نرخ بيكاري تابستان ١٣٩٧ برابر با ١٢,٢ درصد است

٢٣٧ هزار نفر به جمعيت بيكار كشور افزوده شد

تاريخ 1397/08/13 ساعت 11:55

نرخ بيكاري جوانان ١٥ تا ٢٩ ساله نشان می دهد كه ٢٤,٩ درصد از فعالان اين گروه سني در تابستان ١٣٩٧ بيكار بوده‌اند. بررسي تغييرات فصلي نرخ بيكاري اين افراد نشان مي‌دهد، اين نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل (تابستان١٣٩٦) ٠.٨ درصد افزايش يافته است.

مرکز آمار، نتايج طرح آمارگيري نيروي‌كار تابستان ١٣٩٧ را منتشر کرد. گزارشی که طی آن گفته می شود: «جمعيت شاغلين ١٠ ساله و بيشتر در اين فصل ٢٣ ميليون و ٩٥٦ هزار نفر بوده كه نسبت به فصل مشابه سال قبل ١٥٨ هزار نفر افزايش داشته است. بررسي اشتغال در بخش‌هاي عمده اقتصادي نشان مي‌دهد كه درتابستان ١٣٩٧، بخش خدمات با ٤٩,٥ درصد بيش‌ترين سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. در مراتب بعدي بخش‌هاي صنعت با ٣١.٦ درصد و كشاورزي با ١٨.٩ درصد قرار دارند.»

همچنین بررسي نرخ بيكاري افراد ١٠ ساله و بيش‌تر نشان مي‌دهد كه ١٢,٢ درصد از جمعيت فعال (شاغل و بيكار)، بيكار بوده‌اند. روند تغييرات اين نرخ حاكي از آن است كه اين شاخص نسبت به تابستان ١٣٩٦ به ميزان ٠.٧ درصد افزايش داشته است و جمعيت بيكار كشور با ٢٣٧ هزار نفر افزايش به ٣ ميليون و ٣٢٦ هزار نفر رسيده است.

درتابستان ١٣٩٧، ميزان ٤٠,٩ درصد جمعيت ١٠ ساله و بيش‌تر از نظر اقتصادي فعال بوده‌اند، يعني در گروه شاغلان يا بيكاران قرار گرفته‌اند. بررسي تغييرات نرخ مشاركت اقتصادي حاكي از آن است كه اين نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل (تابستان ١٣٩٦) ٠.٢ درصد افزايش داشته است.

نرخ بيكاري جوانان ١٥ تا ٢٩ ساله نشان می دهد كه ٢٤,٩ درصد از فعالان اين گروه سني در تابستان ١٣٩٧ بيكار بوده‌اند. بررسي تغييرات فصلي نرخ بيكاري اين افراد نشان مي‌دهد، اين نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل (تابستان١٣٩٦) ٠.٨ درصد افزايش يافته است.

بررسي نرخ بیکاری جوانان 24-15 ساله حاکی از آن است كه 27.2 درصد از جمعیت فعال اين گروه سني بیکار بوده‌اند. این شاخص در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بیش‌تر بوده است. بررسي روند تغييـرات نرخ بيكاري جوانان 24-15 ساله كل كشور نشان مي‌دهد كه اين شاخص نسبت به فصل مشابه در سال گذشته 0.3 درصد افزايش يافته است.

همچنین طبق این گزارش بررسی نرخ بیکاری جمعیت 10 ساله و بیشتر فارغ التحصیل آموزش عالی، نشان می‌دهد 18.7 درصد جمعیت فعال فارغ التحصیل آموزش عالی بیکار بوده‌اند. این نرخ در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط روستایی نسبت به نقاط شهری بیش‌تر بوده است. بررسي روند تغييـرات این نرخ حاکی از کاهش 0.8 درصدی در تابستان1397 نسبت به فصل مشابه سال قبل است.

علاوه بر این، بررسي سهم شاغلين 10 ساله و بيش‌تر با ساعت كار معمول 49 ساعت و بيش‌تر نشان مي‌دهد، 41 درصد شاغلين، به‌طور معمول،49 ساعت و بیش‌تر در هفته كار مي‌‌كنند. اين شاخص كه يكي از نماگرهاي كار شايسته است نشان مي‌دهد در كشور سهم زيادي از شاغلين بيش‌تر از استاندارد كارمي‌كنند. این شاخص نسبت به فصل مشابه سال قبل 0.2 درصد افزايش داشته است.

در تابستان 1397سهم جمعیت بیکار فارغ التحصیل آموزش عالی از کل بیکاران 39.5 درصد بوده است. این سهم در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بالاتر است. بررسی تغییرات اين شاخص نشان مي‌دهد که نسبت به فصل مشابه سال قبل 0.1 درصد افزايش داشته است.

در تابستان1397 سهم جمعیت شاغل فارغ التحصیل آموزش عالی از کل شاغلان 23.8 درصد بوده است. این سهم در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بالاتر است. بررسی تغییرات اين شاخص نشان مي‌دهد که نسبت به فصل مشابه سال قبل 2.7 درصد افزايش داشته است.

بررسي سهم اشتغال ناقص نشان مي‌دهد كه درتابستان ١٣٩٧، ١٠,٠ درصد جمعيت شاغل،‌ به دلايل اقتصادي (فصل غيركاري، ركود كاري، پيدا نكردن كار با ساعت بيش‌تر و…) كم‌تر از ٤٤ ساعت در هفته كار كرده و آماده براي انجام كار اضافي بوده‌اند. اين در حالي است كه ٤١.٠ درصد از شاغلين ١٠ ساله و بيش‌تر، ٤٩ ساعت و بيش‌تر در هفته كار كرده‌اند.

 


 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

[صفحه چاپ]


ثبت نظر شما:

نام
پست الکترونیکی
تلفن
نظر