اختصاصی سایت خبری اتاق تهران: حسن احمدیان، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران

غفلت همیشگی از ظرفیت نمایشگاه ها برای توسعه صنایع صادرات محور

تاريخ 1398/03/27 ساعت 13:32

کاش که یک کمیسیون یا میز مشخص برای نمایشگاه ها در پارلمان بخش خصوصی وجود داشت. کاش به جای شرکت سهامی نمایشگاه ها یا سازمان توسعه تجارت یک سایت تخصصی برای برگزاری نمایشگاه صنایع مختلف در کشورها وجود داشت. اتاق های بازرگانی گاه به ضرورت وجود چنین سازوکاری ورود کرده اما به طور جدی به این مسئله نپرداخته اند و امیدواریم این معضل در دوره جدید در اتاق تهران و ایران مورد توجه قرار بگیرد.

حسن احمدیان

نوسان نرخ ارز از عوامل بحران زا برای صنعت در شرایط کنونی اقتصاد ایران است. عدم ثبات نرخ ارز در همه صنایع از جمله صنعت مبلمان تامین مواد اولیه را دشوار کرده است. ظرفیت بالای تولید در صنعت مبلمان فرصتی برای توسعه صادرات غیرنفتی به کشورهای همجوار است و صنعت مبلمان برای تحقق اهداف صادراتی به برگزاری نمایشگاه در کشورهای هدف، تقویت مراودات کاری و به ثمر رساندن مذاکرات تعرفه ای نیاز دارد. تسهیل مسائل صنعت مبلمان به مجموع تصمیمات و سیاست گذاری های وزارت خانه های صمت، اقتصاد و دارایی و سازمان تامین اجتماعی مربوط است.

بسیاری از کشورهای فعال در صنعت مبلمان در جهان از توسعه صنایع کوچک و متوسط در این صنعت استقبال می کنند و در ایران هم همین رویکرد را تقویت می کنیم. وجود صنایع کوچک و متوسط به انعطاف پذیری و چابکی صنعت مبلمان کشور انجامیده است اما رویکرد بهتر این است که این صنایع کوچک و متوسط را در قابل خوشه های صنعتی و نزدیک بهم ایجاد کنیم تا به هم افزایی در صنعت کمک کند. به جای ایجاد یک واحد بزرگ، سنگین و چاق که نمی تواند در صنعت فعالانه عمل کند، باید خوشه های صنعتی را از مجموعه واحدهای کوچک و متوسط ایجاد کرد تا از امکانات یکدیگر استفاده کنند. یک الگوی موفق در این زمینه صنایع بهسازی چوب در احمد آباد مستوفی است که سال گذشته هیئت رییسه اتاق تهران و هیئت نمایندگان از آن بازدید کردند و از نزدیک دیدند که خوشه های صنعتی می توانند تا چه اندازه کارآمد عمل کنند.

آمارها گویای رشد منفی اقتصاد در سال گذشته است و رشد صنعت هم منفی اعلام شده است. پیش از این رشد اقتصادی ایران مثبت اعلام می شد اما در واقع ما در صنعت، این رشد مثبت را لمس نمی کردیم. بار مثبت رشد اقتصادی طی سال های گذشته بر دوش نفت بوده و اکنون نیز، عامل منفی شدن رشد اقتصادی نفت و فرآورده های آن است. مدت هاست که در صنعت مبلمان بخشی از کارگاه ها با کمترین میزان ظرفیت کار می کنند و صاحبان صنایع مجبور به تعدیل نیروی کار شده اند. وضعیت این کارگاه ها طی سال های گذشته ناشی از ناامیدی اقتصادی، رکود و عدم وجود مواد اولیه مناسب و افزایش قیمت آن است. نیاز صنایع به سرمایه در گردش حل نشده بلکه عمیق هم شده است. صنعت فرای آمار رشد اقتصادی، سال هاست که با مشکلات مختلف دست و پنجه نرم می کند و زمانی که رشد مثبت اقتصادی حاصل شد هم، مشکلات صنعت حل نشده بود.  

در توسعه فعالیت صنایعی مثل مبلمان دو نکته مهم وجود دارد که طی سال های گذشته کمتر مورد توجه قرار گرفته است. نکته اول ارتباط با تشکل هاست. تشکل ها شامل نمایندگانی از فعالان اقتصادی در یک صنعت یا بخش مشخص هستند که ارتباط با آن ها هم چنان در سطح شعار مانده است. این درحالی است که این بخش ظرفیت بالایی در تصمیم سازی و مشاوره دارد.

نکته دوم طی سال های گذشته برای توسعه صنایع کمتر دیده شده، ظرفیت نمایشگاه ها یا بازاریابی از طریق آن هاست. در کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه مثل آلمان، چین، سوئیس و سوئد، امارات متحده عربی و ترکیه نمایشگاه ها محلی برای شنیدن صدای مشتری و ارتباط با تجار خارجی است اما در ایران ظرفیت نمایشگاه ها مورد توجه نیست. در مورد 14 تا 15 کشور همسایه که هدف اصلی صادرات صنعت مبلمان است، به برگزاری نمایشگاه به طور جدی نپرداختیم و  کاش که یک کمیسیون یا میز مشخص برای نمایشگاه ها در پارلمان بخش خصوصی وجود داشت. کاش به جای شرکت سهامی نمایشگاه ها یا سازمان توسعه تجارت یک سایت تخصصی برای برگزاری نمایشگاه صنایع مختلف در کشورها وجود داشت. اتاق های بازرگانی گاه به ضرورت وجود چنین سازوکاری ورود کرده اما به طور جدی به این مسئله نپرداخته اند و امیدواریم این معضل در دوره جدید در اتاق تهران و ایران مورد توجه قرار بگیرد.


 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

[صفحه چاپ]


ثبت نظر شما:

نام
پست الکترونیکی
تلفن
نظر