نقدینگی به مرز 2300 هزار میلیارد تومان رسیده است

نقدینگی همچنان با سرعت رشد می کند

تاريخ 1398/11/27 ساعت 12:53

طبق آمارهای بانک مرکزی نقدینگی در پایان آذرماه امسال از مرز 2262هزار میلیارد تومان عبور کرد که نشان می دهد روند رشد سریع نقدینگی ادامه دارد

در شرایطی که فعالان بخش خصوصی و کارشناسان اقتصادی بارها و بارها نسبت به خطر رشد نقدینگی در کشور هشدار داده اند و از اثرات سوء آن بر شاخص های اقتصادی از جمله رشد تورم در کشور گفته اند ولی آخرین آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد که نقدینگی همچنان در حال رشد و رکوردزنی است و به مرز 2300 هزار میلیارد تومان رسیده است.

طبق آمارهای بانک مرکزی نقدینگی در پایان آذرماه امسال از مرز 2262هزار میلیارد تومان عبور کرد که نشان می دهد روند رشد سریع نقدینگی ادامه دارد و می تواند دوباره بر رشد تورم و افزایش آن اثرات سوء بگذارد. میزان نقدینگی از 1883میلیارد تومان در پایان سال گذشته با رشدی 20.2درصدی به رقم 2262هزار میلیارد تومان در پایان آذرماه امسال رسید که نسبت به آذرماه پارسال 28.2درصد رشد نشان می‌دهد.

از کل نقدینگی ایران در پایان آذرماه امسال، 1899هزار میلیارد تومان آن ماهیت شبه پول و 363هزار میلیارد تومان آن ماهیت پول را داشته و آنچه نگران‌کننده است، رشد بدهی بخش دولتی و دولت به شبکه بانکی است که رقم آن در پایان آذرماه امسال با رشدی 28.1درصدی نسبت به‌ مدت مشابه پارسال به 388هزار میلیارد تومان رسیده است. همچنین نگاهی به آمارهای نقدینگی از سال 1390 تاکنون نشان می دهد که این شاخص اقتصادی در کشور از 354 هزار میلیارد تومان به 2262 هزار میلیارد تومان تا پایان آذرماه امسال رسیده است یعنی در طول حدود 8 سال حدود 7 برابر شده است.

در سال های گذشته کارشناسان و فعالان اقتصادی بخش خصوصی بارها نسبت به روند افزایش نقدینگی در کشور هشدار داده اند و از دولت خواسته اند تا اقدامات عملی و عملیاتی برای کنترل نقدینگی در جامعه داشته باشد ولی کارهای دولت هنوز به نقطه ای نرسیده است. کارشناسان از افزایش نقدینگی به عنوان سونامی در اقتصاد ایران نام می برند که تبعات وحشتناکی را تاکنون داشته و در آینده همچنان خواهد داشت.

مسعود خوانساری رئیس اتاق تهران هم تاکنون بارها نسبت به روند افزایش نقدینگی در کشور هشدار داده است و از دولت و بانک مرکزی خواسته تا اقداماتی را برای کندتر شدن این روند، در دستور کار خود قرار دهند. او دو ماه پیش در جلسه هیات نمایندگان اتاق تهران بار دیگر به این موضوع اشاره کرد و گفت: « رقم نقدینگی در پایان شهریورماه 2 هزار و 126 هزار میلیارد تومان بوده است که نسبت به شهریور سال قبل 27 درصد رشد داشته است. همچنین پایه پولی به 286 هزار میلیارد تومان و ضریب فزاینده پولی معادل 7.15 درصد شده است که عمدتاً به دلیل انتقال بخشی از بدهی‌های بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به بانک مرکزی و بدهی دولت به بانک مرکزی بوده است.»

همچنین آمارهای جدید منتشر شده از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد رشد پایه پولی از رشد نقدینگی در آبان و آذرماه امسال سبقت گرفته؛ درحالی‌که از تیرماه امسال نرخ رشد نقدینگی بیشتر از نرخ رشد پایه پولی بوده و براساس آخرین برآورد بانک مرکزی نرخ رشد نقدینگی در پایان آذرماه امسال نسبت به آذرماه پارسال 28.2درصد و نرخ رشد پایه پولی هم 28.3درصد بوده  و به این ترتیب حجم پایه پولی در پایان فصل پاییز امسال 314هزار و 260میلیارد تومان بوده است.

 


 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

[صفحه چاپ]


ثبت نظر شما:

نام
پست الکترونیکی
تلفن
نظر