صفحه اصلی        پادکست        :: بازگشت به وب سایت اتاق
 
مشاوره   

قسمت چهارم مالیات در چند دقیقه -تسلیم اظهارنامه مالیاتی در دوره کرونا

در این ویدئو مدیر امور خدمات مالیاتی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در مورد تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات در دوران کرونا و تسهیلاتی که توسط ستاد مقابله با کرونا و سازمان امور مالیاتی اتخاذ شده است، توضیح می‌دهد. «آگاهی از تکالیف مالیاتی، سنگر قانونی فعالان اقتصادی بخش خصوصی است.»
تاریخ انتشار: 1399/04/07
 
 

تاریخ انتشار: 1399/04/07
 
 


قسمت سوم مالیات در چند دقیقه -مالیات اجاره در رهن کامل

در این ویدئو مدیر امور خدمات مالیاتی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در مورد مالیات اجاره املاک در قراردادهای رهن کامل توضیح می‌دهد و ابهامات فعالان اقتصادی را برطرف می‌کند. «آگاهی از تکالیف مالیاتی، سنگر قانونی فعالان اقتصادی بخش خصوصی است.»
تاریخ انتشار: 1399/04/07
 
 


قسمت دوم مالیات در چند دقیقه -هیات‌های حل اختلاف

در این ویدئو مدیر امور خدمات مالیاتی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران اعلام می‌کند که اگر اعضای اتاق در مورد نحوه رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی در هیات‌های حل اختلاف شائبه یا اعتراض یا شائبه دارند، می‌توانند با سامانه 1866 اتاق تهران مطرح کنند. «آگاهی از تکالیف مالیاتی، سنگر قانونی فعالان اقتصادی بخش خصوصی است.»
تاریخ انتشار: 1399/04/07
 
 


قسمت اول مالیات در چند دقیقه -معرفی خدمات مشاوره مالیاتی

در این ویدئو پیمان دارابیان، مدیر امور خدمات مالیاتی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با معرفی خدمات این واحد، راه‌های ارتباط برای دریافت مشاوره مالیات را به اعضای اتاق تهران و فعالان اقتصادی اعلام می‌کند. «آگاهی از تکالیف مالیاتی، سنگر قانونی فعالان اقتصادی بخش خصوصی است.»