سعید اسلامی بیدگلی از  ضرورت های توسعه بازار سرمایه می گوید

وزارتخانه ها ریسک های خود را به بازار سرمایه منتقل نکنند

تاريخ 1396/04/25 ساعت 10:29

 سعید اسلامی بیدگلی، عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی  و دبیر کل کانون نهادهای سرمایه گذاری می گوید:«به رغم آنکه دولت یازدهم در زمان آغاز به کارش نسبت به توسعه بازار سرمایه مصمم نشان می داد، این بازار در طول چهار سال گذشته مورد کم توجهی قرار گرفت.»

اسلامی بیدگلی در تحلیل رفتار شاخص بازار سرمایه و نیز عملکرد دولت یازدهم، ابتدا به صعود شاخص در سال های 1391 و اوایل 1392 اشاره کرد و گفت:«این موضوع بر همگان روشن است که اتفاقاتی که در سال های 1391 و اوایل سال 1392 در بازار سرمایه رخ داد، حاصل رشد واقعی بازار نبود، بلکه ناشی از تورم بالا و جهش بالای ارزی بود که ارزش جایگزینی شرکت های بورسی را به شدت افزایش داد و اثر این جهش ارزی در ارزش بازار شرکت های بورسی نیز نمود یافت. بنابراین این بازدهی ، بازدهی ناشی از عملکرد اقتصادی نبود؛ اگرچه این، جهش، در مقطعی، اثر کاهش ثروت در اثر تورم را برای سرمایه گذاران بازار سرمایه، جبران کرد.»

او افزود:« بنابراین زمانی که بازار 120 یا 150 درصد رشد می کند، لزوما به معنای رشد جدی و سلامت بازار نیست. این را از آن جهت یادآوری می کنم که مدیران سابق هم این رشد را به حساب کارنامه خود نگذارند.»

این کارشناس بازار سرمایه، با بیان اینکه به اشتباه اقتصاد ایران به عنوان اقتصادی بانک محور شناخته می شود، گفت:«اقتصاد ایران، فاقد خصوصیات اقتصاد های بانک محور است و صرفا اشکالات چنین اقتصادهایی را داراست. اما از این زاویه که درصد بزرگی از تامین منابع مالی شرکت ها از طریق بانک ها صورت می گیرد، می توان عبارت بانک محور بودن را به آن اطلاق کرد.» او با اشاره به اینکه، ذهنیت مسئولان نیز مبتنی بر این گزاره، یعنی بانک محور بودن اقتصاد ایران است» افزود:« اگرچه دولت یازدهم در ابتدا و در زمان اعلام برنامه های وزرای اقتصادی در مجلس، نسبت به توسعه بازار سرمایه تاکید بسیاری کرد؛ اما آنچه در عمل رخ داد، عدم توجه به بازار سرمایه بود.شاهد این مدعا اینکه، در طول چهارسال گذشته، تعداد کمی از شرکت ها وارد بازار سرمایه شدند و وضعیت سهام عدالت در بازار سرمایه تعیین تکلیف نشد. حال آنکه، چهار سال زمان مناسبی برای تعین تکلیف این مساله به نظر می رسد و مشخص است که پروژه، پروژه ای مغفول در دولت بوده است. » او در ادامه به روابط عمومی اتاق تهران گفت:«همچنان ریسک های سیاستگذاری به بازار سرمایه تحمیل می شود و نگرش قیمت گذاری بر محصولات تولیدکنندگان مواد اولیه که سهم بزرگی در بازار سرمایه دارند، تغییر نکرده است و همچنان برخی وزرا به طور جدی در مقابل توسعه بازار سرمایه می ایستند. برای مثال، اگر وزیری راهکاری برای خروج از رکود ارائه می کند، این راهکار مبتنی بر تزریق منابع به بانک ها برای اعطای تسهیلات تکلیفی است؛ یعنی راهکارها و تدابیر اندیشیده شده برای رفع رکود، معمولا از مسیر بازار سرمایه عبور نمی کند.»

او پس از آنکه عوامل بیرونی موثر بر کم تحرکی بازار سرمایه را بر شمرد به برخی موانع داخلی رونق بازار سرمایه نیز اشاره کرد:«همچنان در مورد رسیدگی به صحت اطلاعات بازار سرمایه، سیاستگذاری مناسبی صورت نگرفته است. اگرچه طراحی ابزارهای جدید، روند رو به رشدی را طی کرده، اما این ابزارها به دلیل شرایط اقتصادی و تبلیغات ضعیف، موفقیت چندانی حاصل نکرده است.» اسلامی بیدگلی گفت:«اگرچه گفته می شود، بازار سرمایه ایران، بازاری نوپاست؛ اما باید پرسید، این بازار نوپا نسبت به 10 سال گذشته خود، چه رشدی را در طراحی ابزارها و روش ها تجربه کرده است؟»

دبیر کل کانون نهادهای سرمایه گذاری بر این عقیده است که بازار سرمایه ایران از لحاظ ارائه اطلاعات، شفافیت معاملاتی و نقدشوندگی بازار نیازمند سیاست های کارآمدتری است.

این کارشناس بازار سرمایه، با بیان اینکه بازار سرمایه ایران متاثر از سه حوزه، اقتصاد کلان، سیاست گذاری در محیط بیرونی و داخلی است، سخنان خود را به سیاستگذاری در محیط بیرونی بازار معطوف کرد و گفت:« دولت باید متوجه باشد که سهم بازار سرمایه در اقتصاد باید افزایش پیدا کند. مقصودم این نیست که اقتصاد ایران باید به سرعت بازار محور شود. چراکه، این اقتصاد در شرایط کنونی، فاقد زیر ساخت های لازم برای پذیرفتن شرایط بازار است و البته ایجاد این زیرساخت ها، ظرف چهار سال میسر نیست. اما باید سیاست ها به سمت و سویی سوق پیدا کند که بازار سرمایه سهم قابل توجهی در تامین منابع پروژه ها به خود اختصاص دهد.»

او در بخش دیگری از سخنانش گفت که پیش از انتخابات، نامه ای خطاب به کاندیداهای ریاست جمهوری ارسال کرده و از آنان خواسته است که برنامه خود را در قبال بازار سرمایه اعلام کنند، اما پاسخی دریافت نکرده است. سعید اسلامی ادامه داد:« اکنون نیز ضروت دارد، دست کم وزیر پیشنهادی اقتصاد برنامه های مدون و نه شعار گونه خود را با اعداد و ارقام اعلام کند تا کارشناسان بتوانند بعدها، نسبت عملکرد او را با این برنامه پایش کنند. ما باید این حساسیت را ایجاد کنیم که رییس جمهوری این برنامه را از وزیر اقتصاد مطالبه کرده و مجلس نیز این برنامه را با دقت بررسی کند.»

 او با بیان اینکه« ضرورت دارد، از انتقال ریسک های سایر وزارتخانه ها به بازار سرمایه جلوگیری شود» گفت:« بخش های بزرگی از شرکت هایی که دربازار سرمایه فعالیت می کنند، تحت تاثیر سیاست های وزارت صنعت، معدن و تجارت و البته سایر وزارتخانه ها هستند. این وزارت خانه ها باید بدانندکه نباید سیاست هایی در ضدیت بازار سرمایه اعمال کنند.»

این استاد دانشگاه افزود:« در عین حال لازم است، کاستی ها و اشکالات  بازار سرمایه که طی سه دهه فعالیت شکل گرفته است، رفع شود، من فکر می کنم اگر بزرگان بازار همفکری کنند، بتوان 10 مساله اساسی بازار سرمایه را احصا کرد که در مورد آنها، اتفاق  نظر وجود دارد . بر این اساس می توان 10 راهکار سیاستگذاری عملیاتی برای رفع این مسایل نیز  ارائه کرد. یعنی اگر نیاز به تغییر قانون یا دستورالعمل نیز وجود دارد، این پیشنهادات بر خلاف گذشته از بازار سرمایه به دولت ارائه شود. » او  همچنین به این نکته اشاره کرد که دولت می تواند از جوانان فعال متخصص در بازار سرمایه برای رونق بخشی به این بازار بهره بگیرد.

 


 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

[صفحه چاپ]


ثبت نظر شما:

نام
پست الکترونیکی
تلفن
نظر