,942 $
647 1397 سمنان ارمنستان 465,849 $
648 1397 پلدشت آذربايجان 465,542 $
649 1397 قزوين اردن 462,989 $
650 1397 يزد تركمنستان 460,545 $
651 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان فدراسيون روسيه 454,060 $
652 1397 بيله سوار گرجستان 453,025 $
653 1397 سهلان (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 452,434 $
654 1397 قزوين آذربايجان 448,874 $
655 1397 يزد لهستان 445,182 $
656 1397 شهيدرجايي کوموروس 445,096 $
657 1397 اردبيل ويتنام 442,400 $
658 1397 شهيدرجايي برزيل 441,593 $
659 1397 منطقه ويژه اقتصادي لرستان ترکيه 441,050 $
660 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات پاكستان 439,853 $
661 1397 شهيدرجايي بلغارستان 438,234 $
662 1397 مشهد استراليا 435,589 $
663 1397 اصفهان آذربايجان 433,698 $
664 1397 زنجان جمهوري كره 432,626 $
665 1397 پتروشيمي بندرامام خميني لبنان 432,000 $
666 1397 تبريز هلند 431,921 $
667 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز اتريش 431,855 $
668 1397 مشهد جمهوري عربي سوريه 430,227 $
669 1397 ساري فدراسيون روسيه 426,530 $
670 1397 تبريز سومالي 425,964 $
671 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان اندونزي 425,179 $
672 1397 مشهد فرانسه 422,781 $
673 1397 زنجان آذربايجان 421,365 $
674 1397 يزد ازبكستان 421,297 $
675 1397 قشم سري لانكا 420,595 $
676 1397 سمنان هند 418,203 $
677 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان سنگاپور 416,625 $
678 1397 كرمان اردن 414,000 $
679 1397 تبريز دانمارك 412,794 $
680 1397 كرمان جماهيرعربي ليبي 410,000 $
681 1397 منطقه ويژه نوشهر هند 409,735 $
682 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قزاقستان 408,858 $
683 1397 اصفهان عمان 405,550 $
684 1397 تبريز هند 401,943 $
685 1397 بناب ترکيه 400,806 $
686 1397 زنجان تركمنستان 399,888 $
687 1397 اهواز كويت 398,275 $
688 1397 خرم آباد فدراسيون روسيه 392,445 $
689 1397 كرمان ايتاليا 390,750 $
690 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان كانادا 389,017 $
691 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آذربايجان 388,601 $
692 1397 شهيدرجايي موزامبيك 386,716 $
693 1397 ملاير بلغارستان 385,250 $
694 1397 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم هند 384,486 $
695 1397 تبريز تونس 384,000 $
696 1397 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 381,460 $
697 1397 غرب تهران اوكراين 380,739 $
698 1397 مشهد ارمنستان 379,405 $
699 1397 پيشين پاكستان 379,037 $
700 1397 بازرگان گرجستان 378,182 $
701 1397 ساوه امارات متحده عربي 376,057 $
702 1397 سمنان جمهوري كره 374,795 $
703 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان ازبكستان 374,649 $
704 1397 منطقه ويژه پيام انگلستان 371,141 $
705 1397 ملاير ارمنستان 370,163 $
706 1397 تبريز قبرس 370,135 $
707 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز كويت 370,118 $
708 1397 شهيدرجايي ليتواني 369,520 $
709 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان مالزي 369,434 $
710 1397 تبريز تاجيكستان 366,910 $
711 1397 اروميه جمهوري كره 366,679 $
712 1397 سهلان بوسني وهرزگوين 363,901 $
713 1397 مراغه گرجستان 363,265 $
714 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) تركمنستان 361,957 $
715 1397 كرمانشاه فدراسيون روسيه 361,596 $
716 1397 خوي ترکيه 361,030 $
717 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان سومالي 360,720 $
718 1397 بازرگان عراق 360,404 $
719 1397 اينچه برون ايتاليا 360,000 $
720 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان هنگ كنگ 357,600 $
721 1397 مشهد هلند 356,918 $
722 1397 همدان آلمان 353,700 $
723 1397 قم تركمنستان 349,975 $
724 1397 سمنان آذربايجان 346,213 $
725 1397 منطقه آزادچابهار پاكستان 344,601 $
726 1397 كرمانشاه ارمنستان 342,492 $
727 1397 اروميه پاكستان 341,135 $
728 1397 خرم آباد يونان 341,006 $
729 1397 سمنان ايتاليا 336,336 $
730 1397 زنجان جمهوري عربي سوريه 336,003 $
731 1397 اراك ساير كشورهاي خارجي 335,180 $
732 1397 بازارچه ميلک آذربايجان 334,265 $
733 1397 منطقه ويژه پيام آذربايجان 334,261 $
734 1397 ساوه يونان 328,631 $
735 1397 بناب كويت 326,570 $
736 1397 قزوين فدراسيون روسيه 325,828 $
737 1397 اينچه برون لهستان 324,972 $
738 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان آذربايجان 323,782 $
739 1397 تبريز ازبكستان 321,957 $
740 1397 يزد جمهوري چك 320,524 $
741 1397 سمنان انگلستان 319,220 $
742 1397 خوي افغانستان 316,909 $
743 1397 زنجان ساحل عاج 316,424 $
744 1397