برگزاری دومین نشست هیات نمایندگان با حضور حداکثری اعضا

آیین‌نامه چگونگی تشکیل کمیسیون‌های اتاق تهران تصویب شد
رأی اکثریت اعضا به شیوه‌نامه اداره جلسات هیات نمایندگان

تاريخ 1394/03/05 ساعت 11:00

در دومین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران، دو موضوع مورد بررسی اعضا قرار گرفت. نمایندگان بخش‌خصوصی در این نشست، ابتدا روی شیوه‌نامه اداره جلسات هیات نمایندگان بحث و تبادل‌نظر کردند و پس از نقد و بررسی 33 ماده این سند، آن را به رأی گذاشتند که در نهایت با اکثریت آرا به تصویب رسید.

در دومین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران، دو موضوع مورد بررسی اعضا قرار گرفت. نمایندگان بخش‌خصوصی در این نشست، ابتدا روی شیوه‌نامه اداره جلسات هیات نمایندگان بحث و تبادل‌نظر کردند و پس از نقد و بررسی 33 ماده این سند، آن را به رأی گذاشتند که در نهایت با اکثریت آرا به تصویب رسید. به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، شیوه‌نامه اداره جلسات هیات نمایندگان از موضوعات جدی است که هیات رییسه و هیات نمایندگان اتاق تهران تاکید ویژه‌ای بر آن دارند به طوری که این سند به عنوان مرامنامه‌ای است که اعضای 60 نفره پارلمان اتاق تهران برای یک دوره چهارساله آن را در پیش می‌گیرند. در نشست صبح امروز، این شیوه‌نامه که در 33 ماده و 7 تبصره تنظیم شده‌است با 44 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع به تصویب هیات نمایندگان رسید. اعضای هیات نمایندگان پس از تصویب این سند با قرائت پیمان‌نامه‌ای، هم‌قسم شدند که در طول دوره چهارساله حضور خود در جایگاه هیات نمایندگان اتاق تهران بر مسیر تقویت بخش‌خصوصی و اصولی که بر مبنای آن به هیات نمایندگان دوره هشتم پا گذاشته‌اند، گام بردارند. دومین موضوعی که در دستور کار نشست صبح امروز هیات نمایندگان اتاق تهران قرار گرفت، بررسی و تصویب آیین‌نامه پیشنهادی چگونگی تشکیل و برگزاری کمیسیو‌ن‌های مشورتی اتاق تهران بود. در این دوره، تشکیل 10 کمیسیون مشورتی مورد تصویب هیات نمایندگان قرار گرفت و در جلسه صبح امروز، اعضا روی آیین‌نامه چگونگی تشکیل این کمیسیون‌ها بحث و اظهارنظر کردند. این آیین‌نامه که در 23 ماده تنظیم شده‌است، در نهایت با اکثریت آرا به تصویب اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران رسید. بر این اساس، کمیسیون‌های «ارتقای سلامت اداری و اقتصادی» ، «اقتصاد سلامت» ، «انرژی و محیط زیست» ، «بازار پول و سرمایه» ، «تسهیل تجارت و توسعه صادرات» ، «تسهیل کسب‌و‌کار» ، «حمل‌و‌نقل و لجستیک» ، «صنعت و معدن» ، «کشاورزی، آب و صنایع غذایی» و کمیسیون «گردشگری» ، 10 کمیسیون این دوره از هیات نمایندگان اتاق تهران است. در نشست صبح امروز، پس از تصویب آیین‌نامه پیشنهادی چگونگی تشکیل و برگزاری کمیسیون‌های اتاق تهران، هر یک از اعضا با پر کردن فرم‌هایی که در اختیار آنها قرار گرفته بود، برای عضویت در هر یک از کمیسیون‌ها اعلام آمادگی کردند. بر اساس آیین‌نامه تصویب شده، هر یک از اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران می‌تواند حداکثر در دو کمیسیون عضویت یابد. همچنین بر اساس آیین‌نامه تصویب شده، هر یک از کمیسیون‌های ده‌گانه اتاق تهران با عضویت حداقل 5 نفر از اعضای داوطلب از میان هیات نمایندگان اتاق تهران شکل می‌گیرد و مدت آن نیز دو ساله است. در نخستین نشست هر یک از کمیسیون‌های مشورتی اتاق تهران، رییس و نواب رییس هر کمیسیون تعیین می‌شود.

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

[صفحه چاپ]


ثبت نظر شما:

نام
پست الکترونیکی
تلفن
نظر