آمار کل واردات و صادرات به مقصد ج.ا.ايران (گمرک - کشور - تعرفه) در سال 1397

صادرات / واردات
شرح کالا / کد کالا تمامي کالاها
جهت جستجوي دقيق تر از شماره تعرفه کالا استفاده فرمائيد.
در صورت نياز مي توانيد از لينک زير شماره تعرفه کالاي مورد نظر را بدست آوريد.
نام کشور
نام گمرک
سال
نحوه مرتب سازي

نمودار آمار کل واردات ج.ا.ايران در سال 1397
(در نمودار 10 کشور اول لحاظ گرديده است - ارقام به دلار مي باشند)
loading...

آمار واردات سال 1397 (گمرک - کشور - تعرفه)
خروجي اکسل - Excel
رديف سال نام گمرک نام کشور ارزش (دلار)
وزن
نمايش جزئيات
1 1397 شهيدرجايي چين 328,382,115 $
2 1397 بندر امام خميني سوئيس 131,853,826 $
3 1397 شهيدرجايي جمهوري كره 110,370,604 $
4 1397 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم چين 99,748,763 $
5 1397 منطقه ويژه بوشهر1 فدراسيون روسيه 80,718,935 $
6 1397 بندر امام خميني انگلستان 74,588,045 $
7 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 69,957,213 $
8 1397 شهيدرجايي هند 65,100,759 $
9 1397 بندر امام خميني سنگاپور 56,216,880 $
10 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 56,144,025 $
11 1397 بندر امام خميني امارات متحده عربي 53,160,179 $
12 1397 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 50,928,914 $
13 1397 بندر امام خميني چين 40,422,865 $
14 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 39,121,763 $
15 1397 شهيدرجايي برزيل 38,847,600 $
16 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 37,162,640 $
17 1397 شهيدرجايي آلمان 36,616,691 $
18 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 26,875,212 $
19 1397 بندر امام خميني برزيل 25,870,453 $
20 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 25,445,845 $
21 1397 منطقه آزادچابهار هند 22,862,317 $
22 1397 منطقه ويژه بوشهر1 فيليپين 21,700,178 $
23 1397 شهيدرجايي تايوان 20,154,989 $
24 1397 شهيدرجايي فرانسه 20,140,270 $
25 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 20,065,335 $
26 1397 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) چين 17,807,854 $
27 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 17,408,512 $
28 1397 غرب تهران فرانسه 17,188,260 $
29 1397 بازرگان ترکيه 16,856,362 $
30 1397 منطقه ويژه پيام فرانسه 16,406,299 $
31 1397 شهيدرجايي ايتاليا 16,121,754 $
32 1397 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 16,052,257 $
33 1397 شهيد باهنر امارات متحده عربي 15,604,548 $
34 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 14,380,245 $
35 1397 شهيدرجايي بلژيك 14,320,002 $
36 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 13,286,034 $
37 1397 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم ترکيه 13,149,285 $
38 1397 شهيدرجايي هلند 12,877,414 $
39 1397 شهيدرجايي اسپانيا 12,868,780 $
40 1397 سهلان ترکيه 11,852,113 $
41 1397 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 11,734,632 $
42 1397 شهيدرجايي ژاپن 11,682,556 $
43 1397 سرخس فدراسيون روسيه 11,614,686 $
44 1397 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم جمهوري كره 11,304,581 $
45 1397 بندر امام خميني تايلند 11,094,949 $
46 1397 منطقه ازاد بندر انزلي امارات متحده عربي 10,939,411 $
47 1397 غرب تهران چين 10,612,492 $
48 1397 منطقه ويژه بوشهر1 اكوادور 10,487,305 $
49 1397 اميرآباد فدراسيون روسيه 10,420,308 $
50 1397 زاهدان پاكستان 9,682,997 $
51 1397 زنجان ترکيه 9,652,943 $
52 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران دانمارك 9,444,555 $
53 1397 جلفا ترکيه 9,362,604 $
54 1397 ساوه ايتاليا 9,096,665 $
55 1397 بندر امام خميني اسپانيا 9,077,941 $
56 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران چين 8,747,832 $
57 1397 سرخس ترکيه 8,448,420 $
58 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 8,447,452 $
59 1397 شهيدرجايي مالزي 8,355,319 $
60 1397 قزوين چين 8,329,597 $
61 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران فنلاند 8,247,831 $
62 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 8,210,763 $
63 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 7,956,031 $
64 1397 قشم چين 7,470,735 $
65 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 7,448,692 $
66 1397 شهيدرجايي سنگاپور 6,897,926 $
67 1397 بندر امام خميني هلند 6,847,371 $
68 1397 شهركرد چين 6,583,328 $
69 1397 بندر امام خميني اوكراين 6,376,519 $
70 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 6,353,873 $
71 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 6,206,033 $
72 1397 شهيدرجايي سوئيس 6,125,545 $
73 1397 اميرآباد هلند 6,069,143 $
74 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 5,997,810 $
75 1397 شهيدرجايي پاراگوئه 5,993,453 $
76 1397 اميرآباد اسپانيا 5,942,501 $
77 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 5,879,291 $
78 1397 شهيدرجايي اندونزي 5,783,193 $
79 1397 قزوين ترکيه 5,756,710 $
80 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 5,700,979 $
81 1397 غرب تهران ترکيه 5,536,949 $
82 1397 اميرآباد آلمان 5,199,370 $
83 1397 اميرآباد سوئيس 5,120,493 $
84 1397 منطقه آزادچابهار چين 5,114,127 $
85 1397 شهيدرجايي اتريش 5,029,106 $
86 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايلند 5,000,921 $
87 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 4,850,029 $
88 1397 منطقه ويژه نوشهر فدراسيون روسيه 4,836,497 $
89 1397 آستارا فدراسيون روسيه 4,712,560 $
90 1397 بندر امام خميني هند 4,679,016 $
91 1397 شهيدرجايي تايلند 4,617,893 $
92 1397 سهلان امارات متحده عربي 4,590,438 $
93 1397 شهيدرجايي سوئد 4,571,190 $
94 1397 منطقه ازاد بندر انزلي آلمان 4,531,232 $
95 1397 شهيدرجايي ترکيه 4,508,979 $
96 1397 قشم امارات متحده عربي 4,501,488 $
97 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 4,392,211 $
98 1397 جلفا آلمان 4,098,286 $
99 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران هلند 4,004,865 $
100 1397 اميرآباد امارات متحده عربي 3,944,682 $
101 1397 قزوين آلمان 3,781,165 $
102 1397 منطقه ويژه پيام جمهوري كره 3,735,330 $
103 1397 منطقه ويژه نوشهر قزاقستان 3,631,890 $
104 1397 سهلان آلمان 3,623,421 $
105 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 3,398,856 $
106 1397 غرب تهران امارات متحده عربي 3,365,322 $
107 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 3,326,565 $
108 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 3,310,763 $
109 1397 منطقه ازاد بندر انزلي سوئيس 3,262,375 $
110 1397 ساوه امارات متحده عربي 3,230,073 $
111 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران بلژيك 3,173,070 $
112 1397 سرخس امارات متحده عربي 3,130,252 $
113 1397 مجتمع فولاد مباركه ايتاليا 3,027,590 $
114 1397 منطقه ويژه بوشهر1 جمهوري كره 3,020,474 $
115 1397 بازرگان آلمان 3,009,512 $
116 1397 منطقه آزادچابهار پاكستان 2,940,769 $
117 1397 يزد چين 2,922,551 $
118 1397 فريدون كنار امارات متحده عربي 2,898,832 $
119 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 2,857,964 $
120 1397 سرخس ازبكستان 2,822,814 $
121 1397 شهيدرجايي ايالات متحده آمريكا 2,817,627 $
122 1397 منطقه ويژه پيام امارات متحده عربي 2,758,430 $
123 1397 شهيدرجايي سري لانكا 2,635,990 $
124 1397 شهيدرجايي كانادا 2,572,414 $
125 1397 قم چين 2,513,313 $
126 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 2,502,852 $
127 1397 منطقه ازاد بندر انزلي ترکيه 2,500,525 $
128 1397 يزد امارات متحده عربي 2,403,058 $
129 1397 شهيدرجايي انگلستان 2,398,544 $
130 1397 قزوين امارات متحده عربي 2,337,857 $
131 1397 مشهد ترکيه 2,334,050 $
132 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 2,313,863 $
133 1397 آبادان امارات متحده عربي 2,292,032 $
134 1397 منطقه ويژه بوشهر1 آلمان 2,172,061 $
135 1397 قزوين سنگاپور 2,151,282 $
136 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 2,132,229 $
137 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران روماني 2,132,193 $
138 1397 سهلان ايتاليا 2,120,524 $
139 1397 منطقه ويژه پيام چين 2,089,542 $
140 1397 شهيدرجايي بنگلادش 2,085,859 $
141 1397 غرب تهران آلمان 2,072,517 $
142 1397 اميرآباد قزاقستان 1,948,465 $
143 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 1,941,816 $
144 1397 کيش چين 1,939,822 $
145 1397 سيرجان چين 1,905,623 $
146 1397 بندر امام خميني اتريش 1,888,886 $
147 1397 گناوه چين 1,868,983 $
148 1397 منطقه ويژه نوشهر امارات متحده عربي 1,866,160 $
149 1397 شهيدرجايي پاكستان 1,824,508 $
150 1397 شهيدرجايي (بلوروس ( روسيه سفيد 1,818,224 $
151 1397 سهلان چين 1,813,478 $
152 1397 شهركرد ايتاليا 1,792,246 $
153 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران عمان 1,763,045 $
154 1397 منطقه ويژه بوشهر1 فرانسه 1,683,944 $
155 1397 ساوه يونان 1,682,955 $
156 1397 مشهد پاكستان 1,658,199 $
157 1397 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) عمان 1,624,749 $
158 1397 قم اندونزي 1,609,747 $
159 1397 مشهد آلمان 1,605,512 $
160 1397 منطقه ويژه بوشهر1 عمان 1,602,864 $
161 1397 غرب تهران روماني 1,582,624 $
162 1397 منطقه آزاد حسن رود چين 1,565,633 $
163 1397 بندر امام خميني اروگوئه 1,565,233 $
164 1397 سمنان ژاپن 1,556,503 $
165 1397 منطقه ويژه بوشهر1 هند 1,546,141 $
166 1397 زنجان امارات متحده عربي 1,533,602 $
167 1397 اصفهان چين 1,528,469 $
168 1397 اروميه ترکيه 1,524,892 $
169 1397 اصفهان ترکيه 1,507,676 $
170 1397 شهيدرجايي ويتنام 1,502,134 $
171 1397 منطقه ازاد بندر انزلي هلند 1,477,148 $
172 1397 شهيدرجايي هنگ كنگ 1,475,634 $
173 1397 منطقه ازاد بندر انزلي جمهوري كره 1,456,666 $
174 1397 آستارا چين 1,449,328 $
175 1397 بندر امام خميني ترکيه 1,415,250 $
176 1397 بازرگان ايتاليا 1,393,376 $
177 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 1,386,840 $
178 1397 بازارچه كوهك-سراوان پاكستان 1,378,005 $
179 1397 مشهد امارات متحده عربي 1,350,530 $
180 1397 مشهد چين 1,349,351 $
181 1397 منطقه ازاد بندر انزلي ژاپن 1,347,249 $
182 1397 آستارا گرجستان 1,294,447 $
183 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 1,293,514 $
184 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئد 1,283,069 $
185 1397 شهيدرجايي اتيوپي 1,274,985 $
186 1397 شهيد باهنر ترکيه 1,250,000 $
187 1397 سرخس قزاقستان 1,223,522 $
188 1397 منطقه ازاد بندر انزلي هنگ كنگ 1,200,071 $
189 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 1,193,760 $
190 1397 منطقه ويژه نوشهر هلند 1,180,829 $
191 1397 اصفهان ايتاليا 1,165,251 $
192 1397 بازرگان چين 1,159,124 $
193 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران لوگزامبورگ 1,154,049 $
194 1397 قشم ويتنام 1,146,596 $
195 1397 کيش مناطق ويژه 1,138,394 $
196 1397 منطقه ازاد بندر انزلي چين 1,115,774 $
197 1397 يزد ترکيه 1,115,007 $
198 1397 شهيدرجايي مجارستان 1,088,367 $
199 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران صربستان 1,086,381 $
200 1397 شهيدرجايي لوگزامبورگ 1,081,921 $
201 1397 گناوه امارات متحده عربي 1,073,630 $
202 1397 اروميه جمهوري كره 1,049,404 $
203 1397 منطقه ويژه بوشهر1 اندونزي 1,039,492 $
204 1397 غرب تهران ايتاليا 1,034,397 $
205 1397 قزوين ايتاليا 1,029,065 $
206 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 1,017,354 $
207 1397 جلفا ژاپن 1,015,618 $
208 1397 منطقه آزادچابهار ساير كشورهاي خارجي 1,003,026 $
209 1397 اينچه برون قزاقستان 983,052 $
210 1397 اصفهان دانمارك 972,695 $
211 1397 اميرآباد عمان 956,885 $
212 1397 شهيدرجايي سودان 956,277 $
213 1397 زنجان آلمان 953,328 $
214 1397 يزد هلند 949,762 $
215 1397 سمنان آلمان 944,613 $
216 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آفريقاي جنوبي 943,538 $
217 1397 خوي ترکيه 932,400 $
218 1397 شهيدرجايي آرژانتين 881,613 $
219 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 877,742 $
220 1397 سرو ترکيه 868,107 $
221 1397 ساوه اسپانيا 864,423 $
222 1397 شهيدرجايي لهستان 847,960 $
223 1397 قشم سري لانكا 840,487 $
224 1397 مشهد جمهوري كره 816,386 $
225 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 800,713 $
226 1397 منطقه ويژه پيام آلمان 797,292 $
227 1397 شهيدرجايي ايرلند 792,975 $
228 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه امارات متحده عربي 786,635 $
229 1397 غرب تهران جمهوري كره 778,309 $
230 1397 بندر امام خميني دانمارك 770,512 $
231 1397 شهيدرجايي اردن 768,053 $
232 1397 منطقه ويژه بوشهر1 تايلند 766,573 $
233 1397 شهيدرجايي پرتغال 759,740 $
234 1397 همدان ترکيه 752,712 $
235 1397 فريدون كنار اسپانيا 742,099 $
236 1397 منطقه ويژه نوشهر اتريش 732,728 $
237 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فنلاند 729,979 $
238 1397 منطقه ويژه نوشهر ايتاليا 726,580 $
239 1397 منطقه ويژه بوشهر1 ايتاليا 724,158 $
240 1397 منطقه ازاد بندر انزلي انگلستان 723,973 $
241 1397 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 714,640 $
242 1397 شهيدرجايي جمهوري چك 713,812 $
243 1397 سمنان اتريش 711,847 $
244 1397 بندر امام خميني مالزي 704,410 $
245 1397 اصفهان آلمان 703,390 $
246 1397 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 687,117 $
247 1397 سهلان ژاپن 686,625 $
248 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سنگاپور 675,077 $
249 1397 اروميه آلمان 673,498 $
250 1397 ساوه تايلند 671,360 $
251 1397 شهيدرجايي استراليا 660,099 $
252 1397 اراك چين 658,240 $
253 1397 جلفا چين 655,663 $
254 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز چين 649,800 $
255 1397 ساوه هند 649,625 $
256 1397 شهيدرجايي نيجريه 647,650 $
257 1397 قزوين بلژيك 644,208 $
258 1397 باشماق عراق 634,834 $
259 1397 منطقه ويژه پيام ژاپن 629,969 $
260 1397 بجنورد چين 625,729 $
261 1397 سرخس سوئيس 625,169 $
262 1397 منطقه ويژه بوشهر1 ژاپن 622,249 $
263 1397 ساوه ترکيه 616,336 $
264 1397 شهيدرجايي فيليپين 608,126 $
265 1397 بندر امام خميني جمهوري كره 605,778 $
266 1397 شهيدرجايي كنيا 603,928 $
267 1397 قزوين هند 599,120 $
268 1397 شهيدرجايي سيشل 594,342 $
269 1397 نوردوز ارمنستان 589,136 $
270 1397 قزوين جمهوري كره 587,182 $
271 1397 شهيدرجايي فنلاند 582,878 $
272 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 578,594 $
273 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري كره 567,385 $
274 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان هند 566,105 $
275 1397 قشم جمهوري كره 565,166 $
276 1397 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 556,966 $
277 1397 يزد هند 556,508 $
278 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 544,779 $
279 1397 سهلان هند 530,829 $
280 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران ژاپن 529,287 $
281 1397 قزوين هلند 527,282 $
282 1397 سمنان امارات متحده عربي 526,180 $
283 1397 شهيدرجايي دانمارك 523,423 $
284 1397 اصفهان فرانسه 523,259 $
285 1397 بندر امام خميني آلمان 522,606 $
286 1397 منطقه ازاد بندر انزلي اسپانيا 507,056 $
287 1397 سمنان ايتاليا 505,632 $
288 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسلواكي 504,224 $
289 1397 شهيدرجايي يونان 501,162 $
290 1397 مشهد تاجيكستان 499,716 $
291 1397 شهيدرجايي قبرس 497,771 $
292 1397 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ايتاليا 496,090 $
293 1397 مجتمع فولاد مباركه آلمان 493,727 $
294 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني (بلوروس ( روسيه سفيد 488,400 $
295 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران ليختن اشتاين 484,273 $
296 1397 اردبيل چين 484,127 $
297 1397 اراك امارات متحده عربي 483,716 $
298 1397 غرب تهران گرجستان 483,357 $
299 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران مجارستان 482,034 $
300 1397 قم هند 477,683 $
301 1397 سيرجان جمهوري كره 468,413 $
302 1397 زنجان سوئيس 462,744 $
303 1397 ساوه چين 459,469 $
304 1397 غرب تهران آذربايجان 452,297 $
305 1397 ساوه پاكستان 438,995 $
306 1397 پرويزخان عراق 436,343 $
307 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران ازبكستان 434,230 $
308 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 429,896 $
309 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري چك 428,833 $
310 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران تايوان 425,682 $
311 1397 بازرگان اكوادور 423,497 $
312 1397 سهلان سوئد 422,812 $
313 1397 شهيدرجايي سوازيلند 420,268 $
314 1397 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) اسپانيا 420,252 $
315 1397 اردبيل ترکيه 412,343 $
316 1397 بندر لنگه چين 402,756 $
317 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) امارات متحده عربي 395,070 $
318 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه سوئد 387,602 $
319 1397 شهيدرجايي نروژ 381,639 $
320 1397 مشهد تايوان 378,041 $
321 1397 منطقه ويژه پيام ترکيه 375,067 $
322 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران برزيل 369,360 $
323 1397 بندر امام خميني اسلووني 368,459 $
324 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران استوني 353,743 $
325 1397 يزد ايتاليا 350,721 $
326 1397 جلفا اسپانيا 349,621 $
327 1397 شهيدرجايي شيلي 347,907 $
328 1397 جلفا ايتاليا 347,060 $
329 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران گرجستان 345,971 $
330 1397 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 345,499 $
331 1397 کيش سوئد 342,417 $
332 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران لبنان 341,981 $
333 1397 اروميه چين 341,938 $
334 1397 منطقه ويژه بوشهر1 تايوان 339,415 $
335 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران يونان 338,978 $
336 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران پرتغال 338,694 $
337 1397 بندر امام خميني اندونزي 336,595 $
338 1397 سهلان لهستان 335,612 $
339 1397 بازرگان امارات متحده عربي 334,972 $
340 1397 اصفهان فدراسيون روسيه 324,570 $
341 1397 منطقه ويژه بوشهر1 سيشل 323,668 $
342 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 323,144 $
343 1397 آستارا آذربايجان 318,618 $
344 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قزاقستان 317,782 $
345 1397 مشهد سوئيس 317,215 $
346 1397 سرخس قرقيزستان 315,414 $
347 1397 بجنورد پاكستان 314,738 $
348 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان سري لانكا 310,004 $
349 1397 اصفهان تايوان 303,950 $
350 1397 قزوين لهستان 299,653 $
351 1397 بيرجند پاكستان 298,436 $
352 1397 سيرجان تايوان 297,411 $
353 1397 شهركرد امارات متحده عربي 296,808 $
354 1397 سهلان سنگاپور 292,764 $
355 1397 يزد آلمان 290,755 $
356 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 290,489 $
357 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قرقيزستان 280,689 $
358 1397 منطقه آزاد حسن رود فدراسيون روسيه 280,371 $
359 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 278,056 $
360 1397 ساوه اتريش 273,416 $
361 1397 منطقه آزاد حسن رود ژاپن 268,482 $
362 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران هند 265,773 $
363 1397 منطقه ويژه بوشهر1 ايالات متحده آمريكا 264,828 $
364 1397 غرب تهران جمهوري چك 263,212 $
365 1397 زنجان چين 262,927 $
366 1397 سمنان چين 262,591 $
367 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كرواسي 262,459 $
368 1397 منطقه ويژه پيام قرقيزستان 261,769 $
369 1397 منطقه ويژه بوشهر1 هلند 257,432 $
370 1397 اردبيل اسپانيا 256,748 $
371 1397 منطقه آزاد حسن رود ايتاليا 256,305 $
372 1397 سيرجان آلمان 254,296 $
373 1397 اصفهان امارات متحده عربي 250,402 $
374 1397 فرودگاه شيراز امارات متحده عربي 249,662 $
375 1397 مشهد ايتاليا 248,732 $
376 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه چين 247,428 $
377 1397 سرخس (لتوني(لاتويا 246,158 $
378 1397 چابهار امارات متحده عربي 245,985 $
379 1397 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) جمهوري كره 239,435 $
380 1397 يزد اسپانيا 238,983 $
381 1397 منطقه آزادچابهار ترکيه 238,923 $
382 1397 قزوين تايوان 234,450 $
383 1397 شهيدرجايي مكزيك 232,539 $
384 1397 شهيدرجايي تيمور 228,096 $
385 1397 شهيدرجايي اسلووني 222,600 $
386 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري چك 220,613 $
387 1397 شهركرد اسپانيا 220,442 $
388 1397 اميرآباد ايتاليا 219,574 $
389 1397 بازارچه ميرجاوه پاكستان 216,011 $
390 1397 قم ترکيه 215,043 $
391 1397 سمنان ترکيه 214,964 $
392 1397 قم (بلوروس ( روسيه سفيد 214,687 $
393 1397 سرخس تاجيكستان 212,203 $
394 1397 قزوين فرانسه 211,742 $
395 1397 رازي ترکيه 211,268 $
396 1397 آستارا اكوادور 210,105 $
397 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايرلند 205,847 $
398 1397 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايلند 204,533 $
399 1397 همدان چين 201,953 $
400 1397 اروميه فرانسه 200,880 $
401 1397 اصفهان انگلستان 198,638 $
402 1397 بندر لنگه جمهوري كره 196,772 $
403 1397 غرب تهران سوئيس 194,064 $
404 1397 اردبيل آلمان 193,590 $
405 1397 آستارا هنگ كنگ 189,594 $
406 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري عربي سوريه 185,086 $
407 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قبرس 182,713 $
408 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 181,871 $
409 1397 غرب تهران يونان 181,265 $
410 1397 سرخس مالزي 180,530 $
411 1397 کيش كانادا 180,000 $
412 1397 اينچه برون اسپانيا 177,015 $
413 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني نروژ 176,837 $
414 1397 ساوه برزيل 175,987 $
415 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان آلمان 175,642 $
416 1397 منطقه ويژه بوشهر1 گرجستان 175,020 $
417 1397 بندر امام خميني آفريقاي جنوبي 173,194 $
418 1397 کيش آلمان 172,440 $
419 1397 شهيدرجايي لبنان 169,687 $
420 1397 جلفا قرقيزستان 166,459 $
421 1397 منطقه ويژه پيام نروژ 161,778 $
422 1397 منطقه ازاد بندر انزلي ايتاليا 161,404 $
423 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني موريس 161,383 $
424 1397 زنجان ايتاليا 160,457 $
425 1397 اراك جمهوري كره 160,335 $
426 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني نيوزيلند 158,890 $
427 1397 تبريز ايتاليا 158,627 $
428 1397 منطقه آزادچابهار مناطق آزاد 157,671 $
429 1397 قزوين ژاپن 157,573 $
430 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران (بلوروس ( روسيه سفيد 156,244 $
431 1397 مشهد ايرلند 155,848 $
432 1397 زنجان گرجستان 152,326 $
433 1397 غرب تهران هند 150,641 $
434 1397 جلفا بلژيك 149,994 $
435 1397 كرمانشاه آلمان 149,286 $
436 1397 منطقه ويزه اقتصادي سرخس پاكستان 148,500 $
437 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 148,212 $
438 1397 سيرجان بلژيك 147,512 $
439 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه آلمان 146,909 $
440 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران بلغارستان 146,780 $
441 1397 چابهار هند 145,350 $
442 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان فرانسه 144,519 $
443 1397 منطقه ويژه بوشهر1 نروژ 142,118 $
444 1397 كرمانشاه پاكستان 140,000 $
445 1397 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) كويت 139,958 $
446 1397 اميرآباد قبرس 139,452 $
447 1397 اهواز ترکيه 138,696 $
448 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايرلند 137,927 $
449 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه سنگاپور 136,796 $
450 1397 كرمانشاه ترکيه 133,689 $
451 1397 سرخس چين 131,701 $
452 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران مالزي 131,324 $
453 1397 منطقه ويژه بوشهر1 سري لانكا 131,204 $
454 1397 آستارا امارات متحده عربي 130,358 $
455 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران فدراسيون روسيه 129,014 $
456 1397 منطقه ويژه بوشهر1 سنگاپور 127,895 $
457 1397 سيرجان هند 127,540 $
458 1397 جلفا جمهوري كره 123,800 $
459 1397 بازرگان گرجستان 122,617 $
460 1397 سهلان فرانسه 121,382 $
461 1397 قزوين اسپانيا 121,114 $
462 1397 منطقه ويژه بوشهر1 دانمارك 121,074 $
463 1397 شهيدرجايي عمان 119,689 $
464 1397 گناوه جمهوري كره 119,301 $
465 1397 منطقه ويژه اقتصادي يزد جمهوري كره 118,757 $
466 1397 منطقه ويژه بوشهر1 بلژيك 118,526 $
467 1397 ساوه فرانسه 118,002 $
468 1397 سهلان اتريش 117,612 $
469 1397 منطقه آزادچابهار امارات متحده عربي 116,891 $
470 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران هنگ كنگ 116,388 $
471 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اوكراين 116,242 $
472 1397 منطقه ويژه بوشهر1 مالزي 114,396 $
473 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران قزاقستان 111,223 $
474 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني پاكستان 110,369 $
475 1397 غرب تهران سوئد 110,151 $
476 1397 شهيدرجايي اسلواكي 109,091 $
477 1397 اينچه برون ترکيه 108,478 $
478 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ژاپن 108,455 $
479 1397 اصفهان اسپانيا 107,896 $
480 1397 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) جمهوري چك 106,329 $
481 1397 قزوين اتريش 105,788 $
482 1397 منطقه ويژه اقتصادي يزد ترکيه 105,385 $
483 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ارمنستان 104,442 $
484 1397 قشم ايتاليا 104,386 $
485 1397 تبريز ترکيه 104,214 $
486 1397 ميلک افغانستان 103,821 $
487 1397 اميرآباد چين 100,749 $
488 1397 همدان ژاپن 99,848 $
489 1397 آستارا اوكراين 98,772 $
490 1397 منطقه ويژه پيام اسپانيا 98,561 $
491 1397 نوردوز گرجستان 98,480 $
492 1397 همدان بلژيك 97,552 $
493 1397 خوي چين 96,932 $
494 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران قبرس 96,641 $
495 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 96,602 $
496 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لوگزامبورگ 96,208 $
497 1397 بازرگان اسپانيا 94,489 $
498 1397 غرب تهران اسلووني 94,048 $
499 1397 تبريز آلمان 93,309 $
500 1397 زنجان اتريش 92,935 $
501 1397 اروميه بلغارستان 92,748 $
502 1397 سيرجان اسپانيا 91,956 $
503 1397 بازرگان تايوان 91,374 $
504 1397 گناوه تايوان 90,920 $
505 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني پرتغال 90,483 $
506 1397 منطقه ويژه بوشهر1 اسلواكي 90,210 $
507 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه دانمارك 90,009 $
508 1397 منطقه ويژه بوشهر چين 89,557 $
509 1397 تبريز هند 89,257 $
510 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسلووني 88,901 $
511 1397 غرب تهران اسپانيا 88,194 $
512 1397 سهلان فدراسيون روسيه 86,335 $
513 1397 يزد جمهوري كره 85,521 $
514 1397 منطقه ويژه پيام هنگ كنگ 84,837 $
515 1397 اراك ايتاليا 83,291 $
516 1397 قزوين تايلند 83,157 $
517 1397 جلفا آذربايجان 81,979 $
518 1397 منطقه ويژه پيام ايتاليا 79,647 $
519 1397 بازرگان بلغارستان 79,332 $
520 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران آفريقاي جنوبي 79,281 $
521 1397 اصفهان هلند 78,269 $
522 1397 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هند 75,606 $
523 1397 زاهدان پاراگوئه 75,439 $
524 1397 ساوه هلند 74,153 $
525 1397 تبريز امارات متحده عربي 73,649 $
526 1397 اراك ترکيه 73,405 $
527 1397 جلفا فرانسه 71,750 $
528 1397 اصفهان آذربايجان 71,390 $
529 1397 شهيدرجايي فدراسيون روسيه 70,872 $
530 1397 شهيدرجايي تونس 70,768 $
531 1397 منطقه ويژه دوغارون امارات متحده عربي 69,955 $
532 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اندونزي 68,688 $
533 1397 بازرگان يونان 68,008 $
534 1397 قزوين انگلستان 67,552 $
535 1397 پيرانشهر عراق 67,093 $
536 1397 زاهدان فدراسيون روسيه 66,192 $
537 1397 منطقه ويژه پيام هند 64,773 $
538 1397 بندر لنگه گرجستان 63,737 $
539 1397 بازرگان لهستان 63,000 $
540 1397 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) آلمان 62,156 $
541 1397 سرخس استوني 60,140 $
542 1397 شهيدرجايي اكوادور 60,090 $
543 1397 ريگ امارات متحده عربي 59,769 $
544 1397 منطقه ويژه بوشهر1 اسپانيا 59,741 $
545 1397 شهيدرجايي جمهوري متحده تانزانيا 59,475 $
546 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران سنگاپور 59,047 $
547 1397 بازرگان سوئد 59,030 $
548 1397 آستارا ترکيه 57,543 $
549 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز پاكستان 56,250 $
550 1397 زنجان هلند 55,584 $
551 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان امارات متحده عربي 55,419 $
552 1397 اروميه امارات متحده عربي 54,824 $
553 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران تايلند 54,463 $
554 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسلووني 54,006 $
555 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران اوكراين 53,335 $
556 1397 زاهدان امارات متحده عربي 53,058 $
557 1397 سنندج سوازيلند 52,144 $
558 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران (لتوني(لاتويا 51,857 $
559 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز (لتوني(لاتويا 51,821 $
560 1397 غرب تهران بلژيك 51,538 $
561 1397 قزوين بلغارستان 51,388 $
562 1397 اراك فنلاند 50,950 $
563 1397 يزد فرانسه 50,785 $
564 1397 منطقه ويژه پيام لهستان 50,685 $
565 1397 شهيدرجايي مصر 50,414 $
566 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني يونان 49,876 $
567 1397 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هنگ كنگ 49,686 $
568 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه فرانسه 49,329 $
569 1397 سهلان دانمارك 49,309 $
570 1397 اردبيل ايتاليا 49,109 $
571 1397 سهلان بلژيك 49,010 $
572 1397 اينچه برون هنگ كنگ 48,768 $
573 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلغارستان 47,776 $
574 1397 بازرگان نروژ 47,394 $
575 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ليتواني 46,943 $
576 1397 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ژاپن 46,650 $
577 1397 مجتمع فولاد مباركه اتريش 46,468 $
578 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني گرجستان 46,236 $
579 1397 منطقه ويژه بوشهر1 انگلستان 45,657 $
580 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ايتاليا 45,349 $
581 1397 منطقه ويژه بوشهر1 هنگ كنگ 44,033 $
582 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوازيلند 43,601 $
583 1397 سهلان بلغارستان 43,599 $
584 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آرژانتين 43,142 $
585 1397 منطقه ويژه نوشهر چين 42,747 $
586 1397 سنندج ايتاليا 42,491 $
587 1397 قزوين هنگ كنگ 42,252 $
588 1397 اردبيل اتريش 41,638 $
589 1397 اراك آلمان 41,432 $
590 1397 منطقه ويژه اقتصادي يزد هنگ كنگ 40,540 $
591 1397 مجتمع فولاد مباركه فرانسه 40,538 $
592 1397 بازرگان جمهوري چك 39,854 $
593 1397 شهيدرجايي جمهوري عربي سوريه 39,600 $
594 1397 منطقه آزاد حسن رود ترکيه 39,341 $
595 1397 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) فيليپين 39,180 $
596 1397 كرمان امارات متحده عربي 39,128 $
597 1397 شهيدرجايي اوكراين 39,010 $
598 1397 جلفا ارمنستان 38,613 $
599 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اردن 37,935 $
600 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز ترکيه 37,417 $
601 1397 بندر امام خميني تايوان 37,301 $
602 1397 منطقه ويژه بوشهر1 نيوزيلند 36,285 $
603 1397 شهيدرجايي قطر 36,220 $
604 1397 سنندج آلمان 36,054 $
605 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز اسپانيا 35,842 $
606 1397 سمنان مجارستان 35,609 $
607 1397 اصفهان هنگ كنگ 32,040 $
608 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ترکيه 31,917 $
609 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مجارستان 31,611 $
610 1397 آستارا آلمان 31,265 $
611 1397 سيرجان هنگ كنگ 31,053 $
612 1397 جلفا مالزي 30,650 $
613 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز سوئد 30,512 $
614 1397 غرب تهران فنلاند 30,042 $
615 1397 منطقه ازاد بندر انزلي اوكراين 30,000 $
616 1397 سهلان اندونزي 29,946 $
617 1397 اراك قطر 29,675 $
618 1397 اردبيل جمهوري كره 29,394 $
619 1397 سهلان جمهوري كره 28,877 $
620 1397 بازرگان مجارستان 28,500 $
621 1397 سهلان هلند 28,146 $
622 1397 اراك عراق 27,709 $
623 1397 قزوين پرتغال 27,640 $
624 1397 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) لهستان 27,596 $
625 1397 منطقه ويژه اقتصادي يزد تايوان 26,825 $
626 1397 فريدون كنار تايلند 26,690 $
627 1397 بازرگان روماني 26,386 $
628 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ليختن اشتاين 25,925 $
629 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تاجيكستان 25,844 $
630 1397 همدان ايتاليا 25,783 $
631 1397 همدان امارات متحده عربي 25,575 $
632 1397 ساوه آلمان 25,328 $
633 1397 جلفا امارات متحده عربي 25,110 $
634 1397 ديلم چين 24,947 $
635 1397 شهيدرجايي استوني 24,798 $
636 1397 ساوه بلغارستان 23,906 $
637 1397 اروميه عراق 23,900 $
638 1397 خرم آباد امارات متحده عربي 23,276 $
639 1397 مشهد فرانسه 23,074 $
640 1397 فرودگاه شيراز آلمان 23,067 $
641 1397 بازرگان اوكراين 23,007 $
642 1397 اروميه هند 22,892 $
643 1397 زنجان سوئد 21,886 $
644 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني برزيل 21,447 $
645 1397 بازرگان اتريش 21,075 $
646 1397 سرخس تركمنستان 20,593 $
647 1397 سهلان ارمنستان 19,960 $
648 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ويتنام 19,881 $
649 1397 منطقه ويژه نوشهر ترکيه 19,775 $
650 1397 منطقه ويژه بوشهر1 سوئد 18,735 $
651 1397 جلفا فدراسيون روسيه 18,400 $
652 1397 شهيد باهنر چين 17,490 $
653 1397 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) اندونزي 17,410 $
654 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه هند 17,242 $
655 1397 منطقه ويژه بوشهر1 ويتنام 17,225 $
656 1397 ساوه اسلووني 17,211 $
657 1397 آبادان چين 16,556 $
658 1397 غرب تهران لبنان 16,544 $
659 1397 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) مناطق ويژه 15,835 $
660 1397 ساوه دانمارك 15,633 $
661 1397 شهيدرجايي ليتواني 15,620 $
662 1397 سهلان اسلووني 15,538 $
663 1397 اهواز اتريش 15,519 $
664 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مصر 15,451 $
665 1397 بازارچه ماهيرود افغانستان 15,279 $
666 1397 فرودگاه شيراز چين 14,903 $
667 1397 شهيدرجايي (لتوني(لاتويا 14,623 $
668 1397 خوي ايتاليا 14,449 $
669 1397 خوي تايوان 14,422 $
670 1397 سهلان گرجستان 14,400 $
671 1397 ماهيرود افغانستان 13,680 $
672 1397 قزوين ارمنستان 12,617 $
673 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آلمان 12,450 $
674 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران آذربايجان 12,156 $
675 1397 سهلان جمهوري چك 12,100 $
676 1397 پيرانشهر چين 11,607 $
677 1397 منطقه آزادچابهار ايتاليا 11,542 $
678 1397 بازرگان فرانسه 11,371 $
679 1397 تبريز بلغارستان 11,054 $
680 1397 تبريز چين 10,786 $
681 1397 ديلم امارات متحده عربي 10,470 $
682 1397 قزوين مالزي 10,228 $
683 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسلواكي 9,574 $
684 1397 مشهد هند 8,829 $
685 1397 بازرگان هلند 8,474 $
686 1397 اراك تايوان 8,469 $
687 1397 منطقه آزاد حسن رود امارات متحده عربي 8,320 $
688 1397 تبريز جمهوري چك 8,205 $
689 1397 منطقه ويژه بوشهر1 (لتوني(لاتويا 7,885 $
690 1397 خوي فدراسيون روسيه 7,805 $
691 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استوني 7,800 $
692 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه سوئيس 7,540 $
693 1397 جلفا تايلند 7,240 $
694 1397 منطقه ويژه پيام گرجستان 7,204 $
695 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) جمهوري كره 7,000 $
696 1397 اصفهان هند 6,835 $
697 1397 قزوين سوئيس 6,635 $
698 1397 سمنان فرانسه 6,386 $
699 1397 حوزه 3 امانات پستي جمهوري كره 6,337 $
700 1397 جلفا هند 6,144 $
701 1397 اروميه ايتاليا 5,735 $
702 1397 فرودگاه شيراز ايتاليا 5,729 $
703 1397 مشهد جمهوري چك 5,676 $
704 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني روماني 5,595 $
705 1397 منطقه ويژه اقتصادي يزد چين 5,519 $
706 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز سوئيس 5,254 $
707 1397 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) سري لانكا 5,245 $
708 1397 يزد جمهوري چك 5,055 $
709 1397 مشهد تونس 4,222 $
710 1397 فرودگاه شيراز هنگ كنگ 3,204 $
711 1397 منطقه آزاد حسن رود هنگ كنگ 2,773 $
712 1397 جلفا گرجستان 2,765 $
713 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آذربايجان 2,500 $
714 1397 شهيدرجايي آذربايجان 2,408 $
715 1397 اصفهان لهستان 1,800 $
716 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عمان 1,683 $
717 1397 منطقه ويژه پيام اتريش 1,609 $
718 1397 تبريز اتريش 1,585 $
719 1397 قشم هنگ كنگ 1,562 $
720 1397 بازرگان بلژيك 1,520 $
721 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه هلند 1,498 $
722 1397 جلفا كرواسي 1,476 $
723 1397 مشهد بلژيك 1,444 $
724 1397 اردبيل سوئد 1,241 $
725 1397 جلفا اسلووني 1,106 $
726 1397 حوزه 3 امانات پستي ژاپن 1,014 $
727 1397 جلفا انگلستان 974 $
728 1397 مشهد انگلستان 916 $
729 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان تايوان 862 $
730 1397 فرودگاه شيراز سوئد 785 $
731 1397 تبريز فرانسه 752 $
732 1397 غرب تهران اسلواكي 690 $
733 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني صربستان 508 $
734 1397 فرودگاه شيراز اسلووني 473 $
735 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران ارمنستان 393 $
736 1397 همدان تايوان 250 $
737 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران عراق 201 $
738 1397 ساوه مجارستان 200 $
739 1397 مشهد كويت 174 $
740 1397 مشهد كانادا 150 $
مجموع ارزش دلاري: 2,526,513,361 $
وزن: 1,933,007,029 kg