شامخ خرداد 48.41 واحد شد

شامخ کل برگشت

تاريخ 1399/04/18 ساعت 11:14

شاخص مدیران خرید برای کل اقتصاد ایران در خردادماه، رقم 48.41 به‌دست‌آمده است که نسبت به اردیبهشت‌ماه (50.17) کمتر شده است. این روند نشان می‌دهد که افزایش شاخص در اردیبهشت‌ماه به دلیل تعطیلی گسترده بنگاه‌های اقتصادی در فروردین بوده است که با ادامه روند بازگشایی فعالیت‌ها در خردادماه، عدد شامخ کل تقریباً به شرایط قبل از شیوع ویروس کرونا نزدیک شده است.

مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، نهمین دوره شامخ کل اقتصاد را با هشدار نسبت به اثرگذاری تداوم افزایش قیمت خرید مواد اولیه بر تولید منتشر کرد. طبق اعلام این مرکز شامخ کل اقتصاد در خرداد امسال به 48.41 واحد رسیده که نسبت به ماه قبل 1.76 واحد معادل 3.5 درصد افت کرده است. رشد قیمت خرید مواد اولیه لوازم موردنیاز تولید برای سومین ماه متولی یکی از عوامل افت شامخ بوده است.

نهمین دوره شامخ کل اقتصاد و بیست و یکمین دوره شامخ بخش صنعت از سوی مرکز پژوهش‌های اتاق ایران منتشر شد. در این گزارش، شامخ کل اقتصاد در خرداد امسال 48.41 واحد و شامخ بخش صنعت 50.8 واحد محاسبه‌شده است.

شاخص مدیران خرید برای کل اقتصاد ایران در خردادماه، رقم 48.41 به‌دست‌آمده است که نسبت به اردیبهشت‌ماه (50.17) کمتر شده است. این روند نشان می‌دهد که افزایش شاخص در اردیبهشت‌ماه به دلیل تعطیلی گسترده بنگاه‌های اقتصادی در فروردین بوده است که با ادامه روند بازگشایی فعالیت‌ها در خردادماه، عدد شامخ کل تقریباً به شرایط قبل از شیوع ویروس کرونا نزدیک شده است.

 

اکثر بنگاه‌های اقتصادی که در طرح شامخ شرکت کرده‌اند موجودی مواد اولیه (40.99)، میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی (44.76)، میزان سفارش‌های جدید مشتریان (49.28) در خردادماه را کمتر از مقدار آن در اردیبهشت‌ماه ارزیابی کرده‌اند.

شاخص قیمت خرید مواد اولیه یا لوازم خریداری‌شده (91.94)، بار دیگر رکورد خود را شکسته و همراه با افزایش در سومین ماه پیاپی، بیشترین مقدار از ابتدای شروع این طرح (مهر 98) را به ثبت رسانده است. دلیل اصلی این موضوع هم نوسانات شدید قیمت‌ها و افزایش نرخ ارز بوده که منجر به افزایش قیمت محصولات تولیدشده در ماه‌های آتی خواهد شد. این در حالی است که شاخص قیمت محصولات تولیدشده یا خدمات ارائه‌شده در خردادماه 71.39 است که بیشترین مقدار طی 9 ماه گذشته است. مرکز آمار ایران نیز نرخ تورم ماهانه کالاها و خدمات مصرفی خرداد نسبت به اردیبهشت را 2 درصد و نرخ تورم 12 ماهه منتهی به خرداد را 27.8 درصد اعلام کرده است.

شاخص کل میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی 44.76 است که طی سه ماه گذشته کمترین مقدار را دارد و بیشتر کاهش آن به دلیل ادامه تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی در برخی از زیر بخش‌های خدمات است. به‌طورکلی اشتغال بخش خدمات بیشترین کاهش را نسبت به سایر بخش‌ها داشته است این در حالی است که در بخش ساختمان به دلیل افزایش فعالیت‌های این بخش وضعیت اشتغال بهتر از ماه قبل شده است.

شاخص میزان سفارش‌های جدید مشتریان 49.28 است، به این معنی که فعالان اقتصادی شرکت‌کننده در طرح، وضعیت را تا حدودی بدتر از اردیبهشت‌ماه ارزیابی کرده‌اند. این کاهش در سفارش‌های مشتریان بیشتر به دلیل کاهش تقاضای مشتریان و ادامه رکود فعالیت‌ها در بخش خدمات از ابتدای شروع کووید 19 است. شاخص انتظارات در ارتباط با میزان فعالیت‌های اقتصادی در ماه آینده در خردادماه 50.83 است که نسبت به ماه قبل (58.7) کمتر شده است که