آثار حمایت اتاق بازرگانی سال آینده دیده می شود

رونق مستندسازی درباره کارآفرینان

تاريخ 1398/09/18 ساعت 12:40

نمایش فیلم ها و اختصاص بخشی ویژه در این جشنواره به کارآفرینی، توجه مخاطبان وسیعی را به خود جلب می کند. در واقع ما با چند لایه مخاطب رو به رو هستیم که تاثیر بخش کارآفرینی در جشنواره، پس از جشنواره بر آن ها قابل ارزیابی است.

مرتضی رزاق کریمی،قائم مقام مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی

سینمای مستند به دلیل ویژگی آگاهی بخشی در ارتقای فرهنگ جامعه، نقش موثری دارد. این گزاره غیرقابل تردید، در سابقه دیرینه سینمای مستند، چه در سطح تلویزیون و چه در سطوح محدودتر با مخاطبان خاص ریشه دارد. درواقع حتی مدیران و تصمیم گیرندگان حوزه اقتصاد و دیگر زمینه های تخصصی، می توانند مخاطب سینمای مستند باشند. سینمای مستند، در شاخه های تخصصی، مخاطبان بالقوه خود را دارد. برای مثال در زمینه علوم انسانی، در شاخه هایی مثل انسان شناسی، مردم شناسی و روان شناسی، مخاطبان خاصی برای فیلم های مستند وجود دارد. در زمینه مسائل مدیریتی، اقتصادی و موضوع کارآفرینی هم سینمای مستند دارای مخاطبان بالقوه خود است. این مخاطب بالقوه اگر از موضوع فیلم آگاه شوند، به طور قطع به سراغ آن خواهند آمد.

پس از  فراخوانی که برای دریافت فیلم در بخش کارآفرینی اعلام شده، بیش از 200 اثر به دبیرخانه جشنواره ارسال شده است. سطح کیفی این فیلم ها را اکنون نمی توان قضاوت کرد و باید پس از بررسی هیئت های انتخاب و داوری درباره آن ها نظر داد. اما دریافت این تعداد اثر برای شرکت در بخش کارآفرینی که تعداد آن هم کم نیست، نشان می دهد که توجه هنرمندان و فیلمسازان به این موضوع جلب شده است و در آینده نزدیک شاهد ساخت فیلم های جدی تر و متمرکزتر بر موضوع کارآفرینی خواهیم بود. گام بعدی، در این زمینه، مخاطبان و علاقمند سینمای مستند و علاقمند به موضوع کارآفرینی، رونق اقتصادی و کسب وکار است که به طور حتم به سینما حقیقت مراجعه کرده و در سانس های ویژه ای که برای بخش کارآفرینی پیش بینی شده، شرکت می کنند.

بازخوردی که در این نمایش ها از مخاطبان می گیریم، اهمیت بسیاری دارد و می تواند به منبعی برای تصمیم گیری های بعدی تبدیل شود. در گام بعدی، به دنبال مخاطبات عام تر از مخاطبان جشنواره سینما حقیقت هستیم. جشنواره سینما حقیقت مهم ترین رویداد سینمای مستند در ایران و منطقه ماست و از جشنواره های معتبر جهان به شمار می رود. مهمانان خارجی و داخلی بسیاری داریم و جشنواره در شبکه های تلویزیونی داخلی و خارجی پوشش داده می شود.  نمایش فیلم ها و اختصاص بخشی ویژه در این جشنواره به کارآفرینی، توجه مخاطبان وسیعی را به خود جلب می کند. در واقع ما با چند لایه مخاطب رو به رو هستیم که تاثیر بخش کارآفرینی در جشنواره، پس از جشنواره بر آن ها قابل ارزیابی است. پس از جشنواره برنامه هایی برای تولید مستند با موضوع کارآفرینی داریم و این برنامه با مشارکت اتاق بازرگانی و مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی درحال پیگیری است.

اتاق فکری با حضور نمایندگان مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی و اتاق بازرگانی شکل گرفته است. در این اتاق فکر کارشناسان باتجربه سینمایی حضور دارند که البته حضور آنان پس از فراخوان عمومی و با دعوت از مستندسازان معتبر که سابقه کارهای موفق در سطح ملی و بین المللی را داشتند، ممکن شده است. موضوعات مربوط به کارآفرینی با همکاران مستندساز در این اتاق فکر در میان گذاشته شده و پژوهش درباره موضوعات آغاز شده است. مشاوره های تخصصی از نظر محتوا و موضوع، و از نظر ساختار و شیوه روایت آثار در این اتاق فکر انجام می شود. از مرحله طراحی تا نگارش فیلم نامه و اصلاحاتی که طی کار لازم است، از سوی اتاق فکر ارزیابی می شود. دوستان مستند ساز با علاقه در این اتاق فکر شرکت کردند. بعضی کارها در مراحل پژوهش اولیه و بعضی دیگر در مرحله نگارش فیلم نامه و آغاز تولید است. کارهایی که انجام شده، بسیار امیدوارکننده است و به نظر می رسد با استقبالی که از سوی مستندسازان انجام شده، در سال آینده شاهد ساخت فیلم هایی در زمینه کارآفرینی خواهیم بود که دارای استانداردهای بین المللی است و نه تنها در جشنواره حقیقت بعدی، بلکه در دیگر جشنواره های بین المللی هم حضور پیدا خواهد کرد.

هرچند برخوردها و همکاری مشترک کارآفرینان و فیلم سازان، تاریخچه طولانی ندارد اما مستندسازانی که برای ساخت فیلم دعوت به کار شده اند، همه در حوزه های تخصصی با موضوعات خاص مستند ساخته اند و اکنون موضوع کار آن ها، کارآفرینی است. مستندسازان حرفه ای که تجربه کار در حوزه های تخصصی را دارند، در ارتباط با جامعه اقتصادی کشور موفق خواهند بود هرچند این رابطه دو سویه است. برداشت من این است که این رابطه خوب شکل گرفته و درحال ادامه است. این تجربه که با همکاری مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی و حمایت های اتاق بازرگانی کسب می شود، زمینه رونق بیشتر ساخت مستندهایی با موضوع کارآفرینی را فراهم می کند. به نظر من، پس از نمایش این آثار، اشتیاق بیشتری در دو طرف، نسبت به همکاری ایجاد می شود.

*آینده نگر


 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

[صفحه چاپ]


ثبت نظر شما:

نام
پست الکترونیکی
تلفن
نظر