261 تشکل اقتصادی در ارزیابی نسبت به بهار سال جاری بیان کردند:

محیط کسب و کار در کشور کمی مساعدتر شده است

تاريخ 1395/12/15 ساعت 11:23

در ارزیابی صورت گرفته سه مولفه « مشکل دریافت تسهیلات از بانک ها»، « ضعف بازار سرمایه در تامین مالی تولید و نرخ بالای تامین سرمایه از بازار غیررسمی» و « وجود مفاسد اقتصادی در دستگاه های حکومتی» نامناسب ترین وضعیت را داشته اند.

آخرین گزارش و بررسی پایش محیط کسب و کار در ایران که با شرکت 261 تشکل اقتصادی صورت گرفته است نشان می دهد که فضای کسب و کار در کشور کمی مساعدتر شده است. گزارش مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد برآیند ارزیابی تشکل های اقتصادی سراسر کشور از 21 مولفه ملی محیط کسب و کار ایران در تابستان 1395 نمره 5.93 از 10 نمره ( نمره بدترین ارزیابی) بوده که اندکی مناسب تر از ارزیابی بهار 1395 با نمره میانگین 5.97 بوده است. همچنین این ارزیابی بیانگر آن است که از نظر تشکل های مشارکت کننده در این مطالعه، محیط کسب و کار ایران در تابستان 1395 در مقایسه با فصل مشابه سال قبل ( تابستان 1394) با میانگین 5.81 از 10 نمره اندکی نامساعدتر شده است.

تشکل های شرکت کننده در این مطالعه، به ترتیب سه مولفه « مشکل دریافت تسهیلات از بانک ها»، « ضعف بازار سرمایه در تامین مالی تولید و نرخ بالای تامین سرمایه از بازار غیررسمی» و « وجود مفاسد اقتصادی در دستگاه های حکومتی» را نامناسب تر از بقیه مولفه ها ارزیابی کرده اند و مولفه های « ضعف زیرساخت های تامین برق»، «ضعف زیرساخت های حمل و نقل» و « ضعف نظام توزیع و مشکلات رساندن محصول به دست مصرف کننده» را نسبت به سایر مولفه ها در تابستان 1395 مساعدتر دانسته اند.تشکل های اقتصادی استان های قزوین، آذربایجان غربی، بوشهر، گلستان و قم ارزیابی بدتر و تشکل های اقتصادی استان های گیلان، چهارمحال بختیاری، اردبیل و مازندران ارزیابی بهتری نسبت به تشکل های سایر استان ها از وضعیت مولفه های محیط کسب و کار در تابستان 1395 ارائه داده اند.

همچنین وضعیت محیط کسب و کار ایران در تابستان 1395 براساس نظریه عمومی کارآفرینی شین، 5.89 از 10 ( عدد 10 بدترین ارزیابی) ارزیابی شده است. به طوری که میانگین ارزیابی محیط کسب اقتصادی ( شامل محیط مالی، محیط اقتصادی کلان، ساختار تولید و محیط جغرافیایی) 5.82 و میانگین ارزیابی محیط نهادی ( شامل محیط سیاسی، محیط حقوقی، محیط فرهنگی و ساختار دولت، محیط فناوری و نوآوری و محیط آموزشی و علمی) 5.95 است.

همچنین در پرسشنامه مرکز پژوهش های مجلس از تشکل ها این سوال مطرح شده است که « میزان اجرای محورهای اصلی سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی را چطور ارزیابی می کنند؟» و تشکل ها در مجموع نمره مناسبی به این پرسش نداده اند. براساس گزارش منتشر شده مرکز پژوهش های مجلس نمره تشکل های اقتصادی به این سوال به صورت میانگین 4.32 و به ترتیب بخش های خدمات 4.62، صنعت 4.31 و کشاورزی 4.03 بوده است. در میان محورهای مورد بررسی ایجاد ثبات اقتصادی بالاترین نمره (5.02) و محوز تسهیل سرمایه گذاری و ورود به کسب و کارها (3.74) پایین ترین نمره را دریافت کرده اند.


 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

[صفحه چاپ]


ثبت نظر شما:

نام
پست الکترونیکی
تلفن
نظر