25 کالجی که بیشترین کارآفرینان را تربیت کرده اند

در کدام دانشگاه ها می توانید استارت آپ خلق کنید؟

تاريخ 1397/06/20 ساعت 10:59

بیزنس اینسایدر لیستی از دانشگاه هایی را منتشر کرده است که بیشترین میزان بنیانگذار استارت آپ را تربیت کرده اند. این لیست براساس تعداد فارغ التحصیلان دریافت کننده بودجه و کل بودجه اعطا شده به تمام فارغ التحصیلان از سال 2006 تا 2018 به دست آمده است.

 اینکه انتخاب کالج مناسب می تواند تاثیری بزرگ بر زندگی شما بگذارد، رازی نیست که کسی درباره آن ندارند. اگر امیدوار هستید که یک استارت آپ راه اندازی کنید، شما به مسیر و بودجه احتیاج دارید. دانشگاهی که در آن مشغول به تحصیل هستید می تواند یک عامل باشد که بعدا به شما در بودجه راه اندازی استارت آپتان هم کمک کند. بیزنس اینسایدر لیستی از دانشگاه هایی را منتشر کرده است که بیشترین میزان بنیانگذار استارت آپ را تربیت کرده اند. این لیست براساس تعداد فارغ التحصیلان دریافت کننده بودجه و کل بودجه اعطا شده به تمام فارغ التحصیلان از سال 2006 تا 2018 به دست آمده است.

 1. Dartmouth College

کارآفرینان: 367

کمپانی: 327

سرمایه مطرح شده: 6.77میلیارد دلار

هزینه تحصیل: 53496 دلار

 

 1. New York University

کارآفرینان: 379

کمپانی: 351

سرمایه مطرح شده: 4.81 میلیارد دلار

هزینه تحصیل: 51828 دلار

 

 1. Brigham Young University

کارآفرینان: 381

کمپانی: 300

سرمایه مطرح شده: 6.25 میلیارد دلار

هزینه تحصیل: از 51828 دلار تا 11240 دلار در هر ترم

 

 1. University of Washington

کارآفرینان: 383

کمپانی: 337

سرمایه مطرح شده: 5.72 میلیارد دلار

هزینه تحصیل: از 53018 دلار تا 36587 دلار

 

 1. University of Waterloo

کارآفرینان: 408

کمپانی: 314

سرمایه مطرح شده: 7.36 میلیارد دلار

هزینه تحصیل: متناسب با برنامه

 

 1. Duke University

کارآفرینان: 415

کمپانی: 394

سرمایه مطرح شده: 8.50 میلیارد دلار

هزینه تحصیل: 53744 دلار

 

 1. Carnegie Mellon University

کارآفرینان: 428

کمپانی: 375

سرمایه مطرح شده: 7.18 میلیارد دلار

هزینه تحصیل: 54244 دلار

 

 1. University of Southern California (USC)

کارآفرینان: 431

کمپانی: 393

سرمایه مطرح شده: 8.21 میلیارد دلار

هزینه تحصیل: 55320 دلار

 

 1. Brown University

کارآفرینان: 444

کمپانی: 406

سرمایه مطرح شده: 10.64 میلیارد دلار

هزینه تحصیل: 54320 دلار

 

 1. Columbia University

کارآفرینان: 459

کمپانی: 424

سرمایه مطرح شده: 8.45 میلیارد دلار

هزینه تحصیل: متناسب با برنامه

 

 1. University of Wisconsin

کارآفرینان: 461

کمپانی: 411

سرمایه مطرح شده: 4.84 میلیارد دلار

هزینه تحصیل: متناسب با برنامه

 

 1. Technion - Institute of Technology

کارآفرینان: 468

کمپانی: 395

سرمایه مطرح شده: 7.20 میلیارد دلار

هزینه تحصیل: 15000 دلار

 

 1. University of California, Los Angeles (UCLA)

کارآفرینان: 483

کمپانی: 458

سرمایه مطرح شده: 10.16 میلیارد دلار

هزینه تحصیل: از 34677 دلار تا 63669 دلار

 

 1. Princeton University

کارآفرینان: 487

کمپانی: 545

سرمایه مطرح شده: 10.81 میلیارد دلار

هزینه تحصیل: 51870 دلار

 

 1. Yale University

کارآفرینان: 504

کمپانی: 458

سرمایه مطرح شده: 11.44 میلیارد دلار

هزینه تحصیل: 53430 دلار

 

 1. University of Illinois

کارآفرینان: 526

کمپانی: 484

سرمایه مطرح شده: 9.94 میلیارد دلار

هزینه تحصیل: از 16004 دلار تا 37578 دلار

 

 1. University of Texas

کارآفرینان: 636

کمپانی: 582

سرمایه مطرح شده: 7.70 میلیارد دلار

هزینه تحصیل: متناسب با برنامه

 

 1. Tel Aviv University

کارآفرینان: 640

کمپانی: 531

سرمایه مطرح شده: 7.91 میلیارد دلار

هزینه تحصیل: متناسب با برنامه

 

 1. University of Michigan

کارآفرینان: 712

کمپانی: 638

سرمایه مطرح شده: 12.07 میلیارد دلار

هزینه تحصیل: متناسب با برنامه

 

 1. Cornell University

کارآفرینان: 750

کمپانی: 693

سرمایه مطرح شده: 20.10 میلیارد دلار

هزینه تحصیل: از 36798 دلار تا 54818 دلار

 

 1. University of Pennsylvania

کارآفرینان: 838

کمپانی: 757

سرمایه مطرح شده: 15.82 میلیارد دلار

هزینه تحصیل: 49220 دلار

 

 1. Harvard University

کارآفرینان: 900

کمپانی: 799

سرمایه مطرح شده: 25.35 میلیارد دلار

هزینه تحصیل: 46340 دلار

 

 1. Massachusetts Institute of Technology (MIT)

کارآفرینان: 941

کمپانی: 819

سرمایه مطرح شده: 21.24 میلیارد دلار

هزینه تحصیل: 49892 دلار

 

 1. University of California, Berkeley

کارآفرینان: 1137

کمپانی: 1012

سرمایه مطرح شده: 20.78 میلیارد دلار

هزینه تحصیل: 14184 دلار

 

 1. Stanford University

کارآفرینان: 1178

کمپانی: 1015

سرمایه مطرح شده: 28.84 میلیارد دلار

هزینه تحصیل: 50703 دلار


 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

[صفحه چاپ]


ثبت نظر شما:

نام
پست الکترونیکی
تلفن
نظر