آمار کل واردات و صادرات به مقصد ج.ا.ايران (گمرک - کشور - تعرفه) در سال 1397

صادرات / واردات
شرح کالا / کد کالا تمامي کالاها
جهت جستجوي دقيق تر از شماره تعرفه کالا استفاده فرمائيد.
در صورت نياز مي توانيد از لينک زير شماره تعرفه کالاي مورد نظر را بدست آوريد.
نام کشور
نام گمرک
سال
نحوه مرتب سازي

نمودار آمار کل صادارات ج.ا.ايران در سال 1397
(در نمودار 10 کشور اول لحاظ گرديده است - ارقام به دلار مي باشند)
loading...

آمار صادرات سال 1397 (گمرک - کشور - تعرفه)
خروجي اکسل - Excel
رديف سال نام گمرک نام کشور ارزش (دلار)
وزن
نمايش جزئيات
1 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 2,770,499,962 $
2 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) امارات متحده عربي 2,432,814,124 $
3 1397 شهيدرجايي چين 1,234,461,305 $
4 1397 خسروي عراق 1,007,319,477 $
5 1397 پتروشيمي بندرامام خميني چين 991,790,290 $
6 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 868,291,184 $
7 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) جمهوري كره 789,832,560 $
8 1397 مشهد افغانستان 623,778,686 $
9 1397 كرمانشاه عراق 520,932,333 $
10 1397 غرب تهران عراق 417,058,020 $
11 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) هند 407,085,005 $
12 1397 مهران عراق 361,094,345 $
13 1397 شهيدرجايي هند 344,678,060 $
14 1397 منطقه ويژه بوشهر1 ساير كشورهاي خارجي 343,341,896 $
15 1397 پتروشيمي بندرامام خميني هند 335,385,601 $
16 1397 پتروشيمي بندرامام خميني امارات متحده عربي 330,583,764 $
17 1397 بندر امام خميني امارات متحده عربي 323,431,113 $
18 1397 قزوين عراق 282,066,547 $
19 1397 باشماق عراق 277,178,646 $
20 1397 پيرانشهر عراق 236,169,801 $
21 1397 تبريز عراق 230,828,187 $
22 1397 شهيدرجايي عمان 199,720,250 $
23 1397 پرويزخان عراق 196,469,686 $
24 1397 شهيدرجايي عراق 193,966,320 $
25 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ژاپن 179,846,861 $
26 1397 زنجان ترکيه 179,310,920 $
27 1397 منطقه ويژه نوشهر عراق 170,969,023 $
28 1397 بندر امام خميني مصر 167,384,674 $
29 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 160,180,235 $
30 1397 منطقه ويژه بوشهر1 مناطق ويژه 159,246,913 $
31 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) اندونزي 154,472,451 $
32 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 149,016,625 $
33 1397 شلمچه عراق 147,932,663 $
34 1397 بندر امام خميني تايلند 147,838,880 $
35 1397 غرب تهران افغانستان 144,965,330 $
36 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات تايلند 139,652,068 $
37 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) تايلند 137,283,235 $
38 1397 پتروشيمي بندرامام خميني عمان 133,147,161 $
39 1397 يزد عراق 132,275,167 $
40 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات چين 126,258,614 $
41 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) مالزي 125,787,519 $
42 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات امارات متحده عربي 124,026,496 $
43 1397 بازارچه ميرجاوه پاكستان 122,086,762 $
44 1397 بندر امام خميني اندونزي 121,888,038 $
45 1397 اصفهان عراق 116,760,530 $
46 1397 منطقه ويژه بوشهر1 هند 116,228,576 $
47 1397 پتروشيمي بندرامام خميني عراق 104,402,955 $
48 1397 اراك افغانستان 101,240,491 $
49 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) تايوان 100,736,337 $
50 1397 شهيدرجايي تايلند 97,488,573 $
51 1397 تبريز ترکيه 97,343,041 $
52 1397 آستارا آذربايجان 95,686,940 $
53 1397 مشهد عراق 93,605,214 $
54 1397 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 93,312,530 $
55 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 91,352,793 $
56 1397 چذابه -مرزبستان عراق 90,457,827 $
57 1397 ساوه افغانستان 89,246,954 $
58 1397 اراك ترکيه 87,456,000 $
59 1397 شهيد باهنر امارات متحده عربي 82,809,525 $
60 1397 سهلان عراق 81,923,774 $
61 1397 اصفهان پاكستان 81,334,864 $
62 1397 شهيدرجايي هنگ كنگ 79,112,020 $
63 1397 اصفهان افغانستان 78,796,930 $
64 1397 آستارا فدراسيون روسيه 73,337,729 $
65 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات تايوان 71,071,401 $
66 1397 سنندج عراق 69,518,208 $
67 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات اندونزي 68,611,109 $
68 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات ايتاليا 66,642,916 $
69 1397 ميلک افغانستان 66,453,377 $
70 1397 مشهد امارات متحده عربي 64,847,963 $
71 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري عربي سوريه 64,038,071 $
72 1397 لطف آباد تركمنستان 59,835,670 $
73 1397 غرب تهران آلمان 59,645,343 $
74 1397 ذوب آهن اصفهان افغانستان 59,511,224 $
75 1397 بازارچه ميلک افغانستان 58,907,263 $
76 1397 پتروشيمي بندرامام خميني ترکيه 58,365,804 $
77 1397 اينچه برون عراق 58,188,295 $
78 1397 غرب تهران پاكستان 57,097,187 $
79 1397 دوغارون افغانستان 55,953,374 $
80 1397 اينچه برون تركمنستان 53,944,802 $
81 1397 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) عراق 53,608,978 $
82 1397 مشهد تركمنستان 53,258,125 $
83 1397 بندر امام خميني هند 53,144,652 $
84 1397 قم عراق 52,927,682 $
85 1397 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 51,820,895 $
86 1397 ساوه عراق 49,751,009 $
87 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) عمان 49,421,723 $
88 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ايتاليا 48,972,009 $
89 1397 بندر امام خميني عمان 47,935,999 $
90 1397 شهيدرجايي ميانمار 45,627,906 $
91 1397 شهيد باهنر عمان 45,599,289 $
92 1397 بندر امام خميني عراق 45,223,705 $
93 1397 يزد پاكستان 44,915,478 $
94 1397 شهيدرجايي اندونزي 43,892,039 $
95 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه افغانستان 42,899,090 $
96 1397 شهيدرجايي ويتنام 42,757,032 $
97 1397 زاهدان پاكستان 42,379,725 $
98 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات عمان 42,142,784 $
99 1397 غرب تهران ترکيه 42,086,079 $
100 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات هند 40,415,962 $
101 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 38,923,579 $
102 1397 شهيدرجايي قطر 38,052,174 $
103 1397 تبريز گرجستان 37,328,078 $
104 1397 اراك عراق 36,786,567 $
105 1397 سهلان ترکيه 36,472,097 $
106 1397 اروميه عراق 34,803,841 $
107 1397 مشهد هنگ كنگ 34,769,845 $
108 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه عراق 34,768,803 $
109 1397 شهيدرجايي سودان 34,742,313 $
110 1397 شهيدرجايي جمهوري كره 34,628,960 $
111 1397 شهيد باهنر پاكستان 34,491,705 $
112 1397 بناب عراق 34,092,387 $
113 1397 سمنان افغانستان 33,956,419 $
114 1397 بازارچه كوهك-سراوان پاكستان 33,796,945 $
115 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ترکيه 33,320,694 $
116 1397 ساوه پاكستان 33,201,005 $
117 1397 بندر امام خميني كويت 33,088,124 $
118 1397 يزد افغانستان 32,809,004 $
119 1397 پتروشيمي بندرامام خميني تايوان 32,693,938 $
120 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 31,951,208 $
121 1397 شهيد باهنر چين 31,788,724 $
122 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 31,699,091 $
123 1397 ماهيرود افغانستان 31,615,321 $
124 1397 شهركرد عراق 31,454,394 $
125 1397 شهيدرجايي بلژيك 31,226,126 $
126 1397 بازرگان ترکيه 31,222,258 $
127 1397 قزوين افغانستان 31,178,658 $
128 1397 منطقه ويژه پيام عراق 30,037,956 $
129 1397 مشهد تاجيكستان 29,573,607 $
130 1397 بيرجند افغانستان 28,738,369 $
131 1397 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 28,491,326 $
132 1397 مشهد اسپانيا 28,489,722 $
133 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) عراق 28,391,968 $
134 1397 اروميه ترکيه 28,322,738 $
135 1397 مشهد پاكستان 28,171,361 $
136 1397 شهيدرجايي مالزي 27,886,559 $
137 1397 فرودگاه شيراز عراق 27,793,134 $
138 1397 شهيدرجايي سري لانكا 27,674,250 $
139 1397 همدان عراق 27,595,955 $
140 1397 مشهد ويتنام 26,786,234 $
141 1397 سمنان عراق 26,623,669 $
142 1397 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) كويت 26,340,159 $
143 1397 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 26,258,316 $
144 1397 شهيدرجايي تايوان 25,964,248 $
145 1397 قم افغانستان 25,441,134 $
146 1397 بازارچه كيله سردشت عراق 25,401,774 $
147 1397 سهلان افغانستان 25,261,906 $
148 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) سنگاپور 24,959,427 $
149 1397 بندر لنگه عراق 24,310,489 $
150 1397 شهيدرجايي بنگلادش 23,975,771 $
151 1397 تبريز افغانستان 23,188,129 $
152 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان عراق 22,807,008 $
153 1397 شهيدرجايي ترکيه 22,600,543 $
154 1397 بندر امام خميني تايوان 22,351,818 $
155 1397 كرمان آلمان 22,265,069 $
156 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) بلژيك 22,083,602 $
157 1397 مشهد ازبكستان 21,869,383 $
158 1397 بندر امام خميني ترکيه 21,699,800 $
159 1397 شهيدرجايي كنيا 21,660,444 $
160 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) آلمان 21,408,285 $
161 1397 غرب تهران هند 21,327,098 $
162 1397 بندر امام خميني چين 21,194,927 $
163 1397 مشهد قزاقستان 21,159,997 $
164 1397 قزوين پاكستان 20,940,666 $
165 1397 زنجان عراق 20,912,123 $
166 1397 بازارچه ماهيرود افغانستان 20,779,763 $
167 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان هند 20,361,643 $
168 1397 شهيد باهنر افغانستان 20,106,008 $
169 1397 منطقه ويژه بوشهر1 كويت 20,037,752 $
170 1397 جلفا ترکيه 19,632,871 $
171 1397 كرمانشاه افغانستان 19,315,165 $
172 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان افغانستان 18,950,206 $
173 1397 اينچه برون افغانستان 18,754,662 $
174 1397 شهيدرجايي آلمان 18,121,428 $
175 1397 بندر امام خميني ايتاليا 17,518,622 $
176 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان پاكستان 17,518,159 $
177 1397 مهاباد عراق 17,423,596 $
178 1397 بيله سوار آذربايجان 17,403,765 $
179 1397 اصفهان ترکيه 17,379,997 $
180 1397 كرمان امارات متحده عربي 16,977,228 $
181 1397 ملاير عراق 16,971,512 $
182 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) كنيا 16,871,682 $
183 1397 زنجان افغانستان 16,552,935 $
184 1397 شهيدرجايي پاكستان 16,211,148 $
185 1397 چوئبده كويت 16,002,742 $
186 1397 زاهدان افغانستان 15,838,596 $
187 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 15,785,634 $
188 1397 بندر امام خميني مالزي 15,776,425 $
189 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عراق 15,212,446 $
190 1397 غرب تهران تركمنستان 14,928,964 $
191 1397 منطقه ويژه بوشهر1 پاكستان 14,928,078 $
192 1397 شهيدرجايي ايتاليا 14,890,551 $
193 1397 پتروشيمي بندرامام خميني آذربايجان 14,773,774 $
194 1397 بندر لنگه پاكستان 14,695,901 $
195 1397 غرب تهران ازبكستان 14,676,339 $
196 1397 پتروشيمي بندرامام خميني آفريقاي جنوبي 14,579,805 $
197 1397 آبادان كويت 14,495,277 $
198 1397 پتروشيمي بندرامام خميني افغانستان 14,398,692 $
199 1397 پتروشيمي بندرامام خميني كنيا 14,398,260 $
200 1397 زنجان چين 14,235,566 $
201 1397 مشهد قرقيزستان 14,168,625 $
202 1397 بندر امام خميني برزيل 13,925,090 $
203 1397 يزد ترکيه 13,837,637 $
204 1397 زنجان هند 13,733,725 $
205 1397 شهيدرجايي جيبوتي 13,714,641 $
206 1397 اهواز ساير كشورهاي خارجي 13,662,841 $
207 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) موزامبيك 13,408,863 $
208 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 13,367,031 $
209 1397 شهيدرجايي مصر 13,344,123 $
210 1397 جلفا آذربايجان 13,259,871 $
211 1397 تبريز پاكستان 13,202,228 $
212 1397 تبريز ارمنستان 13,185,722 $
213 1397 شهيدرجايي جمهوري متحده تانزانيا 12,492,944 $
214 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان امارات متحده عربي 12,415,232 $
215 1397 شهيدرجايي تونس 12,289,501 $
216 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 12,243,167 $
217 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) اسپانيا 12,208,371 $
218 1397 نوردوز ارمنستان 12,085,497 $
219 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات مالزي 11,992,197 $
220 1397 ساري عراق 11,902,409 $
221 1397 خرم آباد افغانستان 11,704,974 $
222 1397 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 11,557,198 $
223 1397 اصفهان امارات متحده عربي 11,525,210 $
224 1397 سهلان آذربايجان 11,330,130 $
225 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 11,248,191 $
226 1397 مهران ترکيه 11,198,685 $
227 1397 شهيدرجايي كانادا 10,930,530 $
228 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات ترکيه 10,777,489 $
229 1397 اميرآباد قزاقستان 10,708,833 $
230 1397 ساري افغانستان 10,573,811 $
231 1397 منطقه ويژه بوشهر1 بنگلادش 10,553,759 $
232 1397 شهيدرجايي فيليپين 10,535,654 $
233 1397 غرب تهران ايالات متحده آمريكا 10,511,806 $
234 1397 زنجان امارات متحده عربي 10,451,646 $
235 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) آذربايجان 10,363,129 $
236 1397 سرخس ازبكستان 10,198,364 $
237 1397 شهيدرجايي كويت 10,087,178 $
238 1397 تبريز چين 10,086,136 $
239 1397 قزوين ترکيه 10,023,340 $
240 1397 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 9,773,654 $
241 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات عراق 9,750,000 $
242 1397 پلدشت آذربايجان 9,661,184 $
243 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) مصر 9,659,403 $
244 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان قطر 9,557,747 $
245 1397 سيرجان عراق 9,536,729 $
246 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) فرانسه 9,370,194 $
247 1397 چوئبده عراق 9,341,673 $
248 1397 منطقه ويژه اقتصادي زرنديه عراق 9,251,233 $
249 1397 غرب تهران لبنان 9,217,455 $
250 1397 بجنورد افغانستان 9,196,185 $
251 1397 شهركرد افغانستان 9,153,268 $
252 1397 بازارچه پيشين پاكستان 8,988,047 $
253 1397 كرمان افغانستان 8,881,404 $
254 1397 غرب تهران گرجستان 8,880,028 $
255 1397 تبريز بلغارستان 8,826,811 $
256 1397 جلفا ارمنستان 8,587,834 $
257 1397 بندر امام خميني مراكش 8,500,652 $
258 1397 غرب تهران فدراسيون روسيه 8,374,476 $
259 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان امارات متحده عربي 8,336,569 $
260 1397 پتروشيمي بندرامام خميني مالزي 8,331,464 $
261 1397 منطقه ويژه پيام افغانستان 8,266,041 $
262 1397 غرب تهران مراكش 8,257,958 $
263 1397 قزوين تركمنستان 8,040,404 $
264 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) نپال 8,039,036 $
265 1397 كرمان عراق 7,999,933 $
266 1397 اينچه برون قزاقستان 7,974,775 $
267 1397 اراك ارمنستان 7,957,415 $
268 1397 تبريز آذربايجان 7,951,648 $
269 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات كويت 7,950,000 $
270 1397 غرب تهران جمهوري عربي سوريه 7,934,579 $
271 1397 غرب تهران آذربايجان 7,856,334 $
272 1397 غرب تهران اسپانيا 7,821,705 $
273 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان پاكستان 7,787,427 $
274 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان چين 7,767,607 $
275 1397 بندر امام خميني ميانمار 7,718,860 $
276 1397 منطقه ازاد بندر انزلي افغانستان 7,690,963 $
277 1397 سهلان پاكستان 7,688,394 $
278 1397 قم امارات متحده عربي 7,672,005 $
279 1397 غرب تهران ايتاليا 7,411,636 $
280 1397 بازارچه مرزي ريمدان پاكستان 7,349,315 $
281 1397 تبريز ايتاليا 7,247,355 $
282 1397 مشهد چين 7,241,912 $
283 1397 شهيدرجايي اسلووني 7,230,702 $
284 1397 قزوين جمهوري عربي سوريه 7,208,215 $
285 1397 شهيدرجايي انگلستان 7,151,100 $
286 1397 شهيدرجايي اسپانيا 7,140,684 $
287 1397 پتروشيمي بندرامام خميني ازبكستان 7,080,765 $
288 1397 منطقه ويژه نوشهر فدراسيون روسيه 7,059,256 $
289 1397 سمنان پاكستان 7,053,960 $
290 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه پاكستان 7,048,973 $
291 1397 كرمان هند 6,986,222 $
292 1397 قم هند 6,983,097 $
293 1397 بندر امام خميني جمهوري كره 6,945,909 $
294 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات قطر 6,921,101 $
295 1397 قم پاكستان 6,825,059 $
296 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) كويت 6,779,058 $
297 1397 منطقه ويژه اقتصادي يزد ترکيه 6,643,883 $
298 1397 بندر امام خميني قطر 6,585,752 $
299 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) لهستان 6,457,049 $
300 1397 تبريز لبنان 6,375,166 $
301 1397 شهيدرجايي جمهوري عربي سوريه 6,374,392 $
302 1397 يزد گرجستان 6,330,405 $
303 1397 يزد هلند 6,322,997 $
304 1397 غرب تهران قزاقستان 6,316,840 $
305 1397 غرب تهران اتريش 6,304,376 $
306 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) سومالي 6,219,603 $
307 1397 بيرجند عراق 6,205,047 $
308 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان گرجستان 6,130,055 $
309 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 6,105,637 $
310 1397 منطقه ويژه اقتصادي يزد پاكستان 6,094,341 $
311 1397 شهيدرجايي استراليا 6,086,005 $
312 1397 يزد بلژيك 6,063,427 $
313 1397 غرب تهران امارات متحده عربي 6,007,859 $
314 1397 سهلان ايتاليا 5,991,591 $
315 1397 اينچه برون بلغارستان 5,962,677 $
316 1397 شهيدرجايي منطقه ويژه شهيد رجايي 5,886,980 $
317 1397 شهيدرجايي هلند 5,872,978 $
318 1397 بندر لنگه قطر 5,841,636 $
319 1397 سنندج افغانستان 5,812,200 $
320 1397 غرب تهران روماني 5,781,062 $
321 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 5,702,762 $
322 1397 باجگيران تركمنستان 5,674,691 $
323 1397 اروميه افغانستان 5,670,197 $
324 1397 سيرجان فدراسيون روسيه 5,652,179 $
325 1397 مجتمع فولاد مباركه عراق 5,650,057 $
326 1397 خوي عراق 5,625,013 $
327 1397 شهيدرجايي يونان 5,617,022 $
328 1397 اصفهان ازبكستان 5,498,475 $
329 1397 ذوب آهن اصفهان عراق 5,470,476 $
330 1397 يزد جمهوري كره 5,465,872 $
331 1397 آستارا گرجستان 5,362,398 $
332 1397 اروميه فدراسيون روسيه 5,302,727 $
333 1397 منطقه ازاد بندر انزلي آذربايجان 5,283,936 $
334 1397 منطقه ويژه نوشهر افغانستان 5,235,896 $
335 1397 اصفهان كويت 5,226,496 $
336 1397 اهواز ترکيه 5,192,901 $
337 1397 قزوين امارات متحده عربي 5,170,056 $
338 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 5,102,411 $
339 1397 غرب تهران لهستان 5,080,827 $
340 1397 كرمان ترکيه 5,043,724 $
341 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) قطر 5,037,847 $
342 1397 تبريز روماني 5,036,080 $
343 1397 غرب تهران ارمنستان 5,030,706 $
344 1397 پتروشيمي بندرامام خميني اندونزي 5,027,610 $
345 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 5,026,800 $
346 1397 اروميه گرجستان 4,979,196 $
347 1397 منطقه ويژه بوشهر1 عراق 4,942,809 $
348 1397 مشهد هند 4,802,923 $
349 1397 مشهد قطر 4,745,238 $
350 1397 شهيدرجايي نپال 4,706,293 $
351 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 4,694,527 $
352 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان آلمان 4,690,817 $
353 1397 منطقه ويژه اقتصادي لرستان افغانستان 4,683,395 $
354 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 4,657,169 $
355 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان استراليا 4,595,001 $
356 1397 غرب تهران استراليا 4,592,417 $
357 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 4,565,148 $
358 1397 سمنان ترکيه 4,551,582 $
359 1397 منطقه ويزه اقتصادي سرخس افغانستان 4,533,537 $
360 1397 كرمانشاه ترکيه 4,510,910 $
361 1397 مراغه عراق 4,477,811 $
362 1397 مجتمع فولاد مباركه افغانستان 4,455,252 $
363 1397 شهيدرجايي لهستان 4,423,498 $
364 1397 خوي ترکيه 4,414,219 $
365 1397 اردبيل آذربايجان 4,402,145 $
366 1397 سيرجان قزاقستان 4,398,829 $
367 1397 اراك پاكستان 4,376,539 $
368 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آلمان 4,358,020 $
369 1397 لطف آباد افغانستان 4,356,959 $
370 1397 كرمانشاه پاكستان 4,356,723 $
371 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان فدراسيون روسيه 4,284,220 $
372 1397 پتروشيمي بندرامام خميني ايتاليا 4,232,663 $
373 1397 بناب افغانستان 4,226,924 $
374 1397 كرمان پاكستان 4,212,920 $
375 1397 قم ارمنستان 4,151,835 $
376 1397 اراك آذربايجان 4,146,751 $
377 1397 اهواز عراق 4,144,227 $
378 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان اسلواكي 4,125,718 $
379 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات جمهوري كره 4,068,420 $
380 1397 سيرجان هند 4,059,208 $
381 1397 بجنورد عراق 4,033,181 $
382 1397 اراك روماني 4,017,151 $
383 1397 اردبيل عراق 4,009,764 $
384 1397 اراك بلغارستان 3,871,614 $
385 1397 بندر امام خميني هلند 3,853,755 $
386 1397 آبادان عراق 3,818,572 $
387 1397 غرب تهران تاجيكستان 3,785,243 $
388 1397 ساري ترکيه 3,758,671 $
389 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 3,753,052 $
390 1397 قم ازبكستان 3,742,833 $
391 1397 پتروشيمي بندرامام خميني سنگاپور 3,705,506 $
392 1397 كرمانشاه امارات متحده عربي 3,682,152 $
393 1397 پتروشيمي بندرامام خميني پاكستان 3,635,433 $
394 1397 فرودگاه شيراز كويت 3,624,632 $
395 1397 بازرگان پاكستان 3,619,392 $
396 1397 شهيدرجايي روماني 3,607,845 $
397 1397 مشهد ايتاليا 3,579,935 $
398 1397 ملاير پاكستان 3,521,209 $
399 1397 تبريز يونان 3,482,996 $
400 1397 منطقه ويژه بوشهر1 اندونزي 3,477,868 $
401 1397 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 3,475,593 $
402 1397 قم ترکيه 3,470,728 $
403 1397 آستارا اوكراين 3,461,408 $
404 1397 همدان افغانستان 3,396,173 $
405 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات تونس 3,393,989 $
406 1397 شهيدرجايي آلباني 3,367,880 $
407 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) بنگلادش 3,350,281 $
408 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ويتنام 3,349,061 $
409 1397 اراك ايتاليا 3,333,295 $
410 1397 غرب تهران فرانسه 3,322,171 $
411 1397 مشهد هلند 3,315,172 $
412 1397 شهيدرجايي صربستان 3,313,897 $
413 1397 شهيدرجايي بلغارستان 3,312,345 $
414 1397 غرب تهران آفريقاي جنوبي 3,305,614 $
415 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 3,293,667 $
416 1397 ساوه تركمنستان 3,243,055 $
417 1397 منطقه ويزه اقتصادي سرخس امارات متحده عربي 3,209,384 $
418 1397 ساوه تونس 3,209,147 $
419 1397 جلفا ازبكستان 3,207,472 $
420 1397 سهلان صربستان 3,188,644 $
421 1397 اهواز منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس (عسلويه ) 3,185,685 $
422 1397 غرب تهران قرقيزستان 3,179,462 $
423 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 3,175,533 $
424 1397 زنجان پاكستان 3,142,668 $
425 1397 مجتمع فولاد مباركه ارمنستان 3,138,448 $
426 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز هند 3,117,265 $
427 1397 اينچه برون روماني 3,108,143 $
428 1397 ساوه ترکيه 3,095,072 $
429 1397 زنجان تركمنستان 3,090,503 $
430 1397 زنجان ايتاليا 3,062,204 $
431 1397 مشهد لبنان 3,044,726 $
432 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان ارمنستان 3,042,206 $
433 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كويت 3,013,363 $
434 1397 ساوه ايتاليا 2,981,733 $
435 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز ترکيه 2,980,334 $
436 1397 زنجان ويتنام 2,974,194 $
437 1397 جلفا گرجستان 2,972,304 $
438 1397 اروميه ارمنستان 2,964,426 $
439 1397 مشهد ترکيه 2,936,055 $
440 1397 بيرجند پاكستان 2,931,142 $
441 1397 يزد اتريش 2,912,216 $
442 1397 كرمان فرانسه 2,906,076 $
443 1397 اصفهان هند 2,905,778 $
444 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان لبنان 2,892,112 $
445 1397 غرب تهران كانادا 2,880,849 $
446 1397 سيرجان هنگ كنگ 2,864,000 $
447 1397 آبادان افغانستان 2,834,695 $
448 1397 تبريز تركمنستان 2,808,031 $
449 1397 تبريز امارات متحده عربي 2,770,440 $
450 1397 تبريز فدراسيون روسيه 2,766,935 $
451 1397 شهيد باهنر مناطق ويژه 2,765,843 $
452 1397 جلفا عراق 2,761,326 $
453 1397 سمنان امارات متحده عربي 2,752,886 $
454 1397 تبريز ساحل عاج 2,743,866 $
455 1397 رازي ترکيه 2,722,806 $
456 1397 مشهد آلمان 2,718,157 $
457 1397 اراك تركمنستان 2,711,345 $
458 1397 پتروشيمي بندرامام خميني تركمنستان 2,693,513 $
459 1397 شهيدرجايي كامرون 2,690,858 $
460 1397 خرم آباد عراق 2,642,789 $
461 1397 خرم آباد پاكستان 2,641,839 $
462 1397 يزد آذربايجان 2,585,346 $
463 1397 شهيدرجايي سومالي 2,529,678 $
464 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 2,529,152 $
465 1397 اميرآباد فدراسيون روسيه 2,523,727 $
466 1397 غرب تهران اوكراين 2,510,137 $
467 1397 مراغه افغانستان 2,493,560 $
468 1397 پتروشيمي بندرامام خميني ارمنستان 2,454,625 $
469 1397 بيله سوار گرجستان 2,452,041 $
470 1397 پتروشيمي بندرامام خميني جمهوري عربي سوريه 2,451,129 $
471 1397 غرب تهران ژاپن 2,421,251 $
472 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز پاكستان 2,417,920 $
473 1397 سرخس تركمنستان 2,415,846 $
474 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عمان 2,409,732 $
475 1397 بندر امام خميني مجارستان 2,406,349 $
476 1397 منطقه ويژه اقتصادي زرنديه آلمان 2,397,292 $
477 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 2,369,587 $
478 1397 بناب امارات متحده عربي 2,366,530 $
479 1397 تبريز جمهوري عربي سوريه 2,362,530 $
480 1397 چابهار پاكستان 2,360,953 $
481 1397 سهلان بلغارستان 2,353,358 $
482 1397 تبريز كنيا 2,346,875 $
483 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان چين 2,344,859 $
484 1397 بندر امام خميني بنگلادش 2,337,500 $
485 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان ارمنستان 2,326,524 $
486 1397 غرب تهران انگلستان 2,326,093 $
487 1397 اصفهان قطر 2,325,344 $
488 1397 سيرجان امارات متحده عربي 2,319,140 $
489 1397 غرب تهران بلغارستان 2,314,910 $
490 1397 يزد جمهوري عربي سوريه 2,312,079 $
491 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 2,305,526 $
492 1397 شهركرد هند 2,305,264 $
493 1397 غرب تهران قطر 2,288,099 $
494 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان ترکيه 2,285,400 $
495 1397 اصفهان گرجستان 2,270,374 $
496 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ترکيه 2,248,441 $
497 1397 مشهد كويت 2,247,001 $
498 1397 قم آذربايجان 2,246,591 $
499 1397 شهيدرجايي ژاپن 2,239,242 $
500 1397 يزد آلمان 2,225,839 $
501 1397 يزد امارات متحده عربي 2,223,381 $
502 1397 مشهد الجزاير 2,218,664 $
503 1397 اهواز افغانستان 2,213,840 $
504 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 2,201,848 $
505 1397 سهلان روماني 2,191,523 $
506 1397 شهركرد پاكستان 2,189,940 $
507 1397 شهيدرجايي توگو 2,189,431 $
508 1397 اصفهان ارمنستان 2,189,372 $
509 1397 فرودگاه شيراز قطر 2,177,286 $
510 1397 سيرجان ويتنام 2,167,840 $
511 1397 اصفهان جمهوري عربي سوريه 2,121,060 $
512 1397 منطقه ازاد بندر انزلي تركمنستان 2,104,630 $
513 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان كويت 2,064,265 $
514 1397 منطقه ازاد بندر انزلي ترکيه 2,051,415 $
515 1397 يزد ارمنستان 2,044,814 $
516 1397 شهيدرجايي سنگاپور 2,032,779 $
517 1397 اردبيل افغانستان 2,024,406 $
518 1397 اينچه برون قطر 2,023,497 $
519 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان كويت 2,012,594 $
520 1397 شهيدرجايي غنا 1,995,133 $
521 1397 آبادان پاكستان 1,975,106 $
522 1397 منطقه ويژه اقتصادي يزد افغانستان 1,974,293 $
523 1397 سهلان گرجستان 1,972,016 $
524 1397 سيرجان ايتاليا 1,968,999 $
525 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 1,948,839 $
526 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان اردن 1,948,628 $
527 1397 قزوين تاجيكستان 1,941,577 $
528 1397 مشهد بنگلادش 1,939,240 $
529 1397 قزوين هلند 1,930,429 $
530 1397 قزوين چين 1,928,223 $
531 1397 سمنان كرواسي 1,924,463 $
532 1397 شهيدرجايي اتيوپي 1,911,213 $
533 1397 مراغه ترکيه 1,904,500 $
534 1397 فرودگاه شيراز اندونزي 1,900,000 $
535 1397 زنجان آذربايجان 1,895,695 $
536 1397 اراك فدراسيون روسيه 1,873,799 $
537 1397 غرب تهران دانمارك 1,872,694 $
538 1397 اينچه برون چين 1,871,000 $
539 1397 قزوين ارمنستان 1,869,604 $
540 1397 زاهدان عراق 1,865,356 $
541 1397 منطقه ويژه نوشهر پاكستان 1,861,428 $
542 1397 مشهد گرجستان 1,843,909 $
543 1397 قزوين كويت 1,840,958 $
544 1397 سمنان هنگ كنگ 1,840,000 $
545 1397 ياسوج آلمان 1,833,548 $
546 1397 مشهد فدراسيون روسيه 1,816,678 $
547 1397 قزوين عمان 1,812,713 $
548 1397 كرمانشاه ويتنام 1,810,261 $
549 1397 منطقه ويژه نوشهر تركمنستان 1,796,777 $
550 1397 شهيدرجايي برزيل 1,795,460 $
551 1397 زنجان تايلند 1,793,767 $
552 1397 بناب اسپانيا 1,779,450 $
553 1397 منطقه آزاد حسن رود عراق 1,769,272 $
554 1397 اصفهان مالزي 1,765,523 $
555 1397 بجنورد ترکيه 1,763,365 $
556 1397 همدان بنگلادش 1,760,000 $
557 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان ويتنام 1,756,436 $
558 1397 منطقه ازاد بندر انزلي گرجستان 1,750,629 $
559 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ايتاليا 1,750,220 $
560 1397 كرمان يونان 1,748,895 $
561 1397 منطقه ويژه اقتصادي زرنديه افغانستان 1,744,600 $
562 1397 مشهد سوئد 1,743,621 $
563 1397 ساوه گرجستان 1,733,626 $
564 1397 سهلان تركمنستان 1,733,174 $
565 1397 منطقه ويژه اقتصادي لرستان ترکيه 1,727,050 $
566 1397 فريدون كنار عراق 1,726,817 $
567 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان هنگ كنگ 1,717,015 $
568 1397 مهران بلغارستان 1,713,863 $
569 1397 آستارا قزاقستان 1,704,530 $
570 1397 منطقه ويژه نوشهر امارات متحده عربي 1,700,760 $
571 1397 اروميه آذربايجان 1,682,464 $
572 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) پرتغال 1,676,297 $
573 1397 غرب تهران هلند 1,673,655 $
574 1397 بازرگان عراق 1,666,843 $
575 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان لبنان 1,658,874 $
576 1397 اينچه برون فدراسيون روسيه 1,656,126 $
577 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ارمنستان 1,644,276 $
578 1397 يزد ايتاليا 1,627,908 $
579 1397 زنجان انگلستان 1,622,392 $
580 1397 سمنان تركمنستان 1,615,691 $
581 1397 خوي افغانستان 1,611,117 $
582 1397 فرودگاه لار قطر 1,597,719 $
583 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ويتنام 1,597,544 $
584 1397 تبريز دانمارك 1,591,160 $
585 1397 بناب آلمان 1,591,093 $
586 1397 شهيدرجايي نيجريه 1,578,401 $
587 1397 زنجان مالزي 1,569,776 $
588 1397 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم هند 1,569,132 $
589 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 1,567,759 $
590 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان اوكراين 1,552,513 $
591 1397 مشهد بحرين 1,550,208 $
592 1397 غرب تهران منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس (عسلويه ) 1,544,903 $
593 1397 مشهد استراليا 1,537,263 $
594 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ازبكستان 1,536,119 $
595 1397 اصفهان تركمنستان 1,534,369 $
596 1397 شهيدرجايي كرواسي 1,530,131 $
597 1397 غرب تهران يونان 1,528,074 $
598 1397 پتروشيمي بندرامام خميني تاجيكستان 1,526,578 $
599 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه گرجستان 1,514,141 $
600 1397 اصفهان ايتاليا 1,511,780 $
601 1397 مشهد عمان 1,504,620 $
602 1397 ساري تركمنستان 1,501,818 $
603 1397 منطقه آزاد حسن رود افغانستان 1,494,568 $
604 1397 سهلان ارمنستان 1,480,010 $
605 1397 غرب تهران عمان 1,479,067 $
606 1397 منطقه ازاد بندر انزلي پاكستان 1,477,254 $
607 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايلند 1,468,632 $
608 1397 منطقه آزادچابهار پاكستان 1,467,158 $
609 1397 مشهد تايوان 1,463,182 $
610 1397 قزوين گرجستان 1,455,111 $
611 1397 منطقه ويژه بوشهر1 ويتنام 1,452,316 $
612 1397 مهران ارمنستان 1,448,956 $
613 1397 شهيدرجايي اوكراين 1,423,632 $
614 1397 كرمان هلند 1,419,771 $
615 1397 فريدون كنار ايتاليا 1,417,793 $
616 1397 شهركرد ترکيه 1,415,194 $
617 1397 سيرجان اوكراين 1,407,502 $
618 1397 سمنان ارمنستان 1,406,227 $
619 1397 شهيدرجايي لبنان 1,405,246 $
620 1397 پتروشيمي بندرامام خميني پرتغال 1,401,071 $
621 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 1,398,663 $
622 1397 قزوين آذربايجان 1,397,924 $
623 1397 بناب ترکيه 1,395,656 $
624 1397 تبريز اسپانيا 1,391,875 $
625 1397 پتروشيمي بندرامام خميني گرجستان 1,391,666 $
626 1397 سهلان امارات متحده عربي 1,385,155 $
627 1397 اينچه برون ازبكستان 1,373,542 $
628 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 1,373,411 $
629 1397 شهيدرجايي سنگال 1,373,193 $
630 1397 جلفا افغانستان 1,372,000 $
631 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه تونس 1,367,793 $
632 1397 سيرجان چين 1,354,074 $
633 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان ايتاليا 1,350,000 $
634 1397 اصفهان چين 1,339,621 $
635 1397 تبريز اوكراين 1,338,175 $
636 1397 اراك عمان 1,337,662 $
637 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 1,332,600 $
638 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سنگاپور 1,329,978 $
639 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عمان 1,324,059 $
640 1397 كرمان ارمنستان 1,319,349 $
641 1397 مشهد آذربايجان 1,301,260 $
642 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 1,291,962 $
643 1397 كرمان ايتاليا 1,284,783 $
644 1397 زنجان قطر 1,283,536 $
645 1397 تبريز (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 1,279,261 $
646 1397 مشهد ارمنستان 1,278,106 $
647 1397 سهلان فدراسيون روسيه 1,273,951 $
648 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان ازبكستان 1,265,678 $
649 1397 بجنورد آلمان 1,261,177 $
650 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه تركمنستان 1,261,047 $
651 1397 بندر امام خميني غنا 1,250,000 $
652 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 1,248,866 $
653 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان قزاقستان 1,247,683 $
654 1397 سمنان ازبكستان 1,240,740 $
655 1397 ساري منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس (عسلويه ) 1,230,152 $
656 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 1,225,917 $
657 1397 بازرگان گرجستان 1,192,942 $
658 1397 بندر امام خميني ويتنام 1,190,332 $
659 1397 كرمانشاه قطر 1,189,447 $
660 1397 شهيدرجايي نيوزيلند 1,185,369 $
661 1397 منطقه ويژه بوشهر1 بحرين 1,183,332 $
662 1397 قزوين قطر 1,181,540 $
663 1397 پتروشيمي بندرامام خميني انگلستان 1,178,100 $
664 1397 پتروشيمي بندرامام خميني مكزيك 1,159,330 $
665 1397 اينچه برون پاكستان 1,158,835 $
666 1397 ملاير اوكراين 1,156,120 $
667 1397 شهيدرجايي اردن 1,155,934 $
668 1397 زنجان اندونزي 1,145,393 $
669 1397 ملاير بلغارستان 1,145,184 $
670 1397 غرب تهران سوئيس 1,143,244 $
671 1397 قم جمهوري كره 1,140,412 $
672 1397 اروندكنار قطر 1,139,940 $
673 1397 منطقه ويژه بوشهر1 هنگ كنگ 1,130,024 $
674 1397 يزد كويت 1,126,923 $
675 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان قزاقستان 1,123,850 $
676 1397 منطقه ويژه بوشهر1 جمهوري متحده تانزانيا 1,122,805 $
677 1397 اراك تاجيكستان 1,117,185 $
678 1397 يزد ازبكستان 1,106,514 $
679 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات بنگلادش 1,084,883 $
680 1397 قزوين ازبكستان 1,081,700 $
681 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان سنگاپور 1,073,580 $
682 1397 منطقه ويژه اقتصادي لرستان عراق 1,072,979 $
683 1397 غرب تهران كويت 1,071,065 $
684 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز ويتنام 1,068,608 $
685 1397 قشم سري لانكا 1,064,504 $
686 1397 ملاير قزاقستان 1,063,300 $
687 1397 منطقه ويژه پيام سومالي 1,053,000 $
688 1397 شهيدرجايي بحرين 1,052,684 $
689 1397 تبريز آلمان 1,050,915 $
690 1397 غرب تهران صربستان 1,048,371 $
691 1397 منطقه ويژه نوشهر قطر 1,048,101 $
692 1397 زنجان جمهوري كره 1,043,051 $
693 1397 سيرجان ارمنستان 1,036,500 $
694 1397 كرمان روماني 1,033,655 $
695 1397 يزد اسپانيا 1,030,880 $
696 1397 كرمان اسپانيا 1,024,585 $
697 1397 زنجان جمهوري عربي سوريه 1,022,380 $
698 1397 تبريز صربستان 1,021,105 $
699 1397 يزد تركمنستان 1,010,865 $
700 1397 اصفهان عمان 1,007,860 $
701 1397 مهران آذربايجان 1,006,427 $
702 1397 سمنان انگلستان 999,900 $
703 1397 زنجان فدراسيون روسيه 992,799 $
704 1397 مراغه گرجستان 986,893 $
705 1397 پتروشيمي بندرامام خميني مصر 981,000 $
706 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان گرجستان 980,967 $
707 1397 ديلم كويت 969,648 $
708 1397 اهواز پاكستان 969,255 $
709 1397 سهلان ازبكستان 963,849 $
710 1397 فرودگاه لار عراق 958,311 $
711 1397 اصفهان آذربايجان 953,097 $
712 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان ترکيه 951,828 $
713 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان مكزيك 951,612 $
714 1397 مشهد مالزي 950,070 $
715 1397 اردبيل ويتنام 950,050 $
716 1397 سمنان آذربايجان 946,310 $
717 1397 ملاير فدراسيون روسيه 946,000 $
718 1397 اروميه هلند 945,418 $
719 1397 منطقه ويژه اقتصادي زرنديه انگلستان 937,625 $
720 1397 اراك ازبكستان 935,349 $
721 1397 غرب تهران سوئد 933,781 $
722 1397 اراك قزاقستان 933,747 $
723 1397 تبريز سومالي 932,714 $
724 1397 منطقه ويژه اقتصادي لرستان ارمنستان 925,600 $
725 1397 مشهد ايالات متحده آمريكا 920,854 $
726 1397 تبريز هند 911,919 $
727 1397 اصفهان تاجيكستان 911,753 $
728 1397 مشهد اردن 911,380 $
729 1397 تبريز ازبكستان 909,131 $
730 1397 مشهد جمهوري عربي سوريه 898,145 $
731 1397 منطقه ازاد بندر انزلي هند 894,108 $
732 1397 يزد لهستان 889,182 $
733 1397 يزد سومالي 886,650 $
734 1397 اصفهان سودان 885,933 $
735 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان كانادا 884,999 $
736 1397 ساري فدراسيون روسيه 883,783 $
737 1397 مشهد بلژيك 883,289 $
738 1397 سهلان لهستان 875,602 $
739 1397 قزوين فدراسيون روسيه 871,711 $
740 1397 قم تركمنستان 869,433 $
741 1397 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 868,915 $
742 1397 منطقه ويژه اقتصادي لرستان اوكراين 867,520 $