به منظور پیگیری امور تشکل‌های صادراتی؛

جمشید نفر، دبیرکل کنفدراسیون صادرات ایران شد

تاريخ 1397/07/04 ساعت 15:39

با پیشنهاد رئیس و رای قاطع اعضای هیات مدیره، جمشید نفر بعنوان دبیرکل انتخاب شد.

کنفدراسیون صادرات

 در جلسه هیات مدیره کنفدراسیون صادرات ایران، با  پیشنهاد رییس و رای قاطع اعضا هیات مدیره ، جمشید نفر بعنوان دبیرکل انتخاب شد.

وی از افراد دارای سابقه درخشان در حوزه فعالیت های تشکلی اتاق ایران بوده و همچنین عضویت در هیات مدیره کنفدراسیون صادرات ایران طی دوره  چهارم، چندین دوره ریاست بر اتحادیه صادرکنندگان روده ایران  و عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران را در کارنامه کاری خود به ثبت رسانده است.


 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

[صفحه چاپ]


ثبت نظر شما:

نام
پست الکترونیکی
تلفن
نظر