دومین نشست کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی اتاق تهران برگزار شد

بحران آب در صدر توجه اعضای کمیسیون قرار گرفت
شناسایی مشکلات مشترک حوزه کشاورزی، آب و صنایع غذایی

تاريخ 1394/04/01 ساعت 14:27

دومین نشست کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی اتاق تهران روز گذشته برگزار شد و اعضای کمیسیون در این نشست به بحث و تبادل‌نظر پیرامون برنامه‌ها و ماموریت‌های کمیسیون طی سال‌های آینده پرداختند.

دومین نشست کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی اتاق تهران روز گذشته برگزار شد و اعضای کمیسیون در این نشست به بحث و تبادل‌نظر پیرامون برنامه‌ها و ماموریت‌های کمیسیون طی سال‌های آینده پرداختند. با توجه به بحرانی شدن وضعیت آب در کشور و این نکته مهم که بخش عمده‌ای از مصرف و هدرروی آب در بخش کشاورزی کشور صورت می‌گیرد، اعضای کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی اتاق تهران این مساله را به عنوان یکی از مسایل مورد اهمیت نشست‌های خود عنوان کردند. اهمیت مساله آب نزد اعضای کمیسیون تا آنجا پیش رفت که حتی پیشنهاد برگزاری همایشی در آینده در باب مدیریت مصرف آب نیز ارائه شد. اعضای کمیسیون با توجه به گستره موضوعات مرتبط با این کمیسیون از حوزه تولید گرفته تا تجارت، تصمیم گرفتند تا با یک جمع‌بندی و تقسیم‌بندی مناسب، برنامه‌ای ترتیب دهند که بتوانند در دو سال آینده براساس اولویت‌بندی به مسایل مهم این بخش بپردازند؛ مسایل مختلفی از شفاف‌سازی نیازها، موانع تولید، مکانیزه کردن کشاورزی، استفاده بهینه از آب، بررسی تولید محصولات کشاورزی براساس میزان مصرف آب و خاک منطقه و موضوعاتی که می‌تواند به تولید بهینه و بیشتر محصولات کشاورزی بینجامد. براساس تصمیمات گرفته شده در دومین نشست کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی مقرر شد تا براساس پیشنهادات اعضا: - پیش‌نویسی از موضوعات عام و مشترک حوزه کشاورزی، آب و صنایع غذایی تدوین شود تا با تصویب اعضا در دستور کار کمیسیون قرار بگیرد. - با توجه به نزدیک شدن به زمان پایان تدوین برنامه ششم، کمیسیون با بحث و تبادل‌نظر نظرات و پیشنهادات خود در مورد رئوس برنامه ششم تدوین کند. - برای انتخاب و دعوت از پنج تشکل جهت شرکت دائمی در نشست‌های کمیسیون، اعضا نظرات خود را در جلسه آینده ارائه دهند. - دعوت از نمایندگان کمیسیون کشاورزی مجلس برای حضور در جلسات کمیسیون با توجه به دستور جلسه و موضوع مورد بررسی. - مشکلات اولویت‌دار و اصلی حوزه کشاورزی، آب و صنایع غذایی با نظرخواهی از تشکل‌های مرتبط مشخص شود.

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

[صفحه چاپ]


ثبت نظر شما:

نام
پست الکترونیکی
تلفن
نظر