منفی 4.9 درصد، رشد اقتصادی سال 97

سرعت کاهش رشد اقتصادی بالاست

تاريخ 1398/03/27 ساعت 10:45

در سال ١٣٩٧ رشته فعاليت‌هاي گروه كشاورزي منفی 1.5، گروه صنعت منفی 9.6 و گروه خدمات ٠.٠٢ درصد نسبت به سال قبل، رشد داشته است.

بعد از تحریم ها، رشد اقتصادی مدام با کاهش مواجه شد و تقریبا تمام اتفاقات سال های 90 و 91 و دولت احمدی نژاد در حال تکرار است، اما با یک فرق که در حال حاضر سرعت این کاهش بیشتر از آن دوره است.

طبق گزارش مرکز آمار، محصول ناخالص داخلي به قيمت ثابت سال ١٣٩٠ در سال ١٣٩٧ به رقم ٧١٣٠٢٢٥ ميليارد ريال با نفت و ٥٧٣٤٧٠٢ ميليارد ريال بدون احتساب نفت رسيده است، در حاليكه رقم مذكور در سال قبل با نفت ٧٤٩٦٠٦٤ ميليارد ريال و بدون نفت ٥٨٧٤٧١٩ ميليارد ريال بوده كه نشان از رشد منفی 4.9 درصدي محصول ناخالص داخلي با نفت و منفی 2.4 درصدي محصول ناخالص داخلي بدون نفت در سال ١٣٩٧ دارد. به این ترتیب، در سال ١٣٩٧ رشته فعاليت‌هاي گروه كشاورزي منفی 1.5،  گروه صنعت منفی 9.6  و گروه خدمات ٠.٠٢ درصد نسبت به سال قبل، رشد داشته است.

این در حالی است که محصول ناخالص داخلي به قيمت ثابت سال ١٣٩٠در نه ماهه اول سال ١٣٩٧ به رقم ٥٤١٣٤٣٧ ميليارد ريال با نفت و ٤٣٠٣٥٣٠ ميليارد ريال بدون احتساب نفت رسيده بود كه نشان از رشد منفی 3.8 درصدي محصول ناخالص داخلي با نفت و منفی 1.9 درصدي محصول ناخالص داخلي بدون نفت داشت. در نه ماهه سال ١٣٩٧ رشته فعاليت‌هاي گروه كشاورزي منفی 2.1،  گروه صنعت منفی 7.9  و گروه خدمات ٠.٦ درصد نسبت به دوره‌ي مشابه سال قبل، رشد داشته است.

همچنین آمار 6 ماهه اول سال 97، 0.4 درصدی محصول ناخالص داخلی با نفت و 0.3درصدی محصول ناخالص داخلی بدون نفت را نشان می داد. نتایج آمار شش ماهه، حاکی از آن بود که رشته فعالیت‌های گروه کشاورزی منفی 5.2، گروه صنعت منفی 1.2 و گروه خدمات ٢.٣ درصد نسبت به دوره‌ی مشابه سال قبل، رشد داشته است.


 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

[صفحه چاپ]


ثبت نظر شما:

نام
پست الکترونیکی
تلفن
نظر