مجمع جهانی اقتصاد

سه راه برای افزایش ظرفیت اجتماعی و رشد اقتصادی

تاريخ 1398/03/27 ساعت 14:49

به طور سنتی افزایش رشد اقتصادی به عنوان بهترین راه برای ایجاد فرصت های شغلی و بهبود استانداردهای زندگی در نظر گرفته می شود. اما این روزها دولت ها باید به دیگر جنبه ها هم توجه کنند که یکی از آن توانمند کردن شهروندان برای بهتر کار کردن است. با این کار دولت ها می توانند به طور موثر رشد اقتصادی را بهبود بخشیده و به توسعه کشور کمک کنند.

به گزارش مجمع جهانی اقتصاد، رشد اقتصادی کشورهای مختلف براساس پیش بینی های جدید صندوق بین المللی پول و بانک جهانی کاهش یافته است. در عین حال، سیاستمداران و رهبران اقتصادی جهان می دانند که باید نیروی کار بیشتری را برای بازار کار فراهم کنند. آن هم در عصری که با شاخصه های چون توسعه اتوماسیون، بی تحرکی دستمزدها و اشتغال موقت، مشروط و نیمه وقت شناخته می شود.

این دو چالش یعنی تحریک رشد اقتصادی و آماده سازی نیروی انسانی برای بازار کار بهم مربوط است اما لزوما تحرک عوامل کلان اقتصادی به معنای بهبود شرایط زندگی یا خلق فرصت های شغلی بیشتر نیست. تجربه های دهه های اخیر نشان داده که رشد اقتصادی به تنهایی برای کاهش یا افزایش نابرابری و ناامنی ناشی از تحولات اشتغال کافی نیست. علاوه بر این، سطح بالای بدهی و نرخ بهره پایین تنها ابزارهای سنتی برای تحرک اقتصاد به دست سیاستگذاران در صورت بروز رکود اقتصادی دیگری است.

در جهان جدید، دولت ها و رهبران اقتصادی  باید ارتباط بین بازار کار و رشد اقتصادی را از مسیر دیگر بررسی کنند. در واقع این بهبود قراردادهای کار و آماده سازی بهتر شهروندان برای مدیریت بازار کار در کشورهاست که می تواند بر رشد اقتصاد و توسعه آن اثر بگذارد. 

این نتیجه اخیرا توسط کمیسیون مستقل آینده کار که توسط سازمان جهانی کار ایجاد شده به دست آمده است. این کمیسیون سه پیشنهاد را مطرح کرده که بیشتر آن ها بر سرمایه گذاری بیشتر بر مردم و پیشرفت اجتماعی و اقتصادی در کنار یکدیگر تاکید دارد. سرمایه گذاری بیشتر بر مردم نه تنها برای تقویت پیوندهای اجتماعی با شهروندان بلکه به دلیل سرعت بالای تحولات فناوری ضروری است.

اولا، کشورها باید سرمایه گذاری عمومی و خصوصی بر توانمندی شهروندان را افزایش دهند که می تواند به طور مستقیم بر رشد بهره وری اثر بگذارد.

دوم، دولت ها باید در همکاری با اتحادیه های اشتغال و  کارگری بهبود قوانین مالی مرتبط با کار را دنبال کند و سوم اینکه، کشورها باید سرمایه گذاری عمومی و خصوصی در  کارآفرینی در بخش های مختلف را افزایش دهد تا گستره وسیع تری از جامعه از منافع آن بهره مند شود. 


 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

[صفحه چاپ]


ثبت نظر شما:

نام
پست الکترونیکی
تلفن
نظر