اطلاعات بخش آمار واردات و صادرات برگرفته از داده های گمرک جمهوری اسلامی ایران بوده و به دلیل عدم ارائه این اطلاعات با جزئیات کالاهای صادراتی و وارداتی توسط گمرک، امکان بروزرسانی میسر نمی باشد

آمار کل واردات و صادرات به مقصد ج.ا.ايران (گمرک - کشور - تعرفه) در سال 1399

صادرات / واردات
شرح کالا / کد کالا تمامي کالاها
جهت جستجوي دقيق تر از شماره تعرفه کالا استفاده فرمائيد.
در صورت نياز مي توانيد از لينک زير شماره تعرفه کالاي مورد نظر را بدست آوريد.
نام کشور
نام گمرک
سال
نحوه مرتب سازي

نمودار آمار کل صادارات ج.ا.ايران در سال 1399
(در نمودار 10 کشور اول لحاظ گرديده است - ارقام به دلار مي باشند)
loading...

آمار صادرات سال 1399 (گمرک - کشور - تعرفه)
خروجي اکسل - Excel
رديف سال نام گمرک نام کشور ارزش (دلار)
وزن
نمايش جزئيات
1 1399 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 2,860,439,504 $
2 1399 منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس چين 2,461,177,994 $
3 1399 منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي بندر امام خميني (ره) چين 980,962,933 $
4 1399 پرويز خان عراق 721,594,596 $
5 1399 باشماق عراق 511,734,784 $
6 1399 مشهد افغانستان 505,257,869 $
7 1399 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 479,784,439 $
8 1399 مهران عراق 386,469,390 $
9 1399 کرمانشاه عراق 343,558,690 $
10 1399 منطقه ويژه صنايع معدني و فلزي خليج فارس چين 331,530,729 $
11 1399 آستارا فدراسیون روسيه 311,315,326 $
12 1399 منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس ترکيه 292,607,242 $
13 1399 تمرچين پيرانشهر عراق 259,832,556 $
14 1399 منطقه ويژه صنايع معدني و فلزي خليج فارس اندونزي 255,282,135 $
15 1399 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايلند 254,569,443 $
16 1399 منطقه ويژه اقتصادي بوشهر 1 چين 223,063,186 $
17 1399 شلمچه عراق 222,959,390 $
18 1399 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اندونزي 210,453,587 $
19 1399 منطقه ويژه اقتصادي سيرجان چين 198,501,378 $
20 1399 منطقه ويژه اقتصادي بندر امام خميني (ره) اندونزي 196,220,791 $
21 1399 منطقه ويژه صنايع معدني و فلزي خليج فارس امارات متحده عربي 190,725,044 $
22 1399 تبريز ترکيه 190,276,053 $
23 1399 شهيد باهنر امارات متحده عربي 188,875,651 $
24 1399 منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي بندر امام خميني (ره) ترکيه 186,234,171 $
25 1399 منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي بندر امام خميني (ره) هند 175,963,434 $
26 1399 زنجان ترکيه 169,865,536 $
27 1399 غرب تهران عراق 163,751,128 $
28 1399 دوغارون افغانستان 163,610,413 $
29 1399 تبريز عراق 153,310,318 $
30 1399 منطقه ويژه اقتصادي بندر امام خميني (ره) چين 151,260,544 $
31 1399 منطقه ويژه صنايع معدني و فلزي خليج فارس تايلند 150,803,648 $
32 1399 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي عمان 149,526,164 $
33 1399 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 148,443,390 $
34 1399 سنندج عراق 147,541,027 $
35 1399 يزد عراق 144,276,684 $
36 1399 بندر لنگه امارات متحده عربي 143,155,888 $
37 1399 قزوين عراق 142,874,007 $
38 1399 منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس امارات متحده عربي 141,048,851 $
39 1399 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر عراق 137,932,328 $
40 1399 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان چين 132,746,870 $
41 1399 منطقه ويژه اقتصادي ايرانيان(زرنديه) عراق 128,050,750 $
42 1399 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ترکيه 121,165,469 $
43 1399 آستارا جمهوري آذربايجان 120,714,951 $
44 1399 منطقه ويژه اقتصادي ايرانيان(زرنديه) افغانستان 118,019,889 $
45 1399 کاشان عراق 117,983,823 $
46 1399 منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي بندر امام خميني (ره) عراق 115,955,238 $
47 1399 بازارچه کيله سردشت عراق 105,893,894 $
48 1399 اراک ترکيه 105,816,388 $
49 1399 غرب تهران آلمان 102,447,422 $
50 1399 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 100,412,907 $
51 1399 اصفهان عراق 99,435,613 $
52 1399 منطقه ويژه اقتصادي بندر امام خميني (ره) امارات متحده عربي 98,707,802 $
53 1399 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر عراق 90,574,810 $
54 1399 منطقه ويژه اقتصادي بوشهر 1 قطر 89,878,836 $
55 1399 بناب عراق 87,038,047 $
56 1399 منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس هند 83,549,791 $
57 1399 تبريز افغانستان 83,292,122 $
58 1399 ميلک افغانستان 83,108,938 $
59 1399 منطقه ويژه صنايع معدني و فلزي خليج فارس الجزاير 81,298,088 $
60 1399 ميرجاوه پاکستان 76,095,689 $
61 1399 مشهد عراق 75,646,850 $
62 1399 منطقه ويژه اقتصادي بندر امام خميني (ره) غنا 74,179,618 $
63 1399 منطقه ويژه اقتصادي بندر امام خميني (ره) ميانمار 73,094,495 $
64 1399 غرب تهران افغانستان 71,638,292 $
65 1399 بازارچه ميرجاوه پاکستان 70,860,254 $
66 1399 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي غنا 70,519,350 $
67 1399 کرمان آلمان 70,418,169 $
68 1399 بازرگان ترکيه 69,204,570 $
69 1399 منطقه ويژه اقتصادي سهلان عراق 68,525,389 $
70 1399 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 67,335,296 $
71 1399 منطقه ويژه اقتصادي بندر امام خميني (ره) تايلند 66,513,192 $
72 1399 اروميه ترکيه 65,519,684 $
73 1399 شهيد باهنر عمان 63,836,021 $
74 1399 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي مالزي 63,811,836 $
75 1399 مشهد ازبکستان 63,449,965 $
76 1399 منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس برزيل 59,992,276 $
77 1399 کرمان چين 57,452,925 $
78 1399 منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي بندر امام خميني (ره) امارات متحده عربي 56,871,508 $
79 1399 يزد پاکستان 56,683,507 $
80 1399 غرب تهران ترکيه 55,000,392 $
81 1399 اراک عراق 51,507,852 $
82 1399 خسروي عراق 50,263,083 $
83 1399 نوردوز ارمنستان 48,856,648 $
84 1399 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان عراق 46,842,184 $
85 1399 چذابه -مرزبستان عراق 46,656,611 $
86 1399 زاهدان پاکستان 45,706,741 $
87 1399 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان هند 45,523,503 $
88 1399 ذوب آهن افغانستان 45,098,055 $
89 1399 بازارچه ماهيرود افغانستان 44,782,205 $
90 1399 مشهد هنگ کنگ 44,225,275 $
91 1399 منطقه ويژه اقتصادي کاوه عراق 43,959,534 $
92 1399 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي کره (جنوبي) 43,658,330 $
93 1399 يزد افغانستان 43,481,456 $
94 1399 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 43,280,592 $
95 1399 مشهد پاکستان 42,862,093 $
96 1399 منطقه ويژه اقتصادي بوشهر 1 امارات متحده عربي 42,818,018 $
97 1399 غرب تهران پاکستان 42,758,962 $
98 1399 ماهيرود افغانستان 41,924,679 $
99 1399 فرودگاه امام خميني (ره) ترکيه 41,230,013 $
100 1399 بيله سوار جمهوري آذربايجان 40,474,793 $
101 1399 منطقه ويژه اقتصادي بندر امام خميني (ره) عمان 40,406,856 $
102 1399 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هنگ کنگ 40,145,180 $
103 1399 اصفهان امارات متحده عربي 39,513,102 $
104 1399 اينچه برون عراق 39,290,828 $
105 1399 قم عراق 39,197,930 $
106 1399 اصفهان افغانستان 38,757,834 $
107 1399 اراک افغانستان 37,379,844 $
108 1399 منطقه آزاد تجاري انزلي فدراسیون روسيه 37,259,227 $
109 1399 منطقه ويژه اقتصادي ايرانيان(زرنديه) پاکستان 36,811,178 $
110 1399 مشهد امارات متحده عربي 36,646,805 $
111 1399 تبريز پاکستان 36,590,005 $
112 1399 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 35,392,681 $
113 1399 منطقه ويژه اقتصادي لامرد ترکيه 35,366,260 $
114 1399 ذوب آهن عراق 34,987,132 $
115 1399 زنجان عراق 34,917,860 $
116 1399 فولاد مبارکه عراق 34,453,247 $
117 1399 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان ترکيه 33,957,041 $
118 1399 منطقه ويژه صنايع معدني و فلزي خليج فارس ترکيه 33,662,017 $
119 1399 مشهد ترکمنستان 33,655,361 $
120 1399 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ويتنام 32,925,958 $
121 1399 منطقه ويژه اقتصادي بوشهر 1 کویت 32,682,758 $
122 1399 منطقه ويژه اقتصادي کاوه افغانستان 32,250,500 $
123 1399 منطقه ويژه صنايع معدني و فلزي خليج فارس هند 32,013,532 $
124 1399 قزوين ترکيه 31,529,782 $
125 1399 منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس عراق 31,085,092 $
126 1399 منطقه آزاد تجاري انزلي قزاقستان 30,716,650 $
127 1399 غرب تهران چين 30,439,141 $
128 1399 منطقه ويژه اقتصادي بندر امام خميني (ره) ترکيه 29,803,809 $
129 1399 منطقه ويژه صنايع معدني و فلزي خليج فارس غنا 29,745,936 $
130 1399 کرمان امارات متحده عربي 29,407,873 $
131 1399 منطقه ويژه اقتصادي پيام عراق 29,228,402 $
132 1399 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي سري لانکا 28,882,793 $
133 1399 مشهد قرقيزستان 28,709,789 $
134 1399 مشهد اسپانيا 28,538,016 $
135 1399 تبريز چين 28,425,054 $
136 1399 کرمان ترکيه 28,253,557 $
137 1399 منطقه ويژه اقتصادي سيرجان ایتالیا 28,125,869 $
138 1399 منطقه ويژه اقتصادي بندر امام خميني (ره) سري لانکا 27,686,084 $
139 1399 منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس تايوان 27,670,079 $
140 1399 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان پاکستان 26,985,340 $
141 1399 قزوين افغانستان 26,531,752 $
142 1399 مشهد چين 26,299,351 $
143 1399 منطقه ويژه اقتصادي بوشهر 1 پاکستان 26,223,276 $
144 1399 بجنورد افغانستان 25,299,874 $
145 1399 منطقه ويژه اقتصادي سيرجان عراق 25,098,274 $
146 1399 منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي بندر امام خميني (ره) افغانستان 25,057,497 $
147 1399 اينچه برون قزاقستان 24,875,381 $
148 1399 اصفهان ترکيه 24,735,850 $
149 1399 منطقه ويژه اقتصادي بندر امام خميني (ره) کویت 23,818,687 $
150 1399 غرب تهران فدراسیون روسيه 23,730,324 $
151 1399 مشهد قزاقستان 23,576,126 $
152 1399 جلفا جمهوري آذربايجان 23,362,118 $
153 1399 بازارچه ميلک افغانستان 23,300,677 $
154 1399 کاشان افغانستان 22,736,864 $
155 1399 منطقه آزاد تجاري انزلي عراق 22,510,498 $
156 1399 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان امارات متحده عربي 22,358,222 $
157 1399 منطقه ويژه اقتصادي سيرجان فدراسیون روسيه 22,228,519 $
158 1399 کاشان ميانمار 22,157,849 $
159 1399 فرودگاه امام خميني (ره) سوريه 22,152,976 $
160 1399 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 22,060,762 $
161 1399 منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي بندر امام خميني (ره) پاکستان 21,977,676 $
162 1399 شهرکرد عراق 21,632,164 $
163 1399 منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس کامرون 21,577,867 $
164 1399 منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي بندر امام خميني (ره) جمهوري آذربايجان 21,022,397 $
165 1399 منطقه ويژه اقتصادي بندر امام خميني (ره) عراق 20,517,296 $
166 1399 منطقه ويژه صنايع معدني و فلزي خليج فارس ایتالیا 20,444,441 $
167 1399 کرمان هند 20,318,529 $
168 1399 آستارا اوکراين 20,233,253 $
169 1399 منطقه ويژه اقتصادي بوشهر 1 هند 20,069,476 $
170 1399 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ميانمار 19,406,694 $
171 1399 فولاد مبارکه افغانستان 18,935,073 $
172 1399 اصفهان پاکستان 18,847,093 $
173 1399 سرخس ترکمنستان 18,626,057 $
174 1399 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي الجزاير 18,306,396 $
175 1399 قم امارات متحده عربي 18,240,711 $
176 1399 زنجان امارات متحده عربي 18,062,734 $
177 1399 يزد امارات متحده عربي 17,956,713 $
178 1399 غرب تهران هند 17,907,650 $
179 1399 اينچه برون ترکمنستان 17,897,122 $
180 1399 منطقه ويژه صنايع معدني و فلزي خليج فارس آفريقاي جنوبي 17,872,620 $
181 1399 کاشان امارات متحده عربي 17,830,324 $
182 1399 سرخس ازبکستان 17,627,720 $
183 1399 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي قطر 17,613,562 $
184 1399 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر کویت 17,234,314 $
185 1399 منطقه ويژه اقتصادي سهلان افغانستان 16,442,762 $
186 1399 بناب ترکيه 16,210,275 $
187 1399 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان فدراسیون روسيه 16,124,214 $
188 1399 منطقه ويژه اقتصادي شيراز پاکستان 16,017,951 $
189 1399 مهران ترکيه 15,924,365 $
190 1399 منطقه ويژه اقتصادي لامرد چين 15,849,155 $
191 1399 جلفا ترکيه 15,780,218 $
192 1399 سمنان عراق 15,610,667 $
193 1399 منطقه ويژه اقتصادي بندر امام خميني (ره) هند 15,555,241 $
194 1399 آستارا قزاقستان 15,511,292 $
195 1399 منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس نيجريه 15,510,308 $
196 1399 چابهار پاکستان 15,052,833 $
197 1399 کاشان کنیا 14,738,053 $
198 1399 تبريز جمهوري آذربايجان 14,701,845 $
199 1399 قم افغانستان 14,495,159 $
200 1399 غرب تهران جمهوري آذربايجان 14,405,491 $
201 1399 منطقه ويژه اقتصادي بندر امام خميني (ره) الجزاير 14,359,067 $
202 1399 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي بنگلادش 14,283,529 $
203 1399 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر فدراسیون روسيه 14,274,568 $
204 1399 منطقه ويژه صنايع معدني و فلزي خليج فارس قطر 14,100,000 $
205 1399 منطقه ويژه اقتصادي سهلان امارات متحده عربي 14,047,523 $
206 1399 همدان عراق 14,021,519 $
207 1399 اروميه عراق 13,852,167 $
208 1399 اروميه افغانستان 13,798,340 $
209 1399 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان قزاقستان 13,769,114 $
210 1399 فرودگاه امام خميني (ره) امارات متحده عربي 13,739,951 $
211 1399 غرب تهران امارات متحده عربي 13,421,554 $
212 1399 فرودگاه اصفهان کویت 13,307,161 $
213 1399 منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس تايلند 13,304,810 $
214 1399 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ایتالیا 12,884,688 $
215 1399 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي پاکستان 12,860,583 $
216 1399 منطقه ويژه اقتصادي بندر امام خميني (ره) قطر 12,743,090 $
217 1399 منطقه ويژه اقتصادي پيام افغانستان 12,673,644 $
218 1399 منطقه ويژه اقتصادي کاوه پاکستان 12,344,677 $
219 1399 کاشان پاکستان 12,287,146 $
220 1399 تبريز ارمنستان 12,268,635 $
221 1399 اينچه برون افغانستان 11,978,525 $
222 1399 يزد ترکيه 11,865,827 $
223 1399 ملاير عراق 11,720,374 $
224 1399 فرودگاه امام خميني (ره) ژاپن 11,611,978 $
225 1399 کرمان ایتالیا 11,565,429 $
226 1399 ساري عراق 11,523,349 $
227 1399 منطقه ويژه اقتصادي بوشهر 1 مناطق ويژه 11,415,307 $
228 1399 زاهدان افغانستان 11,351,284 $
229 1399 منطقه ويژه اقتصادي سيرجان هند 11,324,709 $
230 1399 منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس بلژيک 11,128,218 $
231 1399 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان آلمان 11,036,715 $
232 1399 قزوين سوريه 10,916,149 $
233 1399 غرب تهران ایتالیا 10,798,924 $
234 1399 منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس ناميبيا 10,766,811 $
235 1399 يزد هند 10,699,411 $
236 1399 منطقه ويژه اقتصادي بم افغانستان 10,571,999 $
237 1399 منطقه ويژه اقتصادي سهلان جمهوري آذربايجان 10,567,572 $
238 1399 منطقه ويژه اقتصادي بوشهر 1 سري لانکا 10,546,582 $
239 1399 منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس موزامبيک 10,187,531 $
240 1399 اصفهان چين 10,079,917 $
241 1399 غرب تهران سوريه 10,063,249 $
242 1399 تبريز امارات متحده عربي 9,984,073 $
243 1399 منطقه ويژه اقتصادي سيرجان هنگ کنگ 9,923,575 $
244 1399 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي سوريه 9,914,001 $
245 1399 منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي بندر امام خميني (ره) تايوان 9,803,251 $
246 1399 فرودگاه امام خميني (ره) فدراسیون روسيه 9,802,732 $
247 1399 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 9,777,964 $
248 1399 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي سومالي 9,714,816 $
249 1399 غرب تهران قزاقستان 9,679,868 $
250 1399 کاشان بلاروس 9,517,649 $
251 1399 منطقه ويژه اقتصادي بندر امام خميني (ره) اردن 9,495,748 $
252 1399 بازارچه کوهک-سراوان پاکستان 9,443,736 $
253 1399 بناب ميانمار 9,413,650 $
254 1399 غرب تهران ازبکستان 9,309,289 $
255 1399 قزوين پاکستان 9,308,081 $
256 1399 زنجان ارمنستان 9,245,392 $
257 1399 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ونزوئلا 9,196,406 $
258 1399 قم هند 9,159,704 $
259 1399 منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس آفريقاي جنوبي 9,141,912 $
260 1399 منطقه ويژه اقتصادي بندر امام خميني (ره) بنگلادش 9,116,376 $
261 1399 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 9,074,357 $
262 1399 بناب افغانستان 9,066,863 $
263 1399 منطقه ويژه اقتصادي ايرانيان(زرنديه) امارات متحده عربي 8,934,233 $
264 1399 فرودگاه شيراز کویت 8,831,560 $
265 1399 منطقه ويژه اقتصادي سيرجان افغانستان 8,767,252 $
266 1399 اهواز کویت 8,762,165 $
267 1399 قم پاکستان 8,750,601 $
268 1399 فولاد مبارکه ارمنستان 8,725,534 $
269 1399 کاشان عمان 8,669,880 $
270 1399 منطقه آزاد تجاري انزلي افغانستان 8,664,902 $
271 1399 منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس پاکستان 8,638,393 $
272 1399 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي موزامبيک 8,547,712 $
273 1399 منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي بندر امام خميني (ره) اسپانيا 8,364,166 $
274 1399 کرمانشاه ترکيه 8,174,137 $
275 1399 منطقه ويژه اقتصادي ايرانيان(زرنديه) ازبکستان 8,021,318 $
276 1399 زنجان پاکستان 7,966,145 $
277 1399 منطقه ويژه اقتصادي ايرانيان(زرنديه) ترکيه 7,959,535 $
278 1399 يزد سوريه 7,948,124 $
279 1399 کرمانشاه افغانستان 7,851,796 $
280 1399 منطقه ويژه اقتصادي سيرجان قزاقستان 7,819,369 $
281 1399 شهيد باهنر چين 7,755,136 $
282 1399 فرودگاه شيراز عراق 7,754,726 $
283 1399 منطقه ويژه اقتصادي ايرانيان(زرنديه) ترکمنستان 7,676,573 $
284 1399 غرب تهران بلغارستان 7,627,978 $
285 1399 جلفا عراق 7,344,857 $
286 1399 منطقه ويژه اقتصادي امير آباد قزاقستان 7,243,001 $
287 1399 بجنورد ترکيه 7,236,814 $
288 1399 اراک ازبکستان 7,235,152 $
289 1399 کاشان سوريه 7,081,212 $
290 1399 قزوين ارمنستان 7,040,467 $
291 1399 منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس مناطق ويژه 6,924,259 $
292 1399 فرودگاه امام خميني (ره) آلمان 6,826,568 $
293 1399 قزوين امارات متحده عربي 6,816,740 $
294 1399 منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس ساحل عاج (ساحل عاج) 6,790,087 $
295 1399 پلدشت جمهوري آذربايجان 6,696,149 $
296 1399 منطقه ويژه اقتصادي سيرجان اردن 6,646,199 $
297 1399 منطقه ويژه اقتصادي ايرانيان(زرنديه) آلمان 6,629,569 $
298 1399 منطقه آزاد تجاري چابهار پاکستان 6,579,544 $
299 1399 فرودگاه امام خميني (ره) جمهوري آذربايجان 6,558,623 $
300 1399 اصفهان هند 6,556,110 $
301 1399 سمنان افغانستان 6,497,880 $
302 1399 فرودگاه امام خميني (ره) اسپانيا 6,419,299 $
303 1399 اراک جمهوري آذربايجان 6,418,698 $
304 1399 زنجان افغانستان 6,418,237 $
305 1399 منطقه ويژه اقتصادي امير آباد فدراسیون روسيه 6,371,605 $
306 1399 مشهد عمان 6,296,866 $
307 1399 منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس ایتالیا 6,287,933 $
308 1399 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان قرقيزستان 6,270,851 $
309 1399 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي استراليا 6,267,588 $
310 1399 غرب تهران اسپانيا 6,221,642 $
311 1399 کرمان عراق 6,175,989 $
312 1399 لطف آباد ازبکستان 6,169,841 $
313 1399 فرودگاه امام خميني (ره) هند 6,119,572 $
314 1399 سمنان ترکيه 6,107,470 $
315 1399 منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس سودان 6,034,622 $
316 1399 مشهد هلند 6,027,702 $
317 1399 اراک فدراسیون روسيه 5,987,353 $
318 1399 خوي عراق 5,917,585 $
319 1399 منطقه ويژه اقتصادي سيرجان ترکيه 5,908,447 $
320 1399 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي سنگال 5,867,267 $
321 1399 يزد عمان 5,848,967 $
322 1399 غرب تهران اوکراين 5,788,446 $
323 1399 تبريز بلغارستان 5,778,415 $
324 1399 کاشان ارمنستان 5,755,306 $
325 1399 منطقه ويژه اقتصادي سهلان پاکستان 5,730,773 $
326 1399 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي عراق 5,717,843 $
327 1399 منطقه ويژه اقتصادي پيام امارات متحده عربي 5,679,555 $
328 1399 پيشين پاکستان 5,653,000 $
329 1399 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تانزانيا 5,616,996 $
330 1399 منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي بندر امام خميني (ره) ازبکستان 5,580,319 $
331 1399 منطقه ويژه اقتصادي بم هند 5,538,299 $
332 1399 منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس افغانستان 5,516,003 $
333 1399 منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس ويتنام 5,390,312 $
334 1399 بازرگان سوريه 5,385,487 $
335 1399 فرودگاه امام خميني (ره) ونزوئلا 5,346,573 $
336 1399 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي آلمان 5,346,338 $
337 1399 يزد قزاقستان 5,226,999 $
338 1399 تبريز گرجستان 5,208,400 $
339 1399 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي آفريقاي جنوبي 5,198,248 $
340 1399 تبريز روماني 5,192,682 $
341 1399 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان کویت 5,189,133 $
342 1399 کرمان اسپانيا 5,177,657 $
343 1399 قزوين ازبکستان 5,148,373 $
344 1399 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ترکيه 5,148,181 $
345 1399 منطقه ويژه اقتصادي ايرانيان(زرنديه) چين 5,146,337 $
346 1399 غرب تهران عمان 5,141,162 $
347 1399 بجنورد عراق 5,118,051 $
348 1399 غرب تهران ترکمنستان 5,077,793 $
349 1399 اروميه پاکستان 5,025,712 $
350 1399 فرودگاه امام خميني (ره) هنگ کنگ 4,989,486 $
351 1399 اصفهان بلژيک 4,982,478 $
352 1399 منطقه ويژه اقتصادي سرخس ترکمنستان 4,982,458 $
353 1399 قم ترکيه 4,973,017 $
354 1399 شهرکرد افغانستان 4,919,419 $
355 1399 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ایتالیا 4,892,805 $
356 1399 بناب الجزاير 4,891,263 $
357 1399 غرب تهران ارمنستان 4,883,797 $
358 1399 قزوين جمهوري آذربايجان 4,865,564 $
359 1399 قزوين ترکمنستان 4,847,220 $
360 1399 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آلمان 4,839,171 $
361 1399 بندر لنگه کویت 4,835,734 $
362 1399 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر امارات متحده عربي 4,824,234 $
363 1399 کاشان قطر 4,821,680 $
364 1399 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي کانادا 4,779,591 $
365 1399 منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس جمهوري آذربايجان 4,771,088 $
366 1399 زنجان عمان 4,763,057 $
367 1399 اروميه فدراسیون روسيه 4,751,626 $
368 1399 اراک پاکستان 4,720,889 $
369 1399 بجنورد گرجستان 4,717,038 $
370 1399 منطقه ويژه اقتصادي بوشهر 1 عراق 4,705,037 $
371 1399 منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس ازبکستان 4,697,286 $
372 1399 سرخس افغانستان 4,696,802 $
373 1399 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر هند 4,693,166 $
374 1399 کاشان ترکمنستان 4,691,601 $
375 1399 منطقه ويژه اقتصادي سيرجان امارات متحده عربي 4,671,116 $
376 1399 منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس تانزانيا 4,632,343 $
377 1399 تبريز فدراسیون روسيه 4,620,609 $
378 1399 تبريز آلمان 4,611,157 $
379 1399 منطقه ويژه اقتصادي بندر امام خميني (ره) سوريه 4,582,460 $
380 1399 ملاير فدراسیون روسيه 4,569,432 $
381 1399 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي برزيل 4,555,999 $
382 1399 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان بلاروس 4,530,394 $
383 1399 آستارا گرجستان 4,500,840 $
384 1399 کرمانشاه امارات متحده عربي 4,499,486 $
385 1399 فرودگاه امام خميني (ره) چين 4,495,817 $
386 1399 شهيد باهنر ترکيه 4,488,540 $
387 1399 غرب تهران کانادا 4,481,746 $
388 1399 منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس کویت 4,476,680 $
389 1399 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان اردن 4,432,090 $
390 1399 منطقه ويژه اقتصادي سهلان سوريه 4,428,445 $
391 1399 يزد جمهوري آذربايجان 4,415,851 $
392 1399 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي کویت 4,412,779 $
393 1399 منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي بندر امام خميني (ره) مالزي 4,375,842 $
394 1399 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي آنگولا 4,368,345 $
395 1399 ساري افغانستان 4,363,469 $
396 1399 آستارا ترکمنستان 4,334,847 $
397 1399 بيرجند افغانستان 4,320,972 $
398 1399 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هلند 4,300,457 $
399 1399 غرب تهران اتريش 4,299,000 $
400 1399 غرب تهران استراليا 4,278,182 $
401 1399 منطقه ويژه اقتصادي ايرانيان(زرنديه) سوريه 4,264,940 $
402 1399 منطقه ويژه اقتصادي ايرانيان(زرنديه) عمان 4,252,963 $
403 1399 اينچه برون ایتالیا 4,235,207 $
404 1399 منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي بندر امام خميني (ره) گرجستان 4,223,976 $
405 1399 اصفهان سوريه 4,211,438 $
406 1399 کرمان افغانستان 4,110,049 $
407 1399 قزوين عمان 4,036,483 $
408 1399 غرب تهران لبنان 4,015,975 $
409 1399 شهيد باهنر سومالي 3,920,463 $
410 1399 مراغه عراق 3,905,664 $
411 1399 منطقه ويژه صنايع معدني و فلزي خليج فارس عمان 3,903,519 $
412 1399 منطقه ويژه اقتصادي سهلان روماني 3,885,825 $
413 1399 خوي ترکيه 3,872,699 $
414 1399 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 3,846,627 $
415 1399 بازارچه پيشين پاکستان 3,833,522 $
416 1399 بناب امارات متحده عربي 3,830,351 $
417 1399 اراک بلغارستان 3,822,303 $
418 1399 منطقه ويژه اقتصادي امير آباد ترکمنستان 3,797,337 $
419 1399 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان ایتالیا 3,792,000 $
420 1399 مشهد کویت 3,784,587 $
421 1399 کرمان قزاقستان 3,762,033 $
422 1399 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ازبکستان 3,751,800 $
423 1399 فولاد مبارکه ترکيه 3,723,532 $
424 1399 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر قزاقستان 3,719,232 $
425 1399 سمنان پاکستان 3,716,816 $
426 1399 غرب تهران کویت 3,709,918 $
427 1399 کرمان پاکستان 3,695,737 $
428 1399 مشهد هند 3,680,591 $
429 1399 اينچه برون بلغارستان 3,653,812 $
430 1399 منطقه آزاد تجاري اروند - آبادان عراق 3,638,845 $
431 1399 منطقه ويژه اقتصادي ايرانيان(زرنديه) کانادا 3,637,691 $
432 1399 سرو ترکيه 3,630,575 $
433 1399 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اسپانيا 3,566,330 $
434 1399 منطقه ويژه اقتصادي سرخس ازبکستان 3,540,242 $
435 1399 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان اسلواکي 3,524,618 $
436 1399 يزد ارمنستان 3,519,825 $
437 1399 شهيد باهنر فدراسیون روسيه 3,493,833 $
438 1399 منطقه ويژه اقتصادي بندر امام خميني (ره) آنگولا 3,473,858 $
439 1399 فرودگاه امام خميني (ره) عراق 3,463,772 $
440 1399 يزد ترکمنستان 3,452,450 $
441 1399 کاشان چين 3,420,669 $
442 1399 تبريز جمهوری مقدونيه(یوگسلاوی) 3,416,724 $
443 1399 تبريز ایتالیا 3,416,212 $
444 1399 سنندج افغانستان 3,395,161 $
445 1399 اصفهان کویت 3,379,629 $
446 1399 منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس اسپانيا 3,350,266 $
447 1399 مشهد ترکيه 3,341,011 $
448 1399 منطقه ويژه اقتصادي ايرانيان(زرنديه) استراليا 3,304,394 $
449 1399 تبريز ترکمنستان 3,285,937 $
450 1399 منطقه ويژه اقتصادي سيرجان آلمان 3,276,487 $
451 1399 تبريز اوکراين 3,264,191 $
452 1399 منطقه ويژه اقتصادي سهلان بلغارستان 3,251,082 $
453 1399 کرمان کانادا 3,218,112 $
454 1399 کاشان استراليا 3,207,633 $
455 1399 مشهد آلمان 3,205,702 $
456 1399 اصفهان ازبکستان 3,203,994 $
457 1399 منطقه آزاد تجاري حسن رود انزلي عراق 3,189,075 $
458 1399 کرمان لبنان 3,188,765 $
459 1399 تبريز سوريه 3,167,756 $
460 1399 زنجان هند 3,134,641 $
461 1399 مشهد فدراسیون روسيه 3,130,253 $
462 1399 اروندکنار کویت 3,127,679 $
463 1399 بيرجند عراق 3,116,259 $
464 1399 ملاير قزاقستان 3,115,771 $
465 1399 مشهد ماکائو 3,103,511 $
466 1399 همدان پاکستان 3,075,681 $
467 1399 منطقه ويژه اقتصادي سهلان صربستان و مونته نگرو 3,074,443 $
468 1399 منطقه ويژه اقتصادي بندر امام خميني (ره) لبنان 3,054,747 $
469 1399 مراغه امارات متحده عربي 3,048,197 $
470 1399 مشهد ارمنستان 3,018,575 $
471 1399 اراک گرجستان 3,005,733 $
472 1399 مشهد قطر 2,969,675 $
473 1399 شهرکرد هند 2,969,547 $
474 1399 قم ازبکستان 2,964,536 $
475 1399 اصفهان ارمنستان 2,961,601 $
476 1399 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان هنگ کنگ 2,953,924 $
477 1399 کرمان فدراسیون روسيه 2,948,221 $
478 1399 منطقه ويژه اقتصادي ايرانيان(زرنديه) قزاقستان 2,935,911 $
479 1399 قزوين ایتالیا 2,924,048 $
480 1399 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ارمنستان 2,902,949 $
481 1399 ملاير اوکراين 2,900,875 $
482 1399 15401 عراق 2,900,276 $
483 1399 ساري ایتالیا 2,893,918 $
484 1399 تبريز الجزاير 2,869,103 $
485 1399 قزوين اسپانيا 2,854,204 $
486 1399 يزد غنا 2,851,368 $
487 1399 اصفهان ترکمنستان 2,843,437 $
488 1399 کاشان کویت 2,832,088 $
489 1399 منطقه ويژه صنايع معدني و فلزي خليج فارس مالزي 2,830,021 $
490 1399 15401 ترکيه 2,816,866 $
491 1399 فرودگاه امام خميني (ره) انگلستان (بريتانيا) 2,807,766 $
492 1399 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان اوکراين 2,799,872 $
493 1399 فولاد مبارکه ترکمنستان 2,796,582 $
494 1399 تبريز ساحل عاج (ساحل عاج) 2,780,620 $
495 1399 کرمان فرانسه 2,771,317 $
496 1399 يزد سومالي 2,758,291 $
497 1399 منطقه ويژه اقتصادي شيراز ويتنام 2,744,653 $
498 1399 قزوين آلمان 2,740,906 $
499 1399 منطقه ويژه اقتصادي سيرجان اوکراين 2,726,894 $
500 1399 غرب تهران لهستان 2,715,901 $
501 1399 تبريز دانمارک 2,702,482 $
502 1399 غرب تهران آفريقاي جنوبي 2,666,440 $
503 1399 منطقه ويژه اقتصادي ايرانيان(زرنديه) ارمنستان 2,643,914 $
504 1399 تبريز ازبکستان 2,623,540 $
505 1399 منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس مصر 2,621,250 $
506 1399 غرب تهران ژاپن 2,614,285 $
507 1399 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي لبنان 2,599,146 $
508 1399 بناب جمهوري آذربايجان 2,588,361 $
509 1399 منطقه ويژه اقتصادي شيراز فدراسیون روسيه 2,581,296 $
510 1399 منطقه ويژه اقتصادي شيراز ترکيه 2,547,209 $
511 1399 مهاباد عراق 2,533,339 $
512 1399 منطقه ويژه اقتصادي ايرانيان(زرنديه) هلند 2,531,164 $
513 1399 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ایتالیا 2,523,537 $
514 1399 آستارا ازبکستان 2,521,957 $
515 1399 بيله سوار فدراسیون روسيه 2,514,132 $
516 1399 کرمان ارمنستان 2,505,068 $
517 1399 اصفهان جمهوري آذربايجان 2,501,833 $
518 1399 آستارا تاجيکستان 2,493,255 $
519 1399 منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس فدراسیون روسيه 2,492,055 $
520 1399 بندر لنگه عمان 2,482,525 $
521 1399 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي روماني 2,475,399 $
522 1399 منطقه ويژه اقتصادي پيام ترکيه 2,469,062 $
523 1399 بندر لنگه قطر 2,467,780 $
524 1399 منطقه ويژه اقتصادي ايرانيان(زرنديه) جمهوري آذربايجان 2,459,046 $
525 1399 تبريز صربستان و مونته نگرو 2,453,383 $
526 1399 جلفا ارمنستان 2,432,944 $
527 1399 منطقه ويژه اقتصادي شيراز چين 2,431,031 $
528 1399 منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي بندر امام خميني (ره) ترکمنستان 2,427,179 $
529 1399 مشهد تاجيکستان 2,411,630 $
530 1399 چوئبده کویت 2,405,547 $
531 1399 بناب ایتالیا 2,391,170 $
532 1399 اهواز عراق 2,380,035 $
533 1399 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 2,374,296 $
534 1399 سمنان ترکمنستان 2,362,892 $
535 1399 منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي بندر امام خميني (ره) ارمنستان 2,344,555 $
536 1399 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان سوريه 2,343,167 $
537 1399 غرب تهران انگلستان (بريتانيا) 2,307,244 $
538 1399 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان پاکستان 2,303,123 $
539 1399 منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس گرجستان 2,296,668 $
540 1399 مشهد ایتالیا 2,270,754 $
541 1399 کرمان تايوان 2,254,350 $
542 1399 مشهد استراليا 2,240,541 $
543 1399 منطقه ويژه اقتصادي بوشهر 1 اوکراين 2,199,995 $
544 1399 تبريز کنیا 2,197,089 $
545 1399 منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس سومالي 2,188,414 $
546 1399 بازرگان آلمان 2,167,978 $
547 1399 منطقه ويژه اقتصادي بوشهر 1 فدراسیون روسيه 2,145,311 $
548 1399 اراک امارات متحده عربي 2,136,968 $
549 1399 غرب تهران قطر 2,122,951 $
550 1399 اهواز پاکستان 2,121,888 $
551 1399 مهران جمهوري آذربايجان 2,112,461 $
552 1399 ياسوج آلمان 2,104,100 $
553 1399 اصفهان فدراسیون روسيه 2,099,589 $
554 1399 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اردن 2,098,786 $
555 1399 منطقه ويژه اقتصادي بوشهر 1 بنگلادش 2,087,118 $
556 1399 سمنان امارات متحده عربي 2,086,008 $
557 1399 منطقه ويژه اقتصادي بم عراق 2,049,870 $
558 1399 غرب تهران روماني 2,047,591 $
559 1399 منطقه ويژه اقتصادي بم مالزي 2,041,145 $
560 1399 تبريز کانادا 2,028,843 $
561 1399 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر افغانستان 2,021,660 $
562 1399 منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس ارمنستان 2,019,577 $
563 1399 غرب تهران سويس 2,013,554 $
564 1399 بيله سوار گرجستان 2,010,185 $
565 1399 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکمنستان 2,010,086 $
566 1399 مراغه جمهوري آذربايجان 2,009,929 $
567 1399 قم فدراسیون روسيه 1,995,989 $
568 1399 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر سوريه 1,992,712 $
569 1399 بازرگان روماني 1,991,271 $
570 1399 شهيد باهنر ويتنام 1,979,688 $
571 1399 تبريز هلند 1,977,686 $
572 1399 اينچه برون روماني 1,970,130 $
573 1399 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي سنگاپور 1,966,265 $
574 1399 کاشان ازبکستان 1,964,882 $
575 1399 مشهد گرجستان 1,960,693 $
576 1399 منطقه ويژه اقتصادي کاوه فدراسیون روسيه 1,950,726 $
577 1399 اراک ارمنستان 1,941,365 $
578 1399 تبريز سومالي 1,925,060 $
579 1399 منطقه آزاد تجاري انزلي هند 1,912,779 $
580 1399 يزد مناطق ويژه 1,903,419 $
581 1399 منطقه ويژه اقتصادي بوشهر 1 سوريه 1,900,022 $
582 1399 فرودگاه امام خميني (ره) تايلند 1,895,202 $
583 1399 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي بحرين 1,892,153 $
584 1399 اهواز افغانستان 1,886,688 $
585 1399 بيرجند پاکستان 1,881,821 $
586 1399 اصفهان قطر 1,870,624 $
587 1399 قزوين کویت 1,860,647 $
588 1399 اراک تاجيکستان 1,857,491 $
589 1399 فرودگاه امام خميني (ره) عمان 1,855,884 $
590 1399 قم اندونزي 1,853,901 $
591 1399 غرب تهران هنگ کنگ 1,850,945 $
592 1399 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان گرجستان 1,844,418 $
593 1399 مراغه ترکيه 1,844,040 $
594 1399 قم جمهوري آذربايجان 1,842,955 $
595 1399 غرب تهران سوئد 1,840,411 $
596 1399 فرودگاه امام خميني (ره) ایتالیا 1,837,191 $
597 1399 خرم آباد عراق 1,836,686 $
598 1399 اردبيل جمهوري آذربايجان 1,829,974 $
599 1399 منطقه ويژه اقتصادي ايرانيان(زرنديه) سوئد 1,814,597 $
600 1399 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان برزيل 1,814,416 $
601 1399 تبريز اسپانيا 1,786,603 $
602 1399 منطقه ويژه اقتصادي کاوه بلغارستان 1,773,021 $
603 1399 اردبيل ترکيه 1,767,189 $
604 1399 مشهد سوئد 1,760,505 $
605 1399 همدان چين 1,748,631 $
606 1399 اردبيل عراق 1,734,362 $
607 1399 همدان افغانستان 1,726,178 $
608 1399 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان ارمنستان 1,725,656 $
609 1399 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي کنیا 1,724,152 $
610 1399 فرودگاه امام خميني (ره) کانادا 1,723,178 $
611 1399 لطف آباد ترکمنستان 1,716,491 $
612 1399 فرودگاه امام خميني (ره) مالزي 1,713,265 $
613 1399 زنجان ازبکستان 1,708,742 $
614 1399 فرودگاه امام خميني (ره) سوئد 1,697,595 $
615 1399 فرودگاه امام خميني (ره) تايوان 1,695,359 $
616 1399 مشهد جمهوري آذربايجان 1,689,837 $
617 1399 تبريز لبنان 1,669,831 $
618 1399 منطقه ويژه اقتصادي ايرانيان(زرنديه) فدراسیون روسيه 1,656,847 $
619 1399 سمنان فدراسیون روسيه 1,655,750 $
620 1399 فرودگاه امام خميني (ره) کویت 1,648,863 $
621 1399 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر روماني 1,636,595 $
622 1399 منطقه ويژه اقتصادي سهلان گرجستان 1,609,133 $
623 1399 منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي بندر امام خميني (ره) تاجيکستان 1,603,575 $
624 1399 شهرکرد پاکستان 1,601,970 $
625 1399 فرودگاه امام خميني (ره) قطر 1,594,712 $
626 1399 منطقه آزاد تجاري انزلي ترکمنستان 1,582,986 $
627 1399 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي نپال 1,574,028 $
628 1399 ساري فدراسیون روسيه 1,572,162 $
629 1399 اروميه قزاقستان 1,568,536 $
630 1399 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان ازبکستان 1,567,032 $
631 1399 اصفهان اوکراين 1,545,427 $
632 1399 منطقه ويژه اقتصادي شيراز مناطق ويژه 1,527,600 $
633 1399 اراک هند 1,521,108 $
634 1399 منطقه ويژه اقتصادي ايرانيان(زرنديه) تاجيکستان 1,512,633 $
635 1399 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان افغانستان 1,512,375 $
636 1399 منطقه آزاد تجاري انزلي ترکيه 1,506,788 $
637 1399 منطقه ويژه اقتصادي شيراز هند 1,506,466 $
638 1399 تبريز اتريش 1,504,187 $
639 1399 فريدون کنار عراق 1,504,014 $
640 1399 منطقه ويژه اقتصادي سهلان بوسني و هرزگوين 1,495,339 $
641 1399 مشهد بحرين 1,490,407 $
642 1399 منطقه ويژه اقتصادي ايرانيان(زرنديه) انگلستان (بريتانيا) 1,481,494 $
643 1399 منطقه ويژه اقتصادي ايرانيان(زرنديه) بلاروس 1,479,425 $
644 1399 آستارا بلاروس 1,475,047 $
645 1399 کرمان اردن 1,473,616 $
646 1399 منطقه ويژه اقتصادي کاوه جمهوري آذربايجان 1,473,170 $
647 1399 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر جمهوري آذربايجان 1,469,729 $
648 1399 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ژاپن 1,458,009 $
649 1399 کرمانشاه ارمنستان 1,456,591 $
650 1399 منطقه ويژه اقتصادي لرستان (ازنا) اوکراين 1,450,532 $
651 1399 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان تايلند 1,446,437 $
652 1399 اينچه برون ازبکستان 1,445,136 $
653 1399 منطقه آزاد تجاري اروند - آبادان کویت 1,440,413 $
654 1399 منطقه ويژه اقتصادي کاوه عمان 1,440,356 $
655 1399 کاشان اوگاندا 1,438,664 $
656 1399 منطقه ويژه اقتصادي پيام سومالي 1,435,825 $
657 1399 منطقه ويژه اقتصادي ايرانيان(زرنديه) گرجستان 1,434,556 $
658 1399 کاشان قزاقستان 1,433,723 $
659 1399 غرب تهران اردن 1,417,944 $
660 1399 قزوين هند 1,417,740 $
661 1399 کرمان قرقيزستان 1,406,574 $
662 1399 تبريز هند 1,406,039 $
663 1399 منطقه ويژه اقتصادي سهلان فدراسیون روسيه 1,404,367 $
664 1399 اينچه برون فدراسیون روسيه 1,395,368 $
665 1399 منطقه ويژه صنايع معدني و فلزي خليج فارس سوريه 1,393,449 $
666 1399 منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي بندر امام خميني (ره) آفريقاي جنوبي 1,393,241 $
667 1399 منطقه ويژه اقتصادي سرخس افغانستان 1,389,994 $
668 1399 ملاير ترکيه 1,379,978 $
669 1399 منطقه ويژه اقتصادي ايرانيان(زرنديه) هند 1,377,820 $
670 1399 غرب تهران بلاروس 1,373,933 $
671 1399 فرودگاه شيراز قطر 1,369,367 $
672 1399 مراغه ارمنستان 1,358,999 $
673 1399 يزد ازبکستان 1,346,793 $
674 1399 چابهار هند 1,346,363 $
675 1399 اردبيل افغانستان 1,339,272 $
676 1399 کرمان قطر 1,338,472 $
677 1399 اروميه ارمنستان 1,337,854 $
678 1399 مشهد تايوان 1,335,076 $
679 1399 منطقه ويژه صنايع معدني و فلزي خليج فارس تايوان 1,332,346 $
680 1399 جلفا گرجستان 1,330,006 $
681 1399 همدان ترکيه 1,320,519 $
682 1399 جلفا قزاقستان 1,310,880 $
683 1399 تبريز مصر 1,306,630 $
684 1399 کرمان گرجستان 1,297,663 $
685 1399 اردبيل امارات متحده عربي 1,297,427 $
686 1399 کاشان آنگولا 1,293,846 $
687 1399 منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي بندر امام خميني (ره) ويتنام 1,288,868 $
688 1399 منطقه ويژه اقتصادي ايرانيان(زرنديه) اتريش 1,282,863 $
689 1399 منطقه ويژه اقتصادي بوشهر 1 ويتنام 1,280,450 $
690 1399 اينچه برون پاکستان 1,270,054 $
691 1399 منطقه ويژه اقتصادي بندر امام خميني (ره) سومالي 1,262,982 $
692 1399 منطقه ويژه اقتصادي پيام فدراسیون روسيه 1,258,805 $
693 1399 منطقه آزاد تجاري انزلي اسپانيا 1,257,913 $
694 1399 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر امارات متحده عربي 1,247,602 $
695 1399 مراغه اوکراين 1,238,810 $
696 1399 کاشان قرقيزستان 1,235,487 $
697 1399 فرودگاه امام خميني (ره) قزاقستان 1,230,042 $
698 1399 منطقه ويژه صنايع معدني و فلزي خليج فارس تانزانيا 1,226,814 $
699 1399 کاشان ترکيه 1,226,351 $
700 1399 تبريز انگلستان (بريتانيا) 1,224,550 $
701 1399 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر ازبکستان 1,224,228 $
702 1399 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ارمنستان 1,220,591 $
703 1399 يزد لهستان 1,218,306 $
704 1399 15401 افغانستان 1,217,946 $
705 1399 منطقه ويژه اقتصادي پيام انگلستان (بريتانيا) 1,216,894 $
706 1399 منطقه ويژه اقتصادي کاوه قطر 1,212,886 $
707 1399 بناب لهستان 1,211,013 $
708 1399 منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي بندر امام خميني (ره) کنیا 1,210,962 $
709 1399 تبريز يونان 1,209,991 $
710 1399 منطقه ويژه اقتصادي لرستان (ازنا) ترکيه 1,208,443 $
711 1399 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان سنگاپور 1,205,350 $
712 1399 فرودگاه امام خميني (ره) فرانسه 1,204,821 $
713 1399 منطقه ويژه اقتصادي سيرجان سوريه 1,202,872 $
714 1399 اينچه برون امارات متحده عربي 1,188,373 $
715 1399 کرمانشاه چين 1,187,294 $
716 1399 يزد گرجستان 1,183,610 $
717 1399 سمنان جمهوري آذربايجان 1,177,254 $
718 1399 کرمان بلژيک 1,173,341 $
719 1399 مهران افغانستان 1,170,180 $
720 1399 اصفهان ایتالیا 1,168,132 $
721 1399 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ترکمنستان 1,167,509 $
722 1399 تبريز قزاقستان 1,157,470 $
723 1399 ساري ازبکستان 1,154,898 $