آمار کل واردات و صادرات به مقصد ج.ا.ايران (گمرک - کشور - تعرفه) در سال 1396

صادرات / واردات
شرح کالا / کد کالا تمامي کالاها
جهت جستجوي دقيق تر از شماره تعرفه کالا استفاده فرمائيد.
در صورت نياز مي توانيد از لينک زير شماره تعرفه کالاي مورد نظر را بدست آوريد.
نام کشور
نام گمرک
سال
نحوه مرتب سازي

نمودار آمار کل واردات ج.ا.ايران در سال 1396
(در نمودار 10 کشور اول لحاظ گرديده است - ارقام به دلار مي باشند)
loading...

آمار واردات سال 1396 (گمرک - کشور - تعرفه)
خروجي اکسل - Excel
رديف سال نام گمرک نام کشور ارزش (دلار)
وزن
نمايش جزئيات
1 1396 شهيدرجايي چين 4,542,248,372 $
2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 1,740,468,582 $
3 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 1,645,078,138 $
4 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 1,327,233,993 $
5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 1,167,638,134 $
6 1396 بندر امام خميني سوئيس 1,106,375,015 $
7 1396 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم چين 994,555,944 $
8 1396 بندر امام خميني انگلستان 828,650,580 $
9 1396 شهيدرجايي هند 784,788,940 $
10 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 758,217,994 $
11 1396 منطقه ويژه بوشهر1 چين 694,338,932 $
12 1396 بندر امام خميني هلند 676,022,860 $
13 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 664,038,628 $
14 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 619,568,691 $
15 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 613,196,338 $
16 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري كره 607,677,145 $
17 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 598,641,562 $
18 1396 غرب تهران فرانسه 593,595,642 $
19 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 584,931,307 $
20 1396 بندر امام خميني سنگاپور 580,091,003 $
21 1396 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 576,251,308 $
22 1396 شهيدرجايي آلمان 562,959,693 $
23 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) چين 554,357,656 $
24 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 551,462,426 $
25 1396 بندر امام خميني چين 533,438,946 $
26 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 442,479,080 $
27 1396 بازرگان ترکيه 421,602,122 $
28 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران چين 402,217,788 $
29 1396 بندر امام خميني امارات متحده عربي 398,154,447 $
30 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 394,694,353 $
31 1396 شهيدرجايي برزيل 369,878,266 $
32 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 361,469,383 $
33 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 358,312,838 $
34 1396 شهيدرجايي سوئد 346,984,667 $
35 1396 شهيدرجايي ايتاليا 318,800,500 $
36 1396 جلفا ترکيه 317,547,472 $
37 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 317,362,131 $
38 1396 شهيدرجايي ژاپن 282,632,148 $
39 1396 منطقه ازاد بندر انزلي امارات متحده عربي 274,935,932 $
40 1396 شهيدرجايي تايوان 244,749,533 $
41 1396 غرب تهران چين 234,532,202 $
42 1396 منطقه ويژه بوشهر1 فيليپين 225,105,497 $
43 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 223,709,082 $
44 1396 قزوين چين 220,846,553 $
45 1396 سهلان ترکيه 204,100,104 $
46 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي آلمان 184,893,772 $
47 1396 شهيدرجايي فرانسه 179,727,607 $
48 1396 شهيدرجايي ترکيه 171,344,321 $
49 1396 شهيدرجايي بلژيك 170,348,321 $
50 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 166,136,814 $
51 1396 بندر امام خميني مالزي 163,988,104 $
52 1396 اميرآباد فدراسيون روسيه 159,018,950 $
53 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 154,809,215 $
54 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 153,193,187 $
55 1396 غرب تهران ترکيه 150,344,012 $
56 1396 شهيدرجايي مالزي 149,120,229 $
57 1396 بندر امام خميني اروگوئه 141,798,933 $
58 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 140,822,618 $
59 1396 بندر امام خميني هند 138,006,740 $
60 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ايتاليا 137,786,141 $
61 1396 زنجان ترکيه 137,508,937 $
62 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 133,411,968 $
63 1396 زاهدان پاكستان 132,457,809 $
64 1396 قزوين ترکيه 125,959,502 $
65 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئد 125,158,803 $
66 1396 اميرآباد سوئيس 121,475,320 $
67 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي برزيل 119,678,883 $
68 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 119,011,672 $
69 1396 بندر امام خميني بلژيك 117,693,451 $
70 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 117,507,175 $
71 1396 منطقه ويژه پيام فرانسه 117,377,483 $
72 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ژاپن 115,319,297 $
73 1396 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 114,206,453 $
74 1396 بندر امام خميني تايلند 113,286,799 $
75 1396 قزوين آلمان 110,240,449 $
76 1396 شهيدرجايي اسپانيا 108,820,431 $
77 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 108,199,001 $
78 1396 بندر امام خميني جمهوري كره 106,826,160 $
79 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان جمهوري كره 106,421,101 $
80 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 106,341,342 $
81 1396 منطقه آزادچابهار چين 103,979,260 $
82 1396 بندر امام خميني اوكراين 103,069,359 $
83 1396 اميرآباد امارات متحده عربي 96,625,391 $
84 1396 شهركرد چين 95,498,037 $
85 1396 غرب تهران آلمان 95,495,293 $
86 1396 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم جمهوري كره 94,952,449 $
87 1396 آبادان امارات متحده عربي 92,805,797 $
88 1396 شهيدرجايي فدراسيون روسيه 91,845,514 $
89 1396 شهيدرجايي سنگاپور 91,118,115 $
90 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 90,006,165 $
91 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 88,928,797 $
92 1396 منطقه آزادچابهار جمهوري كره 88,334,006 $
93 1396 منطقه ويژه پيام امارات متحده عربي 84,948,182 $
94 1396 شهيدرجايي اندونزي 84,772,155 $
95 1396 منطقه ويژه بوشهر1 اكوادور 84,675,548 $
96 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هند 83,795,527 $
97 1396 قزوين امارات متحده عربي 82,553,615 $
98 1396 منطقه ازاد بندر انزلي سوئيس 81,638,561 $
99 1396 منطقه ويژه بوشهر1 جمهوري كره 81,292,231 $
100 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي بلژيك 79,134,525 $
101 1396 اميرآباد آلمان 79,100,205 $
102 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي مالزي 78,437,862 $
103 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران بلژيك 77,889,033 $
104 1396 منطقه ويژه نوشهر فدراسيون روسيه 77,499,650 $
105 1396 شهيدرجايي تايلند 76,940,884 $
106 1396 منطقه آزادچابهار هند 74,985,323 $
107 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران هلند 72,293,727 $
108 1396 منطقه ويژه پيام چين 68,841,337 $
109 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 68,273,581 $
110 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 68,090,404 $
111 1396 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم ترکيه 66,827,179 $
112 1396 گناوه چين 66,794,811 $
113 1396 ساوه امارات متحده عربي 66,370,849 $
114 1396 اصفهان چين 65,932,885 $
115 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي سوئد 65,834,675 $
116 1396 جلفا آلمان 64,751,136 $
117 1396 ساوه چين 61,284,103 $
118 1396 بندر امام خميني برزيل 60,417,842 $
119 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ترکيه 59,501,646 $
120 1396 قزوين بلژيك 59,117,731 $
121 1396 شهيدرجايي دانمارك 58,464,794 $
122 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 58,302,852 $
123 1396 تجاري مهراباد فرانسه 57,637,310 $
124 1396 گناوه امارات متحده عربي 57,035,627 $
125 1396 اروميه ترکيه 57,012,216 $
126 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 55,616,089 $
127 1396 بندر امام خميني آلمان 54,837,427 $
128 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 54,365,611 $
129 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 54,259,572 $
130 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران فنلاند 53,672,510 $
131 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 51,779,525 $
132 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي پاكستان 50,681,690 $
133 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 49,775,083 $
134 1396 شهيد باهنر هند 49,502,674 $
135 1396 شهيدرجايي هلند 48,382,248 $
136 1396 سرخس ترکيه 47,559,766 $
137 1396 شهيدرجايي اتريش 47,084,822 $
138 1396 شهركرد امارات متحده عربي 45,881,797 $
139 1396 زنجان آلمان 44,019,357 $
140 1396 باشماق عراق 43,140,858 $
141 1396 قشم امارات متحده عربي 42,103,304 $
142 1396 قشم چين 42,097,879 $
143 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 42,072,293 $
144 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 41,977,453 $
145 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي سنگاپور 41,710,483 $
146 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران دانمارك 41,633,533 $
147 1396 منطقه ازاد بندر انزلي آلمان 41,411,246 $
148 1396 غرب تهران روماني 41,281,284 $
149 1396 شهيد باهنر سوئد 40,337,655 $
150 1396 منطقه ازاد بندر انزلي ترکيه 40,093,117 $
151 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايلند 39,679,724 $
152 1396 شهيدرجايي زامب?ا 38,347,359 $
153 1396 مجتمع فولاد مباركه آلمان 37,889,514 $
154 1396 بازارچه كوهك-سراوان پاكستان 37,804,100 $
155 1396 تجاري مهراباد امارات متحده عربي 37,616,543 $
156 1396 شهيدرجايي پاكستان 37,285,194 $
157 1396 سهلان امارات متحده عربي 37,168,581 $
158 1396 شهيدرجايي سوئيس 36,555,352 $
159 1396 شهيدرجايي سري لانكا 36,424,124 $
160 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اسپانيا 35,989,116 $
161 1396 اميرآباد اسپانيا 35,403,754 $
162 1396 غرب تهران جمهوري كره 34,908,111 $
163 1396 کيش چين 34,805,696 $
164 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 34,803,031 $
165 1396 شهيدرجايي ويتنام 33,773,889 $
166 1396 شهيدرجايي بنگلادش 33,393,685 $
167 1396 شهيدرجايي غنا 33,305,130 $
168 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايرلند 33,291,306 $
169 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي فرانسه 33,191,476 $
170 1396 سهلان چين 33,005,238 $
171 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 32,278,464 $
172 1396 شهيدرجايي ايالات متحده آمريكا 31,526,362 $
173 1396 بازرگان ايتاليا 31,108,406 $
174 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اندونزي 30,360,051 $
175 1396 سهلان آلمان 30,228,496 $
176 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) عمان 29,895,069 $
177 1396 چابهار جمهوري كره 29,588,152 $
178 1396 خوي ترکيه 29,135,918 $
179 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايرلند 28,962,697 $
180 1396 قشم سري لانكا 28,665,327 $
181 1396 شهيدرجايي آرژانتين 28,485,213 $
182 1396 سرخس ازبكستان 28,041,419 $
183 1396 يزد ترکيه 27,975,748 $
184 1396 سيرجان چين 27,635,697 $
185 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 27,330,492 $
186 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ژاپن 27,290,042 $
187 1396 جلفا چين 27,251,859 $
188 1396 بندر امام خميني اتريش 27,096,137 $
189 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 26,878,402 $
190 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هلند 26,619,727 $
191 1396 منطقه ويژه بوشهر1 فرانسه 26,500,205 $
192 1396 مجتمع فولاد مباركه ايتاليا 26,292,245 $
193 1396 مشهد امارات متحده عربي 26,260,498 $
194 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي فدراسيون روسيه 26,257,107 $
195 1396 سرخس امارات متحده عربي 26,198,859 $
196 1396 شهيدرجايي كانادا 26,004,109 $
197 1396 يزد چين 25,849,773 $
198 1396 قزوين سنگاپور 25,759,247 $
199 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اتريش 25,655,695 $
200 1396 مشهد پاكستان 25,592,741 $
201 1396 منطقه آزاد حسن رود چين 25,528,853 $
202 1396 سهلان ايتاليا 25,392,134 $
203 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران هند 25,379,247 $
204 1396 اميرآباد هلند 25,369,904 $
205 1396 غرب تهران ايتاليا 25,130,629 $
206 1396 قم چين 24,956,632 $
207 1396 اصفهان جمهوري كره 24,714,492 $
208 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي زامب?ا 24,623,307 $
209 1396 قشم جمهوري كره 24,458,903 $
210 1396 شهيدرجايي پاراگوئه 24,316,229 $
211 1396 زنجان امارات متحده عربي 23,704,908 $
212 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي آرژانتين 23,442,228 $
213 1396 اراك امارات متحده عربي 22,912,299 $
214 1396 بندر امام خميني ترکيه 22,681,902 $
215 1396 اصفهان ايتاليا 22,553,941 $
216 1396 آستارا فدراسيون روسيه 22,322,949 $
217 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايلند 22,300,699 $
218 1396 شهيدرجايي انگلستان 21,771,758 $
219 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ايتاليا 21,723,097 $
220 1396 فريدون كنار امارات متحده عربي 21,210,323 $
221 1396 بازرگان آلمان 20,502,264 $
222 1396 منطقه ازاد بندر انزلي جمهوري كره 20,493,777 $
223 1396 قزوين جمهوري كره 20,262,580 $
224 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري كره 20,219,939 $
225 1396 منطقه ازاد بندر انزلي چين 20,218,117 $
226 1396 بندر امام خميني اندونزي 20,100,759 $
227 1396 ساوه ترکيه 20,000,097 $
228 1396 اصفهان ترکيه 19,941,778 $
229 1396 همدان آلمان 19,844,299 $
230 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي سري لانكا 19,756,990 $
231 1396 شهيدرجايي استراليا 19,402,111 $
232 1396 شهيدرجايي ايرلند 19,349,728 $
233 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ژاپن 19,296,120 $
234 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هند 19,169,744 $
235 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 19,109,390 $
236 1396 چابهار بلژيك 18,844,895 $
237 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 18,830,564 $
238 1396 بندر امام خميني آرژانتين 18,565,179 $
239 1396 نوردوز گرجستان 18,393,280 $
240 1396 اراك چين 18,113,591 $
241 1396 جلفا امارات متحده عربي 18,100,738 $
242 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سنگاپور 18,034,638 $
243 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اتيوپي 17,924,377 $
244 1396 شهركرد ايتاليا 17,857,236 $
245 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 17,667,962 $
246 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ترکيه 17,636,093 $
247 1396 منطقه ازاد بندر انزلي اسپانيا 17,628,470 $
248 1396 اصفهان امارات متحده عربي 17,623,145 $
249 1396 بندر امام خميني ايتاليا 17,532,686 $
250 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 17,446,635 $
251 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 17,387,024 $
252 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 17,113,722 $
253 1396 منطقه ويژه نوشهر ايتاليا 17,060,010 $
254 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 16,834,679 $
255 1396 بندر لنگه چين 16,812,802 $
256 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران كانادا 16,756,923 $
257 1396 قشم ويتنام 16,676,715 $
258 1396 بندر امام خميني استراليا 16,602,608 $
259 1396 مشهد جمهوري كره 16,585,497 $
260 1396 آستارا امارات متحده عربي 16,577,394 $
261 1396 منطقه ويژه بوشهر1 فدراسيون روسيه 16,163,998 $
262 1396 مشهد ترکيه 16,155,961 $
263 1396 پرويزخان عراق 16,122,110 $
264 1396 مجتمع فولاد مباركه جمهوري كره 16,017,436 $
265 1396 کيش امارات متحده عربي 15,977,032 $
266 1396 شهيدرجايي اتيوپي 15,912,117 $
267 1396 منطقه آزادچابهار تايلند 15,796,556 $
268 1396 مشهد چين 15,640,792 $
269 1396 اصفهان آلمان 15,632,641 $
270 1396 آستارا چين 15,400,143 $
271 1396 نوردوز ارمنستان 15,398,144 $
272 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز چين 15,342,271 $
273 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لوگزامبورگ 15,282,125 $
274 1396 منطقه ويژه پيام آلمان 14,899,605 $
275 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عمان 14,879,397 $
276 1396 زنجان چين 14,870,972 $
277 1396 منطقه آزادچابهار منطقه آزاد چابهار 14,870,650 $
278 1396 منطقه ويژه بوشهر1 آلمان 14,734,596 $
279 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 14,707,214 $
280 1396 سرخس قزاقستان 14,625,697 $
281 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايوان 14,599,947 $
282 1396 منطقه آزادچابهار امارات متحده عربي 14,425,296 $
283 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي غنا 14,267,360 $
284 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آفريقاي جنوبي 14,228,101 $
285 1396 سرو ترکيه 14,177,839 $
286 1396 تجاري مهراباد چين 14,131,235 $
287 1396 ساوه انگلستان 14,124,868 $
288 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 14,023,911 $
289 1396 ساوه آلمان 13,951,337 $
290 1396 شهيدرجايي مجارستان 13,828,733 $
291 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي استراليا 13,743,870 $
292 1396 اميرآباد قزاقستان 13,690,848 $
293 1396 يزد ايتاليا 13,451,082 $
294 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران مغولستان 13,301,537 $
295 1396 ميرجاوه پاكستان 13,276,900 $
296 1396 شهيدرجايي جمهوري متحده تانزانيا 13,018,479 $
297 1396 شهيد باهنر سوئيس 12,827,466 $
298 1396 قزوين ايتاليا 12,767,379 $
299 1396 منطقه ويژه نوشهر اتريش 12,757,518 $
300 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ازبكستان 12,617,801 $
301 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) جمهوري كره 12,576,301 $
302 1396 منطقه ويژه بوشهر1 سري لانكا 12,481,356 $
303 1396 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 12,388,447 $
304 1396 منطقه ويژه نوشهر امارات متحده عربي 12,344,963 $
305 1396 شهيدرجايي اوكراين 12,268,707 $
306 1396 شهيدرجايي سيشل 12,238,374 $
307 1396 اميرآباد فنلاند 12,231,573 $
308 1396 منطقه ويژه بوشهر1 كويت 12,185,803 $
309 1396 منطقه آزادچابهار ساير كشورهاي خارجي 12,144,486 $
310 1396 جلفا ژاپن 11,893,103 $
311 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لوگزامبورگ 11,890,259 $
312 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايالات متحده آمريكا 11,848,485 $
313 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي كانادا 11,786,923 $
314 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سنگاپور 11,770,484 $
315 1396 منطقه ويژه نوشهر سوئيس 11,754,830 $
316 1396 زنجان سوئيس 11,738,082 $
317 1396 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 11,729,383 $
318 1396 سمنان امارات متحده عربي 11,707,774 $
319 1396 آستارا آذربايجان 11,647,289 $
320 1396 همدان چين 11,634,638 $
321 1396 مشهد سوئيس 11,590,306 $
322 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي بنگلادش 11,561,399 $
323 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 11,468,733 $
324 1396 اردبيل ترکيه 11,259,369 $
325 1396 منطقه آزاد حسن رود ترکيه 11,221,217 $
326 1396 منطقه ازاد بندر انزلي ژاپن 11,197,903 $
327 1396 اميرآباد قبرس 10,970,028 $
328 1396 زنجان گرجستان 10,955,938 $
329 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري چك 10,790,688 $
330 1396 اراك ترکيه 10,782,550 $
331 1396 منطقه ازاد بندر انزلي هنگ كنگ 10,650,613 $
332 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايلند 10,525,134 $
333 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ويتنام 10,509,567 $
334 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ليختن اشتاين 10,499,028 $
335 1396 قم ترکيه 10,496,591 $
336 1396 قزوين تايوان 10,422,122 $
337 1396 سيرجان امارات متحده عربي 10,418,022 $
338 1396 کيش منطقه آزاد كيش 10,381,180 $
339 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قبرس 10,316,659 $
340 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ايرلند 10,214,981 $
341 1396 شهيدرجايي نيوزيلند 10,126,160 $
342 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران تايوان 10,119,002 $
343 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران گرجستان 9,890,807 $
344 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 9,866,411 $
345 1396 بازرگان چين 9,775,461 $
346 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي سوئيس 9,719,715 $
347 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ايالات متحده آمريكا 9,687,307 $
348 1396 آستارا ترکيه 9,652,599 $
349 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري چك 9,574,112 $
350 1396 مشهد آلمان 9,473,128 $
351 1396 منطقه آزادچابهار ترکيه 9,382,986 $
352 1396 سهلان جمهوري كره 9,346,084 $
353 1396 ساوه اسپانيا 9,320,364 $
354 1396 بندر امام خميني ژاپن 9,293,435 $
355 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ايتاليا 9,289,404 $
356 1396 منطقه آزاد حسن رود امارات متحده عربي 9,266,253 $
357 1396 سرخس فدراسيون روسيه 9,149,667 $
358 1396 سمنان ترکيه 9,116,580 $
359 1396 شهيدرجايي اردن 9,041,526 $
360 1396 تجاري مهراباد ترکيه 9,012,965 $
361 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران روماني 9,001,173 $
362 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي سيشل 8,984,946 $
363 1396 چابهار بلغارستان 8,875,903 $
364 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اوكراين 8,867,095 $
365 1396 ساوه ايتاليا 8,847,468 $
366 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان آلمان 8,813,790 $
367 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد جمهوري كره 8,783,013 $
368 1396 منطقه ويژه نوشهر جمهوري كره 8,699,562 $
369 1396 ساوه هند 8,686,134 $
370 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران فدراسيون روسيه 8,586,404 $
371 1396 منطقه آزادچابهار پاكستان 8,444,047 $
372 1396 سمنان چين 8,358,342 $
373 1396 سيرجان جمهوري كره 8,336,438 $
374 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسلووني 8,254,315 $
375 1396 شهيدرجايي فنلاند 8,252,853 $
376 1396 غرب تهران اتريش 8,252,665 $
377 1396 خرم آباد چين 8,233,419 $
378 1396 جلفا ايتاليا 8,209,807 $
379 1396 زنجان ايتاليا 8,202,737 $
380 1396 منطقه ويژه بوشهر1 اندونزي 8,148,887 $
381 1396 سمنان آلمان 8,077,813 $
382 1396 گناوه كويت 8,051,540 $
383 1396 همدان ترکيه 7,808,575 $
384 1396 بجنورد چين 7,687,742 $
385 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لبنان 7,662,772 $
386 1396 شهيدرجايي لوگزامبورگ 7,630,184 $
387 1396 تجاري مهراباد آلمان 7,502,972 $
388 1396 منطقه ويژه بوشهر1 انگلستان 7,451,253 $
389 1396 ساوه سوئد 7,444,149 $
390 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران صربستان 7,443,862 $
391 1396 قزوين هند 7,402,177 $
392 1396 منطقه ويژه نوشهر چين 7,340,428 $
393 1396 جلفا سوئد 7,318,470 $
394 1396 بندر امام خميني فدراسيون روسيه 7,315,736 $
395 1396 منطقه آزاد حسن رود فدراسيون روسيه 7,230,046 $
396 1396 ساوه تايلند 7,197,379 $
397 1396 شهيدرجايي جمهوري چك 7,188,475 $
398 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران پاكستان 7,114,197 $
399 1396 بازرگان امارات متحده عربي 7,077,930 $
400 1396 سهلان هلند 7,041,670 $
401 1396 اراك آلمان 6,979,670 $
402 1396 رازي ترکيه 6,874,418 $
403 1396 قزوين فرانسه 6,852,822 $
404 1396 منطقه آزادچابهار برزيل 6,811,029 $
405 1396 منطقه ويژه نوشهر ترکيه 6,765,094 $
406 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسلووني 6,733,550 $
407 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ژاپن 6,714,232 $
408 1396 شيراز چين 6,690,508 $
409 1396 منطقه ويژه پيام جمهوري كره 6,664,588 $
410 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) آلمان 6,657,208 $
411 1396 پيشين پاكستان 6,628,278 $
412 1396 اميرآباد سنگاپور 6,627,679 $
413 1396 جلفا بلژيك 6,572,092 $
414 1396 آبادان چين 6,558,906 $
415 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي انگلستان 6,544,212 $
416 1396 اروميه آلمان 6,450,831 $
417 1396 منطقه ازاد بندر انزلي هلند 6,403,131 $
418 1396 قم هند 6,377,330 $
419 1396 منطقه ويژه بوشهر1 نيوزيلند 6,374,886 $
420 1396 منطقه ويژه پيام ايتاليا 6,313,094 $
421 1396 منطقه ويژه نوشهر هلند 6,311,580 $
422 1396 زنجان سوئد 6,186,025 $
423 1396 قزوين مجارستان 6,053,388 $
424 1396 منطقه ويژه پيام برزيل 5,965,588 $
425 1396 شهيد باهنر آلمان 5,964,337 $
426 1396 شهيدرجايي لبنان 5,923,447 $
427 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فنلاند 5,918,465 $
428 1396 سنندج ايتاليا 5,903,721 $
429 1396 منطقه آزاد حسن رود آلمان 5,898,336 $
430 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران يونان 5,891,504 $
431 1396 منطقه ويژه اقتصادي کاوه سوئد 5,877,957 $
432 1396 كرمانشاه چين 5,853,991 $
433 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران مالزي 5,760,768 $
434 1396 يزد اسپانيا 5,734,141 $
435 1396 شهيد باهنر ساير كشورهاي خارجي 5,664,047 $
436 1396 شهيدرجايي (بلوروس ( روسيه سفيد 5,660,581 $
437 1396 مشهد ازبكستان 5,647,365 $
438 1396 سيرجان اسپانيا 5,628,467 $
439 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران پرتغال 5,548,543 $
440 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان هند 5,526,564 $
441 1396 منطقه ويژه اقتصادي کاوه چين 5,508,078 $
442 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 5,503,778 $
443 1396 ساوه مالزي 5,497,919 $
444 1396 غرب تهران سوئد 5,475,549 $
445 1396 مشهد مالزي 5,426,172 $
446 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ويتنام 5,346,401 $
447 1396 مشهد ايرلند 5,345,445 $
448 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايلند 5,304,476 $
449 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز ترکيه 5,288,415 $
450 1396 منطقه ازاد بندر انزلي اتريش 5,272,653 $
451 1396 سهلان سوئد 5,270,611 $
452 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هنگ كنگ 5,186,094 $
453 1396 شيراز امارات متحده عربي 5,156,767 $
454 1396 منطقه ويژه بوشهر1 پاكستان 5,146,498 $
455 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ليختن اشتاين 5,141,148 $
456 1396 قم امارات متحده عربي 5,092,000 $
457 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران مجارستان 5,086,042 $
458 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اسلووني 5,083,087 $
459 1396 منطقه آزاد حسن رود ايتاليا 5,077,320 $
460 1396 سهلان ژاپن 5,046,711 $
461 1396 غرب تهران ژاپن 5,013,688 $
462 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري عربي سوريه 4,988,412 $
463 1396 سمنان ايتاليا 4,981,564 $
464 1396 تجاري مهراباد هند 4,980,112 $
465 1396 سهلان كانادا 4,964,734 $
466 1396 شهيدرجايي لهستان 4,919,715 $
467 1396 ساوه قزاقستان 4,919,128 $
468 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي دانمارك 4,913,123 $
469 1396 منطقه ويژه نوشهر اسپانيا 4,912,343 $
470 1396 جلفا اسپانيا 4,891,126 $
471 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد چين 4,876,675 $
472 1396 چابهار چين 4,870,855 $
473 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي نروژ 4,838,839 $
474 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هلند 4,830,217 $
475 1396 همدان امارات متحده عربي 4,822,278 $
476 1396 بندر امام خميني اسپانيا 4,789,751 $
477 1396 اينچه برون آلمان 4,781,886 $
478 1396 كرمان ترکيه 4,763,733 $
479 1396 مشهد قزاقستان 4,742,564 $
480 1396 اميرآباد تركمنستان 4,741,326 $
481 1396 اينچه برون فدراسيون روسيه 4,740,042 $
482 1396 بندر امام خميني عمان 4,729,976 $
483 1396 سهلان هند 4,711,485 $
484 1396 شهيدرجايي اسلووني 4,674,465 $
485 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ژاپن 4,649,245 $
486 1396 قزوين اتريش 4,644,956 $
487 1396 مشهد تاجيكستان 4,610,630 $
488 1396 بازرگان گرجستان 4,602,082 $
489 1396 منطقه آزادچابهار تايوان 4,600,255 $
490 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 4,536,160 $
491 1396 ساوه جمهوري كره 4,520,872 $
492 1396 چابهار امارات متحده عربي 4,405,317 $
493 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني نروژ 4,393,651 $
494 1396 اميرآباد ترکيه 4,375,777 $
495 1396 غرب تهران فدراسيون روسيه 4,348,238 $
496 1396 فريدون كنار اسپانيا 4,314,065 $
497 1396 منطقه ويژه پيام اسپانيا 4,301,841 $
498 1396 يزد جمهوري چك 4,301,379 $
499 1396 غرب تهران اسپانيا 4,287,274 $
500 1396 جلفا فدراسيون روسيه 4,285,816 $
501 1396 اميرآباد انگلستان 4,280,586 $
502 1396 شهيدرجايي فيليپين 4,207,888 $
503 1396 مشهد ايتاليا 4,161,758 $
504 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي عمان 4,124,031 $
505 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري چك 4,031,429 $
506 1396 ريگ امارات متحده عربي 4,018,906 $
507 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوازيلند 3,997,007 $
508 1396 ساوه اتريش 3,942,150 $
509 1396 مشهد ليختن اشتاين 3,915,286 $
510 1396 مشهد تايوان 3,908,385 $
511 1396 شهيدرجايي پرتغال 3,884,172 $
512 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آلمان 3,878,531 $
513 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) اندونزي 3,874,252 $
514 1396 سرخس تاجيكستان 3,845,951 $
515 1396 سمنان ژاپن 3,843,839 $
516 1396 ساوه دانمارك 3,834,660 $
517 1396 يزد آلمان 3,828,302 $
518 1396 منطقه آزادچابهار منطقه آزادچابهار 3,782,426 $
519 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان لهستان 3,780,384 $
520 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان امارات متحده عربي 3,740,964 $
521 1396 منطقه ويژه نوشهر قزاقستان 3,738,952 $
522 1396 منطقه ويژه بوشهر1 مالزي 3,723,278 $
523 1396 اصفهان سوئيس 3,710,158 $
524 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسلواكي 3,695,236 $
525 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي لوگزامبورگ 3,667,408 $
526 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مجارستان 3,644,796 $
527 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) جمهوري چك 3,616,384 $
528 1396 كرمانشاه آلمان 3,604,916 $
529 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد ترکيه 3,585,521 $
530 1396 سرخس جمهوري كره 3,576,218 $
531 1396 منطقه ويژه بوشهر1 لهستان 3,569,805 $
532 1396 ساوه يونان 3,547,172 $
533 1396 قم (بلوروس ( روسيه سفيد 3,516,255 $
534 1396 غرب تهران فنلاند 3,480,459 $
535 1396 شهيدرجايي يونان 3,459,874 $
536 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران نيوزيلند 3,452,170 $
537 1396 شهيدرجايي نروژ 3,451,883 $
538 1396 قشم آلمان 3,446,477 $
539 1396 اصفهان ازبكستان 3,431,924 $
540 1396 منطقه آزادچابهار ويتنام 3,404,466 $
541 1396 اينچه برون امارات متحده عربي 3,392,114 $
542 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني شيلي 3,388,978 $
543 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز جمهوري كره 3,368,776 $
544 1396 کيش آلمان 3,349,878 $
545 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ايالات متحده آمريكا 3,343,972 $
546 1396 مشهد جمهوري چك 3,300,359 $
547 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي پرتغال 3,287,395 $
548 1396 شهركرد آلمان 3,258,549 $
549 1396 سهلان لهستان 3,225,257 $
550 1396 جلفا اتريش 3,223,844 $
551 1396 شهيدرجايي سودان 3,216,156 $
552 1396 قزوين دانمارك 3,206,916 $
553 1396 مجتمع فولاد مباركه چين 3,206,595 $
554 1396 اراك جمهوري كره 3,171,282 $
555 1396 منطقه آزاد حسن رود ژاپن 3,153,807 $
556 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي سودان 3,147,991 $
557 1396 شهيدرجايي سوازيلند 3,139,692 $
558 1396 قزوين سوئيس 3,125,721 $
559 1396 قم فنلاند 3,120,450 $
560 1396 سهلان فرانسه 3,089,471 $
561 1396 شهيدرجايي زيمبابوه 3,083,713 $
562 1396 کيش کيش 3,053,761 $
563 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي فيليپين 3,034,799 $
564 1396 شهركرد جمهوري كره 3,017,042 $
565 1396 منطقه ويژه بوشهر1 اروگوئه 3,012,463 $
566 1396 اهواز آلمان 3,010,869 $
567 1396 شهيدرجايي عمان 3,003,717 $
568 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي زيمبابوه 2,993,005 $
569 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اردن 2,989,812 $
570 1396 جلفا دانمارك 2,984,526 $
571 1396 اصفهان اندونزي 2,945,380 $
572 1396 اروميه امارات متحده عربي 2,924,580 $
573 1396 آستارا گرجستان 2,903,153 $
574 1396 جلفا لهستان 2,866,323 $
575 1396 پيرانشهر عراق 2,849,899 $
576 1396 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 2,842,238 $
577 1396 اصفهان اتريش 2,838,926 $
578 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بحرين 2,827,822 $
579 1396 كرمانشاه امارات متحده عربي 2,827,511 $
580 1396 قزوين جمهوري عربي سوريه 2,807,251 $
581 1396 منطقه ازاد بندر انزلي مالزي 2,805,447 $
582 1396 خرم آباد ترکيه 2,796,844 $
583 1396 کيش فرانسه 2,796,752 $
584 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اوكراين 2,765,075 $
585 1396 سنندج آلمان 2,746,493 $
586 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان انگلستان 2,704,777 $
587 1396 شهيدرجايي تونس 2,691,860 $
588 1396 قزوين پاكستان 2,682,093 $
589 1396 غرب تهران دانمارك 2,681,872 $
590 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي فنلاند 2,672,854 $
591 1396 ذوب آهن اصفهان چين 2,657,222 $
592 1396 اميرآباد ايالات متحده آمريكا 2,655,404 $
593 1396 غرب تهران لوگزامبورگ 2,651,269 $
594 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان فرانسه 2,637,254 $
595 1396 سهلان سنگاپور 2,634,913 $
596 1396 اصفهان فدراسيون روسيه 2,634,834 $
597 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني پرتغال 2,632,014 $
598 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران بلغارستان 2,631,216 $
599 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني پاكستان 2,609,293 $
600 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي (بلوروس ( روسيه سفيد 2,604,723 $
601 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي پاراگوئه 2,595,934 $
602 1396 ذوب آهن اصفهان آلمان 2,592,459 $
603 1396 منطقه ويژه بوشهر1 اسپانيا 2,559,633 $
604 1396 منطقه آزاد حسن رود جمهوري كره 2,557,585 $
605 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني برزيل 2,554,287 $
606 1396 ذوب آهن اصفهان اتريش 2,553,197 $
607 1396 غرب تهران بلژيك 2,552,791 $
608 1396 سهلان انگلستان 2,546,473 $
609 1396 منطقه ويژه بوشهر1 جمهوري عربي سوريه 2,539,563 $
610 1396 اردبيل آلمان 2,527,943 $
611 1396 شهيدرجايي اسلواكي 2,520,861 $
612 1396 ديلم امارات متحده عربي 2,519,722 $
613 1396 اصفهان اسپانيا 2,519,570 $
614 1396 غرب تهران (بلوروس ( روسيه سفيد 2,514,491 $
615 1396 آستارا جمهوري كره 2,512,509 $
616 1396 زنجان اسپانيا 2,471,194 $
617 1396 شهيدرجايي قبرس 2,458,761 $
618 1396 منطقه آزادچابهار لهستان 2,436,193 $
619 1396 اروميه چين 2,423,757 $
620 1396 بندر امام خميني اسلووني 2,421,514 $
621 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) اسلووني 2,409,345 $
622 1396 زنجان جمهوري كره 2,403,774 $
623 1396 شهيدرجايي ازبكستان 2,396,512 $
624 1396 سرخس قرقيزستان 2,387,831 $
625 1396 ذوب آهن اصفهان امارات متحده عربي 2,385,245 $
626 1396 بازارچه ميرجاوه پاكستان 2,382,255 $
627 1396 بازرگان بلغارستان 2,369,428 $
628 1396 منطقه ويژه اقتصادي کاوه امارات متحده عربي 2,362,463 $
629 1396 جلفا جمهوري كره 2,354,111 $
630 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تونس 2,350,593 $
631 1396 يزد قبرس 2,347,377 $
632 1396 دوغارون افغانستان 2,344,033 $
633 1396 بازرگان بلژيك 2,337,760 $
634 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ترکيه 2,332,972 $
635 1396 منطقه آزادچابهار اندونزي 2,327,518 $
636 1396 اروميه هلند 2,324,541 $
637 1396 اصفهان دانمارك 2,311,992 $
638 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران قبرس 2,305,003 $
639 1396 يزد هند 2,286,733 $
640 1396 غرب تهران لهستان 2,284,073 $
641 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني گرجستان 2,248,679 $
642 1396 بندر امام خميني تايوان 2,244,602 $
643 1396 اينچه برون قزاقستان 2,238,536 $
644 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي نيوزيلند 2,227,310 $
645 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ليتواني 2,226,399 $
646 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران استوني 2,222,452 $
647 1396 منطقه آزاد حسن رود گرجستان 2,219,211 $
648 1396 مجتمع فولاد مباركه امارات متحده عربي 2,185,224 $
649 1396 منطقه ازاد بندر انزلي انگلستان 2,148,617 $
650 1396 منطقه آزادچابهار ايتاليا 2,135,643 $
651 1396 قزوين ژاپن 2,131,230 $
652 1396 سهلان فدراسيون روسيه 2,126,311 $
653 1396 تجاري مهراباد ايتاليا 2,121,752 $
654 1396 شهيد باهنر عمان 2,092,975 $
655 1396 سمنان سوئيس 2,090,411 $
656 1396 قم افغانستان 2,085,145 $
657 1396 شهيدرجايي تركمنستان 2,065,746 $
658 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني نيوزيلند 2,055,633 $
659 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) قطر 2,039,134 $
660 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران استراليا 2,031,003 $
661 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آرژانتين 2,030,991 $
662 1396 سهلان (بلوروس ( روسيه سفيد 2,021,190 $
663 1396 اصفهان هلند 2,018,048 $
664 1396 غرب تهران تايوان 2,002,905 $
665 1396 قزوين هلند 1,988,284 $
666 1396 شهيدرجايي بلغارستان 1,987,306 $
667 1396 خوي آلمان 1,985,450 $
668 1396 شهيدرجايي اروگوئه 1,981,337 $
669 1396 غرب تهران ايالات متحده آمريكا 1,971,894 $
670 1396 منطقه ويژه بوشهر1 بلژيك 1,930,147 $
671 1396 كرمانشاه ترکيه 1,922,019 $
672 1396 منطقه ازاد بندر انزلي (بلوروس ( روسيه سفيد 1,920,959 $
673 1396 اينچه برون چين 1,908,262 $
674 1396 آبادان ژاپن 1,901,656 $
675 1396 كرمان امارات متحده عربي 1,895,063 $
676 1396 قشم اسپانيا 1,894,799 $
677 1396 جلفا آذربايجان 1,887,037 $
678 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران قزاقستان 1,873,762 $
679 1396 اينچه برون ترکيه 1,869,088 $
680 1396 سرخس تركمنستان 1,849,856 $
681 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران مصر 1,847,094 $
682 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سري لانكا 1,841,012 $
683 1396 بجنورد پاكستان 1,839,349 $
684 1396 اروميه بلغارستان 1,838,404 $
685 1396 قشم ايتاليا 1,836,596 $
686 1396 کيش تايوان 1,834,545 $
687 1396 سهلان سوئيس 1,825,451 $
688 1396 شهيدرجايي كنيا 1,823,922 $
689 1396 منطقه ويژه بوشهر1 دانمارك 1,813,916 $
690 1396 منطقه ويژه دوغارون امارات متحده عربي 1,812,377 $
691 1396 اصفهان فرانسه 1,807,368 $
692 1396 ساوه عمان 1,801,012 $
693 1396 بندر لنگه جمهوري كره 1,781,332 $
694 1396 منطقه ويژه پيام قزاقستان 1,770,806 $
695 1396 فرودگاه شيراز چين 1,767,187 $
696 1396 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 1,748,319 $
697 1396 بندر امام خميني دانمارك 1,740,590 $
698 1396 منطقه ازاد بندر انزلي ارمنستان 1,733,072 $
699 1396 بندر لنگه اسپانيا 1,725,013 $
700 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كرواسي 1,714,265 $
701 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي مجارستان 1,702,490 $
702 1396 شيراز دانمارك 1,695,024 $
703 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي آفريقاي جنوبي 1,690,867 $
704 1396 سهلان بلژيك 1,686,280 $
705 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني روماني 1,678,422 $
706 1396 سمنان اتريش 1,677,923 $
707 1396 ساوه برزيل 1,672,342 $
708 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي كويت 1,666,527 $
709 1396 كرمان چين 1,657,431 $
710 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز پاكستان 1,656,087 $
711 1396 يزد جمهوري كره 1,652,486 $
712 1396 فرودگاه شيراز امارات متحده عربي 1,637,817 $
713 1396 همدان هند 1,623,289 $
714 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي نيجريه 1,617,949 $
715 1396 تبريز چين 1,617,919 $
716 1396 منطقه ازاد بندر انزلي ايتاليا 1,610,490 $
717 1396 اروميه عراق 1,606,793 $
718 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) استراليا 1,602,188 $
719 1396 ساوه هلند 1,598,112 $
720 1396 اردبيل امارات متحده عربي 1,587,341 $
721 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي كنيا 1,584,702 $
722 1396 غرب تهران هنگ كنگ 1,583,401 $
723 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران برزيل 1,579,861 $
724 1396 غرب تهران سوئيس 1,578,225 $
725 1396 زنجان هند 1,563,152 $
726 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران هنگ كنگ 1,563,032 $
727 1396 شيراز آلمان 1,547,810 $
728 1396 کيش كانادا 1,546,115 $
729 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) امارات متحده عربي 1,535,831 $
730 1396 سهلان اتريش 1,529,360 $
731 1396 اصفهان تايوان 1,529,347 $
732 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي لهستان 1,524,394 $
733 1396 قزوين لهستان 1,518,896 $
734 1396 غرب تهران هند 1,516,912 $