افت 75 درصدی تعداد صدور ضمانت نامه صندوق سرمایه گذاری صنایع کوچک

تاريخ 1399/04/17 ساعت 11:14

ضمانت نامه های صادر شده توسط صندوق سرمایه گذاری صنایع کوچک طی سال 98 از نظر تعداد 75.5 درصد و از نظر ارزش 78.3 درصد کاهش یافت.

منبع: فارس

طی سالی که گذشت فقط 24 فقره ضمانت نامه توسط صندوق سرمایه گذاری صنایع کوچک صادر شد که در مقایسه با سال 97 افت 75.5 درصدی را به همراه داشته است. ارزش ضمانت نامه های صادر شده در این مدت 18 میلیارد و 856 میلیون تومان بوده که نسبت به سال 97 کاهش 78.3 درصدی را تجربه کرده است.

طی 12 ماهه سال 98 تعداد ضمانت نامه های تمدیدی توسط صندوق سرمایه گذاری صنایع کوچک معادل 133 فقره بود که نسبت به سال 97 افت 31.8 درصدی را به همراه داشته است. ارزش ضمانت نامه های تمدیدی در این مدت نیز با کاهش 26.8 درصدی نسبت به سال 97 به 93 میلیارد و 195 میلیون تومان رسیده است.


 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

[صفحه چاپ]


ثبت نظر شما:

نام
پست الکترونیکی
تلفن
نظر