نرخ بیکاری بهار امسال 9.8 درصد شد

جمعیت غیر فعال کشور بیشتر شد

تاريخ 1399/04/23 ساعت 12:10

در بهار ١٣٩٩، به ميزان 41.0 درصد جمعيت ١٥ ساله و بيش‌تر از نظر اقتصادي فعال بوده‌اند، يعني در گروه شاغلان يا بيكاران قرار گرفته‌اند. بررسي تغييرات نرخ مشاركت اقتصادي حاكي از آن است كه اين نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل (بهار ١٣٩٨) 3.7 درصد كاهش يافته است.

مرکز آمار گزارش نیروی کار در اولین فصل سال 99 را منتشر کرد. بررسی نتایج حاکی از مشهود بودن اثر کووید ١٩ بر بازار کار کشور در فصل بهار نسبت به فصل مشابه سال قبل است. مطابق این نتایج، جمعیت غیر فعال کشور افزایش و جمعیت شاغل و بیکار کشور (جمعیت فعال) با کاهش ملموسی مواجه شده است. بررسي نرخ بيكاري افراد ١٥ ساله و بيش‌تر نشان مي‌دهد كه 9.8 درصد از جمعيت فعال (شاغل و بيكار)، بيكار بوده‌اند. بررسي روند تغييرات نرخ بيكاري حاكي از آن است كه اين شاخص، نسبت به فصل مشابه در سال ١٣٩٨، 1.1درصد كاهش یافته است.

در بهار ١٣٩٩، به ميزان 41.0 درصد جمعيت ١٥ ساله و بيش‌تر از نظر اقتصادي فعال بوده‌اند، يعني در گروه شاغلان يا بيكاران قرار گرفته‌اند. بررسي تغييرات نرخ مشاركت اقتصادي حاكي از آن است كه اين نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل (بهار ١٣٩٨) 3.7 درصد كاهش يافته است.

جمعيت شاغلين ١٥ ساله و بيشتر در اين فصل ٢٢ ميليون و ٩٦٣ هزار نفر بوده كه نسبت به فصل مشابه سال قبل تقریباً یک ميليون و پانصد هزار نفر كاهش داشته است. بررسي اشتغال در بخش‌هاي عمده اقتصادي نشان مي‌دهد كه دربهار ١٣٩٩، بخش خدمات با 49.7 درصد بيش ‌ترين سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. در مراتب بعدي بخش‌هاي صنعت با 31.8 درصد و كشاورزي با 18.6 درصد قرار دارند.

نرخ بيكاري جوانان ١٥ تا ٢٤ ساله حاكي از آن است كه 24.5 درصد از فعالان اين گروه سني در بهار ١٣٩٩ بيكار بوده‌اند. بررسي تغييرات فصلي نرخ بيكاري اين افراد نشان مي‌دهد، اين نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل (بهار ١٣٩٨) 2.0 درصد كاهش يافته است.

بررسي نرخ بيكاري گروه سني ١٨ تا ٣٥ ساله نیز نشان می‌دهد كه در بهار ١٣٩٩، 16.7 درصد از جمعيت فعال اين گروه سني بيكار بوده‌اند. این در حالی است که تغييرات فصلي نرخ بيكاري این افراد نشان مي‌دهد اين نرخ نسبت به بهار ١٣٩٨، به ميزان 1.5 درصد كاهش يافته است. در حالی گزار شمرکز نشان می دهد نرخ بیکاری کاهش یافته است، اما که طبق گزارش های دیگر کاهش نرخ بیکاری طی این مدت، ناشی از کاهش جمعیت فعال بوده است نه از بابت افزایش شغل. 

بررسي سهم اشتغال ناقص جمعيت ١٥ ساله و بيش‌تر نشان مي‌دهد كه در بهار ١٣٩٩، 7.9 درصد جمعيت شاغل،‌ به دلايل اقتصادي (فصل غيركاري، ركود كاري، پيدا نكردن كار با ساعت بيش‌تر و…) كم‌تر از ٤٤ ساعت در هفته كار كرده و آماده براي انجام كار اضافي بوده‌اند. اين در حالي است كه ٣٣.٥ درصد از شاغلين ١٥ ساله و بيش‌تر، ٤٩ ساعت و بيش‌تر در هفته كار كرده‌اند.

 


 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

[صفحه چاپ]


ثبت نظر شما:

نام
پست الکترونیکی
تلفن
نظر